Виконання військового вітання у складі роти (батальйону)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виконання військового вітання у складі роти (батальйону) 

Навчання особового складу роти (батальйону) військовому вітанню на машинах рекомендується починати з виконання військового вітання на місці. Попередньо машини роти (батальйону) шикуються в лінію машин; проводиться посадка особового складу на машини. Командир роти (батальйону) займає місце посередині строю в 10-15 кроках від нього. З підходом старшого командира до одного із флангів строю (на 40-50 м) командир роти (батальйону) подає команду “Рота (батальйон), СТРУНКО, рівняння – ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)”. Командир роти (батальйону), подавши команду, прикладає руку до головного убору, підходить стройовим кроком до начальника, зупиняється за два-три кроки від нього і доповідає, наприклад: “Товаришу (пане) майоре. Перша механізована рота (перший механізований батальйон) займається тим-то. Командир роти (батальйону) капітан Кравченко”. Начальник, якого вітають, руку до головного убору прикладає одночасно з командиром роти (батальйону).

Закінчивши доповідь, командир роти (батальйону), не опускаючи руки від головного убору, робить лівою (правою) ногою крок убік з одночасним поворотом праворуч (ліворуч) і, пропустивши начальника вперед, іде за ним на один-два кроки позаду із зовнішнього боку строю. Після того як начальник мине роту або за командою “Вільно” командир роти (батальйону) командує “ВІЛЬНО” і опускає руку.

За командою “СТРУНКО” особовий склад роти (батальйону) повинен сидіти, не згинаючись у попереку, голову тримати прямо, дивитися перед собою; без зброї – напівзігнуті кисті рук вільно покласти трохи вище колін; із зброєю – тримати її між колінами і підтримувати обома руками; з автоматами в положенні “на груди” – підтримувати його лівою рукою за ложе і ствольну накладку.

За командою “Рівняння праворуч (ліворуч, на середину) командири взводів (рот) і заступники командира роти (батальйону), а також старші техніки рот повертають голову вбік начальника й одночасно прикладають руку до головного убору, решта особового складу залишається в положенні “струнко” і голову вбік начальника не повертає.

Якщо військовослужбовці розмістилися на машині обличчям у напрямку руху, то за командою “Рівняння праворуч (ліворуч, на середину)” одночасно повертають голову в бік начальника.

За командою “Вільно” усі військовослужбовці голову тримають прямо й сидять вільно. Командири, крім того, опускають руку від головного убору.

Під час тренування роти (батальйону) з виконання військового вітання з розміщенням машин у лінію взводних (ротних) колон командир роти (батальйону) та особовий склад діють у тому ж порядку, як і в строю в лінію машин. При виконанні військового вітання з особовим складом на машинах під час руху слід враховувати наступне:

командир роти (батальйону) подає команду, залишаючись на своєму місці в машині;

команда для виконання військового вітання подається за 40-50 м до начальника; команду подають на кожній машині командири взводів (рот, батальйону), заступники командира роти (батальйону), старші техніки і старшини рот, а там, де цих посадових осіб на машині немає, команду подають командири відділень (старші машин);

під час військового вітання команда “Рівняння на середину” не подається, а за командою “Рівняння праворуч (ліворуч)” голову повертають лиш ті військовослужбовці, які розмістилися на машині обличчям у напрямку руху;

команда “Вільно” подається у той момент, коли машина мине начальника на 10-15 метрів.

У всьому іншому особовий склад діє так само, як вказано для виконання військового вітання на місці.

 

 

Розділ 5

КОНТРОЛЬНІ ЗАНЯТТЯ.

СТРОЙОВІ ОГЛЯДИ.

ЗМАГАННЯ

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

 

Контрольні заняття проводяться старшими начальниками, від командира батальйону і вище, а під час перевірки військ – офіцерами із складу комісії.

Заняття можуть бути планові й раптові. Перші плануються завчасно і відображені в планах бойової підготовки і ротних розкладах. Вони проводяться, як правило, у процесі навчання з окремих тем, а також на підсумкових перевірках за період навчання і навчальний рік, у військових училищах – на курсових (семестрових) екзаменах і заліках.

Раптові контрольні заняття проводяться протягом навчального року за рішенням старших начальників. У цьому випадку командир підрозділу, з яким проводиться контрольне заняття, може бути попереджений начальником напередодні перевірки або безпосередньо у день занять.

