із стройової підготовки з командирами взводів і рот 2 мбМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

із стройової підготовки з командирами взводів і рот 2 мб(варіант)

 

Тема: Стройові прийоми та рух зі зброєю.

Навчальна мета:

1. Перевірити знання і підготувати командирів взводів і рот до проведення занять.

2. Удосконалити практичні навики офіцерів у виконанні стройових прийомів і дій зі зброєю.

Час: 2 години.

Місце: стройовий плац.

Форма одягу: повсякденна для строю, зі зброєю.

Керівництва і посібники:

1.Стройовий статут Збройних Сил України.

2. Посібник “Методика стройової підготовки”.

 

 

Хід заняття

 

№ п/п Зміст заняття Час, хв Дії керівника і тих, хто навчається
Перевірка зовнішнього вигляду і знання статутних положень. Стройовий розрахунок і формування взводу   Проводжу огляд зброї та зовнішнього вигляду. Перевіряю знання офіцерами положень Стройового статуту, програми бойової підготовки. Формую взвод
Методика навчання стройових прийомів на місці: стройове положення зі зброєю;   прийоми зі зброєю (“ремінь – послабити”, “ремінь – підтягти”, “автомат на груди”, “на ремінь”, “зброю за спину”, “на ремінь”, “до ноги”)   Доводжу завдання навчання. Розповідаю про застосування методичних прийомів і способів при проведенні занять з відділенням, взводом і ротою. Показую на офіцерах методику навчання: ознайомлення з прийомом, розучування прийому за розподілом і в цілому, тренування. Надаю практику п’яти-шести офіцерам з організації навчання стройових прийомів. Проводжу розбір дій командирів, які виступають у ролі керівників занять. Вказую на характерні помилки, які були допущені під час виконання прийомів і способи їх усунення
Методика навчання рухатися зі зброєю: в положенні біля ноги; в положенні “на ремінь”, “на груди”, “за спину”     Показую методику навчання рухатися зі зброєю. Надаю практику трьом-чотирьом офіцерам у проведенні заняття. Проводжу розбір, вказую на помилки і шляхи їх усунення

 

№ п/п Зміст заняття Час, хв Дії керівника і тих, хто навчається
Підведення підсумків проведеного інструкторсько-методичного заняття з офіцерами   Вказівки щодо підготовки до наступних занять з особовим складом     Відмічаю знання положень Стройового статуту, практичну і методичну підготовленість офіцерів   Розбираю подібний варіант плану-конспекту заняття зі стройової підготовки з даної теми. Надаю вказівки щодо підготовки і проведення інструктажів із сержантами. Відповідаю на запитання

 

Командир 2 мб ________________________________________

(військове звання, підпис)

 

“______” ______________ 2001 р.

 

 

Додаток 2

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ   Командир військової частини ______ ________________________________ (військове звання, підпис)   “______” _______________2001 р.  

 

 

ПЛАН

Проведення контрольного заняття

Із стройової підготовки з 1 мср

(варіант)

 

Час: 2 години.

Місце: стройовий плац і площадка для дій на машинах.

Форма одягу: повсякденна для строю, зі зброєю.

 

Хід заняття

 

№ п/п Що перевіряється Час, хв
Зустріч начальника, який проводить контрольне заняття, виконання військового вітання і рапорту, відповідь особового складу на вітання начальника  
Перевірка наявності особового складу і зброї в строю. Огляд зовнішнього вигляду військовослужбовців і дотримання ними правил носіння військової форми одягу  
Перевірка одиночної стройової підготовки з чергуванням стройових прийомів і дій: · стройове положення;  

 

№ п/п Що перевіряється Час, хв
  · стройовий крок; · повороти на місці та під час руху; · виконання військового вітання; · підхід до начальника та відхід від нього; · стройові прийоми зі зброєю; · вихід зі строю та повернення у стрій; · знімання (надівання) головного убору; · дії за командою “Вільно” Перевірка знань положень Стройового статуту Збройних Сил України та знання офіцерами методики навчання.  
Перевірка стройової злагодженості підрозділів: · дії відділень, взводів і роти у похідному і розгорнутому строю, перешикування підрозділів на місці та під час руху; · дії взводів (роти) біля машин і на машинах; · виконання стройових пісень; · проходження урочистим маршем у пішому порядку  
Підведення підсумків за результатами контрольного заняття

 

 

