Вихід із строю, підхід до начальника зі зброєю та відхід від ньогоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихід із строю, підхід до начальника зі зброєю та відхід від нього 

Порядок проведення заняття у відділенні з вивчення і відпрацювання виходу із строю, підходу до начальника зі зброєю та повернення у стрій такий самий, що й при вивченні цих прийомів без зброї.

Під час підходу до начальника зі зброєю руку до головного убору не прикладають, за винятком, коли зброя знаходиться в положенні “за спину”.

Під час виходу із строю, підходу до начальника та відходу від нього положення зброї не змінюється, за винятком карабіна в положенні “на плече”, який перед початком руху береться до ноги, а під час підходу до начальника поза строєм – після того, як військовослужбовець зупиниться перед ним.

Під час відходу від начальника карабін із положення “до ноги”, у разі потреби, береться військовослужбовцем в інше положення після відповіді “Слухаюсь”. Після повернення у стрій зброя береться у те ж положення, що й у військовослужбовців, які стоять у строю.

Розділ 3

СТРОЇ ВІДДІЛЕННЯ, ВЗВОДУ, РОТИ В ПІШОМУ ПОРЯДКУ

 

Суть стройового злагодження відділення, взводу і роти полягає у навчанні особового складу чітким, одноманітним і узгодженим діям у розгорнутих і похідних строях, у тому числі й під час виконання різноманітних стройових прийомів зі зброєю та без зброї. В основному воно здійснюється на планових стройових та інших заняттях, а також під час усіх шикувань і переміщеннях у повсякденному житті.

Елементи стройового злагодження знаходять практичне застосування на тактико-стройових заняттях, що проводяться за програмою тактичної підготовки. Ці заняття, включаючи прийоми як стройової, так і тактичної підготовки, мають за мету підготувати підрозділи до вмілих і злагоджених дій на тактичних заняттях. Злагодження підрозділів здійснюється на тактико-стройових заняттях і удосконалюється на тактичних заняттях і навчаннях.

 

СТРОЙОВЕ ЗЛАГОДЖЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ

 

Заняття треба розпочинати з навчання особового складу обов’язкам перед шикуванням, для чого особовий склад на заняття виводиться у спорядженні та зі зброєю. Спочатку командир відділення практично показує дії солдата під час підготовки до шикування: способи перевірки справності своєї зброї, засобів індивідуального захисту, шанцевого інструменту, обмундирування і спорядження; потім перевіряє акуратність заправлення обмундирування, правильність надівання і підгонки спорядження.

Навчання обов’язкам військовослужбовців у строю доцільно проводити під час шикування і дій в розгорнутому строю.

 

Розгорнутий стрій

 

До початку навчання особового складу під час шикування командир відділення пояснює, що для відділення Стройовим статутом передбачено розгорнутий і похідний стрій.

Розгорнутий стрій – стрій, у якому військовослужбовці вишикувані на одній лінії по фронту в одношеренговому чи двошеренговому строю. Такий стрій застосовується для первісного шикування, проведення перевірок, розподілу, оглядів, парадів, а також в інших необхідних випадках.

Надалі командир відділення пояснює, що Стройовий статут вимагає від військовослужбовця: ставати у стрій швидко, без метушні; без дозволу в строю не розмовляти, додержуватися цілковитої тиші; бути уважним до наказів (розпоряджень) і команд (сигналів) свого командира, виконувати їх швидко й точно, не заважаючи іншим. Потім командир відділення приступає до практичного шикування відділення в одношеренговий стрій (шеренгу), дії відділення супроводжує необхідними поясненнями.

Шикування відділення в одношеренговий (двошеренговий) стрій проводиться за командою “Відділення, в одну шеренгу (в дві шеренги) – СТАВАЙ”. За підготовчою командою “Відділення” всі військовослужбовці негайно повертаються обличчям до командира відділення, приймають положення “струнко” і чекають наступної команди в готовності швидко і чітко її виконати. Командир відділення подає команду, знаходячись також обличчям до військовослужбовців. Прийнявши стройове положення і подавши команду на шикування, командир відділення стає обличчям у бік фронту шикування; відділення шикується згідно зі штатом ліворуч від командира. Після того як військовослужбовці займуть свої місця в строю, командир відділення виводить двох-трьох військовослужбовців із строю і на них практично показує, як вони повинні стояти в строю: інтервал між двома військовослужбовцями має бути на ширину долоні, носки ніг – на одній прямій лінії; до команди “Вільно” всі повинні зберігати стройове положення.

