ТОП 10:

ПІДНЕСЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В КИТАЇ В 1919 Р.2 год.

1.Соціально-економічне та політичне становище Китаю після Першої світової війни.

2.Рух “4 травня” 1919 р.:

2.1.основні етапи та форми боротьби;

2.2.рух за нову культуру;

2.3.поширення марксизму та створення КПК.

 

Методичні рекомендації:

Показати вплив Першої світової війни на економіку Китаю: зміцнення позицій національного капіталізму; посилення впливу Японії. Охарактеризувати політичну ситуацію, розкол країни, панування мілітаристських угрупувань.

Визначити причини руху “4 травня”, дати його періодизацію, охарактеризувати хід подій1919 р. Звернути увагу на передумови поширення руху за нову культуру. Висвітлити діяльність журналу “Нова молодь”. Розкрити суть критики конфуціанства в ході літературної революції.

Розкрити передумови поширення ідей марксизму в Китаї. Лі Дачжао. Звернути увагу на роль Комінтерну у створенні КПК та проведенні І з’їзду.

 

Рекомендовані джерела:

“Движение 4 мая” 1919 г. в Китае. Документы и материалы. – М., 1969

Хрестоматия по новейшей истории.– М., 1960. –Т.1.

 

Рекомендована література:

“Движение 4 мая” 1919 г. в Китае. Сборник статей. – М., 1971.

Горбунов С.А. Съезд народов Дальнего Востока и революционное движение в Китае // ПДВ. – 1967. – №4.

Делюсин Л.П. Дважды казнённый (Цюй Цюбо) // ПДВ – 1989. – №1.

Делюсин Л.П. Движение “4 мая” в Китае // ПДВ –1983. – № 1.

Делюсин Л.П. Конфуций и социалистическая модернизация // ААС – 1991. –№1.

Дойчек И. Незавершённая революция. – М., 1991.

Жуков В.В. Китайский милитаризм в 10-20 гг. ХХ ст. – М., 1988.

Новейшая история Китая. 1917-1927. – М., 1983.

Сафронов М.В. Движение “4 мая»” и проблемы национального языка // ПДВ – 1989. –№1.

Сихарчук Г.Д. Социально-экономические взгляды лидеров Китая первой половины ХХ века. – М., 1983.

Тихвинский С.Л. Китай: история в лицах и событиях. – М.: Политиздат, 1991.

Шевелев К.В. Из истории образования КПК // ПДВ –1980. – № 4.

 

Семінар 4.

ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА 1925-1927 РР. В КИТАЇ

2 год.

1. Передумови та початок громадянської війни 1925-1927 рр.

2. Події першого етапу (травень 1925 – липень 1926 рр.).

3. Північний похід НРА.

4. Криза революції (квітень-липень 1927 рр.).

5. Наслідки і значення громадянської війни 1925-1927 рр. в історії Китаю.

 

Методичні рекомендації:

Розпочати з розгляду процесу утворення єдиного національного фронту Гоміндану і КПК на півдні Китаю. Показати, яка ситуація склалася на Півночі країни, яким був план Сунь Ятсена щодо об‘єднання Китаю (його політичний заповіт). Звернути увагу на переговори радянських дипломатів з урядом Китаю та угоду 1924 р.

Розгляд другого питання включає три аспекти:

1. Рух “30 травня”, Гонконг-Кантонський страйк-бойкот.

2. Становище в Північному Китаї і долині річки Янцзи.

3. Загострення боротьби всередині об‘єднаного фронту.

Охарактеризувати два етапи Північного походу. Перший етап супроводжувався масовими рухами в Центральному Китаї в липні-листопаді 1926 р. Показати значення економічної і військової допомоги СРСР уряду єдиного фронту, роль радянських радників. Другий етап походу Північного походу завершився захопленням Шанхаю та Нанкіну.

Криза громадянської війни почалася з контрреволюційного перевороту Чан Кайші і нового розколу Гоміндану. Уханський центр останнім склав свої повноваження. Слід показати, як розпався Єдиний фронт, як на V з’їзді КПК розроблялася нова тактика боротьби.