Командир 1 мб _______________________________________

(військове звання, підпис)

 

 

Примітки : 1. Кожна рота повинна мати засвідчені списки особового складу, штатно-посадову книгу, журнали обліку бойової підготовки (взводів, роти), шаблони (лінійки) для перевірки розміщення знаків відмінності.
  2.У роті перевіряється виконання всіх вивчених стройових прийомів, викладених у розділах 2, 3, 4 Стройового статуту, а кожний військовослужбовець виконує ті прийоми, які призначає перевіряючий.
  3. Техніка, призначена для перевірки дій підрозділів на машинах, заздалегідь виводиться і встановлюється на обладнаній площадці.
  4. При визначенні оцінки за стройову злагодженість враховуються оцінки, отримані ротою на стройовому огляді частини за виконання стройової пісні та проходження урочистим маршем.

 

Додаток 3

 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ   Командир 1 мсв __________________ ________________________________ (військове звання, підпис)   “______” _______________2001 р.

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Проведення заняття

Із стройової підготовки з 1-м відділенням 1 мв

(варіант)

 

Тема: Стройові прийоми та рух без зброї.

Заняття: Рух стройовим кроком.

Навчальна мета:

1. Навчити особовий склад рухатися стройовим кроком.

2. Удосконалити виконання поворотів на місці.

Час: 1 година.

Місце: стройовий плац.

Форма одягу: повсякденна для строю.

Керівництва і посібники:

1.Стройовий статут Збройних Сил України.

2. Посібник “Методика стройової підготовки”.

 

Хід заняття

 

№ п/п Зміст заняття Час, хв Дії керівника і тих, хто навчається
Шикування на заняття і вихід до місця занять Оголошую тему, мету заняття і навчальні питання
Тренування у поворотах на місці: праворуч, ліворуч, кругом   За командою командира взводу приступаю до тре-нувань у поворотах на місці

 

      відпрацьованих на минулому занятті; попередньо розмикаю відділення на чотири кроки
Вивчення нового прийому – рух стройовим кроком: Після показу командиром взводу правил руху стройовим кроком веду відділення на вказане місце для занять
  а) рух стройовим кроком за розподілом Навчаю рухатися стройовим кроком за розподілом у розімкнутому строю. Знаходячись всередині стройової площадки, подаю команди, всі військово-службовці відділення виконують вправу. Якщо допущена загальна помилка, зупиняю відділення і показую як її виправити. Якщо помилку зробив один військовослужбовець, відводжу його ліворуч на один крок від напряму руху, стаю поруч з ним і на ходу виправляю помилку. Решта військовослужбовців продовжують самостійно виконувати вправу. Особливу увагу звертаю на правильне положення корпусу, правильний винос ноги і рухи руками. За командою командира роти організовую тренування у русі стройовим кроком під барабан
  б) рух стройовим кроком в цілому За моєю командою відділення відпрацьовує рух стройовим кроком у сповільненому темпі на свій рахунок з темпом 60-70 кроків за хвилину і з постійним збільшенням його до 110-120 кроків за хвилину. У ході відпрацювання стройо- вого кроку слідкую за правильним рухом військовослужбовців, помічені недоліки виправляю на місці. На завершення проводжу змагання на кращий рух стройовим кроком
Розбір занять Підводжу підсумки, вказую на недоліки окремих військовослужбовців. Даю завдання щодо підготовки до чергового заняття. Потім відділення бере участь у розборі заняття командиром взводу і командиром роти

 

Командир 1-го відділення _______________________________________

(військове звання, підпис)

 

Додаток 4

 

    ЗАТВЕРДЖУЮ   Командир 1 мср _________________ ________________________________ (військове звання, підпис)   “______” ___________________ 2007р.  

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Проведення заняття із стройової підготовки з 1 мв

(варіант)

 

 

Тема: Строї підрозділів у пішому порядку.

 

Заняття: Розгорнутий і похідний строї взводу.

 

Навчальна мета:

1. Добитися злагодженості дій у складі взводу.

2. Удосконалити навики з виконання стройових прийомів.

Час: 1 година.

Місце: стройовий плац.

Форма одягу: повсякденна для строю.

Керівництва і посібники:

1.Стройовий статут Збройних Сил України.

2. Посібник “Методика стройової підготовки”.

