Лочини у сфері підприємницької діяльності (ст.202-206 КК). 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лочини у сфері підприємницької діяльності (ст.202-206 КК).Порушення порядку зайняття господарською та банків­ською діяльністю (ст.202)

Родовий об’єктсуспільні відносини у сфері господарської діяльності.

Об'єкт-порядок державної реєстрації і лі­цензування підприємницької та іншої господарської діяльності, у т. ч. банківської і професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Об'єктивна сторона

1. Здійснення без державної реєстрації, як суб’єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов’язано з отриманням доходу у великих розмірах (>=1000 НМДГ),

2. Здійснення банківської діяльності або банківських операцій, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів, операцій небанківських фінансових установ без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов’язано з отриманням доходу у великих розмірах (>=1000 НМДГ)”

За своєю конструкцією – злочин э матеріальним, тобто э закінченим з моменту отримання доходу у великих розмірах в результаті заняття підприємницькою чи банківською діяльністю без реєстрації та/або ліцензії.

Суб'єктом злочину є: 1) фізичні осудні особи незалежно від громадянства, які досягли 16-річного віку, у т. ч. особи, які займаються зареєстрованою підприємниць­кою діяльністю без створення юридичної особи; 2) службові особи юридичних осіб

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

 

Зайняття забороненими видами господарської діяльності (ст.203)

Родовий об’єктсуспільні відносини у сфері господарської діяльності.

Об'єкт - злочину є встановлений законодавством порядок зайняття дозволеними видами господарської діяльності.

Об'єктивна стороназлочину виражається у зайнятті тими видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, крім випадків, передбачених іншими стат­тями КК.

„1. Зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу

2. Ті самі дії, якщо вони були пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах (>=1000 НМДГ) або якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття забороненими видами господарської діяльності”

За своєю конструкцією – злочин э формальним, тобто э закінченим з моменту здійснення підприємницьких дій на які в даного суб’єктає заборона.

Суб'єктивна стороназлочину характеризується прямим умислом. У разі, коли винний здійснює заборонене підприємництво як різновид господарської діяльності, цьому злочину притаманна спеціальна мета- одержання прибутку.

Кваліфікуючими ознакамизлочину (ч. 2 ст. 203) є: 1) отримання доходу у ве­ликих розмірах; 2) вчинення діяння особою, раніше судимою за зайняття забороненими видами господарської діяльності (необхідно, щоб судимість за ч. 1 або ч. 2 ст. 203 не була знята або погашена у встановленому законом порядку).

 

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх вироб­ництва (ст. 203-1)

Родовий об’єктсуспільні відносини у сфері господарської діяльності

Об'єкт - регламентований законодавством порядок здійснення такої господарської діяльності, як виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання і сировини для їх виробництва.

До­датковий об'єкт - авторське право і суміжні права.

Предметом злочину є: 1) диски для лазерних систем зчитування; 2) обладнання і сировина для їх виробництва.

Об'єктивна сторона

„1. Незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великих розмірах (>=20 НМДГ)”

За своєю конструкцією – злочин э формальним, вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з дій перелічених вище.

Суб'єктзлочину спеціальний - особа, зареєстрована як приватний підприємець або службова особа суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Суб'єктивна стороназлочину характеризується пря­мим умислом.

 

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспорту­вання з метою збуту підакцизних товарів (ст.204)

Родовий об’єктсуспільні відносини у сфері господарської діяльності

Об'єктом злочину є запроваджений з метою захисту си­стеми оподаткування порядок виробництва та обігу підакцизних товарів.

Додатковий об'єкт - засади добросовісної конкуренції, порядок акцизного оподаткування, життя і здоров'я людей як споживачів недоброякісної підакцизної продукції.

Предметомзлочину є: 1) алкогольні напої; 2) тютюнові вироби; 3) інші підакциз­ні товари.

Об'єктивна сторона

„1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів

2. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею

3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків”

За своєю конструкцією – злочин в ч.1 та ч.2 э формальним, а в ч.3 матеріальним.

Суб'єктзлочину загальний.

Суб'єктивна стороназлочину характеризується прямим умислом. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204,є метазбуту.

Кваліфікуючими ознаками злочину(ч. З ст. 204) є: 1)незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя та здоров'я людей; 2) незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків.

 

Фіктивне підприємництво (ст.205)

Родовий об’єктсуспільні відносини у сфері господарської діяльності

Об'єкт - встановлений законодавством порядок здійснення підприємницької діяльності.

Додатковий об'єкт - встановле­ний порядок оподаткування й отримання кредитних ресурсів, добросовісна конкурен­ція, право власності.

Об'єктивна сторона

1. Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона,

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду (>=200 НМДГ) державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам”

За своєю конструкцієюв ч.1 – формальний, а в ч.2 – матеріальний в частині заподіяння матеріальної жкоди.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і спеціальною метою - прикрити незаконну діяльність або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Кваліфікуючими ознакамизлочину (ч. 2 ст. 205) є: 1) повторність; 2) заподіян­ня державі, банкові, кредитній установі, іншим юридичним особам або громадянам ве­ликої матеріальної шкоди.

Протидія законній господарській діяльності (ст. 206)

Родовий об’єктсуспільні відносини у сфері господарської діяльності.

Об'єкт - встановлений порядок здійс­нення господарської діяльності у частині забезпечення свободи підприємницької діяль­ності.

Додатковим обов'язковим об'єктом є психічна недоторканність особи.

Додатко­вим факультативнимоб'єктом у випадках вчинення кваліфікованих видів даного зло­чину можуть виступати здоров'я особи чи відносини власності.

Об'єктивна сторона

„1.Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання,

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров’я, або з пошкодженням чи знищенням майна

3. Протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я, або така, що заподіяла велику шкоду (>=500 НМДГ) чи спричинила інші тяжкі наслідки”

За своєю конструкцією -в в ч.1 – формальний, а в ч.2 та ч.3 – матеріальний в частині настання наслідків.

Суб'єкт злочину загальний.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Психічне ставлення до заподіяння великої матеріальної шкоди чи інших тяжких наслідків (ч. 3) може характеризуватися умислом або необережністю.

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2) є вчинення його: 1) повторно; 2)попередньою змовою групою осіб; 3) із погрозою вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень; 4) у поєднанні з насильством, яке не є небезпечним для життя, здоров'я; 5) у поєднанні з пошкодженням чи знищенням майна, а особливо кваліфікуючими (ч.3) - вчинення його: 1) організованою групою; 2) службовою особою з використанням свого становища: 3) у поєднанні з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, чи заподіяння ним 4) великої матеріальної шкоди або 5) спричинення інших тяжких наслідків.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.013 с.)