ТОП 10:

Управлінські рішення у ПрАТ «Європейський Університет»Характеристика управлінських рішень Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень в організації
Види управлінських рішень
1. За сферою охоплення:
загальні рішення Директор приймає рішення про підвищення цін на навчання на 5% у зв’язку із подорожчанням ліцензії на надання освітніх послуг.
часткові рішення Заступник ректора з економки праці відповідним наказом затверджує положення щодо преміювання окремих працівників.
2. За тривалістю дії:
перспективні рішення Ректор приймає рішення щодо створення кафедри «Менеджменту туризму і рекреацій».
поточні рішення Заступник ректора з навчальних питань приймає рішення щодо ремонту у п’яти аудиторіях.
оперативні рішення Заступник ректора з навчальних питань приймає рішення щодо розміщення парт та стільців із цих аудиторій у сусідніх аудиторіях.
3. За рівнем прийняття:
рішення на вищому рівні управління Директор підприємства приймає рішення про розширення видів діяльності.
рішення на середньому рівні управління Начальник приймальної комісії приймає рішення щодо залучення асистентів до процесу набору студентів  
рішення на нижчому рівні управління Завідуючий кафедри менеджменту організацій приймає рішення про розширення складу доцентів кафедри.
4. За характером вирішуваних організацією завдань:
організаційні запрограмовані рішення Ректор приймає рішення щодо проведення щомісячних зборів колективу у цю суботу.
організаційні незапрограмовані рішення Ректор приймає рішення щодо позапланового здійснення атестації персоналу.
компромісні рішення Ректор приймає рішення про підвищення ЗП на 150 грн., а не на 200, як пропонувалося на зборах, хоча ректор пропонував підвищити ЗП на 100 грн.
5. За способом обґрунтування:
інтуїтивні рішення Директор приймає рішення про впровадження такого виду діяльності як перевезення на замовлення

 

Продовження табл. 13

рішення, які базуються на судженнях Ректор приймає рішення про створення кафедри «Менеджменту туризму і рекреацій».
раціональні рішення Ректор видає наказ про проведення конкурсного відбору серед кандидатів.
6. За способом прийняття:
одноособові рішення Бухгалтер приймає рішення щодо завчасного проведення аналізу фінансового стану підприємства.
колегіальні рішення Група найманих технологів, конструкторів, архітекторів спільно із бухгалтерією розробляють проект фінансування та забезпечення будівництва нового корпусу
колективні рішення Колектив підприємства на зборах приймає рішення щодо збору коштів для сиротинці.
7. За характером прийняття:
економічні рішення Головний бухгалтер видає наказ щодо щомісячного проведення економічного аналізу.
технологічні рішення Проректор з організаційних питань приймає рішення щодо побілки стін у коридорах під час літніх канікул.
соціально-психологічні рішення Ректор приймає рішення про покращення умов праці на підприємстві та забезпечення позитивного психологічного клімату у колективі.
адміністративні рішення Ректор підписує наказ про матеріальні стягнення при виявленні крадіжок.
Умови прийняття управлінських рішень:
1. Право прийняття. Ректор може приймати будь-які рішення, а наприклад, завідувач кафедри фінансів може приймати лише ті рішення, що стосуються його кафедри.
2. Повноваження. Асистент не може приймати рішень, які входять у повноваження бухгалтера.
3. Обов’язковість. Рішення про прийняття на роботу додаткової кількості працівників у зв’язку із розширенням видів діяльності організації.
4. Компетентність. Ректор повинен бездоганно орієнтуватися у всіх питаннях, вміти приймати ефективні рішення та мотивувати людей.
5. Відповідальність. При прийнятті помилкових рішень менеджери, котрі їх прийняли будуть нести матеріальну та адміністративну відповідальність.
Фактори, які впливають на процес прийняття рішень:
1. Особисті якості менеджера. Менеджер з більшим досвідом роботи буде приймати компетентніші рішення ніж звичайний спеціаліст.
2. Поведінка менеджера. Урахування ректором пропозицій підлеглих щодо прийняття ними управлінського рішення забезпечить йому хороший авторитет у колективі.
3. Середовище прийняття рішень. Директор добре усвідомлює можливі наслідки кризи для ВНЗ.
4. Інформаційні обмеження. Отримання невірної інформації сприятиме прийняттю неефективного рішення
5. Взаємозалежність рішень. Рішення про здійснення ремонту у аудиторіях вимагає прийняття рішень щодо фінансування цього проекту.

 

Продовження табл. 13

6. Очікування можливих негативних наслідків. При підвищенні цін можна очікувати спад клієнтури.
7. Можливість застосування сучасних технічних засобів. Застосування нових інформаційних технологій пришвидшить процес обміну інформацією між ВНЗ різних країн і ПрАТ «Європейський Університет».
8. Наявність ефективних комунікацій. Директор повинен дбати про наявність ефективних комунікацій.
9. Відповідність організаційної структури управління цілям і місії організації. Невідповідність організаційної структури управління її місії та цілям сприяє невідповідному виконанню посадових обов’язків та прийняття неефективних управлінських рішень.
Підходи до оптимізації управлінських рішень:
1. Науковий метод. У процесі прийняття рішень щодо великої плинності кадрів на першому етапі буде вияснятись їх причина; на другому – аналізуватись отримана інформація; на третьому висуватись гіпотеза – цього року є багато безробітних випускників ВНЗ, що мають степінь, яка дозволяє викладати у ВНЗ; на четвертому – підтвердження гіпотези – переговори із центром зайнятості; на п’ятому етапі – ректор видає наказ про прийняття на роботу студентів із червоними дипломами та тих, які мають велику кількість публікацій.
2. Системна орієнтація. Рішення щодо створення бібліотеки європейського зразка базується на інформації про відповідні бажання споживачів та витрати на реалізацію даного проекту.
3. Використання моделей. За допомогою використання головним бухгалтером такого методу моделювання, як економічний аналіз, можна чітко визначити перспективні економічні умови, за яких загальний дохід зрівняється з підсумковими витратами.

 

 

 

 


5. Етап. Прийняття управлінського рішення (узаконення альтернативи 5.1. Проректор із організаційних питань, головний бухгалтер та ректор обговорюють рішення. 5.2. Ректор схвалює рішення. 5.3. Ректор видає розпорядження щодо виконання рішення
Зворотний

зв’язок

 

       
   
 
 

 

 


Рис. 5. Процес розроблення раціонального управлінського рішення щодо заборгованості за електроенергію.

 

 


 

 

 


 

Зворотний

зв’язок

 

 

 


Рис. 6. Процес розроблення раціонального управлінського рішення щодо високої плинності кадрів.

 

 


5. Етап. Прийняття управлінського рішення (узаконення альтернативи 5.1. Проректора, інші заступники ректора та ректор обговорюють рішення. 5.2. Ректор схвалює його 5.3. Ректор віддає наказ про виконання рішення.
Зворотний

зв’язок

 

 

 


Рис. 7 Процес розроблення раціонального управлінського рішення щодо подорожчання ліцензії на надання освітніх послуг

Розділ 5.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.008 с.)