Після цього доцільно відпрацювати з військовослужбовцями дії за командою “РОЗІЙДИСЬ”.Виконувати цю команду належить також швидко. Закінчивши пояснення і практичний показ, командир відділення тренує військовослужбовців у виконанні команд “Ставай” і “Розійдись”. Доцільно після кожної команди змінювати фронт шикування відділення.

На початку шикування командир відділення виходить із строю і стежить за шикуванням відділення. Тренування продовжується до тих пір, поки військовослужбовці не навчаться правильним і чітким діям.

У ході навчання шикуванню відділення в одну шеренгу командир відділення пояснює, що військовослужбовці у строю можуть знаходитися у стройовому положенні, “струнко” і “вільно”.

Стройове положення приймається за командою “СТАВАЙ”. Положення “струнко” на місці – це те ж стройове положення, виконується за командою “СТРУНКО” і після цієї команди забороняється робити які-небудь рухи до наступної команди. Положення “струнко” в строю на місці приймається також за всякою попередньою командою.

Для навчання шикуванню в розгорнутий двошеренговий стрій командир відділення вказує, що у цьому випадку подається команда “Відділення, в дві шеренги – СТАВАЙ”. Потім на практиці показує місце кожного військовослужбовця у двошеренговому строю. Після чого виводить із строю двох військовослужбовців, ставить один за одним і показує їх положення в двошеренговому строю. Військовослужбовці однієї шеренги розміщуються за військовослужбовцями іншої шеренги, що стоїть попереду, один за одним. При цьому дистанція між шеренгами (військовослужбовцями) має бути в один крок або на відстань витягнутої руки, покладеної на плече військовослужбовця, що стоїть попереду. Вимоги Стройового статуту про те, щоб носки ніг були на одній лінії, не повинні порушуватись.

Шеренги поділяються на першу та другу. Після повороту строю назви шеренг не змінюються. Відділення (екіпаж, обслуга) у кількості чотирьох осіб і менше завжди шикується в одну шеренгу.

Після показу і пояснення командир відділення тренує військовослужбовців у правильному й швидкому зайнятті своїх місць у строю.

Рівняння відділення. У разі потреби вирівняти відділення на місці подається команда “РІВНЯЙСЬ” або “Ліворуч – РІВНЯЙСЬ”.

За командою “Рівняйсь” усі, крім правофлангового, повертають голову праворуч (праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) і вирівнюються так, щоб кожен бачив груди четвертої особи, вважаючи себе першим. За командою “Ліворуч – рівняйсь” усі, крім лівофлангового, повертають голову ліворуч (ліве вухо вище від правого, підборіддя трохи підняте).

Під час рівняння військовослужбовці можуть трохи пересуватися вперед, назад або в той чи інший бік.

Рівняння відділення проводиться тільки в необхідних випадках: коли інтервали між військовослужбовцями в строю порушені, а носки ніг – не на одній лінії, а у двошеренговому строю, крім того, порушена дистанція між шеренгами. Під час шикування відділення за командою “СТАВАЙ”, якщо вона усіма військовослужбовцями виконана правильно, подавати команду “Рівняйсь” необов’язково.

Навчання рівнянню рекомендується проводити у такій послідовності: спочатку навчити вирівнювати носки, потім правильній поставі корпуса і, нарешті, повороту голови в бік рівняння.

Вирівнюванню носків доцільно навчати одразу ж під час шикування, а потім постійним тренуванням довести виконання цього прийому до автоматизму. Вирівнювання носків багато в чому залежить від положення правофлангового військовослужбовця. Носки ніг правофлангового повинні суворо позначати лінію фронту шикування і бути розвернуті на ширину ступні. Для первісного тренування у вирівнюванні носків допускається шикувати відділення в розгорнутий стрій на спеціально обладнаному майданчику або для цього самими військовослужбовцями на землі проводиться пряма лінія.

Неправильне положення носків ніг військовослужбовців командир відділення може виправити поданням команд, наприклад, “Рядовий Петренко. Носки вперед”, “Рядовий Іванченко. Лівий носок назад” і т.д.

Положення корпусу під час шикування і вирівнювання повинно бути як і при стройовому положенні. При положенні носків ніг на одній лінії військовослужбовці, повернувши голову в бік рівняння, повинні бачити груди четвертої особи, вважаючи себе першим. При цьому дивитись треба не нахиляючи голови й не виставляти вперед підборіддя. Пояснюючи, командир відділення одночасно показує військовослужбовцям, як практично це робиться.

