DDL. Умова перевірки створеної таблиці БД.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

DDL. Умова перевірки створеної таблиці БД.Правило перевірки обмежує або керує введенням даних у полі таблиці або елементі керування (наприклад у текстовому полі) форми. Програма Microsoft Office Access 2007 надає кілька способів перевірки даних, і часто для визначення правила перевірки використовується кілька з цих способів. Правила перевірки можна розглядати як набори рівнів — використовуються деякі або всі рівні, якщо потрібно забезпечити належне введення даних.

• Типи даних Типи даних зазвичай є першим рівнем перевірки. Під час створення таблиці бази даних для кожного поля цієї таблиці визначається тип даних, і цей тип даних обмежує введення даних. Наприклад, поле «Дата й час» приймає лише значення дати й часу, а поле «Грошова одиниця» приймає лише грошові дані тощо.

• Розміри полів Розміри полів є іншим рівнем перевірки. Наприклад, якщо створюється поле для збереження імен, можна встановити, щоб воно містило не більше 20 символів. Це правило заважатиме зловмисному користувачу вставляти в поле великі обсяги незрозумілого тексту або може заборонити недосвідченому користувачу помилково ввести ім’я й прізвище в поле, призначене лише для розміщення імені.

• Властивості таблиці Властивості таблиці надають дуже специфічні типи перевірки. Наприклад, можна вибрати для властивості Обов’язково значення Так і таким чином вимагати введення значення в полі.

Також можна встановити, щоб властивість Правило перевірки вимагала певних значень, а властивістьТекст перевірки сповіщала користувачів про помилки. Наприклад, якщо в полі властивості Правило перевірки ввести правило >100 And <1000, це правило вимагатиме від користувачів вводити значення від 100 до 1000. Правило [Дата завершення]>=[Дата початку] вимагає введення дати завершення, яка відбувається не раніше дати початку. Введення такого тексту, як «Введіть значення від 100 до 1000» або «Введіть дату завершення не раніше дати початку», у полі властивості Текст перевірки сповіщає користувачів про помилку та вказує на спосіб її виправлення.

Щоб отримати відомості про кроки, необхідні для додавання правила перевірки до поля таблиці, див. розділ Перевірка даних під час введення в полях таблиці далі в цій статті.

• Маски вводу Маску вводу можна використати для перевірки даних, оскільки вона вимагає введення даних певним способом. Наприклад, маска вводу може вимагати введення дат в європейському форматі, наприклад 2007.04.14.

Для перевірки даних можна використати деякі або всі ці способи. Деякі з цих функцій, наприклад типи даних, стають частиною бази даних за промовчанням, але інші способи, наприклад властивості полів, правила перевірки та маски вводу, можна використовувати за потребою.

У цій статті описано використання властивостей Текст перевірки та Правило перевірки в полях таблиць, запитах і елементах керування у формах. Ця стаття не містить повний опис інших засобів перевірки, наприклад типів даних, розмірів полів і масок вводу.

Для отримання додаткових відомостей про типи даних і розміри полів див. статтю Змінення типів даних, визначених для поля. Для отримання додаткових відомостей про маски вводу див. статтю Створення маски вводу для введення значень полів і елементів керування в певному форматі.

 

DDL. Створення індексів та ключових полів.

Щоб створити індекс наявної таблиці, скористайтеся командою CREATE INDEX. Команда CREATE INDEX має такий синтаксис:

CREATE [UNIQUE] INDEX ім’я_індексу

ON таблиця (поле1 [DESC][, поле2 [DESC], ...])

[WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

Обов’язкові лише такі елементи: команда CREATE INDEX, ім’я індексу, аргумент ON, ім’я таблиці, яка містить потрібні для індексу поля, і список полів, які потрібно включити до індексу.

• Аргумент DESC забезпечує створення індексу за спаданням; це зручно, якщо ви часто виконуєте запити на пошук верхніх значень для індексованого поля або сортуєте індексоване поле за спаданням. За промовчанням індекс створюється за зростанням.

• Аргумент WITH PRIMARY встановлює індексоване поле або поля як первинний ключ таблиці.

• Аргумент WITH DISALLOW NULL активує таку вимогу індексу: в індексованому полі обов’язково має міститися значення, тобто нульові значення не дозволені.

Припустімо, ви вибираєте собі вживаний автомобіль і маєте таблицю з назвою «Автомобілі», де зберігаються відомості про назву, рік випуску, ціну та стан різних автомобілів. Також припустімо, що таблиця стала велика та що у свої запити ви часто включаєте поле «Рік». Щоб запити швидше повертали результати, можна створити індекс поля «Рік». Для цього потрібно виконати такі дії:

1. На вкладці Створити у групі Макроси та код натисніть кнопку Конструктор запиту.

2. Закрийте діалогове вікно Відображення таблиці.

3. На вкладці Конструктор у групі Тип запиту натисніть кнопку Визначення даних.

Бланк буде приховано, і відобразиться вкладка об’єкта в режимі SQL.

4. Введіть такий оператор SQL:

CREATE INDEX Індекс_року ON Автомобілі (Рік)

5. На вкладці Конструктор у групі Результати клацніть елемент Виконати.

