ТЕМА 16-17. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД. Закінчення провадження у справі без ухвалення рішення судуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 16-17. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД. Закінчення провадження у справі без ухвалення рішення суду1. Поняття і значення стадії судового розгляду

2. Складові частини та процесуальний порядок судового розгляду

3. Ускладнення в ході розгляду цивільних справ:

Тимчасове припинення розгляду справи (перерви в судовому засіданні, відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі)

Закінчення провадження у справі без ухвалення судового рішення (залишення заяви без розгляду, закриття провадження у справі)

4. Фіксування цивільного процесу

Фіксування цивільного процесу технічними засобами

Журнал судового засідання

Порядок подання та розгляду зауважень щодо технічного запису та журналу судового засідання

Фіксування окремих процесуальних дій

 

ТЕМА 18. СУДОВІ РІШЕННЯ

1. Поняття і види актів суду першої інстанції. Відмінність рішення суду від ухвали та судового наказу.

2. Поняття рішення суду, його суть та зміст.

3. Вимоги, які пред’являються до рішення суду.

4. Умови набрання законної сили судовим рішенням та його правові наслідки.

5. Негайне виконання рішення суду, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання рішення. Звернення рішення суду до виконання.

6. Виправлення недоліків рішення суду.

7. Ухвали суду першої інстанції.

ТЕМА 19. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

1. Загальна характеристика та значення заочного розгляду цивільних справ

2. Умови проведення заочного розгляду справи

2.1. Неявка відповідача в судове засідання

2.2. Належне повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи

2.3 Відсутність поважних причин неявки відповідача

2.4. Згода позивача на заочний розгляд справи

3. Особливості заочного розгляду справи та ухвалення заочного рішення

4. Перегляд та оскарження заочного рішення

Перегляд заочного рішення судом, який його ухвалив

Апеляційне оскарження заочного рішення та вирішення питань конкуренції способів перегляду заочного рішення

ТЕМА 20. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1. Поняття, ознаки, суть та значення наказного провадження. Відмінність наказного провадження від позовного та окремого.

2. Передумови звернення до суду з заявою про видачу судового наказу (види вимог та підстави, за якими може бути виданий судовий наказ).

3. Порядок звернення з заявою про видачу судового наказу:

· Підсудність справ наказного провадження.

· Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.

· Судові витрати у справах наказного провадження.

· Підстави та правові наслідки повернення заяви про видачу судового наказу.

· Підстави та правові наслідки відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу.

4. Порядок видачі та зміст судового наказу. Відмінність судового наказу від рішення суду, ухвали суду, виконавчого напису нотаріуса.

5. Набрання судовим наказом законної сили.

6. Скасування судового наказу.

ТЕМА 21-22. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1. Загальна характеристика окремого провадження

1.1. Поняття та сутність окремого провадження

1.2. Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження

1.3. Загальні особливості порядку розгляду справ окремого провадження

2. Особливості розгляду окремих категорій справ окремого провадження

2.1. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності

2.2. Розгляд справ про надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності

2.3. Розгляд справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

2.4. Розгляд справ про усиновлення

2.5. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

2.6. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

2.7. Розгляд справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

2.8. Розгляд справ про визнання спадщини відумерлою

2.9. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

2.10. Розгляд справ про обов’язкову госпіталізація до протитуберкульозного закладу

2.11. Розгляд справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

Змістовий модуль 4.

ТЕМА 23. Апеляційне провадження

1. Загальна характеристика інституту перегляду судових рішень, що не набрали законної сили

1.1. Суть апеляційного провадження. Модель апеляції в українському цивільному судочинстві

1.2. Право на апеляційне оскарження та порядок його реалізації

1.3. Об’єкт апеляційного оскарження

2. Порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції

2.1. Відкриття апеляційного провадження

2.2. Підготовка апеляційним судом справи до розгляду

2.3. Судовий розгляд справи апеляційним судом. Межі апеляційного перегляду цивільних справ

3. Повноваження суду апеляційної інстанції

3.1. Скасування рішення з направленням справи на новий розгляд

3.2. Скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду

3.3. Зміна рішення або ухвалення нового рішення судом апеляційної інстанції

4. Рішення та ухвали суду апеляційної інстанції за результатами перегляду судових рішень

ТЕМА 24. КАСАЦІйне провадження

1. Загальна характеристика інституту перегляду судових рішень, що набрали законної сили

1.1. Суть касаційного провадження.

