Вихід із строю та повернення у стрійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихід із строю та повернення у стрій 

Навчання виходу із строю за командою і повернення у стрій командир відділення починає з розгорнутого одношеренгового, а потім із двошеренгового строю та з колони по два, по три, по чотири.

Командир відділення послідовно показує порядок виходу із строю при знаходженні військовослужбовця в першій шерензі, другій шерензі та в колоні. Після показу він пояснює, що військовослужбовець, почувши своє прізвище, відповідає: “Я”, а за командою на вихід (виклик) із строю відповідає: “Слухаюсь”. За першою командою він стройовим кроком виходить із строю на вказану кількість кроків, рахуючи від першої шеренги, зупиняється і повертається обличчям до строю.

Під час виходу військовослужбовця з другої шеренги він злегка торкається долонею лівої руки плеча військовослужбовця, який стоїть попереду, той робить крок уперед і, не приставляючи правої ноги, - крок праворуч, пропускає військовослужбовця, який виходить із строю, а потім стає на своє місце. Під час виходу військовослужбовця попередньої шеренги його місце займає військовослужбовець, який стояв за ним.

Під час виходу військовослужбовця із строю з колони по два, по три, по чотири він виходить із строю вбік найближчого флангу, попередньо зробивши поворот праворуч (ліворуч). Якщо поруч стоїть військовослужбовець, то він робить крок правою (лівою) ногою вбік і, не приставляючи лівої (правої) ноги, - крок назад, пропускає військовослужбовця, який виходить із строю, а потім повертається назад на своє місце. Вихід виконується на середину строю найкоротшим шляхом стройовим кроком з поворотом під час руху. Кількість кроків рахується від першої шеренги.

Повернення військовослужбовця в стрій здійснюється за командою, наприклад: “Рядовий Іванченко. Стати до строю” або тільки “Стати до строю”.

За командою “Рядовий Іванченко” військовослужбовець, який стоїть обличчям до строю, почувши своє прізвище, повертається обличчям до начальника і відповідає: ”Я”, а за командою “Стати до строю”, якщо він без зброї або зі зброєю в положенні “за спину”, прикладає руку до головного убору і відповідає: “Слухаюсь”, повертається у напрямку руху, з першим кроком опускає руку, рухаючись стройовим кроком, найкоротшим шляхом стає на своє місце в строю.

Якщо подається команда “Стати до строю” (без називання прізвища), військовослужбовець повертається до строю без попереднього повороту до начальника та без відповіді “Я”.

Для навчання діям виходу із строю командир відділення шикує відділення у дві шеренги, розмикає його на один-два кроки і подає команди для виходу із строю та повернення у стрій. Спочатку вихід проводиться із першої шеренги, а потім із другої.

Для того, щоб кожний військовослужбовець засвоїв порядок виходу із строю з будь-якої шеренги, під час тренування рекомендується міняти місцями шеренги.

Після відпрацювання виходу з двошеренгового строю, командир відділення приступає до розучування виходу з колони по два і по три (по чотири).

Командир відділення пояснює тим, хто навчається, що для виходу із строю подається команда, наприклад: “Рядовий Петренко. До мене (до мене бігом – РУШ)”. Військовослужбовець, почувши своє прізвище, відповідає: “Я”, а за командою на вихід (виклик) відповідає: “Слухаюсь”. У залежності від того, з якої сторони знаходиться начальник, військовослужбовець робить один-два кроки від першої шеренги прямо, на ходу повертається в бік начальника, найкоротшим шляхом стройовим кроком підходить або підбігає до нього і доповідає про прибуття, наприклад: “Товаришу (пане) лейтенанте. Рядовий Петренко за вашим наказом прибув”. Після доповіді руку опускає.

 

Якщо військовослужбовець підбігає до начальника, то за п’ять-шість кроків до нього він переходить на стройовий крок. Начальник повинен сам повернутися назустріч військовослужбовцю, якого викликав із строю, а не заставляти його заходити вперед.

Отримавши дозвіл іти, військовослужбовець прикладає праву руку до головного убору і відповідає: “Слухаюсь”, повертається в напрямку руху, з першим кроком (з поставленням лівої ноги на землю) опускає руку і, зробивши три-чотири кроки стройовим, далі рухається похідним кроком.

 

Підхід до начальника та відхід від нього

 

Підхід до начальника рекомендується розучувати за розподілом на три рахунки. На рахунок “роби – РАЗ” лівою ногою зробити стройовий крок вперед, провести рух руками в такт кроку і зафіксувати положення на лівій нозі, руки опущені до стегон. На рахунок “роби – ДВА” приставити праву ногу й одночасно прикласти праву руку до головного убору. На рахунок “роби – ТРИ” руку опустити до стегна. Після цього вправа повторюється. Для того, щоб навчити цим діям відділення шикують в одну шеренгу або в колону по одному з інтервалом або дистанцією між військовослужбовцями чотири кроки.

Розучування підходу до начальника можна проводити на чотири рахунки з рухом вперед на три кроки.

 
 

За командою “Підхід до начальника, за розподілом на чотири рахунки, з рухом три кроки вперед – почи-НАЙ” На рахунок “раз, два, три” зробити три стройових кроки вперед, на рахунок “чотири” приставити праву ногу до лівої й одночасно прикласти праву руку до головного убору. На наступний рахунок “раз, два, три” руку тримати біля головного убору, а на рахунок “чотири” опустити. Вправа повторюється декілька разів.

 

Розучування відходу від начальника за розподілом рекомендується проводити на чотири рахунки за командою “Відхід від начальника на чотири рахунки – почи-НАЙ”. На рахунок “роби – РАЗ” всі військовослужбовці відділення прикладають праву руку до головного убору і відповідають: “Слухаюсь”. На рахунок “роби – ДВА” повертаються кругом (праворуч, ліворуч) і приставляють праву ногу. На рахунок “роби – ТРИ” з першим кроком (з поставленням лівої ноги на землю) опускають руку. На рахунок “роби – ЧОТИРИ” приставляють праву ногу до лівої. В такій послідовності вправа повторюється на рахунок командира відділення, а потім самих військовослужбовців або під барабан. При цьому вдосконалюються навики у відпрацюванні поворотів кругом, праворуч і ліворуч.

 

 

Після того, як підхід до начальника і відхід від нього вивчені за розподілом, ці дії відпрацьовуються у комплексі. Тренування проводиться попарно. Командир відділення під час тренування по черзі викликає до себе військовослужбовців і добивається від них правильних і чітких дій.

Для прищеплення військовослужбовцям міцних навиків у діях при підході до начальника і відході від нього рекомендується тренувати їх у звичайному темпі на дев’ять рахунків. Для цього відділення шикується в колону по одному з дистанцією три-чотири кроки або попарно один проти другого. За командою командира відділення “Підхід до начальника і відхід від нього, на дев’ять рахунків, з рахунком уголос – почи-НАЙ” військовослужбовці на перші три рахунки роблять три кроки вперед, починаючи рух з лівої ноги. На рахунок “чотири” одночасно з поставленням правої ноги до лівої прикладають праву руку до головного убору. На рахунок “п’ять” опускають руку. На рахунок “шість” знову

 

 

прикладають руку до головного убору. На рахунок “сім”, “вісім” повертаються кругом. На рахунок “дев’ять” приставляють праву ногу до лівої. Командир відділення в цей час спостерігає за діями військовослужбовців і добивається усунення помилок, які вони допускають.

На цих заняттях також показуються дії військовослужбовця при зверненні до начальника або при зверненні начальника до нього під час знаходження поза строєм.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.22.151 (0.006 с.)