Проведенні перевірки конкретного суб’єкта підприємницькоїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проведенні перевірки конкретного суб’єкта підприємницькоїдіяльності, визначаються:

а) керівником аудиторської фірми;

б) самим аудитором;

в) Міністерством фінансів України.

Загальний розмір частки засновників (учасників,

акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, не може

перевищувати:

а) 40%;

б) 30%;

в) 60%.

8. Керівником аудиторської фірми може бути:

а) тільки сертифікований аудитор;

б) особа, що має вищу освіту;

в) правильної відповіді немає.

9. Право на отримання сертифіката аудитора мають:

а) всі громадяни України без обмежень;

б) фізичні особи, які здобули вищу освіту, мають необхідні

знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права,

досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника)

аудитора;

в) фізичні особи, які мають вищу економічну або юридичну

Освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, необхідні

Знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права,

досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника)

аудитора.

10. Повноваження Аудиторської палати України визначені:

а) Законом України “Про державну контрольно-ревізійну

службу”;

б) Законом України “Про аудиторську діяльність”;

в) Статутом аудиторської палати України.

Частка сертифікованих аудиторів у статутному капіталі

Аудиторської фірми, що займається аудитом, для її включення до

Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності повинна становити:

а) не менше 52%;

б) не менше 70%;

в) не менше 100%;

г) цей показник не має значення для реєстрації.

У якому році було створено Аудиторську палату України?

а) 1989;

б) 1991;

в) 1993;

г) 1995;

д) 1997.

У якому році було створено Спілку аудиторів України?

а) 1990;

б) 1992;

в) 1994;

г) 1996;

д) 1998.

Який термін повноваження членів АПУ?

а) 1 рік;

б) 2 роки;

в) 3 роки;

г) 5 років;

д) нема правильної відповіді.

15. Загальна кількість членів АПУ становить:

а) 5 осіб;

б) 10 осіб;

в) 15 осіб;

г) 20 осіб;

д) нема правильної відповіді.

16. До АПУ делегується по одному представнику від:

а) Національного банку України;

б) Державної податкової адміністрації України;

в) Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

г) Головного контрольно-ревізійного управління України;

д) Міністерства фінансів України;

е) Міністерства юстиції України;

є) Державного комітету статистики України;

ж) Міністерства економіки України;

з) Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

України;

и) Рахункової палати України;

і) відповідь а, б, в, д, е, є, ж;

Ї) всі відповіді правильні.

17. В Україні існують сертифікати аудиторів таких серій:

а) Б;

б) СД;

в) АБ;

г) А;

д) відповідь а, г.

18. Всі аудиторські фірми і аудитори повинні бути внесені до:

а) журналу реєстрації аудиторських фірм;

б) Реєстру аудиторських фірм і аудиторів;

в) переліку підприємств, організацій, установ, що мають право

проводити аудит;

г) Переліку суб’єктів аудиторської діяльності.

Офіційний документ, який засвідчує право громадянина

України на здійснення аудиту підприємств і банків на території

України, є:

а) сертифікат аудитора;

б) посвідчення аудитора;

в) свідоцтво аудитора;

г) ліцензія аудитора.

Громадське об’єднання, яке об’єднує на добровільних

засадах діючих аудиторів, це:

а) Об’єднання бухгалтерів України;

б) Федерація бухгалтерів і аудиторів України;

в) АПУ;

г) Спілка аудиторів України;

д) Ліга аудиторів України.

21. Видачу сертифіката аудитора в Україні здійснює:

а) САУ;

б) ФПБАУ;

в) АПУ;

г) МФУ.

22. Ведення поточних справ АПУ здійснює:

а) Секретаріат АПУ;

б) Спостережна рада АПУ;

в) Голова АПУ;

г) Робочі комісії АПУ.

23. АПУ можуть бути застосовані такі стягнення до аудиторів:

а) попередження;

б) припинення дії сертифіката на строк до 1 року;

в) грошовий штраф;

г) анулювання сертифіката;

д) догана;

е) всі відповіді правильні;

є) відповідь а, б, г.

