Виконання прийомів з карабіном і ручним кулеметом на місціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виконання прийомів з карабіном і ручним кулеметом на місці 

Командир відділення пояснює, що карабін і ручний кулемет носять у положенні “на ремінь” і “за спину”, а карабін, крім того, в положенні “на плече”, ротний кулемет – “на ремінь”.

Переведення карабіна (ручного кулемета) від ноги в положення “на ремінь”.Командир відділення показує виконання прийому в цілому, а потім за розподілом з коротким поясненням.

 

 
 

 


 

Прийом виконується за командою “На ре-МІНЬ” на три рахунки.

На рахунок “роби – РАЗ” правою рукою підняти карабін (ручний кулемет), не віддаляючи його від тіла, повернути магазином (ручний кулемет – пістолетною ручкою) ліворуч; лівою рукою взяти карабін за магазин (ручний кулемет – за ложе) й тримати його дульним зрізом на рівні очей; лікоть правої руки притиснути.

На рахунок “роби – ДВА” правою рукою взяти ремінь і відтягти його ліворуч.

На рахунок “роби – ТРИ” швидко перекинути карабін (ручний кулемет) за плече; ліву руку опустити; праву руку опустити за ременем так, щоб передпліччя було в горизонтальному положенні; карабін (ручний кулемет) злегка притиснути ліктем до тулуба.

Відразу ж після цього командир відділення показує і розповідає порядок виконання прийомів “до ноги” із положення “на ремінь”.

 

 

Переведення карабіна (ручного кулемета) з положення “на ремінь” у положення “до ноги”. Прийом виконується за командою“До но-ГИ”на два рахунки.

На рахунок “роби – РАЗ” подаючи праву руку за ременем трохи вгору, зняти карабін (ручний кулемет) із плеча й, підхопивши його лівою рукою за ложе, правою взяти карабін за верхню частину ствольної накладки (кулемет за ствол і сошку вище газової камори) й тримати його перед собою магазином (пістолетною ручкою) ліворуч, дульним зрізом на рівні очей.

На рахунок “роби – ДВА” ліву руку швидко опустити, а правою плавно поставити карабін (кулемет) на землю до ноги так, щоб гострий кут приклада був на рівні правого носка, і прийняти стройове положення.

Ротний кулемет у положення “на ремінь” і “до ноги” береться якнайзручніше.

Закінчивши показ виконання прийому з карабіном (ручним кулеметом), командир відділення приступає до тренування, попередньо розімкнувши відділення. Під час тренування особлива увага звертається на те, щоб військовослужбовці при виконанні прийому переведення карабіна (ручного кулемета) від ноги в положення “на ремінь” за рахунок згину правої руки в лікті різко піднімали карабін (ручний кулемет) вверх і не віддаляли його від свого корпуса, а також на момент закидання зброї за праве плече не повертали корпус. Тренування продовжується до правильного і чіткого виконання прийомів. Якщо під час виконання прийому декілька військовослужбовців допускають помилки, командир відділення знову показує правильне виконання прийому; якщо помилку допускає один військовослужбовець, то командир виводить його в бік і навчає окремо.

Переведення карабіна від ноги в положення “на плече”.Вивчення прийому починається з показу і короткого пояснення. Карабін від ноги в положення “на плече” береться лише з примкнутим багнетом за командою “На пле-ЧЕ” на два рахунки.

 

На рахунок “роби – РАЗ” правою рукою, піднімаючи й повертаючи карабін затвором уперед, перенести його прямовисно біля тулуба до лівого боку і одночасно перехопити кистю правої руки за верхню частину ложа та ствольної накладки, водночас подати кисть лівої руки трохи вперед й опустити карабін прикладом на долоню лівої руки так, щоб затильник приклада лежав на долоні, великий палець був попереду, а інші пальці були притиснуті до лівого боку приклада; карабін тримати прямовисно у витягнутій руці напроти лівого плеча, гострим кутом приклада торкатися лівої ноги; лікоть правої руки – на висоті плеча.

На рахунок “роби – ДВА” праву руку швидко опустити, одночасно лівою рукою підняти карабін так, щоб він спусковою дужкою ліг у виїмку плеча, і тримати його, не нахиляючись убік; кисть лівої руки тримати трохи нижче ліктя, приклад притиснути до пояса, а передпліччя – до боку.

Після показу командир відділення починає тренування у складі відділення.

Під час вивчення прийому “на плече” необхідно мати на увазі, що військовослужбовці частіше допускають такі помилки: на рахунок “роби – РАЗ” далеко віддаляють карабін від корпуса, нахиляють корпус, не перехоплюють карабін кистю правої руки і не роблять різкого повороту карабіна з лівого боку, лікоть правої руки тримають нижче плеча; на рахунок “роби – ДВА” приклад не притискують до стегна, а розвертають його праворуч і ліворуч.

Одночасно з розучуванням прийому переведення карабіна “на плече” треба вивчати і прийом переведення карабіна “до ноги”.

