Тема 31. Ефективність комерційної діяльності підприємств торгівлі (за матеріалами однієї товарної групи). 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 31. Ефективність комерційної діяльності підприємств торгівлі (за матеріалами однієї товарної групи).Вступ

1. Поняття, критерії та показники ефективності комерційної діяльності в торгівлі.

2. Коротка економічна характеристика діяльності торгового підприємства.

3. Оцінка показників ефективності комерційної діяльності підприємства.

4. Напрями підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємства

Висновки та пропозиції

Тема 32. Комерційна діяльність з організації виробництва та збуту товарів (за матеріалами виробничих, оптових, роздрібних підприємств різних форм власності).

Вступ

1. Комерційна діяльність виробничого(збутового) підприємства.

2. Коротка економічна характеристика діяльності та стан матеріально-технічної бази підприємства.

3. Стан виробництва та аналіз постачальників сировини та виробів.

4. Використання інформації про споживачів та конкурентів в комерційній діяльності підприємства.

5. Напрями підвищення ефективності комерційної діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Висновки та пропозиції

Тема 33. Організація господарських зв'язків в торгівлі, їх правове регулювання (на матеріалах магазину)

Вступ

1. Суть, значення господарських зв'язків.

2. Стисла економічно-організаційна характеристика магазину «…….»

3. Види та класифікація господарських зв'язків.

4. Види господарських договорів, їх загальні положення.

4.1. Договір поставки

4.2. Договір купівлі-продажу

4.3. Договір комісії

5. Організаційно-правове регулювання господарських зв'язків у торгівлі.

Висновки та пропозиції

 

Тема 34. Підприємство (фірма), як головна структурна ланка підприємницької діяльності (на матеріалах конкретного підприємства)

Вступ.

1. Сутність та основні ознаки підприємства (фірми).

2. Класифікація підприємств.

3. Соціально-економічні цілі підприємства.

4. Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки.

5. Банкрутство.

6. Основні показники і шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

Висновки та пропозиції

 

Тема 35. Світовий досвід розвитку малого підприємництва (на матеріалах конкретного підприємства)

Вступ 1. Суть, роль та функції малих підприємств у різних моделях економіки.2. Особливості встановлення сектору малого підприємництва у Азії2.1. Йорданія2.2. Південна Корея3. Економічний розвиток країн Америки3.1. Мексика3.2. США4. Малі приватні підприємства в економіці держав Східної та Західної Європи4.1. Російська Федерація4.2. Англія5. Становлення і розвиток малого підприємництва в перехідній економіці України.Висновки та пропозиції

 

Тема 36. Правове регулювання рекламної діяльності (на матеріалах конкретного підприємства)

Вступ

1. Правові засади комерційної реклами.

2. Загальні положення законодавства та вимоги до реклами.

3. Особливості правового регулювання реклами окремих видів продукції.

4. Законодавчий захист від недобросовісної реклами.

5. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

Висновки та пропозиції

 

Тема 37. Мале підприємництво: організація і проблеми становлення (на матеріалах конкретного підприємства)

Вступ

1. Мале підприємництво в народногосподарському комплексі України.

2. Державна підтримка розвитку малого підприємництва.

3. Проблеми і шляхи розвитку малого підприємництва.

Висновки та пропозиції

Тема 38. Вплив реклами на активізацію продажу товарів (на матеріалах конкретного підприємства)

Вступ

1. Сутність, види реклами та механізм її впливу на активізацію продажу товарів у магазині.

2. Дослідження рекламного середовища підприємства

3. Аналіз реклами підприємства

4. Посилення впливу реклами на активізацію продажу товарів

5. Підвищення ефективності реклами на підприємстві

Висновки та пропозиції

 

Тема 39. Страхові брокери, як вид комерційного посередництва (на матеріалах конкретного підприємства)

Вступ

1. Стан страхового бізнесу в Україні

2. Правовідносини у сфері страхування.

