ACCESS. Оновлення даних зa допомогою запитів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ACCESS. Оновлення даних зa допомогою запитів.1. Запити на оновлення використовуються для додавання, змінення та видалення даних в одному або кількох наявних записах. Запити на оновлення можна вважати функціональним варіантом діалогового вікна Пошук і заміна. Потрібно ввести критерій відбору (приблизний еквівалент рядка пошуку) і критерій оновлення (приблизний еквівалент рядка заміни). На відміну від діалогового вікна Пошук і заміна, запити на оновлення можуть містити кілька критеріїв, дають змогу оновити велику кількість записів за один раз і одночасно змінити записи в кількох таблицях. Відкрийте базу даних із записами, які потрібно оновити.

2. На вкладці Створити у групі Додатково клацніть елемент Конструктор запиту.

 

Відкривається конструктор запитів, і відображається діалогове вікно Відображення таблиці.

3. Виберіть таблицю або таблиці із записами, які потрібно оновити, натисніть кнопку Додати, а потім кнопку Закрити.

Таблиця або таблиці відображаються в одному або кількох вікнах у конструкторі запитів, і вікна містять список усіх полів у кожній таблиці. Цей рисунок показує типову таблицю в конструкторі запитів.

 

4. Двічі клацніть поля, які потрібно оновити. Вибрані поля відображаються в рядку Поле сітки конструктора запиту.

До стовпця в сітці конструктора запиту можна додати одне поле таблиці.

Щоб швидко додати всі поля в таблиці, клацніть двічі кнопку із символом зірочки (*) у верхній частині списку полів таблиці. Цей рисунок показує сітку конструктора запиту з усіма доданими полями.

 

5. Можна також ввести один або кілька критеріїв у рядку Критерії в сітці конструктора запиту (необов’язково). Нижченаведена таблиця містить кілька прикладів критеріїв і пояснює їх вплив на результати запиту.

ПРИМІТКА Багато прикладів у цій таблиці використовують символи узагальнення, щоб зробити запит більш гнучким або більш функціональним.

Для отримання додаткових відомостей про використання символів узагальнення в запитах див. статтюВідомості про символи узагальнення в програмі Access.

Критерії Вплив

>234 Повертає всі числа, більші за 234. Для пошуку всіх чисел, менших за 234, використовується < 234.

>="Київ" Повертає всі записи від запису Київ до кінця алфавіту.

Between #02.02.2007# And #12.01.2007# Повертає дати від 2-лют-07 до 1-гру-07 (ANSI-89). Якщо база даних використовує символи узагальнення ANSI-92, використовуйте одинарні лапки (') замість символів діеза (#). Наприклад: Between '02.02.2007' And '12.01.2007'.

Not "Німеччина" Знаходить усі записи, де точний вміст поля не збігається зі словом «Німеччина». Цей критерій повертає записи, які містять інші символи, крім слова «Німеччина», наприклад, «Німеччина (євро)» або «Європа (Німеччина)».

Not "T*" Знаходить усі записи, крім тих, які починаються з «Т». Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, замість зірочки (*) вводьте символ відсотка (%).

Not "*т" Знаходить усі записи, які не закінчуються на «т». Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, замість зірочки (*) вводьте символ відсотка (%).

In(Канада,Великобританія) Знаходить у списку всі записи, які містять слова «Канада» або «Великобританія».

Like "[А-Д]*" У текстовому полі знаходить усі записи, які починаються з букв від А до Д. Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, замість зірочки (*) вводьте символ відсотка (%).

Like "*но*" Знаходить усі записи, які містять послідовність букв «но». Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, замість зірочки (*) вводьте символ відсотка (%).

Like "Богдан Лева?" Знаходить усі записи, які починаються зі слова «Богдан» і також містять другий рядок із 5 символів, у якому перші чотири букви — це «Лева», а остання буква невідома (позначається знаком питання). Якщо база даних використовує символи узагальнення ANSI-92, замість знака питання (?) вводьте символ підкреслення (_).

#02.02.2007# Знаходить усі записи для 2 лютого 2007 року. Якщо база даних використовує символи узагальнення ANSI-92, візьміть дату в одинарні лапки (') замість символів діеза (#); наприклад '02.02.2007'.

< Date() - 30 Використовує функцію Date, щоб повернути всі дати, старші за 30 днів.

Date() Використовує функцію Date, щоб повернути всі записи, які містять сьогоднішню дату.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date()) Використовує функції Date і DateAdd, щоб повернути всі записи між сьогоднішньою датою і трьома місяцями від сьогоднішньої дати.

Is Null Повертає всі записи, які містять значення null (пусте або невизначене).

Is Not Null Повертає всі записи, які містять значення.

"" Повертає всі записи, які містять рядок із нульовою довжиною. Рядки з нульовою довжиною використовуються, якщо потрібно додати значення до обов’язкового поля, але значення ще невідоме. Наприклад, у полі потрібно вказати номер факсу, але в деяких клієнтів немає факсів. Тоді замість числа вводяться дві подвійні лапки без пробілу між ними ("").

