Тема 4. Організація торговельного підприємництва фізичної особи (на матеріалах підприємця-фізичної особи)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Організація торговельного підприємництва фізичної особи (на матеріалах підприємця-фізичної особи)Вступ

1. Особливості ведення бізнесу без реєстрації юридичної особи.

2. Започаткування власної справи в галузі торгівлі ___________ товарами:

- обґрунтування вибору форми та видів підприємницької діяльності;

- порядок реєстрації підприємця-фізичної особи;

- формування стартового капіталу: джерела надходження та канали витрачання.

3. Особливості маркетингового підходу в підприємницькій діяльності.

4. Організація менеджменту приватного підприємця.

5. Порівняльна характеристика ефективності проведення торговельних операцій у підприємця-фізичної особи та юридичної особи.

Висновки та пропозиції

Тема 5. Стан та перспективи розвитку комерційного посередництва в Україні (за матеріалами Держкомстату).

Вступ

1. Місце і значення комерційного посередництва в ринковій економіці.

2. Сутність комерційно-посередницької діяльності:

2.1. Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг.

2.2. Основні принципи посередницької діяльності.

2.3. Функції комерційних посередників.

2.4. Посередницькі операції: об’єкти і суб’єкти посередницьких операцій.

3. Проблеми становлення та розвитку комерційно-посередницької діяльності в Україні.

Висновки та пропозиції

 

Тема 6. Комерційна діяльність роздрібного підприємства (за матеріалами магазину, Фізичної особи – підприємця ).

Вступ

1. Переваги організаційно-правової форми підприємець - фізична особа.

2. Особливості використання маркетингу в комерційній діяльності.

3. Вивчення попиту на товари.

4. Інформаційне забезпечення комерційної діяльності.

5. Формування асортиментної політики.

6. Вибір джерел закупівлі товарів, критерії вибору постачальників

7. Управління товарними запасами.

8. Методи просування товарів: використання в малому підприємництві, їх ефективність.

Висновки та пропозиції

Тема 7. Планування торговельної діяльності малого підприємства (за матеріалами магазину з торгівлі непродовольчими товарами).

Вступ

1. Маркетингові засади планування торговельної діяльності

2. Етапи планування торговельної діяльності в магазині

3. Аналіз торговельної діяльності за попередній період

4. Комплексний аналіз і прогноз цільових ринків непродовольчих товарів

5. Визначення задач і цілей торговельної діяльності малого підприємства

6. Розробка торговельної стратегії використання підприємства.

7. Контроль виконання плану торговельної діяльності підприємства

Висновки та пропозиції

Тема 8. Організація торговельної діяльності малого підприємства (за матеріалами малого підприємства).

Вступ

1. Роль малого підприємництва в розвитку торговельної сфери в країні.

2. Організаційна структура управління торговельною діяльністю малого підприємства.

3. Організаційно-економічна характеристика торговельної діяльності малого підприємства.

4. Удосконалення товарного асортименту як складова торговельної діяльності.

5. Організація торгово-технологічного процесу в магазині.

Висновки та пропозиції

Тема 9. Розробка бізнес-плану організації малого підприємства торгівлі: методика та розрахунок проекту (за матеріалами малого підприємства).

Вступ

1. Особливості розробки бізнес-планів для торговельної діяльності.

2. Методика і етапи складання бізнес-плану торгового підприємства.

3. Розробка проекту створення торговельного підприємства:

3.1. Резюме.

3.2. Обґрунтування вибору місцезнаходження підприємства.

3.3. План маркетингу.

3.4. Торговельний план.

3.5. Організаційний план.

3.6. Фінансовий план.

3.7. Страхування ризиків.

Висновки та пропозиції

 

Тема 10. Економічне обґрунтування доцільності створення торговельного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю (приватного підприємства, акціонерного товариства) (за матеріалами приватного підприємства, акціонерного товариства).

Вступ

1. Організаційно-правові форми ведення бізнесу в Україні.

2. Підготовка установчих та дозвільних документів

3. Формування статутного капіталу торговельного підприємства.

4. Визначення чисельності працюючих на торговельному підприємстві.