3. Роль реклами в реалізації страхових послуг .

4. Страхові агенти і брокери, їх функції.

5. Системи продажу страхових полісів

Висновки та пропозиції

Тема 40. Комерційна діяльність з оптових закупівель товарів на біржах та її ефективність (за матеріалами підприємства)

Вступ

1. Місце і роль біржової торгівлі на оптовому ринку.

2. Коротка економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Особливості організації комерційної діяльності з оптових закупівель товарів на біржах.

4. Ефективність комерційної діяльності з оптових закупівель товарів на біржах.

5. Напрями вдосконалення комерційної діяльності з оптових закупівель товарів на біржах.

Висновки та пропозиції

Тема 41. Організація закупівлі товарів через брокерські контори (за матеріалами брокерської контори)

Вступ

1. Місце і роль брокерських контор в організації оптової торгівлі.

2. Формування товарної спеціалізації брокерів та характеристика діяльності брокерської контори.

3. Організація роботи брокерської контори.

4. Оцінка ефективності брокерської діяльності.

Висновки та пропозиції

Тема 42. Біржова торгівля як форма організації оптового ринку (за матеріалами вітчизняних бірж)

Вступ

1. Сутність, роль і розвиток біржової торгівлі в Україні.

2. Коротка економічна характеристика біржового обороту товарної біржі.

3. Організація управління товарною біржею.

4. Особливості асортименту біржових товарів та характеристика біржових угод.

5. Шляхи розширення біржової торгівлі за сучасних умов.

Висновки та пропозиції

 

Тема 43. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі (за матеріалами вітчизняних бірж)

Вступ

1. Розвиток біржового електронного трейдингу в Україні.

2. Основні системи електронної біржової торгівлі.

3. Алгоритм як характеристика електронного трейдингу в Україні.

4. Програмне забезпечення та характеристика операцій, що використовуються в Україні.

Висновки та пропозиції

 

Тема 44. Біржові торги та процедура поставки за біржовими контрактами (за матеріалами вітчизняних бірж)

Вступ

1. Сутність біржових торгів, їх класифікація.

2. Регламентаційні засади проведення біржових торгів.

3. Етапи підготовки та проведення біржової сесії.

4. Система електронних торгів на товарній біржі.

5. Організація процедури поставки за ф’ючерсними контрактами.

Висновки та пропозиції

 

Тема 45. Складське господарство та шляхи підвищення його використання (за матеріалами баз та складів оптових підприємств та організацій).

Вступ.

1. Роль і функції складів в торгівлі.

2. Економічна характеристика господарської діяльності підприємства.

3. Характеристика складського господарства.

3.1. Кількість, типи, площа і об’єм складської мережі.

3.2. Обґрунтування та вибір місце розміщення складів.

3.3. Планування та обладнання складів.

3.4. Механізація трудомістких робіт.

4. Структура апарату управління бази (складу).

5. Шляхи підвищення ефективності використання складів.

Висновки та пропозиції.

Тема 46. Матеріально-технічна база оптових підприємств та шляхи її вдосконалення.

Вступ.

1. Роль матеріально-технічної бази в розвитку оптової торгівлі.

2. Економічна характеристика господарської діяльності оптового підприємства.

3. Стан складського господарства бази, облаштування та планування складів.

4. Механізація вантажно-розвантажувальних робіт, складське технологічне обладнання.

5. Основні шляхи подальшого розвитку і вдосконалення складського господарства оптової торгівлі.

Висновки та пропозиції.

Тема 47. Оптова база та її торговельно-технологічні функції (за матеріалами оптової бази).

Вступ.

1. Роль оптової бази в організації оптової торгівлі за сучасних умов.

2. Економічна характеристика діяльності оптової бази.

3. Побудова апарату управління оптової бази.

4. Організація технологічного процесу на оптовій базі.

5. Механізація технологічного процесу на складах.

Висновки та пропозиції.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 204; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.01 с.)