1.2. Право на касаційне оскарження та порядок його реалізації

1.3. Об’єкт касаційного оскарження

2. Порядок розгляду справи в суді касаційної інстанції

2.1. Відкриття касаційного провадження

2.2. Підготовка касаційним судом справи до розгляду

2.3. Судовий розгляд справи судом касаційної інстанції. Межі касаційного перегляду цивільних справ

3. Повноваження суду касаційної інстанції

4. Рішення та ухвали суду касаційної інстанції за результатами перегляду судових рішень

ТЕМА 25. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ

1. Суть і значення стадії перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами.

2. Об’єкт, підстави та суб’єкти права на подання скарги.

3. Строки, процесуальні засоби та порядок звернення для відкриття провадження з перегляду судового рішення у зв’язку з винятковими обставинами. Допуск скарги до провадження у зв’язку з винятковими обставинами.

4. Особливості розгляд справи з перегляду судового рішення у зв’язку з винятковими обставинами.

5. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду скарги.

6. Рішення та ухвали Верховного Суду України, їх зміст. Порядок прийняття судових рішень та набрання ними законної сили.

ТЕМА 26. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

1. Суть і значення стадії перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.

2. Об’єкт, підстави та суб’єкти права на подання заяви.

3. Строки, процесуальні засоби та порядок звернення для відкриття провадження з перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

4. Порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами та процесуальні наслідки розгляду.

ТЕМА 27. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

1. Поняття та загальні засади виконавчого провадження.

2. Учасники виконавчого провадження:

· органи виконання;

· особи, які беруть участь у виконавчому провадженні;

· особи, які залучаються до виконання.

3. Підстави виконання і виконавчі документи.

4. Давність примусового виконання добровільно невиконаного обов’язку (виконавча давність).

5. Загальні правила виконавчого провадження.

6. Звернення стягнення на майно громадян.

7. Звернення стягнення на заробітну, інші види доказів боржника.

8. Порядок вирішення питання про поворот виконання.

9. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

 

Рекомендована література

Законодавство та практика його застосування:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.

2. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.

3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21. – ст. 135.

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42, 42. – ст. 492.

6. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-III від 07.12.2000 p. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. – ст. 30.

7. Про виконавче провадження : Закон України № 606-XIV від 21.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – ст. 207.

8. Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах: Закон України № 4191-VI від 20 грудня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. - 2012. -№ 29. - ст. 343.

9. Про державну реєстрацію актів цивільного стану : Закон Україну № 2398-VI від 01.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 38. - ст. 509.

10. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень : Закон Україну № 1952-IV від 01.07.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 51. - ст. 553.

11. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : Закон України № 2342-IV від 13.01.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. -№ 6. - ст. 147.

12. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України № 4004-XII від 24.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -№ 27. - ст. 218.

13. Про захист населення від інфекційних хвороб : Закон України № 1645-III від 06.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 29. - ст. 228.

14. Про захист прав споживачів : Закон України № 1023-XII від 12.05.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.

15. Про інформацію : Закон України № 2657-XII від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№ 48. - ст. 651.

16. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№ 24. - ст. 170.

17. Про обіг векселів в Україні : Закон України № 2374-III від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 24. - ст. 128.

18. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України № 1264-XII від 25.06.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/page.

19. Про прокуратуру : Закон України № 1789-XII від 05.11.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1789-12

20. Про протидію захворюванню на туберкульоз : Закон України № 2586-III від 5 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 49. – ст. 258.

21. Про психіатричну допомогу : Закон України № 1489-III від 22.02.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – ст. 143.

22. Про судовий збір : Закон України № 3674-VI від 08 липня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – ст. 87.

23. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, № 43, № 44–45. – ст. 529.

24. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – ст. 412.

25. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України № 776/97-ВР від 23.12.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80.

26. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – ст. 268.

27. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 р. № 3-рп/99. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99.

28. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 року № 18-рп/2004 (Справа № 1-10/2004) [Електронний ресурс]. − Режим доступу :

www.rada.kiev.ua.

29. Про затвердження окремих форм документів з питань психіатричної допомоги: Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 304 від 24.07.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua

30. Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу : Постанова Кабінету Міністрів України № 926 від 11 липня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua

31. Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей : Постанова Кабінету Міністрів України № 905 від 08 жовтня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua

32. Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави : Постанова Кабінету Міністрів України № 590 від 27 квітня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua

33. Про затвердження Порядку визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме : Постанова Кабінету Міністрів України № 52 від 25.01.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua

34. Про комплексні заходи боротьби з туберкульозом : Постанова Кабінету Міністрів України № 667 від 23.04.1999 р. Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua

35. Про внесення зміни до переліку друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2007 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 608-р від 1 серпня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/608-2007-р

36. Про внесення зміни до переліку друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2012 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 258-р від 7 травня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/258-2012-р/paran2#n2

37. Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2007 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 678-р від 29 грудня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/678-2006-р

38. Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2008 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 193-р від 30 січня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/193-2008-р

39. Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2009 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1443-р від 19 листопада 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1443-2008-р

40. Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2010 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1428-р від 25 листопада 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1428-2009-р

41. Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2011 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 2171-р від 1 грудня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2171-2010-р

42. Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2012 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1343-р від 28 грудня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1343-2011-р

43. Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2013 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1065-р від 26 грудня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1065-2012-р

44. Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді : Наказ Державної судової адміністрації України № 68 від 27.06.2006 р., зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 р. за № 860/12734 // Офіційний вісник України. – 16.08.2006. – № 31; 2007. – № 78. – стор. – 207, стор. 273. – стаття 2266

45. Практика застосування судами Закону України «Про третейські суди» // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 10 (110). – С. 27–42.

46. Практика перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства [Електронний ресурс]. − Режим доступу :

http://www.scourt.gov.ua/

47. Практика розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 9 (109). – С. 18–29.

48. Практика розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1 (89). – С. 25–35.

49. Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 3 від 01.03.2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

www.zakon.rada.gov.ua

50. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 року // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8 (108). – С. 3–12.

51. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12 червня 2009 року // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 7 (107). – С. 4–8.

52. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 15 травня 2006 року // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7 (71). – С. 16–20.

53. Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 30.03.2012 року // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – № 3 (6). – С. 13–22.

54. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від 30.03.2012 року // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – № 3 (6). – С. 22–40.

55. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 року // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1 (89). – С. 5–11.

56. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 30 березня 2007 року (із змінами, внесеними Постановою Пленуму Верховного Суду України від 19 грудня 2008 р. № 20 “Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року № 3 “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав”) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

www.zakon.rada.gov.ua

57. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 14 від 23.12.2011 року // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – № 1 (4). – С. 13–20.

58. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27.03.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

www.zakon.rada.gov.ua

59. Про судове рішення у цивільній справі : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 року // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 1 (113). – С. 4–9.

60. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 28 березня 1972 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

www.zakon.rada.gov.ua

61. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31 березня 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

www.zakon.rada.gov.ua

62. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

www.zakon.rada.gov.ua

63. Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 30.09.2011 року // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2011. – № 3. – С. 32–38.

64. Про судову практику застосування статей 353–360 Цивільного процесуального кодексу України : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 11 від 30.09.2011 року // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2011. – № 3. – С. 38–46.

65. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24 жовтня 2008 року // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 11 (99). – С. 7–14.

66. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 2009 року // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 12 (112). – С. 3–8.

67. Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 14.06.2012 року // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – № 4 (7). – С. 15–29.

68. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 2009 року // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 3 (103). – С. 7–14.

69. Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму Верховного суду України № 7 від 30 травня 2008 року // Вісник Верховного суду України. – 2008. – № 6. – C. 17–23.

70. Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 8 (144). – С. 17–33.

71. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 3 (115). – С. 14–25.

72. Судова практика у справах про усиновлення // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 9 (145). – С. 1523.

73. Про деякі питання застосування норм ЦПК : Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10-72/0/4-13 від 16.01.2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

www.zakon.rada.gov.ua

74. Щодо деяких спірних питань застосування норм цивільного процесуального права : Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.07.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/2012_rik.html.