Контрольні заняття в основному проводяться за рахунок часу, що відводиться на стройову підготовку.

Офіцерам, призначеним для проведення перевірки підрозділів із стройової підготовки, необхідно вивчити: вимоги Стройового статуту та інших загальновійськових статутів, що стосуються питань стройового вишколу; програму бойової підготовки, Збірник нормативів з бойової підготовки, Інструкцію про порядок перевірки і оцінки стройової підготовки, посібник із стройової підготовки, Правила носіння військової форми одягу, вимоги керівних документів з бойової підготовки на новий навчальний рік.

Для контрольного заняття підрозділ представляється у повному складі, за винятком добового наряду і осіб, звільнених за хворобою та тих, що знаходяться у відрядженні.

Особовий склад виводиться до місця перевірки з особистою зброєю. Для перевірки дій підрозділів біля машин і на машинах на плацу або спеціально обладнаному майданчику встановлюється відповідна техніка.

На столі у перевіряючого мають бути відомості обліку результатів, журналів обліку бойової підготовки, штатно-посадова книга, Військові статути Збройних Сил України, секундомір для перевірки нормативів, лінійка (шаблон) для перевірки правильності розміщення нагрудних знаків, знаків відмінності і т.д.

Порядок проведення контрольного заняття можна прослідкувати на прикладі механізованої роти.

Рота шикується в розгорнутий двошеренговий стрій, інтервали між взводами два кроки, командир роти – на середині строю в семи кроках.

Зустріч перевіряючого проводиться відповідно до вимог Стройового статуту і рекомендацій даного посібника, викладених у розділі “Стройові огляди”.

Перевірка починається з постановки завдання і огляду зовнішнього вигляду. У ході огляду перевіряються знання військовослужбовцями положень Військових статутів, що стосуються питань стройового вишколу, в об’ємі посади, яку займають.

Індивідуальні оцінки за зовнішній вигляд і знання статутних положень виставляються також і у процесі перевірки одиночної підготовки.

Від подальшої перевірки рота звільняється за наявністю в ній більше 15% військовослужбовців, що мають незадовільні оцінки за зовнішній вигляд.

Після закінчення огляду зовнішнього вигляду проводиться перевірка одиночної стройової підготовки, спочатку без зброї, потім зі зброєю.

Перший, як правило, здає перевірку командир роти, потім перед своїми взводами командири взводів, а перед відділеннями командири відділень. На заняттях може бути перевірений рівень підготовки і ротного барабанщика: виконання барабанних маршів і сигналів (додаток 5 Стройового статуту).

Командири на виконання прийомів подають: командир батальйону – командиру роти, командир роти – командирам взводів, командири взводів – командирам відділень, командири відділень – особовому складу відділень. У військових училищах і навчальних частинах, крім того, курсанти один одному.

Для удосконалення стройового вишколу необхідно притримуватися правила: одні підрозділи перевіряються, другі тренуються під керівництвом своїх командирів. З цією метою, наприклад, механізована рота розводиться на стройові майданчики по відділеннях, а танкова рота – повзводно. На одному майданчику здають перевірку, на інших тренуються з питань, що перевіряються. Потім за вказівкою перевіряючого проводиться заміна.

Перевірка повинна проводитися різноманітно, не за шаблоном, з різним чергуванням стройових прийомів, викладених у розділах 2 і 3 Стройового статуту. Усього таких прийомів і дій у вказаних розділах Стройового статуту більше 50, але кожний виконує ті прийоми, які назначає йому перевіряючий. На практиці – це 8-10 прийомів і дій. У результаті такого підходу до перевірки в роті буде використано виконання всіх прийомів з урахуванням пройденої програми.

У ході контрольного заняття у офіцерів і курсантів військових училищ перевіряється і методика навчання. У цьому разі перевірка може включати такі питання: вміння організувати навчання, виявити недоліки і вказати способи їх усунення, правильно оцінити тих, хто навчається, і провести з ними змагання на краще виконання стройових прийомів і дій.

Стройова злагодженість перевіряється вибірково, за визначенням перевіряючого, починаючи з відділень, потім взводів і роти відповідно до вимог Стройового статуту і програми бойової підготовки. Так, наприклад, 1-й взвод перевіряється по діях особового складу біля машин і на машинах, 2-й взвод – по діях у розгорнутому строю, 3-й взвод – по діях у похідному строю або іншому, встановленому перевіряючим.

