Тема 48. Організаційно-господарська діяльність оптової бази (за матеріалами оптової бази).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 48. Організаційно-господарська діяльність оптової бази (за матеріалами оптової бази).Вступ.

1. Роль оптових баз в інфраструктурі товарного ринку.

2. Економічна характеристика господарської діяльності оптової бази.

3. Облаштування і планування приміщень складів бази.

4. Технологія виконання складських операцій на базі.

4.1.Приймання, зберігання і облік товарних запасів.

4.2.Транспортно-експедиційні операції на складах.

5. Напрями удосконалення організаційно-господарської діяльності оптової бази.

Висновки та пропозиції.

Тема 49. Торговельно-технологічні процеси на оптових підприємствах та шляхи їх удосконалення (за матеріалами оптового підприємства).

Вступ.

1. Види оптових підприємств, їх класифікація та функції.

2. Економічна характеристика господарської діяльності оптового підприємства.

3. Структурна побудова оптового торговельного підприємства. Роль структурних підрозділів в організації торгово-технологічних процесів.

4. Торгово-технологічні процеси, що виконуються на оптовому підприємстві, їх зміст та послідовність виконання.

5. Шляхи вдосконалення торгово-технологічних процесів на оптових підприємствах.

Висновки та пропозиції.

Тема 50. Організація розміщення і зберігання товарів на складах (за матеріалами складу, оптової бази).

Вступ.

1. Роль і значення правильної організації розміщення і зберігання товарів на складах.

2. Коротка економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Організація приймання товарів на складах та їх розміщення.

4. Умови і способи укладання товарів для зберігання і вимоги, що висуваються до них.

5. Зберігання товарів за умов сучасної складської технології.

Висновки та пропозиції.

Тема 51. Організація приймання товарів на складі за кількістю та якістю (за матеріалами складу, оптової бази).

Вступ.

1. Роль і значення правильної організації приймання товарів на складах.

2. Економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Технологія приймання товарів за кількістю та якістю, їх розміщення і способи укладання товарів для зберігання.

4. Документальне оформлення приймання товарів.

5. Аналіз стану роботи складу з приймання товарів та напрями її удосконалення.

Висновки та пропозиції

Тема 52. Організація дрібнооптового продажу товарів (за матеріалами магазину-складу, cash&carry).

Вступ.

1. Становлення, розвиток та особливості організації дрібнооптового продажу товарів.

2. Економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Постачальники товарів, їх характеристика та організація договірних зв’язків з ними

4. Напрямки удосконалення дрібнооптової торгівлі

Висновки та пропозиції

 

Тема 53. Оптові торговельні послуги, що надаються підприємствам роздрібної торгівлі (за матеріалами оптового підприємства).

Вступ.

1. Визначення, види, класифікація та характеристика послуг.

2. Економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Формування системи послуг на оптовому підприємстві.

4. Організація надання окремих видів послуг оптовим підприємством.

5. Шляхи вдосконалення організації системи послуг в оптовій торгівлі.

Висновки та пропозиції

Тема 54. Рекламно-інформаційна діяльність оптових підприємств (за матеріалами оптового підприємства).

Вступ.

1. Сутність і значення реклами в торговельній діяльності.

2. Економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Організація реклами на підприємстві..

4. Інформаційне забезпечення оптових покупців.

5. Шляхи вдосконалення рекламно-інформаційної діяльності на оптовому підприємстві.

Висновки та пропозиції.

Тема 55. Організація складського господарства (за матеріалами баз та складів оптових підприємств та організацій).

Вступ.

1. Значення складського господарства для просування товарів.

2. Економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Організація складського технологічного процесу на оптовому підприємстві.

4. Створення логістичних систем на оптовому підприємстві.

5. Шляхи оптимізації та раціоналізації складського господарства.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 56. Особливості діяльності іноземної роздрібної компанії на споживчому ринку України (за матеріалами іноземної торговельної мережі).

Вступ.

1. Виникнення і розвиток найкрупніших світових ритейлерів.

2. Коротка економічна характеристика діяльності іноземної торговельної мережі.

3. Особливості взаємодії іноземної торговельної мережі з постачальниками.

4. Особливості обслуговування покупців в магазинах торговельної мережі.

5. Сприятливі чинники та загрози розвитку іноземної торговельної мережі на споживчому ринку України.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 57. Організаційно-економічні аспекти розвитку національної торговельної мережі (за матеріалами національної торговельної мережі).

Вступ.

1. Сучасні форми і методи організації роздрібної торгівлі.

2. Коротка економічна характеристика діяльності торговельної мережі.

3. Організація товарного забезпечення торговельної мережі.

4. Організація обслуговування покупців в торговельній мережі.

5. Перспективи розвитку торговельної мережі в сучасних умовах.

Висновки та пропозиції.

Тема 58. Територіальні аспекти розвитку торговельних мереж (за матеріалами торговельної мережі).

Вступ.

1. Територіальна організація роздрібної торгівлі.

2. Коротка економічна характеристика діяльності торговельної мережі.

3. Методи експансії торговельних мереж.

4. Визначення та оцінка ефективності зони обслуговування магазинів торговельних мереж.

5. Перспективи розвитку торговельної мережі на споживчому ринку України

Висновки та пропозиції.

 

Тема 59. Особливості розміщення торговельних об’єктів торговельних мереж (за матеріалами торговельної мережі).

Вступ.

1. Роль і значення роздрібної торговельної мережі в обслуговуванні населення.

2. Коротка економічна характеристика діяльності торговельної мережі.

3. Методи прийняття рішень щодо розміщення об’єктів торговельних мереж.

4. Принципи розміщення та чинники розвитку об’єктів торговельної мережі.

5. Вибір стратегічної зони діяльності та перспективи розвитку торговельної мережі.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 60. Оцінка стратегічних перспектив розвитку торговельних мереж (за матеріалами торговельної мережі).

Вступ.

1. Розвиток конкурентного середовища в роздрібній торгівлі.

2. Коротка економічна характеристика діяльності торговельної мережі.

3. Можливості та загрози розвитку торговельної мережі.

4. Сильні та слабкі сторони розвитку торговельної мережі.

5. Стратегічні перспективи розвитку торговельної мережі.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 61. Стратегія розвитку торговельних мереж (за матеріалами торговельної мережі).

Вступ.

1. Сутність корпоративних стратегій торговельних мереж.

2. Коротка економічна характеристика діяльності торговельної мережі.

3. Аналіз зовнішнього середовища торговельної мережі.

4. Організація зв’язків торговельної мережі з іншими учасниками ринку.

5. Вибір стратегії розвитку торговельної мережі.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 62. Організаційна структура торговельних мереж та управління персоналом роздрібної компанії (за матеріалами торговельної мережі).

Вступ.

1. Сутність і принципи управління роздрібним підприємством.

2. Принципи створення та види організаційних структур підприємств в роздрібній торгівлі.

3. Коротка економічна характеристика діяльності торговельної мережі.

4. Пошук та відбір персоналу в торговельних мережах.

5. Навчання та винагородження персоналу в торговельних мережах.

6. Контроль за персоналом в торговельних мережах.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 63. Розробка торговельною мережею власної торгової марки та розрахунок ефективності від її введення (за матеріалами торговельної мережі).

Вступ.

1. Власний бренд торговельної мережі як елемент підвищення її конкурентоспроможності.

2. Коротка економічна характеристика діяльності торговельної мережі.

3. Етапи розробки власної торгової марки.

4. Розрахунок ефективності від введення власної торгової марки .

5. Шляхи вдосконалення реалізації товарів під власною торговою маркою.

Висновки та пропозиції.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 192; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.01 с.)