Завершуючи розгляд теми, звернути увагу на наслідки подій 1925-1927 рр. для різних класів і груп населення. Розберіться, чи можна говорити про посилення національної державності Китаю в результаті громадянської війни.

 

Рекомендовані джерела:

Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1957 гг. – М., 1980.

Вишнякова-Акимова В.В. Два года в восставшем Китае. 1925-1927 гг. Воспоминания. – М., 1980.

Далин С. Китайские мемуары.1921-1927. – М., 1975.

Казанин М.И. В штабе Блюхера. – М., 1966.

Примаков В.М. Записки волонтёра. – М., 1967.

Черпанов А.И. Записки военного советника в Китае. – М., 1976.

Хрестоматия по новейшей истории. – Т.1.- М., 1960.

 

Рекомендована література:

Барский К.М. Что такое сяокан (Сунь Ятсен) // Восток. – 1992. – № 5.

Воронцов В. Чан Кайши. Судьба китайского Бонапарта. – М., 1989.

Глунин В.И. Борьба за единый национальный фронт в Китае / К 50-летию 3-го съезда КПК //ПДВ. – 1973. - №3.

Глунин В.И. 5 съезд КПК и уроки революции 1925-1927 гг. // ПДВ – 1977. – №2.

Глунин В.И. Коминтерн и китайская революция // ПДВ– 1989. –№1.

Государство и общество в Китае. – М., 1978.

Делюсин Л.П., Костяева А.С. Революция 1925-1927 гг. в Китае: Проблемы и оценки. – М., 1985.

История Китая с древнейших времен до наших дней. – М., 1974.

Китай в новое и новейшее время. История и историография. – М., 1981.

Национализм в понимании Сунь Ятсена // ПДВ – 1999. – № 2-3.

Новейшая история Китая. 1917-1927. – М., 1983.

Революция 1925-1927 гг. в Китае. – М., 1978.

Сунь Ят-Сен. 1866-1966. К 100-летию со дня рождения. Сб. статей. – М.,1966.

Хэ Цинь. О понятии «национальная революция» (1925-1927 гг.) // ПДВ – 1989. – № 3.

Юрьев М.Ф. Китайская революция 1925-1927 гг. – М., 1968.

Юрьев М.Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе китайского народа. – М., 1983.

 

Теми для самостійної роботи:

Країни Азії та Африки в роки Першої світової війни

(2 год.)

Методичні рекомендації:

Опрацьовуючи тему, слід звернути увагу на наступні питання:

¨ Країни Азії та Африки у війні: військові дії на їхніх територіях, організація трудових армій, пристосування економіки до військових потреб держав.

¨ Участь Туреччини у Першій світовій війні на боці німецького блоку.

¨ Військові дії на кавказькому (1914), месопотамському та палестинських фронтах.

¨ Порушення нейтралітету Ірану.

¨ Індія в роки війни.

¨ Посилення позицій Японії у Китаї. Розкол Китаю.

¨ Арабські країни та Африка в роки війни.

¨ Соціально-економічні наслідки війни для країн Сходу.

 

Джерела та література:

Джерела:

Альдрованди Марискотта Л. Дипломатическая война: Воспоминания и отрывки из дневника (1914-1919 гг.) – М., 1944.

Берти. За кулисами Антанты. – М., 1927.

Брусилов А.А. Мои воспоминания. – М., 1963.

Вильгельм II. Мемуары. События и люди, 1878-1918. – М., 1923.

Лиддел-Гарт Б.Г. Правда о войне 1914-1918 гг. – М., 1923. – Т.1-2.

Ллойд Джордж Д. Военные мемуары. – М., 1934-1938. – Т. 2-4.

Людендорф Э. Мои воспоминания о войне. 1914-1918 гг. – М., 1923. – Т. 1-2.

Рише М. Моя разведывательная работа. – М., 1943.

Сазонов С.Д. Воспоминания. – М., 1991.

Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. / Сост. И.В. Козьменко. – М., 1952.

Тирпиц А. Из воспоминаний. – М.; Л., 1925.

Фош Ф. Воспоминания (война 1914-1918 гг.) – М., 1939.

Хрестоматия по истории международных отношений. – М., 1963. – Вып. 1.