Для навчання повороту голови необхідно, не змінюючи положення ніг і тулуба, повернути голову в бік рівняння так, щоб при вирівнюванні праворуч праве вухо було трохи вище лівого, а при вирівнюванні ліворуч – навпаки. Тренувати військовослужбовців необхідно так, щоб вони повертали голову в бік рівняння найкоротшим шляхом.

Під час тренування командир відділення подає команди, наприклад, “Рядовий Іванченко. Груди вперед”, “Рядовий Петренко. Підборіддя підняти вище” та виправляє помилки, які допускають військовослужбовці.

Командир відділення нагадує військовослужбовцям, що для рівняння відділення праворуч (в бік правого флангу) подається команда “РІВНЯЙСЬ”, а при рівнянні ліворуч (в бік лівого флангу) – “Ліворуч - РІВНЯЙСЬ”.

Під час рівняння відділення після повороту його кругом у наступній команді вказується бік рівняння, наприклад: “Праворуч (ліворуч) – РІВНЯЙСЬ”. Треба мати на увазі, що під час рівняння зі зброєю в положенні “на ремінь” або “на груди”, вона залишається без змін, а в положенні “до ноги” кулемет (карабін) за виконавчою командою багнет (дульна частина) притискається до правого боку. Після закінчення рівняння подається команда “СТРУНКО”, за якою всі військовослужбовці швидко повертають голову прямо, а кулемети (карабіни) приводять у попереднє положення.

Під час тренування з виконання команд “Ставай”, “Рівняйсь” і “Струнко” командир відділення добивається від військовослужбовців правильних, чітких і швидких дій , а при необхідності подає команду “ВІДСТАВИТИ”.

Розмикання і змикання відділення. Для розмикання відділення на місці подається команда “Відділення – праворуч (ліворуч, від середини) розім-КНИСЬ” або “Відділення, праворуч (ліворуч, від середини) на стільки-то кроків розім-КНИСЬ”.Якщо інтервал не був визначений, розмикання проводиться на один крок.

Під час розмикання від середини за командою вказується середній. Військовослужбовець, названий середнім, почувши своє прізвище, відповідає: “Я”, витягує вперед ліву руку і опускає її.

Навчання розмиканню на місці рекомендується починати за розподілом на три рахунки.

На рахунок “роби – РАЗ” всі військовослужбовці повертаються у вказаний бік, не приставляючи ноги, що знаходиться позаду.

На рахунок “роби – ДВА” одночасно з приставленням ноги повертають голову в бік фронту строю. Голова має бути повернута настільки, щоб через плече бачити військовослужбовця, що стоїть позаду, зберігаючи стройове положення корпусу.

На рахунок “роби – ТРИ” почати рух прискореним півкроком (бігом), дивлячись через плече на того, хто іде позаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто іде позаду, кожен робить ще стільки кроків, скільки їх визначено командою, та повертається ліворуч (праворуч).

Для змикання відділення подається команда “Відділення, праворуч (ліворуч, до середини) зім-КНИСЬ”.За розподілом прийом виконується на два рахунки.

На рахунок “роби – РАЗ” всі військовослужбовці, за винятком того, до кого призначене змикання, повертаються в бік змикання.

На рахунок “роби – ДВА” прискореним півкроком (бігом) підходять на визначений для зімкненого строю інтервал із підходом самостійно зупиняються та повертаються ліворуч (праворуч).

Під час розмикання і змикання військовослужбовці допускають такі наступні помилки: не одночасно приставляють ногу і повертають голову; ті, що ідуть попереду, відриваються від тих, що йдуть позаду, більше ніж на дистанцію витягнутої руки; не проводять рух руками в такт кроку.

Після розмикання військовослужбовці повинні знаходитися на одній лінії, як і в зімкнутому строю. Тому рекомендується їх потренувати у рівнянні, для чого подається команда “РІВНЯЙСЬ”.

Перешикування відділення з однієї шеренги в дві та навпаки. Для перешикування відділення з однієї шеренги в дві попередньо здійснюється розподіл на перший та другий за командою “Відділення, на перший та другий – РОЗПОДІЛИСЬ”. Командир відділення пояснює і показує дії військовослужбовців під час розподілу. При цьому звертається увага на одночасність повороту голови з назвою свого номера і швидку постановку голови в початкове положення. Після тренування військовослужбовців за розподілом, командир відділення переходить до навчання перешикування з однієї шеренги в дві. Перешикування відділення на місці з однієї шеренги у дві здійснюється за командою “Відділення, у дві шеренги – ШИКУЙСЬ”. Навчати цьому прийому рекомендується проводити за розподілом на три рахунки. На початку навчання командир відділення наказує одному з військовослужбовців стати поряд із собою праворуч і показує дії другого номера під час перешикування у дві шеренги. Потім командир відділення подає команду на перешикування за розподілом.