ключові поля

Якщо при створенні таблиці обмеження NOT NULL не встановлювалося, а значення в нього ще не вносилися, його можна задати командою ALTER TABLE. Коли атрибут оголошується визначеним на нього можна накласти обмеження унікальності UNIQUE. В цьому випадку ввід повторюваних значень у відповідний атрибут блокується

Обмеження на таблицю UNIQUE використовується для забезпечення унікальності групи полів. Наприклад, коли не допускається, щоб в один день студент здавав більше одного екзамену застосовуємо наступне обмеження

Обмеження CHECK дозволяє визначати умову, якій повинно задовольняти значення в даному полі або сукупності полів.

Коли при вводі значення деяких полів не встановлені, вони можуть бути введені, якщо визначені значення по замовчуванню за допомогою оператора DEFAULT.

 

DDL. Створення таблиць.

Цей оператор створює структуру таблиці, заповнювати яку можна за допомогою оператора INSERT. Оператор CREATE TABLE визначає ім’я таблиці а також її стовпчики із типами та розмірами. Таблиця повинна містити хоча б один стовпчик, наприклад

CREATE TABLE student

(student _id INTEGER,

surname VARCHAR(40),

name VARCHAR(30),

stipend DECIMAL,

kurs INTEGER,

city VARCHAR(60),

birthday DATE,

univ_id INTEGER);

 

 

DDL. Створення баз даних.

Користувач запускає програму SQL Server Enterprise Manager -Пуск/ Все программы/ Microsoft SQL Server/ Enterprise Manager - на екрані з'являється вікно програми

Для папки SQL Server Group слід, викликати контекстне меню, з якого вибрати пункт New SQL Server Registration... ~ з'являється перше із шести вікон програми Майстер реєстрації з повідомленням про необхідність визначення сервера, методу аутентифікації користувача і Specify SQL Server Group. Робота з вікном Майстра реєстрації закінчується натиском клавіші Далее (з останнім вікном Готово).

3. Друге вікно Майстра реєстрації пропонує користувачеві ввести в поле Available servers ім'я сервера, а потім за допомогою кнопки Add перевести його в зону Added Servers.

4. Третє вікно призначене для вибору методу аутентифікації (Win-dows чи SQL Server аутентифікація). Якщо буде вибраний метод SQL Server, тоді в наступному (додатковому) вікні користувач повинен із клавіатури ввести ім'я і пароль доступу до сервера.

5. Четверте вікно Майстра реєстрації пропонує користувачеві погодитися з підключенням сервера до визначеної адміністратором групи користування.

6. П'яте вікно інформує користувача, що визначений сервер включений до групи користування, роботу з яким слід підтвердити натиском кнопки Готово.

7. Шосте (останнє) вікно виводить на екран повідомлення про результат реєстрації користувача, у разі успішної реєстрації на екрані має з'явитись повідомлення Reqistered successfully (реєстрація успішна) - Close. Система повертається до вікна програми Enterprise Manager, у якому фіксує сервер і метод реєстрації.

 

DML Заміна існуючих даних.

Оператор ALTER TABLE забезпечує можливість змінювати структуру існуючої таблиці. Наприклад, можна додавати або видаляти стовпці, створювати або знищувати індекси або перейменовувати стовпці або саму таблицю. Можна також змінювати коментар для таблиці та її тип. See section 6.5.3 Синтаксис оператора CREATE TABLE.

 

Якщо оператор ALTER TABLE використовується для зміни визначення типу стовпця, але DESCRIBE tbl_name показує, що стовпець не змінився, то, можливо, MySQL ігнорує дану модифікацію по одній з причин, описаних у розділі section 6.5.3.1 Мовчазні зміни визначень стовпців. Наприклад, при спробі змінити стовпець VARCHAR на CHAR MySQL буде продовжувати використовувати VARCHAR, якщо дана таблиця містить інші стовпці з змінною довжиною.

 

Оператор ALTER TABLE під час роботи створює тимчасову копію вихідної таблиці. Необхідну зміна виконується на копії, потім вихідна таблиця віддаляється, а нова перейменовується. Так робиться для того, щоб в нову таблицю автоматично потрапляли всі оновлення крім невдалих. Під час виконання ALTER TABLE вихідна таблиця доступна для читання іншими клієнтами. Операції оновлення та записи в цій таблиці припиняються, поки не буде готова нова таблиця.

 

DDL. Видалення баз даних

db_name

- Задает имя базы данных, которую необходимо удалить.

IF EXISTS

- Если не указать этот параметр, то при попытке удаления не существующей базы данных, возникнет ошибка выполнения команды. Данный параметр доступен в MySQL 3.22 и более поздних версиях.

При выполнении команды DROP DATABASE удаляется как сама база данных, так и все таблицы, которые в ней находятся.

Если производится удаление базы данных, которая символически связана с другой базой данных, то удалиться как сама ссылка, так и оригинальная база данных.

В следующем примере мы удалим базу данных db_test:

1 DROP DATABASE `db_test`

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.025 с.)