ACCESS. Створення ключа. Індекси.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ACCESS. Створення ключа. Індекси.Створення ключа:

· Натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть пункт Відкрити.

· У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

· В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, до якої потрібно додати первинний ключ, і в контекстному меню виберіть пункт Конструктор.

· Знайдіть перший доступний пустий рядок у сітці таблиці.

· У стовпці Ім’я поля введіть ім’я, наприклад «Ідентифікатор клієнта».

· У стовпці Тип даних клацніть стрілку розкривного списку та виберіть пункт Автонумерація.

· У розділі Властивості поля для властивості Нові значення виберіть значення Поступово для використання послідовних числових значень для первинного ключа або виберіть Випадково для використання випадкових чисел.
Створення індексу для одного поля

1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші ім'я таблиці, у якій потрібно створити індекс, а потім у контекстному меню виберіть пункт Конструктор.

2. Клацніть Ім'я поля поруч із полем, яке потрібно індексувати.

3. У розділі Властивості поля виберіть вкладку Загальні.

4. У властивості Індексовано виберіть значення Так (повторення дозволені), якщо потрібно дозволити повторення, або Так (без повторень), щоб створити унікальний індекс.

5. Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Зберегти на панелі швидкого доступу або натисніть сполучення клавіш Ctrl+S.

Створення індексу для кількох полів

1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші ім’я таблиці, у якій потрібно створити індекс, і виберіть пункт Конструктор.

2. На вкладці Конструктор у групі Відобразити або приховати виберіть елемент Індекси.

3. У стовпці Ім'я індексу введіть ім'я індексу в першому пустому рядку. Можна назвати індекс ім'ям одного з полів індексу або використати інше ім'я.

4. У стовпці Ім'я індексу клацніть стрілку, а потім виберіть перше поле, яке використовуватиметься в індексі.

5. У наступному рядку залиште стовпець Ім'я індексу пустим, а потім у стовпці Ім'я поля виберіть друге поле для індексу. Повторюйте цей крок, доки не виберете всі поля, які потрібно включити до індексу.

6. Щоб змінити порядок сортування значень поля, у стовпці Порядок сортування вікна індексів виберіть значення За зростанням або За спаданням.

7. У вікні Індекси, в розділі Властивості індексу вкажіть властивості індексу для рядка у стовпці Ім’я індексу, у якому зазначено ім’я індексу. Установіть властивості згідно з наведеною нижче таблицею.

Автоматичне створення індексу

У деяких випадках програма Access створює індекси автоматично. Наприклад, індекси автоматично створюються для будь-яких полів, визначених як первинний ключ таблиці.

Інше джерело автоматичного створення індексів – це параметр Автоіндексація під час імпортування/створення в діалоговому вікні Параметри Access. Програма Access автоматично індексує будь-які названі поля, які починаються або закінчуються символами, введеними в полі Автоіндексація під час імпортування/створення, наприклад ідентифікатор, ключ, код або номер. Щоб переглянути або змінити поточні настройки, виконайте такі дії:

1. На вкладці Файл виберіть пункт Параметри.

2. В області ліворуч діалогового вікна «Параметри Access» виберіть категорію Засоби конструювання об’єктів, а потім у розділі Режим конструктора таблиць змініть значення в полі Автоіндексація під час імпортування/створення. Для розділення значень використовуйте крапку з комою (;).

3. Натисніть кнопку ОК.

Види ключів.

Ключ — це стовпець (може бути декілька стовпців), що додається до таблиці і дозволяє встановити зв’язок із записами в іншій таблиці.

Існують ключі двох типів: первинні і вторинні (зовнішні).

Первинний ключ — це одне або кілька полів (стовпців), комбінація значень яких однозначно визначає кожний запис у таблиці. Первинний ключ не допускає значень Null і завжди повинен мати унікальний індекс. Первинний ключ використовується для зв’язування таблиці з зовнішніми ключами в інших таблицях.

Зовнішній (вторинний) ключ — це одне або кілька полів (стовпців) у таблиці, що містять посилання на поле або поля первинного ключа в іншій таблиці. Зовнішній ключ визначає спосіб об’єднання таблиць.

З двох логічно пов’язаних таблиць одну називають таблицею первинного ключа або головною таблицею, а іншу таблицею вторинного (зовнішнього) ключа або підпорядкованою таблицею. СУБД дозволяють зіставити споріднені записи з обох таблиць і спільно вивести їх у формі, звіті або запиті.

Існує три типи первинних ключів: ключові поля лічильника (лічильник), простий ключ і складовий ключ.

Поле лічильника (Тип даних «Счетчик»). Для кожного запису цього поля таблиці автоматично заноситься унікальне числове значення.

Простий ключ. Якщо поле містить унікальні значення, такі як коди чи інвентарні номери, то це поле можна визначити як первинний ключ. В якості ключа можна визначити всі поля, що містить дані, якщо це поле не містить повторювані значення або значення Null.

Складові ключі. У випадках, коли неможливо гарантувати унікальність значень кожного поля, існує можливість створити ключ, що складається з декількох полів. Найчастіше така ситуація виникає для таблиці, використовуваної для зв’язування двох таблиць відношенням «багато — до — багатьох».

Необхідно ще раз відзначити, що в полі первинного ключа повинні бути тільки унікальні значення в кожному рядку таблиці, тобто збіг не допускається, а в полі вторинного або зовнішнього ключа збіг значень у рядках таблиці допускається.

Якщо виникають труднощі з вибором потрібного типу первинного ключа, то в якості ключа доцільно вибрати поле лічильника.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.005 с.)