 

Загальні роботи, підручники

Алексеева И.В. Агония сердечного согласия: Царизм, буржуазия и их союзники по Антанте, 1914 - 1917. - Л., 1990.

Бабанцев Н.Ф., Прокофьев В.П. Германская империя 1871 - 1918 гг. - Красноярск, 1984.

Айрапетян М.Э., Кабанов П.Ф. Первая мировая война 1914 – 1918 гг. – М., 1964.

Алексеев М.А. Фальшивые карты Вильгельма ІІ // Военно-исторический журнал. - 1995. - № 6. - С. 46 - 53.

Бовыкин В.И. Из истории возникновения первой мировой войны. Отношения России и Франции в 1912 - 1914 гг. - М., 1961.

Васильев Л.С. История Востока. – М.: Высшая школа, 1994. – Т.2.

Вержховский Д.В., Ляхов В.Ф. Первая мировая война. 1914 - 1918. - М., 1964.

Виноградов В.Н. Еще раз о новых подходах к истории первой мировой войны // Новая и новейшая история. - 1995. - № 5. - С. 62 - 74.

Виноградов В.Н. Первая мировая война. Великодержавная дипломатия в "пороховом погребе" Европы // Славяноведение. - 1998. - № 5. - С. 43 - 52.

Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII - начало XX в. - М., 1978.

Готлиб В.В. Тайная дипломатия во время первой мировой войны. - М., 1960.

Гроос О. Война на море. 1914 - 1918 гг. - Л., 1940.

Зайончковский А.И. Мировая война 1914 - 1918 гг. - М., 1938 -- 1939. - Т. 1-3.

Земсков В.И. Основные черты первой мировой войны. - М., 1977.

История дипломатии. - М., 1960., Т. 3.

История первой мировой войны 1914 - 1918. / Под ред. И.И.Ростунова. - М., 1975. - Т. 1 - 2.

Киссинджер Г. Дипломатия. - М., 1997.

Корсун Н. Балканский фронт мировой войны. 1914 - 1918 гг. - М., 1939.

Кошкин А.А. Первая мировая война и Восток // Новая и новейшая история. - 1998. - № 5. - С. 40 - 50.

Малышева Д.Б. Религиозный фактор в вооружённых конфликтах современности. – М.: Наука, 1991.

Мо Гренвилл. Дж. История ХХ века. – М.: Аквариум, 1999.

Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. – М.: Прогресс, 1975. – Т.2, 3.

Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век. Часть 1. 1900-1945. / Под ред. А.М. Родригеса. – М.: ВЛАДОС, 2001.

Первая мировая война и ее воздействие на историю ХХ века // Новая и новейшая история. - 1994. - № 4 - 5. - С. 109 - 131.

Первая мировая война и проблемы политического переустройства в Центральной и Юго-Восточной Европе. - М., 1991.

Первая мировая война. 1914-1918. / Под ред. А.Л. Сидорова. – М., 1968.

Первая мировая война. Пролог ХХ века. – М., 1998.

Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории. - М., 1994.

Первая мировая война: политика, идеология, историография. - Куйбышев, 1990.

Писарев Ю.А. Новые подходы к изучению истории первой мировой войны // Новая и новейшая история. – 1993. – №3.

Полетика Н.П. Возникновение первой мировой войны (июльский кризис 1914 г.) – М., 1964.

Померанц Г. Вкус к жестокости (о влиянии первой мировой войны на перспективы человечества) // Родина. – 1993. – №8-9.

Резанов А.С. Исследования немецких зверств (в 1914 г.) / Публикация А.В. Пронина // Военно-исторический журнал. – 1998. – № 3. – С. 21-31.

Сенявская Е.С. Образ врага в сознании участников первой мировой войны // Вопросы истории. – 1997. – №3.

Урланис Б.Ц. История военных потерь (ХVІІ – ХХ вв.). – СПб., 1994.

Фей С.

Филитов А.М. Мировые войны – роковые вехи нашего столетия // ХХ век: Многообразие, противоречивость, целостность. – М., 1996.

Флот в первой мировой войне. – М., 1964. – Т. 1-2.

Шеремет В.И. Босфор, Россия и Турция в эпоху первой мировой войны. – М., 1995.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.226.13 (0.01 с.)