ТОП 10:

Наслідки Першої світової війни для народів Азії та АфрикиВплив Першої світової війни на становище колоніальних і залежних держав. Зміни в соціальній структурі афро-азіатських країн: зміцнення позицій національного, середнього і великого капіталу, послаблення ролі компрадорської буржуазії і феодалів, диференціація селянства і ріст чисельності робітничого класу.

Післявоєнне ставлення країн метрополій до народів колоніальних і залежних країн. Ліга націй і мандатна система. Переділ німецьких колоній. Значення рішень Версальсько-Вашингтонської конференції для долі Афро-азіатських колоній і напівпоколій.

Вплив політики радянської Росії на національно-визвольний рух на Сході. Підписання договорів про дружбу і співробітництво з Туреччиною, Іраном, Афганістаном (1921 р.), Монголією і Китаєм (1924 р.).

Комінтерн і національно-колоніальне питання. Рішення другого конгресу Комінтерну. Практична допомога Комінтерну національно-визвольним і комуністичним рухам.

Піднесення національно-визвольного руху на Сході в 1918 – 1922 рр.

Провідні діячі визвольного руху в країнах Азії: Мустафа Кемаль, Махандас Карамчанд Ганді, Джавахарлал Неру, Сунь Ятсена, Нгуєн Ай Куока (Хо Ши Мін), Ахмед Сукарно та ін.

Африка

Національно-визвольний рух у країнах Північної Африки: Алжир, Республіка Ріф у Марокко, Єгипет. Нові форми антиколоніалізму у Тропічній і Південній Африці. Панафриканізм. Агресія Італії проти Ефіопії.

Визвольна боротьба народів Британської Індії

Піднесення національно-визвольного руху в Індії після Першої світової війни. Економічне та політичне становище колоніальної Індії після завершення Першої світової війни. Політика британців. Закон про управління Індією 1919 р. і його вплив на розвиток національно-визвольного руху. Закон Роулетта. Гандизм і його роль у національному русі. Кампанії громадянського неспівробітництва. Участь партії Індійський національний конгрес (ІНК) у національно-визвольному русі. Робітничий і селянський рух. Партія свараджистів. „Конструктивна програма” М.К. Ганді. Причини спаду національно-визвольного руху. Вплив світової економічної кризи 1929-1933 рр.

Підготовка нового закону про управління Індією і суспільно-політична боротьба в країні. Створення комісії Саймона. Конституція 1928 р. Початок нової кампанії громадянського не співробітництва. Конференція „круглого столу”. Еволюція позицій ІНК і Мусульманської ліги з питання досягнення незалежності. Проблеми індо-мусульманської єдності. “Закон про управління Індією” 1935 р.

Індія в роки Другої світової війни. Ставлення політичних партій Індії до війни. Міссія С. Кріппса, Кампанія масового не співробітництва 1942 р. Питання про державний устрій Індії.

 

Національний рух у Китаї

Соціально-економічний та політичний розвиток Китаю після Першої світової війни. Політична роздробленість Китаю. Рішення паризької конференції щодо Китаю і „рух 4 травня” 1919 р. Утворення КПК. Діяльність Сунь Ятсена щодо реорганізації Гоміндану. Редакція „трьох народних принципів” 1924 р. Сунь Ятсен. Чан Кайші. Утворення єдиного антиімперіалістичного фронту. Роль Комінтерну. Зовнішня політика Китаю в 1918-1924 рр. Радянсько-китайські відносини.

Революція 1925-1927 рр. Передумови революційних подій 1925 – 1927 рр. Рух “30 травня” 1925 р. Шанхайський страйк. Сянган - кантонський страйк-бойкот. Створення центру національно-визвольного руху на півдні Киаю. Створення Національно-революційної армії (НРА). Відносини КПК з Гомінданом у початковий період революції. Північний похід НРА. Вихід армії на Янцзи. Захоплення Нанкіна та Шанхаю. Переворот Чан Кайші і створення нового національного уряду. Переворот в Ухані і завершення революції, її підсумки. Історичне значення подій 1925-1927 рр.

Китай в роки „нанкінського десятиліття” (1928 – 1937 рр.). Встановлення влади Гоміндану на території Китаю. П’ять каральних походів Чан Кайші проти комуністів. Становлення гомінданівського режиму. Ідеологія Чан Кайші. Внутрішня політика Чан Кайші: становлення політико-адміністративної системи управління. Економічний курс Гоміндану. Соціальна політика. Роль суньятсенізму. Зовнішня політика Чан Кайші. Радянсько-китайські відносини в 1927-1932 рр. Напад Японії на Північно-Східний Китай. Манчжоу-го. Громадянська війна між прихильниками КПК і Гоміндану. Утворення Китайської Радянської республіки. Поразка радянського руху. Рішення VII конгресу Комінтерну. Переговори КПК і Гоміндану.

 

Антияпонська війна китайського народу

Напад Японії на Китай. Початковий період війни (1937-1941 рр.). Організація оборони Китаю. Зміна тактики Японії щодо Китаю. Китай у 1942-1944-х рр. Допомога США у переоснащенні китайської армії. Воєнно-політична криза 1944 р. Китай у 1945 р. Завершення війни. Позиція СРСР щодо Китаю.

 

Альтернативні шляхи розвитку Японії між двома світовими війнами

Японія в 1918-1928 рр. Наслідки Першої світової війни для Японії. Повоєнна Японія: економічна та політична характеристика. Рисові бунти. Соціально-політичний розвиток в 20-х рр. ХХ ст. Правління „партійних кабінетів”. Закон про всезагальне виборче право. Зовнішня політика Японії в 1918-1927 рр. Інтереси Японії на Вашингтонській мирній конференції. Участь в інтервенції проти радянської Росії. Відновлення дипломатичних відносин з СРСР. Меморандум Танака.