75. Щодо окремих аспектів видачі судових наказів про стягнення заборгованості по оплаті комунальних послуг : Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 6–27/0/9-12 від 03.05.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://sc.gov.ua/ua/2012_rik.html

 

Спеціальна наукова література:

1. Алиев Т. Т. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском судопроизводстве / Тигран Тигранович Алиев. – М. : А-Приор, 2007 − 192 с.

2. Андрійчук О. В. Процесуальні строки у цивільному процесі України. : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Оксана Василівна Андрійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – 21 с.

3. Андрушко А. В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України : [монографія] / Анатолій Васильович Андрушко. – Х.: Консум, 2006. – 172 с.

4. Аношина А. А. Приостановление производства по гражданским делам в судах общей юрисдикции : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 „Гражданский процесс; арбитражный процесс” / А. А. Аношина. – Саратов, 2006. – 26 c.

5. Аношина А. А. Приостановление производства по гражданским делам в судах общей юрисдикции: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.15 / Аношина Анна Александровна. – Саратов, 2006. – 201 c.

6. Апопій І. В. Сімейне право України. [2-ге вид. пер. та доп]. Навч посіб. / Інна Вікторівна Апопій – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 360 с.

7. Баймолдина З. Х. Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения: проблемы теории и законодательного регулирования / Зауреш Хамитовна Баймолдина //Арбитражный и гражданский процесс. − 2001. − № 3. − С. 35–40.

8. Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях та відповідях): коментарії, рекомендації пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 708 с. – Серія «Судова практика».

9. Банников Р. Ю. Отсутствие судебного акта по тождественному иску как предпосылка права на предъявление иска / Руслан Юрьевич Банников // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. − 2009. − № 5. − С. 101–108.

10. Банников Р. Юридический интерес как предпосылка права на предъявление иска в суд / Руслан Банников // Арбитражный и гражданский процесс. − 2009. − № 10. − С. 13−16; № 11. − С. 10−12.

11. Баранов И. В. К вопросу об основаниях возбуждения гражданского судопроизводства / Иван Валентинович Баранов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. – № 5. – С. 7–12.

12. Бєлкін М. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень / М. Бєлкін // Право України. - 2010. - № 5. – С.154-160.

13. Бичкова С. С. Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України [Електронний ресурс] / Світлана Сергіївна Бичкова // Форум права. – 2010. – № 4. − С. 75–80. – Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10bcccpu.pdf

14. Бичкова С. С. Визначення складу осіб, які беруть участь у деяких справах, що можуть розглядатися в порядку окремого провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Приватне право і підприємництво. – 2009. – Вип. 8. - С. 89–93.

15. Бичкова С. С. Загальні суб’єктивні процесуальні права осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Вип. 3. – С. 119−127.

16. Бичкова С. С. Заміна первісного відповідача належним відповідачем / Світлана Сергіївна Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – Вип. 3. – С. 130−138.

17. Бичкова С. С. Обов’язки сторін у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Вип. 4. – С. 129−140.

18. Бичкова С. С. Окремі аспекти процесуального правонаступництва [Електронний ресурс] / Світлана Сергіївна Бичкова // Право і безпека. Науковий журнал. - 2010. – № 3 (35). - Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2010_3/PB-3/PB-3_48.pdf

19. Бичкова С. С. Подання позовної заяви та участь у цивільних справах як форма участі у позовному провадженні органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб / Світлана Сергіївна Бичкова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2010. − № 3. - С. 113–123.

20. Бичкова С. С. Право відповідача на визнання позову: цивільний процесуальний аспект [Електронний ресурс] / Світлана Сергіївна Бичкова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. – № 3 (50). - Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2010_50/50/35.pdf

21. Бичкова С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб / С. Бичкова, Т. Федосєєва // Право України. − 2008.− № 6.− С. 94−99.

22. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Часопис Київського університету права. - 2010. – № 3 (50). – С. 122–126.

23. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 66–72.

24. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна характеристика окремих розпорядчих прав позивача / Світлана Сергіївна Бичкова // Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс, 2010. – Вип. 40. – С. 183−191.

25. Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : [монографія]. / Світлана Сергіївна Бичкова. – К.: Атіка, 2011. – 420 с.

26. Бичкова С. С. Юридична природа права позивача на відмову від позову у цивільному процесі України / Світлана Сергіївна Бичкова // Судова апеляція. – 2010. − № 3. − С. 83–87.

27. Білоусов Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Юрій Володимирович Білоусов // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 1 (21). – С. 84–89.

28. Бобко В. Г. Судочинство у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В. Г. Бобко. − К., 2006. − 22 с.

29. Бобровник О. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі / О. Бобровник // Право України. - 2008. - № 7. – С.27-29.

30. Бодакова О. В. Заочное производство в гражданском процессе : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 „Гражданский процесс; арбитражный процесс” / О. В. Бодакова. – Минск, 2009. – 25 с.

31. Бодакова О. В. О необходимости введения в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь заочного производства / Ольга Витальевна Бодакова // Проблемы управления. – 2008. − № 4 (29). – С. 105−110.

32. Болокан І. В. Особливості розгляду судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність / Інна Вікторівна Болокан // Вісник Запорізького національного університету. – 2009. – № 2. − С. 104−110.

33. Болокан І. В. Правове регулювання особливостей розгляду судами справ про визнання спадщини відумерлою / Інна Вікторівна Болокан // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2. − С. 130−135.

34. Бондар І. В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / І. В. Бондар. − Київ, 2009. – 18 с.

35. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна. – К., 2007. – 207 с.

36. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Надія Леонтіївна Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. − 2006. − № 1 (17). − С. 96−102.

37. Борисова В. Ф. Возбуждение гражданского судопроизводства : [под ред. доктора юрид. наук, проф., заслуж. деятеля наук РФ М. А. Викут] / Виктория Федоровна Борисова. − М. : Юрлитинформ, 2009. −160 с.

38. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам / Е. А. Борисова. – М. : Городец, 2006. – 304 с.

39. Борисова Ю. А. Тождество в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 „Гражданский процесс; арбитражный процесс” / Ю. А. Борисова. – Москва, 2009. – 25 с.

40. Борисова Ю. А. Проблема тождества в гражданском процессе / Юлия Андреевна Борисова // Вестник Московского университета : Серия 11, Право. − 2009. − № 2. − С. 74–82.

41. Борисова Ю. А. Соотношение споров тождества исков и тождества / Юлия Андреевна Борисова // Законодательство. − 2009. − № 7. − С. 47–50.

42. Бородін М. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільному процесі України / М. Бородін // Право України. - 2008. - № 8. – С. 87-91.

43. Бортнік О. Г. Мирова угода у цивільному судочинстві : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бортнік Оксана Григорівна. – Харків, 2007. – 189 с.

44. Бортнік О.Г. Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень [Електронний ресурс] / Бортнік Оксана Григорівн // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 63-69. – Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bogpsr.pdf

45. Валеев Д. Х. Исполнительное производство : учебник для вузов / Дамир Хамитович Валеев. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с.

46. Валеев Д. Х.Система процессуальных гарантий прав граждан и организаций в исполнительном производстве / Дамир Хамитович Валеев. – М. : Статут, 2009. – 351 с.

47. Васильев С. В. Гражданский процесс: Учебное пособие. – X.: ООО «Одиссей», 2006. – 512 с.

48. Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навчальний посібник / Сергій Володимирович Васильєв. — Харків : Еспада, 2012. - 370 с.

49. Васильєв С. В. Цивільний процес України: навч. посіб. / С. В. Васильєв. – X.: Одіссей, 2008. – 480 с.

50. Верба О. Б. Вирішення судом питань, пов’язаних із настанням обставин, які ускладнюють або унеможливлюють примусове виконання рішення / Ольга Богданівна Верба // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 49. – С. 106–117.

51. Верба О. Б. Вирішення судом питань про розшук боржника або дитини як реалізація функції попереднього захисту на стадії виконавчого провадження / Ольга Богданівна Верба // Юриспруденція : теорія і практика. – 2009. – № 12 (62). – С. 21–28.

52. Верба О. Б. Інститут повороту виконання в цивільному судочинстві : компетенція суду / Ольга Богданівна Верба // Юрис<Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.025 с.)