Припинення дії сертифіката аудитора на строк до 1 року

здійснюється у випадках:

а) систематичного або грубого порушення чинного законодавства

України, нормативів аудиту;

б) встановлення фактів подання недостовірної інформації у

документах, які пред’явили для видачі сертифіката;

в) одиничного і не грубого порушення чинного законодавства

України, нормативів аудиту;

г) невиконання аудитором у строк повноважень АПУ;

д) встановлення

неодноразових

фактів

низької

якості

аудиторських перевірок.

25. Відповідальність аудитора може бути:

а) кримінальна;

б) професійна;

в) адміністративна;

г) цивільна;

д) відповідь а, б, г;

е) відповідь а, в, г.

Для продовження сертифіката, термін якого закінчується,

аудитор повинен подати до АПУ такі документи:

а) копію трудової книжки, завіреної у встановленому порядку;

б) документ про внесення плати за продовження дії сертифіката;

в) реферат про аудиторську діяльність і підвищення кваліфікації

за період володіння сертифікатом;

г) копію посвідчення про навчання за програмою удосконалення

професійної освіти аудитора (за кожний рік володіння сертифікатом);

д) сертифікат, термін дії якого закінчується;

е) клопотання про продовження терміну дії сертифіката за

встановленою формою;

є) відповідь а, б, в, д, е;

Ж) всі відповіді правильні.

Усі

Сертифіковані аудитори України зобов’язані

Удосконалювати свої професійні

Знання

За програмою,

затвердженою АПУ, один раз на:

а) 1 рік;

б) 2 роки;

в) 3 роки;

г) 4 роки.

28. До принципів професійної етики аудитора належать:

а) конфіденційність;

б) повнота;

в) чесність;

г) науковість;

д) професійна незалежність;

е) відповідь а, в, д;

є) всі відповіді правильні.

Хто такий аудитор?

а) інспектор ДПА;

б) власник автомобіля AUDI;

в) особа, яка має сертифікат аудитора, здійснює діяльність у

складі аудиторської фірми або самостійно;

г) випускник ВУЗу за спеціальністю „Облік і аудит”.

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АУДИТУ

1. Метою МСА 300 "Планування" є:

а)

надання

рекомендацій

щодо

методики

проведення

аудиторської перевірки;

б) встановлення положень і надання рекомендацій щодо

планування аудиторської перевірки фінансових звітів;

в) встановлення стандартів, які є національними;

г) визначення правового поля діяльності аудиторської фірми.

Чи має право аудитор самостійно визначати форми і

Методи контролю ?

а) ні, не має;

б) має право в межах міжнародних стандартів;

в) має право на підставі власних професійних знань, досвіду та

умов договору;

г) відповідне не передбачено Законом України "Про аудиторську

діяльність".

3. Обсяг планування залежить від:

а) розмірів суб'єкта господарювання, складності аудиторської

перевірки;

б) положень, які передбачені в договорі;

в) положень, які передбачені нормативними документами;

г) відповідь а, б, в.

Аудитор повинен отримати таку інформацію про систему

обліку клієнта, як:

а) правильність здійснення господарських операцій;

б)правильність подання звітності і

своєчасна

оплата

загальнообов'язкових платежів;

в)основні види операцій, їх суттєвість, важливість, документальне дтвердження та відповідність фінансовим показникам.

5.Відповідальність за розробку та документальне оформлення загального плану аудиторської перевірки покладається на:

а) керівника аудиторської фірми;

б) керівника аудиторської групи;

в) аудитора;

г) замовника аудиту.

З якою метою аудитор при перевірках проводить

Тестування?

а) для перевірки залишків на рахунках бухгалтерського обліку;

б) для встановлення відповідності процедур внутрішнього

контролю встановленим нормам;

в) з метою аналізу фінансової звітності;

г)

для одержання інформації про законність операцій,

відображених в обліку.

7. Під час розробки загального плану аудиту аудитору слід

враховувати наступні моменти:

а) знання бізнесу замовника;

б) економічну ситуацію в країні;

в) характер, час та обсяг аудиторських процедур;

г) відповідь а, в.

8. Знання бізнесу враховує:

а) можливість суттєвих викривлень;

б) загальні економічні фактори й умови в галузях, що впливають

на бізнес суб'єкта господарювання;

в) вимоги до персоналу замовника аудиту;

г) вплив інформаційних технологій на аудиторську перевірку.

За допомогою яких прийомів контролю аудитор можеПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 285; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)