Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК).Родовий об'єкт- врегульовані законом суспільні відносини власності.

Родовий об'єкт –суспільні відносини що забезпечуютьбезпеку руху та експлуатацію транспорту.

Об'єктом- контрольоване використання транспортних засобів - всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.

Додат­ковим обов'язковим або факультативним об'єктом — залежно від конкретного способу вчинення цього злочину - можуть виступати життя та здоров'я особи, власність, інші блага.

Об'єктивна сторона

1. Незаконне заволодіння транспортним засобом

Ошибка! Элементы оглавления не найдены.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди

4. Звільняється від кримінальної відповідальності судом особа, яка вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за винятком випадків незаконного заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але добровільно заявила про це правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки.”

Об'єктивна стороназлочину полягає у незаконному заволодінні транспортним засобом

Закінченимзлочин вважається з моменту, коли винний отримав можливість керувати транспортним засобом і здійснювати рух на ньому.

Суб'єктом злочину є осудні особи особа, які досягли 16-річного за ч. 1 ст. 289, а за ч. 2 та 3 ст. 289, - 14-річного віку.

Суб'єктивна стороназлочину характеризується умислом. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочину є мета - як заволодіння ним з наміром ніколи не повертати його власникові (законному володільцю), так і з наміром використати його для проїзду у певний пункт абодля прогулянки, а потім повернути власникові (законному володільцю) чи кинути на дорозі.

Кваліфікуючими ознаками незаконного заволодіння транспортним засобом є вчинення цього діяння:

1) за попередньою змовою групою осіб;

2) повторно – 289 або один із185, 186, 187, 189-191, 262, 410;

3) у поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або погрозою застосування такого насильства;

4) з проникненням у приміщення чи інше сховище або

5) завдання значної матеріальної шкоди потерпілому (100-200 НМДГ).

 

Грабіж (ст. 186 КК)

Родовий об'єкт- врегульовані законом суспільні відносини влас­ності.

Безпосередній об'єкт - право власності на майно.

Предмет - чуже майно - речі матеріального світу, що мають специфічні ознаки фізичного, економічного та юридичного характеру.

Об'єктивна сторона

„1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж)

2. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб

3. Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому

4. Грабіж, вчинений у великих розмірах

5. Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою.”

Об'єктивна сторона передбачає вчинення суспільно небезпечних дій у формі відкритого викрадення чужого майна.

Викрадення - дії (активна поведінка), що полягають у незаконному, безоплатному вилученні чужого майна поза волею власника.

Відкритимвикраденнявизнається тоді, коли воно здійснюється у присутності інших осіб, які розуміють протиправний характер дій вин­ного, а він у свою чергу, усвідомлює цю обставину.

За особливостями конструкції- матеріальний, оскільки вважається закінченим з моменту вилучення майна і реальної можливості розпоряджатися ним як своїм власним: продати, сховати, подарувати, використати на свої потреби тощо.

Суб'єкт злочину - фізична, осудна особа, якій виповнилось 14 років.

Суб'єктивна сторона характеризується умисною формою вини у вигляді прямого умислу.

Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони грабежу є корисливий мотив - спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого май­на та корислива мета — незаконно збагатитися самому чи збагатити таким чином третіх осіб.

Кваліфікуючими ознакамиграбежу є вчинення його:

-ч.2 ст.186 КК:

а) у поєднанні з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства.

б) повторно (у ст. 185, 186 та 189-191 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 187, 262);

в) за попередньою змовою групою осіб (див. ч.2 ст.28 КК);

- ч.3 ст. 186 КК:

а) у поєднанні з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище (див. cт. 185 КК);

б) із завданням значної шкоди (індивідуально або від 100 до 250 НМДГ);

- ч.4 ст.186 КК - у великих розмірах (>=250 НМДГ);

- ч.5 ст.186 КК:

а) в особливо великих розмірах (>=600 НМДГ);

б) організованою групою (див. ч.3 ст.28 КК).

Розбій (ст. 187 КК).

Родовий об'єкт - врегульовані законом суспільні відносини власності.

Безпосередній об'єкт основний - право власності на майно.

Безпосередній об'єкт додатковий - життя та здоров'я особи.

Предмет - чуже майно - речі матеріального світу, що мають специфічні ознаки фізичного, економічного та юридичного характеру.

Об'єктивна сторона

„1. Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій),

2. Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм

3. Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище

4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень”

Об'єктивна сторона передбачає вчинення суспільно небезпечнихдій у формі нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.

Головним критерієм реальності такої погрози є суб'єктивне сприй­няття її потерпілим.

За особливостями конструкції- усічений, оскільки вважається закінченим з момен­ту нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильст­вом небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства, незалежно від того, чи заво­лоділа винна особа чужим майном.

Суб'єкт злочину - фізична, осудна особа, якій виповнилось 14 років.

Суб'єктивна сторона характеризується умисною формою вини у вигляді прямого умислу. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони розбою є корисливий мотив - спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна та корислива мета, з якою здійснюється напад - заволодіння чужим майном.

Кваліфікуючими ознаками розбою є вчинення його:

- ч.2ст. 187 КК:

а) за попередньою змовою групою осіб (див. cт. ч.2 ст.28КК);

б) особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм (див. cт.257КК).

- ч.3 ст.187 КК - у поєднанні з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище (див. cт. 185 КК);

- 4.4 ст.187 КК

а) із спрямуванням на заволодіння майном у великих (=>250 НМДГ) чи особливо великих розмірах (>=600 НМДГ);

б) організованою групою (див. ч.3 cт.28 КК);

в) у поєднанні із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (див. ст.121 КК).