Японія в 1929-1941 рр. Вплив на економіку Японії світової економічної кризи 1929-1933 рр. Агресія у Північно-Східному Китаї. Розстановка політичних сил на початку 1930-х рр. Посилення впливу військових кіл на політичне життя країни. „Молоде офіцерство”. Основні етапи й особливості фашизації Японії. Нова економічна структура. Мілітаризація Японії. Військові путчі 1932 та 1936 рр. Нова політична структура.

Зовнішня політика Японії в 1930-х рр. Відмова від дотримання умов Вашингтонського договору. Підписання „антикомінтернівського пакту” з Німеччиною. Напад на Китай (1937 р.). Радянсько-японські відносини в 1938-1939 р.

Внутрішньополітична підготовка до початку „великої війни” в Азії. Рішення імператорської наради 2 липня 1941 р. про напрямки подальшої експансії.

 

Монголія в 1918-1945 рр.

Економічне і політичне становище після Першої світової війни. Національно-визвольний рух у Монголії. Кяхтинська потрійна угода. Ліквідація автономії Зовнішньої Монголії китайськими мілітаристами. Вторгнення сил барона Унгерна. Створення „імперії” Унгерна.

Перетворення у Монголії у 1921-1924 рр. Формування національних революційних сил. Утворення Монгольської народної партії. Допомога революційної Росії. Проголошення Монгольської Народної Республіки (МНР). Д. Бодо. Сухе Батор.

Монголія в 1924 – 1940 рр. Реалізація концепції некапіталістичного шляху розвитку. Зміст і напрямки перетворень. Боротьба навколо методів реформ. Чойбалсан. Створення основ нової економіки. Зовнішня політика Монголії. Радянсько-монгольський протокол про взаємну допомогу 1936 р. Напад Японії на МНР і розгром японських мілітаристів в районі річки Халхін-Гол. Проблема міжнародно-правового оформлення статусу МНР.

 

Корея в 1918-1945 рр.

Анексія Кореї Японією (1910 р.) і встановлення „військового правління”. Реакція корейського суспільства на встановлення в Кореї японського колоніального режиму. Рух 1 березня 1919 р. і його наслідки. Перехід від „військового правління” до „культурного правління”.

Національно-визвольний рух у Кореї в 1920-1930х рр. Створення підпільних патріотичних організацій. Рух за збереження національної культури. Утворення центрів руху за незалежність Кореї за кордоном (в СРСР і Китаї).

Корея в роки японо-китайської війни і Другої світової війни. Економічне становище Кореї в роки війни. Політика „знищення нації”. Національно-визвольний рух в роки війни. Тимчасовий уряд Республіки Корея у Китаї. Дії корейський збройних загонів у Маньчжурії. Визволення Кореї.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Боротьба за незалежність і модернізаційні процеси в ісламському світі.

Туреччина в 1918-1945 рр.

Національно-визвольний рух у Туреччині після Першої світової війни. Економічне і політичне становище після Першої світової війни. Мудросське перемир’я 1918 р. Окупація країни військами Антанти. Початок національно-визвольного руху. Товариства захисту прав. Діяльність М.Кемаля. Сівасський конгрес, ухвалення програми „національної обітниці”. Скликання парламенту, його перші акти. Севрський договір 1920 р. Іноземна інтервенція. Перехід турецької армії під керівництвом М.Кемаля у наступ. Проголошення Туреччини республікою (1923 р.). Лозанський договір. Радянсько-турецькі відносини.

Туреччина після отримання незалежності. Реформи М.Кемаля. основні принципи кемалізму. Ліквідація султанату та халіфату. Економічна політика М.Кемаля. Етатизм. Зміни в аграрному секторі. Лаіцизм. Створення світської держави. Реформи в сфері суспільного та культурного життя.

Туреччина напередодні та в роки Другої світової війни. Соціально-економічний і політичний розвиток країни напередодні війни. Вступ Туреччини у Лігу націй. Конференція в Монтре. Посилення впливу Німеччини. Пронімецький нейтралітет. Перехід Туреччини на бік антигітлерівської коаліції.

 

Іран в 1918-1945 рр.

Соціально-економічна та політична ситуація після закінчення Першої світової війни. Окупація Ірану англійськими військами. Англо-іранський договір 1919 р. Народні рухи в північному Ірані. Повстання в Тебрізі. Гілянська республіка. Зовнішній фактор у політичній боротьбі в Ірані. Радянське втручання. Договір 1921 р.

Іран після отримання незалежності. Реформи Реза-шаха Пехлеві. Державний переворот 3 хута (21 лютого 1921 р.). Встановлення династії Пехлеві. Економічна політика та реформи Реза-шаха. Нафта та проблеми економічної самостійності. Зовнішньополітичний курс. Відміна режиму капітуляцій.

Іран в роки Другої світової війни. Окупація Ірану радянськими та англійськими військами. Соціально-економічне та політичне становище Ірану в роки війни.

Афганістан

Економічне і політичне становище Афганістану після Першої світової війни. Емір Хабібулла. Опозиція младо- і староафганців. Перемога младоафганців і прихід до влади Аманулли-хана. Проголошення незалежності. Перемога Афганістану в третій англо-афганській війні (1919 р.).

Політика уряду Аманулли-хана. Зміст і напрямки першого етапу реформ (1919-1923 рр.). Радянсько-афганські відносини. Радикалізація реформ в 1928 – 1929 рр. Переворот Бачаї Сакао. Прихід до влади Надір-шаха. Внутрішня та зовнішня політика в 30-х рр. ХХ ст.

Афганістан в роки Другої світової війни.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.112.145 (0.004 с.)