Під час перевірки злагодженості враховується не тільки узгодженість і чіткість дій особового складу, але й правильність подання команд командирами.

Наступний елемент перевірки – злагодженість у складі роти: дії в розгорнутому і похідному строях, перешикування на місці та під час руху в пішому порядку. Крім того, за рішенням перевіряючого може бути перевірена злагодженість усього особового складу роти при діях біля машин і на машинах.

Перевірка закінчується проходженням підрозділу (частини) урочистим маршем і виконанням стройових пісень підрозділами.

Якщо напередодні проводився стройовий огляд полку, то у цьому випадку враховуються оцінки, отримані ротою на огляді за проходження урочистим маршем і виконання пісень.

На завершення проводиться розбір контрольного заняття. Оголошуються індивідуальні оцінки за одиночну підготовку, вказуються недоліки, а за необхідності, шляхи й терміни їх усунення. Загальна оцінка роті (батареї) визначається з урахуванням виконання вимог Стройового статуту в повсякденному житті та оголошується після її затвердження старшим начальником.

 

СТРОЙОВІ ОГЛЯДИ

Загальні положення

 

Стройові огляди є невід’ємним елементом життя і навчання кожної військової частини, сприяють підвищенню стройової культури й уміння всіх військовослужбовців, допомагають зміцненню дисципліни, організованості та військового порядку в підрозділах. Стройова навченість військовослужбовців, злагодженість дій частин і підрозділів як у пішому порядку, так і на машинах впливає на якість тактичних навчань, що проводяться. Тому рекомендується перед виходом на тактичні, тактико-спеціальні навчання проводити стройові огляди підрозділів і частин у пішому порядку і на машинах.

Стройовий огляд проводиться з метою визначення ступеня стройових навичок кожного військовослужбовця та стройового злагодження підрозділів. На стройовому огляді також перевіряється зовнішній вигляд військовослужбовців, наявність і стан спорядження, озброєння і техніки. Під час інспектування, крім того, проводиться опитування військовослужбовців у порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби. Опитування військовослужбовців може також проводитися під час перевірок. Кожний стройовий огляд закінчується проходженням підрозділу (частини) урочистим маршем і виконанням стройових пісень підрозділами.

Стройовий огляд може бути плановий або раптовий і проводиться у пішому порядку або на машинах.

На огляд у пішому порядку виводиться весь особовий склад підрозділу (частини) з особистою зброєю, а на огляд на машинах, крім того, все озброєння і техніка.

Стройовий огляд проводиться прямими начальниками або особами, призначеними для інспектування (перевірки).

На стройовий огляд представляється увесь особовий склад, за винятком добового наряду і осіб, звільнених за хворобою та тих, що знаходяться у відрядженні.

У навчальних частинах (військово-навчальних закладах) у залежності від проходження програми бойової підготовки для перевірки можуть виноситися питання в повному обсязі Стройового статуту або частково, з урахуванням вивчених стройових прийомів і дій. Стройовий огляд у навчальному (курсантському) підрозділі є не тільки перевірним, але й навчальним заняттям, що сприяє як покращанню стройового вишколу військовослужбовців і злагодженості підрозділів, так і прищепленню курсантам необхідних командирських і методичних навиків.

Кожний стройовий огляд закінчується проходженням підрозділу, частини урочистим маршем.

На стройовий огляд роти доцільно відводити 1-2 години, батальйону і полку (військово-навчального закладу) – 2-3 години.

Під час проведення стройового огляду полку (військово-навчальних закладів) з одиночної стройової підготовки можуть перевірятися не всі підрозділи. У цьому разі після проходження підрозділів урочистим маршем і віднесення Бойового Прапора рекомендується на стройовому майданчику залишати тільки ті підрозділи, які будуть перевірятися.

Напередодні огляду начальник, який проводить огляд, повідомляє командира підрозділу (частини) про час, місце, порядок шикування та проведення огляду, про форму одягу, а також про те, яку зброю і техніку вивести на огляд.

Якість кожного стройового огляду багато в чому залежить від підготовки до нього як керівників (перевіряючих), так і особового складу підрозділів, що перевіряються.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.185.54 (0.008 с.)