На рахунок ”роби – РАЗ” другі номери роблять лівою ногою крок назад, не приставляючи правої ноги.

На рахунок “роби – ДВА” праву ногу найкоротшим шляхом переносять на один крок у бік.

На рахунок “роби – ТРИ” ліву ногу приставляють до правої і приймають стройове положення.

Після показу дій другого номера під час перешикування відділення з однієї шеренги командир відділення відразу ж показує зворотну дію другого номера під час перешикування з двошеренгового строю в одношеренговий. При цьому командир відділення нагадує, що для перешикування відділення на місці із зімкненого двошеренгового строю в одношеренговий стрій відділення попередньо розмикається на один крок, після чого подається команда “Відділення, в одну шеренгу – ШИКУЙСЬ”.

Навчання перешикуванню з двошеренгового строю в одношеренговий також належить проводити на три рахунки.

На рахунок “роби – РАЗ” другі номери виходять на лінію перших, роблять лівою ногою крок ліворуч.

На рахунок “роби – ДВА”, не приставляючи правої ноги, переносять її найкоротшим шляхом уперед і ставлять на лінію першого номера.

На рахунок “роби – ТРИ” приставляють ліву ногу до правої.

Після показу командир відділення тренує військовослужбовців перешикуванню.

Під час навчання перешикуванню відділення з однієї шеренги в дві та навпаки треба мати на увазі, що в обох випадках рух руками не проводиться. Під час рівняння відділення зберігається інтервал, визначений для розмикання.

 

Прийоми виконання команд “Покласти зброю” і “За зброю”. Для виконання цих прийомів рекомендується спочатку навчати в одношеренговому строю, а потім у двошеренговому.

Командир відділення шикує відділення в одну шеренгу і показує, як виконуються команди “Покласти – ЗБРОЮ”і “ЗА ЗБРОЮ”спочатку в цілому, а потім за розподілом на три рахунки.

На рахунок “роби – РАЗ” автомати й ручні гранатомети беруться у праву руку; карабіни й кулемети – до ноги, для чого необхідно праву руку трохи подати за ременем вгору, зняти автомат з плеча і, підхопивши його лівою рукою нижче магазина, перенести праву руку на ложе і ствольну накладку; опустити автомат до правого стегна, а ліву руку – до лівого стегна. В такому ж положенні у праву руку береться гранатомет. При цьому треба мати на увазі, що під час виконання прийому кулемети і карабіни на рахунок “роби – РАЗ” залишаються в положенні біля ноги або беруться у це положення; у кулеметах, крім того, відкидаються сошки.

На рахунок “роби – ДВА” зробити лівою ногою крок уперед, не приставляючи ноги, кладуть зброю на землю ручкою затвора (затворної рами) вниз, затильником приклада біля носка правої ноги (права нога в коліні не згинається).

На рахунок “роби – ТРИ”, ліву ногу приставляють до правої.

При навчанні прийому “за зброю” подається попередня команда “Відділення – ДО ЗБРОЇ”, а потім “ЗА ЗБРОЮ”.Навчання прийому “За зброю” за розподілом проводиться також на три рахунки. За першою командою відділення шикується біля зброї.

На рахунок “роби – РАЗ” військовослужбовці роблять лівою ногою крок уперед і, нахилившись, беруть зброю у праву руку (права нога в коліні не згинається).

На рахунок “роби – ДВА”, випрямившись, приставляють ліву ногу до правої; автомати залишаються у правій руці біля стегна; кулемети і карабіни біля ноги; у кулеметах попередньо складаються сошки.

На рахунок “роби – ТРИ” беруть зброю в положення “на ремінь” і приймають стройове положення.

Після того, як командир показав і пояснив військовослужбовцям, як необхідно виконувати прийоми, він приступає до тренування.

Навчання прийомам ”покласти зброю” і “за зброю” в двошеренговому строю за розподілом проводиться на чотири рахунки. При виконанні прийому “покласти зброю” на рахунок “роби – ДВА” перша шеренга робить два кроки вперед (рух вільною рукою проводиться в такт кроку); при виконанні прийому “за зброю” на рахунок “роби – ТРИ” друга шеренга робить два кроки вперед і займає положення, як і в двошеренговому строю. В усьому іншому прийоми виконуються так само, як і в одношеренговому строю.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.012 с.)