ТОП 10:

Наказ по кінному полку Чорних Запорожців Ч. 33, 20 червня 1920 рокуПо муштровій частині

Вартовий по полку - хорунжий Мороз. Вартова сотня - третя.

§1

Козаків першої сотні Кавку Івана та Кемпу Лавра, не занесених в на-лічний склад полку, занести в реєстри полку, сотні на всі види грошового та харчового задоволення і рахувати їх поступившими на службу до полку першого - з 15, а другого з 11 Лютого цього року.

Підстава: рапорт сотенного ч. 40.

§2

Самовільно відлучившихся і до цього часу не повернувшихся козаків першої сотні Буряка Дмитра та Шіфанчишина Левка рахувати втікачами; виключити з реєстрів полку, сотні, усіх видів грошового та харчового за­доволення з 14 цього Червня.

Підстава: рапорт сотенного ч. 41.

§3

Прибувших на службу до полку козаків Моспана Волидимера з більшо-вицького полону і Домбровського Павла з м. Ямпіля призначаю в кулеметну ватагу; занести в реєстри полку, ватаги, на всі види грошового та харчово­го задоволення першого з 3, а другого з 8 Червня цього року.

Підстава: рапорт сотенного ч. 93 і 94.

Оригінал підписав: Командір полку, Полковник Д'яченко.

З оригіналом згідно:

Адютант полку

Хорунжий Мякота (підпис).ДОКУМЕНТИ


Список лицарів Залізного хреста 1 -ї Запорозької дивізії та 1-го кінного полку Чорних запорожців

Ч. Ранг або стать Прішитета ім'я з. ч.ордена

 

1. Полковник Дубовий Іван
2. 1 Іолкошшк Литвннснко Іван
3. 1ІОЛКОШ1ИК Дяченко Петро
4. Сотник Савосько Іван
5. Хорунжий Філоненко Іван
6. Сотник Герасимів Микола
7. Сотник Корніїв Василь
8. Сотник Євтушеико Михайло
9. Сотник Андрущенко Клнм
10. Сотник Чуб Олекса
11. Сопіик 1 Іустовійт Омелян
12. Сотник Петрусь Яків
13. Хорунжий Крамп Коеть
14. Хорунжий Харченко Петро
15. Хорунжий Луценко Павло
16. Хорунжий ПолінчукОлекса
17. Хорунжий Донцов Микола
18. Чотар Варніцькій Леонил
19. Хорунжий Масний Михайло
20. Сотник Колодочко Йосип
21. Чотар Кожуїнко Ангін
22. Хорунжий Наумснко Степан
23. Чотар Григорепко Олекса
сотник 1 енсуровській Олекса
" Рідченко Володимир
" Болдарев Олександр
хорун. Плужник Гриць
" Редько Федір
" Зуб Іван
" Богаєвський Олександр
сотник Саміґілснко Степан
хорун. Стеценко Гнат
" Назарівській ІІстро
чотар Токар Михайло
хорун. І Іасонів Борис
" Гаєвській Федір
" Ключко Михайло
" Колісниченко Олекса
" Помазан Петро
сотник Андрущенко Петро
" Нестеренко Євген
хору 11. Артсм'їв Олександр
" Орловській Олекса
н іде гар. Заїць Василь
" Козленко Іван
урядон. Горбанович Володимир

 

підстар. Орловській Павло
" Ферик (?) Клементій
" Сторож Федір
" Калмиків Кирило
  Вітковській Михайло
" Брпдіхін Семен _
козак Дівніч Володимир
підстар. Сінільник Михайло
" Оленко Семен
« Бойко Яків
" Бопдарсвській Кирило
■• Вовк Андрій
" Понічавко (?) Никифір
козак Харченко Павло
підстар. Чудик Авксентій
" Григорій Микола
» Кошовий Василь
» Мейса Яків
■• Семспюк Олексій
" Хрипун Левко
" Шевченко Дмитро
" Га.іака Андрій
козак Жердя Федір
« Богдан Василі.
« Чаиіжний Павло
" Андрущенко Василь
п Соловей Кирило
» Москаленко Петро
» Савчепко Олаиас
" Колісник Олекса
» Грищенко Семен
" Кролівець Іван
" ГІохмннкж Ларіон
" ГІІдскальниіі Федір
підстар. Вітвіцькій Семен ПО
" Мілюта Степан
» Шотіепко Сергій
■• Милюк Федір
  Липській Гриць
" Лазарко Олекса
" Діректор Гриць
" І на щепко Ігор
" Влазко Андрій
урядов. Проскурничий
" Мезенців Микола
підст. Басюк Микола
  Якименко Данило
» Осмачків Андрій
" Фатіев Олександр
козак Наталуха Василь
» Чорний Сергій
" Майборода Дмитро
» Мул явка Корній
" Сінько Яків 