1. На вкладці Конструктор у групі Результати клацніть елемент Виконати.

Переконайтеся, що запит повертає всі записи, які потрібно оновити. Якщо потрібно, можна виділити поля, які не потрібно включати до конструктора запиту, і видалити їх за допомогою клавіші DELETE. Крім того, можна перетягнути до сітки конструктора запиту додаткові поля.

2. Перейдіть до наступних кроків.

Оновлення записів

1. На вкладці Конструктор у групі Тип запиту клацніть елемент Оновлення.

Нижче описано перетворення запиту на вибірку в запит на оновлення. У разі виконання цієї дії програма Access додає рядок Оновлення до до сітки конструктора запиту. Нижченаведений рисунок показує запит на оновлення, який повертає всі активи, придбані після 5 січня 2005 року, і змінює розташування на «Склад №3» для всіх записів, які відповідають цьому критерію.

 

2. Знайдіть поле з даними, які потрібно змінити, і введіть вираз (критерії змінення) у рядку Оновлення додля цього поля.

У рядку Оновлення до можна використати будь-який припустимий вираз. Ця таблиця показує деякі приклади виразів і пояснює, яким чином вони змінюють дані.

Вираз Результат

"Продавець" У текстовому полі змінює текстове значення на «Продавець».

#10.08.2007# У полі «Дата й час» змінює значення дати на 10-сер-07.

Так У полі «Так/Ні» змінює значення Ні на значення Так.

"НД" & [Номер деталі] Додає рядок «НД» на початку кожного вказаного номера деталі.

[Вартість одиниці товару] * [Кількість] Перемножує значення в полях «Вартість одиниці товару» та «Кількість».

[Вартість доставки] * 1,5 Збільшує значення в полі «Вартість доставки» на 50 відсотків.

DSum("[Кількість] * [Вартість одиниці товару]",

"Відомості про замовлення", "[Ідентифікатор товару]=" & [Ідентифікатор товару]) Якщо значення поля «Ідентифікатор товару» в поточній таблиці відповідають значенням поля «Ідентифікатор товару» в таблиці «Відомості про замовлення», цей вираз оновлює підсумки продажу за допомогою множення значення в полі «Кількість» на значення в полі «Вартість одиниці товару». Цей вираз використовує функцію DSum, оскільки вона може виконувати дії з кількома таблицями й полями таблиці.

Right([Поштовий індекс доставки], 5) Обрізає (видаляє) символи зліва в текстовому або числовому рядку та залишає 5 символів справа.

IIf(IsNull([Вартість одиниці товару]), 0, [Вартість одиниці товару]) Змінює значення null (невідоме або невизначене) на нульове значення (0) в полі «Вартість одиниці товару».

1. На вкладці Конструктор у групі Результати клацніть елемент Виконати.

Відображається оповіщення.

2. Щоб запустити запит і оновити дані, натисніть кнопку Так.

3. ПРИМІТКА Після запуску запиту можна помітити, що деякі поля відсутні в наборі результатів. Якщо запит містить поля, які не оновлюються, програма Access не відображає ці поля в результатах (за промовчанням). Наприклад, можна включити поля ідентифікаторів із двох таблиць, щоб запит повертав і виконував дії з правильними записами. Якщо ці поля ідентифікаторів не оновлюються, програма Access не відображає їх у результатах.

 

 

ACCESS. Імпорт даних.

До настільних баз даних Access можна імпортувати більше типів файлів, ніж до застосунків. Якщо ви не можете імпортувати певний тип файлу безпосередньо до застосунку, спробуйте імпортувати його спершу до настільної бази даних, а потім імпортувати таблиці настільної бази даних до застосунку.

Крім того, настільні бази даних дають змогу додавати зовнішні дані до наявної таблиці, чого не можна зробити в застосунках.

Імпортування даних до настільної бази даних

1. На вкладці Зовнішні дані у групі Імпорт і зв’язування виберіть тип файлу, який потрібно імпортувати.

 

 

2. Виконайте вказівки майстра Отримати зовнішні дані.

Операції із зовнішніми даними, доступні в застосунках і настільних базах даних

У цій таблиці коротко описано типи файлів, які можна імпортувати до веб-застосунків чи настільних баз даних Access або зв’язувати з ними.

До веб-застосунків Access можна імпортувати… Веб-застосунки Access можна зв’язувати з… До настільних баз даних можна імпортувати… Настільні бази даних можна зв’язувати з…

Microsoft Excel

 

(лише для читання)

Microsoft Access

Бази даних ODBC, як-от SQL Server

Текстові файли або файли даних із роздільниками-комами (CSV)

(лише для додавання нових записів)

Список SharePoint

(лише для читання)

XML

Служби даних

(лише для читання)

Документ HTMLПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.006 с.)