Андрій Мельник: історичний портрет.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Андрій Мельник: історичний портрет.Література:

1. Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000. – 2002. – 304 с.

Новий довідник: Історія України. – К.: ТОВ “Казка”, 2006. – 736.

Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ –ХХ ст. – К., 1996.

Історія України: Посібник для вузів / За ред. Ю. Зайцева. – Львів: Світ, 1996.

Історія України: Навчальний посібник / За ред. В. Смолія. – Київ: Альтернатива, 1997.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993. – 199 с.

Книш З. Становлення ОУН. – К., 1994.

Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939). – Ужгород, 2003.

Кугутяк М. Голодомор 1933-го і Західна Україна. – Івано-Франківськ. 1994.

Вегеш М. Августин Волошин і Карпатська Україна // Дзвін. – 1991. - № 3.

Литвин В. Історія України. – К.: Наукова думка, 2008. – 814 с.

Гончар Б.М., Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слісаренко А.Г. Всесвітня історія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 694 с.

Семінарське заняття № 7

Тема: Україна в роки Другої світової війни

План

Пакт Молотова-Ріббентропа і Західна Україна.

Напад Німеччини на СРСР. Оборонні бої Червоної Армії у 1941-1942 рр.

Встановлення німецького окупаційного режиму в Україні.

Рух опору в Україні.

Наступ радянських військ у 1943-1944 рр. і вигнання німецьких агресорів з України.

Реферати:

Роман Шухевич: історичний портрет.

Радянізація» Західної України 1939-1941 рр.

Література:

1. Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000. – 2002. – 304 с.

Новий довідник: Історія України. – К.: ТОВ “Казка”, 2006. – 736.

Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.

4.Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ –ХХ ст. – К., 1996.

Історія України: Посібник для вузів / За ред. Ю. Зайцева. – Львів: Світ, 1996.

Історія України: Навчальний посібник / За ред. В. Смолія. – Київ: Альтернатива, 1997.

Брицький П. Україна у Другій світовій війні (1939-1945 рр.) – Чернівці, 1995.

Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). Спроба сучасного концептуального бачення. – К., 1994.

Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам'ять // Український історичний журнал. – 2000. - № 3-4.

Патриляк І.К. Націоналістичний і партизанський рух на території Західної України влітку 1941 р. // Український історичний журнал. – 2000. - № 3-4.

Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях 30-50-і рр. ХХ ст. – Луцьк, 1995.

Литвин В. Історія України. – К.: Наукова думка, 2008. – 814 с.

Семінарське заняття № 8

Тема: Україна в умовах «горбачовської» перебудови. Проголошення незалежності України.

План

Перебудовчі процеси в СРСР. Проведення економічних та політичних реформ.

Зростання суспільно-політичної активності населення України в другій половині 1980-х рр. Відродження національно-визвольних процесів.

Акт проголошення незалежності України. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 р.

Реферати:

В’ячеслав Чорновіл: політичний портрет.

Володимир Щербицький: політичний портрет.

Література:

1. Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000. – 2002. – 304 с.

Новий довідник: Історія України. – К.: ТОВ “Казка”, 2006. – 736.

Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.

4.Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ –ХХ ст. – К., 1996.

Історія України: Посібник для вузів / За ред. Ю. Зайцева. – Львів: Світ, 1996.

Історія України: Навчальний посібник / За ред. В. Смолія. – Київ: Альтернатива, 1997.

Гарань О.В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. – К., 1993.

Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990.

Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К., 1996.

Україна в цифрах у 1991 році: короткий статистичний довідник. – К., 1992.

Акт проголошення незалежності України. – К., 1991.

Литвин В. Історія України. – К.: Наукова думка, 2008. – 814 с.

Гончар Б.М., Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слісаренко А.Г. Всесвітня історія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 694 с.

Перелік

Рекомендованої основної і додаткової літератури з історії України

основна література

Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., - 1990.

2. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К.: Критика, 2005. – 584 с.

Історія України: Посібник для вузів / За ред. Ю. Зайцева. – Львів: Світ, 1996.

Історія України: Навчальний посібник / За ред. В. Смолія. – Київ: Альтернатива, 1997.