ДОКУМЕНТИ


 


" КоКТуїІ ІІіУІІ
кстак- Гагічук Павло
" Хворостяний Лргем
2І2 " ІПпурик Юхим
" Дорофі'ш Михайло
  Кравченко Іван
  Залудім Кучіїма
" Грибаиіи Андрій
" Ромашки Пі;гро
ні леї ар. Рамко Василь
и Махновській І Іе гро
кчпак Гариата Тмміш 71!
22 І " КоГшлко Харипш
м Заїць Інан
м 11 Промило Яким
11 Гупько Якій
" Ошпнепко Микола
" КінькоДсмид
" Німа іюк Василь
птлетар. Кружилко Нсстір
т>9 есозйк Гумешок Якій
11 Макосін Литіл
11 Бекерошіч Йосип
11 Ладан Василі,
Дудник Кирило
11 Машіжііі Володимир
" Радчепко Інші
підсіар. Мельник Омелян
м Мотогуі Антін
" Ізерестонеькіи Микола
кочак Кеба Яків
" Дашкоиськіп Іван
11 Фертяк Петро
11 Сусь Михайло
підстар, Кііираї юк Опнеим
ко.ак Брядеспко Пеіро
и Звіряка Никпфор
" Ковбаса Микола
Морським Юхим
хорун. Ковальчук Охрім
" Губаріп Юрко
піде гар. Зочопів Коегя
козак Галич Сава
" Кадленко Авксен
" Гордігнко Гриць
" Заріцький Митрофап
м Шаповал Іван
11 СеваеГинів Володимир
хорун. Жііділіко МихаГіло
" Мачеепк'о Іван
" Шубін Олександр
сишик Шарін Микола
підеідр. Кукбаеюк Іван
и 'Зііїсрг Фрідріх

 

" Кравешко Данило
  Сухіиа Арсені.
" Кулик Гнаї
м Вороній Гриць
  Кослоглодів Гриць
ктпак Шпилений Михайло
  Ковальчук Михайло
  Маршнець Олекса
27! підсіар. С-іаренький Андрій
хорун. Миро'і Сергій
" Заїка Петро
" Іі)аню"іа Гриць
" Буоеіі Іван
11 Ярошенко Іван
" Маюга Мигрофан
" Ярошенко Ілі.ко
  Осалшій Аркадіїі
чотар Міпін Сіепан
28! хорун. Слчопепко Семен
" Кдименко Петро
" Іїешик Михайло
" Печніаііло Никон
чотар Корпіпіко Семен
" Гриценко
піділар. Мороч Михайло
  Арнауіа Олександр
урядол. Ьубпик Федір
козак Галаі'їда Андрій
" Хайла Іван
  Шумтецькіи Дмшро
" Тимчепко Пилип
11 Карпенко Федір
підсіар. Ниндюра іьал
" і'онгар Трохим
" ! нида Семен
кшак Хмелеико Семен 7X9
  Гуляїв Павло
  Чернець Іван
  Арі кликів Петро
" ІІеїчо Іуда
  Цюцюрмаїї Іван
" Ткачук Пеіро
  Корсуні. Лнгін
" Лук'яненко Іван
" К(іваленко Яким
" Бу.нпа Василь
ііідетар. Оникіенко Роман
и Паропиків Павло
" Івапюк Степан
" Ярмак Захар
  Пасько Іван
3 14   Терещепко Трохим
3! 5 '' Семепиіп Валснгіїї
її 6 " Росін Василі.


ДОКУМЕНТИ

320 козак 323 підпар. 326 козак 332 підстар.

 

Бутаковській Фил имон
Переведенеиь Ан, арій
Химочка Яків  
Рокіс Михайло  
Коваленко Василі >
Букшим Ларіои  
Пасі чніченко Тих он
Войтович Тиміш  
Титарів Макар  
Лук'янчук Тимко  
Лепеха Антін  
Литвинеико Гриц ько
Бардаків Василь  
Панасюк Петро  
Пшеничний Данії ло
Токар Іван  
Мороз Алгол  
Гук Фадій  

З книги Бориса Монкевича "Слідами новітніх Запорожців. Похі Болбочана на Крим". - Видання друге (фотостатом першого видання Львів, 1928). - Ню Йорк: Накладом т-ва Запорожців їм. полк. Петр; Болбочана в Америці (видавнича секція), 1956. - С. 235 - 240.


       
   
 
 


СПОМИНИ УЧАСНИКІВ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ


Григорій МАКАРЕНКО,Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.83.32.171 (0.005 с.)