 

Хід заняття

№ п/п Зміст заняття Час, хв Дії керівника і тих, хто навчається
Висування на плац Треную рухатися стройовим кроком
Шикування взводу в розгорнутий стрій: а) одношеренговий; б) двошеренговий Командую: “Взвод, в одну (дві) шеренги – СТАВАЙ”. Вказую місця відділень і військовослужбовців у строю та порядок шикування
Шикування взводу в похідний стрій: а) в колону по одному; б) в колону по два; в) в колону по три   Командую: “ Взвод, в колону по одному (по два, три, чотири) – СТАВАЙ”. Вказую місця відділень в строю і порядок шикування
Перешикування взводу: з розгорнутого одношерен-гового строю в колону по одному і навпаки; з розгорнутого двошеренгового строю в колону по два; з розгорнутого двошеренгового строю в колону по одному; з розгорнутого одношерен-гового строю в колону по два; з розгорнутого двошеренгового строю в колону по три; з колони по три в колону по одному і навпаки   Нагадую про переміщення командирів відділень на півкроку праворуч, ліворуч. Командую: “Взвод, право-РУЧ”, “На ре-МІНЬ”, “В колону по одному (по два) кроком – РУШ”. Спільно з командиром 1-го відділення показую дії перших і других номерів. Командую: “Взвод, право-РУЧ”, “На ре-МІНЬ”, “В колону по три кроком – РУШ”. Командую: ”Взвод, на ре-МІНЬ”, “В колону по одному по три) кроком – РУШ”. Командую: “Взвод, в колону по два кроком – РУШ”
Розбір занять Підводжу підсумки. Відмічаю краще відділення і військовослужбовців, які відзначились. Даю вказівки з підготовки до чергового заняття. Потім взвод бере участь у розборі заняття командиром роти

Командир 1 мв ______________________________________

(військове звання, підпис)

 

Додаток 5

 

ОБЛАДНАННЯ СТРОЙОВОГО ПЛАЦУ

 

Стройовий плац військової частини (військово-навчального закладу) призначений для проведення:

занять із стройової підготовки;

занять з підготовки особового складу до параду і проведення тренувань з підрозділами, призначеними у почесні варти;

змагань за кращий підрозділ із стройової підготовки;

ранкової фізичної зарядки;

загальних батальйонних і полкових вечірніх перевірок;

розводів варт, перевірки команд, нарядів від частини, а також особового складу, який звільняється із розташування частини;

мітингів та військових ритуалів;

шикування особового складу перед виходом на заняття.

Місце розташування стройового плацу визначається під час розробки генерального плану військового містечка.

 

 

 
 

 


Для проведення занять з одиночної стройової підготовки уся площа плацу розбивається на стройові площадки. Такі площадки дозволяють більш якісно відпрацьовувати численні прийоми: стройовий крок, повороти на місці та під час руху, підхід до начальника і відхід від нього і т.д.

Стройова площадка розміром 8 х 16 м розрахована на проведення занять у складі відділення. Стройові площадки підготовляються рівномірно на всій площі плацу. Крім стройових площадок, на плацу виділяється смуга для проходження підрозділів урочистим маршем.

 

 

 


Лінія проходження правофлангових наноситься на відстані 5-8 м від трибуни, на один крок від неї позначаються місця для лінійних на 10-15 м один від одного.

Усі лінії на плацу наносяться білою фарбою (розведеним вапном).

На стройовому плацу встановлюються стенди, на яких мають бути посібники, плакати, малюнки із Стройового статуту, витяги з малюнками із правил носіння військової форми одягу.

На плацу також повинні бути дзеркала, трибуна, флагшток, місця для чищення взуття та куріння.

Кожний стройовий плац повинен бути добре освітлений і радіофікований.

Поруч з плацом обладнується площадка для відпрацювання дій особового складу на машинах.

Покриття плаців повинно здійснюватися з урахуванням гідрометеорологічних умов кожної кліматичної зони. При цьому враховуються всі особливості їх експлуатації. У відповідності з призначенням плаців їх покриття мають бути достатньо гладкими і міцними, допускати мийку і нанесення на поверхню необхідних розміток.

Основним типом покриття плаців, що відповідають умовам експлуатації, є асфальтове покриття.

В окремих випадках за необхідності можуть застосовуватися й інші типи покриттів, як наприклад, цементобетон, збірні залізобетонні та бетонні плити, піщано (грунто)-гравійне покриття.

 

 

           
 
   
 
 
   

       
   
 
 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.013 с.)