Переведення карабіна до ноги з положення “на плече”. Вивчення прийому починається з показу його виконання в цілому, потім показом з роз’ясненням дій за розподілом.

Прийом виконується за командою “До но-ГИ” на три рахунки.

На рахунок “роби – РАЗ” швидко опустити ліву руку, одночасно правою рукою охопити карабін за верхню частину ложа й ствольної накладки та утримувати його в цьому положенні.

На рахунок “роби – ДВА” перенести правою рукою карабін униз до правої ноги, повертаючи його затвором на себе; підтримуючи карабін лівою рукою біля багнетної трубки, тримати його вздовж стегна правої ноги так, щоб приклад внутрішнім боком торкався мізинця правої ноги.

На рахунок “роби – ТРИ” швидко опустити ліву руку, правою рукою плавно поставити карабін на землю і прийняти стройове положення.

Під час розучування прийому переведення карабіна до ноги з положення “на плече”, необхідно слідкувати, щоб військовослужбовці при виконанні команди ставили карабін у вертикальне положення і швидко опускали його вниз на витягнуту руку і щоб охоплювали карабін правою рукою за верхню частину ложа і ствольної накладки, а також не допускали нахилу корпуса праворуч.

Після того, як закінчено вивчення прийому за розподілом, командир відділення тренує військовослужбовців з виконання прийому в цілому, добиваючись від них правильного та чіткого виконання прийому.

 

Переведення карабіна (ручного кулемета) “за спину” з положення “на ремінь”.Прийом виконується за командою “Зброю – ЗА СПИНУ”на два рахунки. Перед виконанням цього прийому у карабіна необхідно відкинути багнет.

Для виконання прийому за розподілом командир відділення подає команду “Зброю за спину, за розподілом: роби – РАЗ, роби – ДВА”.

На рахунок “роби – РАЗ” лівою рукою взяти ремінь трохи нижче правого плеча, а правою рукою одночасно взятися за приклад карабіна (ручного кулемета).

На рахунок “роби – ДВА” правою рукою трохи підняти карабін (ручний кулемет) вгору, а лівою рукою закинути ремінь за голову на ліве плече; карабін (ручний кулемет) та руки швидко опустити.

Одночасно з прийомом “за спину” розучується прийом “на ремінь”.

 

Переведення карабіна (ручного кулемета) “на ремінь” з положення “за спину”. Прийом виконується за командою “Зброю на ре-МІНЬ”на два рахунки.

На рахунок “роби – РАЗ” лівою рукою взяти ремінь трохи нижче лівого плеча, правою рукою одночасно взятися за приклад.

На рахунок “роби – ДВА” правою рукою карабін (ручний кулемет) трохи підняти, а лівою рукою перекинути ремінь через голову на праве плече, ремінь узяти правою рукою, а ліву руку швидко опустити.

Закінчивши показ, командир розмикає відділення і переходить до тренування. Спочатку прийом виконують за командою командира за розподілом, а потім у цілому. У ході тренування командир відділення слідкує за діями військовослужбовців і добивається усунення помилок, які вони допустили.

Для виправлення неправильного положення зброї подаються команди, наприклад: “Приклад – ДОВЕРНУТИ (РОЗВЕРНУТИ)”, “Багнет – ВИЩЕ (НИЖЧЕ)”, “Приклад – ВИЩЕ (НИЖЧЕ)”, “Поправити – ЗБРОЮ”.

Виконання прийомів “багнет – відімкнути (відкинути)” і “багнет – примкнути”. Відпрацювання цих прийомів, хоча й не складних за виконанням, необхідно починати за розподілом, для чого командир відділення показує порядок їх виконання з коротким поясненням, після цього розмикає відділення і приступає до тренування.

Прийом “багнет – відімкнути” виконується за розподілом на два рахунки.

На рахунок “роби – РАЗ” необхідно взяти лівою рукою багнетну трубку, підняти її й поставити багнет горизонтально.

На рахунок “роби – ДВА” штовхнути багнет лівою рукою вниз і прийняти стройове положення.

Для вивчення прийому “багнет – примкнути” за розподілом подається команда “Багнет – ПРИМКНУТИ”.Цей прийом також виконується за розподілом на два рахунки.

На рахунок “роби – РАЗ” великим пальцем лівої руки натиснути на багнетну трубку, іншими пальцями підхопити багнет знизу і тримати горизонтально.

На рахунок “роби – ДВА” усіма пальцями лівої руки підняти багнет вгору на себе, примкнути його й прийняти стройове положення.

Під час тренування відділення з виконання прийомів спочатку за розподілом, а потім у цілому, командир слідкує за діями військовослужбовців, вимагає чітких і правильних дій та добивається усунення помилок, які вони допускають. При цьому за підготовчою командою “Багнет” військовослужбовці повинні виконувати дії, як на рахунок “роби – РАЗ”, а за виконавчою командою “ВІДІМКНУТИ (ВІДКИНУТИ)”- як на рахунок “роби – ДВА”.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.008 с.)