5.Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000. – 2002. – 304 с.

Новий довідник: Історія України. – К.: ТОВ “Казка”, 2006. – 736.

Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.

Губарєв В.К. Історія України: Універсальний ілюстративний довідник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 576 с.

9. Історія України з найдавніших часів до наших днів. Практикум для студентів неспеціальних факультетів: Навчальний посібник / Упорядник С.В. Герегова, М.Р. Гуйванюк. Г.М. Скорейко. – Чернівці: ТОВ Видавництво «Наші книги», 2008. – 336 с.

Скрипник М.О., Домбровська Л.Ф., Красовський В.М. та ін. Історія України: Навчальний посібник під ред.. М.О. Скрипника. – К.: Центр навчальної літератури, 2002. – 367 с.

Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К., 1995.

12. Котова Н. Історія України. Навчальний посібник для неспеціальних факультетів. – Харків: «Одіссей», 2005. – 416 с.

13. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ –ХХ ст.. – К., 1996.

Литвин В. Історія України. – К.: Наукова думка, 2008. – 814 с.

Додаткова література:

Михальчук П. Історія України. Навчальний посібник. Видавництво 2-ге доповнене. – Тернопіль: Астон, 2003. – 272 с.

Уривалкін О.М. Історія України в запитаннях та відповідях. – К.: Декор, КНТ, 2008. – 460 с.

Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К.: Україна, 1996.

Ричка В.М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації // Український історичний журнал. – 2001. - № 2.

Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1996.

Скоблик В.П. Історія Русі-України (Х-ХІІ) у контексті міжцівілізаційних відносин (особливості тойнбіанської інтерпретації) // Український історичний журнал.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1654 рр. крізь призму століть. // Український історичний журнал. – 1998. - № 1, 2, 3.

Гетьмани України: історичні портрети. – К., 1991.

Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К., 1992.

Кондратюк К. Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ ст. – Тернопіль, 1993.

Рибалка І.К. Історія України: дорадянський період. – К., 1991.

Сарбей В. Історія України ХІХ - поч. ХХ ст. – К., 1991.

Сарбей В. Національне відродження України / Серія «Україна крізь віки» у 15-ти т. Т. 9. – К., 1999.

Стеблій Ф. Початки українського національного руху в Галичині // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – К.. 1995. – Вип.2. – С. 59-70.23

Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. – К., 1994.

Павленко Ю, Храмов Ю. Українська державність у 1917-1920 рр. – К., 1995.

Литвин М. Українсько-польська війна. – Львів, 1996.

Вівчаренко О., Тищик Б. Західноукраїнська Народна Республіка. – Коломия, 1994.

Лазарович М. Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в Східній Галичині // Український історичний журнал. – 1998. - № 5.

Арсенич П. Станіслав – столиця ЗУНР. – Івано-Франківськ, 1993.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993. – 199 с.

Книш З. Становлення ОУН. – К., 1994.

Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939). – Ужгород, 2003.

Кугутяк М. Голодомор 1933-го і Західна Україна. – Івано-Франківськ. 1994.

Вегеш М. Августин Волошин і Карпатська Україна // Дзвін. – 1991. - № 3.

Брицький П. Україна у Другій світовій війні (1939-1945 рр.) – Чернівці, 1995.

Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). Спроба сучасного концептуального бачення. – К., 1994.

Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам'ять // Український історичний журнал. – 2000. - № 3-4.

Патриляк І.К. Націоналістичний і партизанський рух на території Західної України влітку 1941 р. // Український історичний журнал. – 2000. - № 3-4.

Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях 30-50-і рр. ХХ ст. – Луцьк, 1995.

Гарань О.В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. – К., 1993.

Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990.

Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К., 1996.

Україна в цифрах у 1991 році: короткий статистичний довідник. – К., 1992.

Акт проголошення незалежності України. – К., 1991.

Документи і матеріали для опрацювання студентами:

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів. – Київ-Чернівці, 2008.

Хрестоматія з історії України. / Упорядник та автор коментарів О.М.Уривалкін. – К.: КНТ, 2007. – 520 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.018 с.)