 

Шахрайство (ст.. 190 КК).

Родовий об'єкт- врегульовані законом суспільні відносини власності.

Безпосередній об'єкт - право власності на майно.

Предмет- чуже майно, право на таке майно.

Чуже майно - речі матеріального світу, що мають специфічні ознаки фізичного, економічного та юридичного характеру.

Право на майно - це набута в результаті дій потерпілого можливість шахрая користуватися, володіти і розпоряджатися чужим майном.

Об'єктивна сторона

„1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)

2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому

3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою”

Об'єктивна сторона полягає у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Спосіб вчинення шахрайства:

а) Обман - це повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого, з метою введення в оману потерпілого:

б)Зловживання довіроюце недобросовісне використання винним довіри потерпілого для заволодіння чужим майном або придбанням права на майно, яке породжується родинними відносинами, дружніми стосунками, знайомством, спільною діяльністю тощо.

За особливостями конструкціїматеріальний, вважається закінченим з моменту вилучення майна і реальної можливості розпоряджатися ним як своїм власним.

Суб'єкт злочину- фізична, осудна особа, якій виповнилось 16

Суб'єктивна сторонахарактеризується умисною формою вини у вигляді прямого умислу і корисливий мотив - спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна та корислива метазаволодіння чужим майном чи правом на нього.

Кваліфікуючими ознакамишахрайства є вчинення його:

- ч.2 ст.190 КК:

а) повторно - (у ст. 185, 186 та 189-191 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 187, 262);

б) за попередньою змовою групою осіб (див. cт. ч.2 ст.28 КК);

в) із завданням значної шкоди (індивідуально або від 100 до 250 НМДГ);

- ч.3 ст.190 КК:

а) у великих розмірах (>= 250 НМДГ);

б) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

- ч.4 ст. 190 КК:

а) в особливо великих розмірах (>= 600 НМДГ);

б) організованою групою (див. ч.3 ст.28 КК).

 

 

Вимагання (ст.. 189 КК)

Родовий об'єкт - врегульовані законом суспільні відносини власності.

Безпосередній об'єкт основний - право власності на майно.

Безпосередній об'єкт додатковий обов'язковий- психічна та фізична недоторканість особи, її особиста свобода, здоров'я.

Безпосередній об'єкт додатковий факультативний - честь, гідність, право на таємницю приватного життя і права громадян

Предметомзлочину може бути як майно, так і право на нього, а також будь-які і дії майнового характеру.

Особливість предмета вимагання: ним може бути не тільки майно, що в момент посягання знаходиться у потерпілого, але й майно, що перебуває у фактичному володінні винного (взяте у борг, для зберігання).

Об'єктивна сторона

1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання)

2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому

3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах

4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження”

З об'єктивної сторонивимагання характеризується двома взаємопов'язаними діями: 1) пред'явленням майнової вимоги; 2) погрозою застосування насильства, зни­щення або пошкодження майна, заподіяння іншої шкоди.

Вимогаяк ознака вимагання означає викладену в рішучій формі пропозицію винно­го до потерпілого про передачу майна, права на майно або вчинення останнім інших дій майнового харак­теру.

Ст. 189 називає чотири види погроз: 1) погроза насильством; 2) погроза обмеження прав, свобод або законних інтересів; 3) погроза знищенням чи пошкодженням майна; 4)погроза розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі бажають зберегти в таємниці.

За особливостями конструкції - формальний,оскільки вважається закінченим з мо­менту пред'явлення вимоги, поєднаної з вказаними вище погрозами не­залежно від досягнення винною особою поставленої мети.

Суб'єкт злочину - фізична, осудна особа, якій виповнилось 14 років.

Суб'єктивна сторона характеризується умисною формою вини у вигляді прямого умислу. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони розбою є корисливий мотив — спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна та корислива мета — заволодіння чужим майном, правом на нього або домогтися вчинення потерпілим інших дій майно­вого характеру.

Кваліфікуючими ознаками вимагання є вчинення його:

- ч.2 ст.189 КК:

а) повторно - (у ст. 185, 186 та 189-191 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 187, 262);

б) за попередньою змовою групою осіб (див. ч.2 ст.28 КК);

в)службовою особою з використанням свого службового становища;

г) з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень;

д) із завданням значної шкоди (індивідуально або від 100 до 250 НМДГ);

- ч.3ст. 189 КК:

а) у поєднанні з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи;

б) із завданням майнової шкоди у великих розмірах (>= 250 НМДГ);

- ст.4 ст.189 КК

а) із завданням майнової шкоди в особливо великих розмірах (>= 600 НМДГ);

б) організованою групою (див. ч.3 ст.28 КК);

в) у поєднанні із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (див. cт. 121 КК).

Вимагання, вчинене з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушко­джень, означає, що винна особа, пред'являючи майнову вимогу, висловлює погрозу позбавити життя чи нанести тяжкі тілесні ушкодження потерпілому або його близьким родичам у випадку невиконання пред'явленої вимоги.

Вимагання, поєднане з пошкодженням чи знищенням майна, має місце тоді, коли у зв'язку з пред'явленою вимогою робиться непридатним майно, у збереженні якого заінтересований потерпілий.

Поняття насильство, небезпечне для життя чи здоров'я, у складі вимагання аналогічне поняттю такого насильства у складі розбою.

Як поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодженнявимагання слід визнавати тоді, коли в процесі його вчинення потерпілому або його близьким заподіяно тілесне ушкодження, яке належить до категорії тяжких.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)