5. Визначення обсягів витрат для організації торгівлі.

6. Визначення мінімальних обсягів продажу.

7. Економічні показники обґрунтування доцільності створення підприємства.

Висновки та пропозиції

 

Тема 11. Організація підприємницької діяльності на торговельному підприємстві (за матеріалами магазину).

Вступ

1. Сутність торговельного підприємництва.

2. Загальна характеристика магазина.

2.1. Історія створення торговельного підприємства.

2.2. Організаційно-правова форма торговельного підприємства.

2.3. Тип магазину, його характеристика.

3. Структура управління торговим підприємством.

4. Матеріально-технічна база торговельного підприємства.

5. Асортимента політика і управління товарними запасами.

6. Зміст технологічного процесу в магазині і принципи його організації.

7. Економічні і фінансові показники діяльності магазину.

Висновки та пропозиції

Тема 12. Використання концепції маркетингу в торговельному підприємництві (за матеріалами магазину).

Вступ

1. Концепція маркетингу роздрібного підприємства.

2. Дослідження споживчого попиту торговельним підприємством.

3. Формування стратегії маркетингу торговельного підприємства.

4. Маркетинг-мікс торговельного підприємства

4.1. Місце розташування магазину.

4.2. Асортиментна політика.

4.3. Цінова політика.

4.4. Стимулювання попиту і реклама.

5. Ревізія і контроль маркетингових заходів.

Висновки та пропозиції

 

Тема 13. Торгівля як сфера комерційної діяльності (за матеріалами крупної торговельної організації любої форми власності)

Вступ

1. Функції торгівлі та параметри її ресурсного потенціалу.

2. Коротка економічна характеристика господарської діяльності та стан ресурсного потенціалу торговельної організації.

3. Постачальники, споживачі та конкуренти.

4. Шляхи вдосконалення торговельної діяльності та ресурсного потенціалу.

Висновки та пропозиції

 

Тема 14. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг, шляхи її вдосконалення (за матеріалами торговельного підприємства любої форми власності)

Вступ

1. Суть, значення та сучасний стан комерційної діяльності на ринку товарів (послуг).

2. Коротка економічна характеристика господарської діяльності та стан матеріально-технічної бази торговельного підприємства.

3. Аналіз постачальників та споживачів торговельного підприємства.

4. Комерційна діяльність з організації продажу товарів.

5. Шляхи вдосконалення комерційної діяльності на ринку товарів (послуг).

Висновки та пропозиції

 

Тема 15. Оптовий ринок, як форма обміну, його функції і вплив на міжрегіональні галузеві зв’язки (за матеріалами однієї групи товарів).

ПЛАН 1

Вступ

1. Стан оптового ринку України на сучасному етапі розвитку економіки.

2. Коротка економічна характеристика господарської діяльності та стан матеріально-технічної бази оптового підприємства.

3. Комерційна діяльність з закупівлі та продажу товарів.

4. Шляхи вдосконалення комерційної діяльності на оптовому ринку.

Висновки та пропозиції

ПЛАН 2

Вступ

1. Стан оптового ринку з …. виробів(товарів) в Україні на сучасному етапі

2. Коротка економічна характеристика господарської діяльності та стан матеріально-технічної бази оптового підприємства.

3. Постачальники, споживачі та конкуренти оптового підприємства.

4. Шляхи вдосконалення комерційної діяльності оптового підприємства.

Висновки та пропозиції

 

Тема 16. Проблеми становлення, напрямки і перспективи розвитку оптового ринку товарів та послуг в умовах сучасного розвитку економіки України (за матеріалами регіону(області)

Вступ

1. Стан оптового ринку України на сучасному етапі розвитку економіки. Роль та значення оптового підприємства в організації комерційної діяльності.

2. Коротка економічна характеристика та стан матеріально-технічної бази оптових підприємств.

3. Організація комерційної діяльності оптових підприємств за регіональною ознакою.

4. Порядок відкриття та напрями діяльності оптових підприємств за формою власності.

5. Перспективи розвитку оптового ринку товарів та послуг в умовах сучасного розвитку економіки України.

Висновки та пропозиціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.01 с.)