Тема: Власні назви у професійному мовленні 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Власні назви у професійному мовленніМета:поглиблення і розширення знань щодо вживання великої літери та основних правил правопису слов’янських прізвищ; закріплення набутих умінь і навичок передавання звуків у слов’янських прізвищах; сприяння виробленню умінь написання у прізвищах слов’янського походження прикметникових суфіксів і закінчень.

1. Велика літера у власних назвах.

2. Правопис та відмінювання українських прізвищ, імен та імен по батькові у документах.

3. Переклад російських прізвищ українською мовою.

4. Доручення.

Основна література: 1-8.

Додаткова література: 12-21.

Методичні поради

У першомупитанні необхідно зауважити, що власні назви – невід’ємний атрибут будь-якої документації, що вимагає від кожного професіонала розуміння їх особливого статусу. Річ у тім, що на відміну від загальних назв власні назви не мають лексичного значення, проте виконують дві найважливіші соціальні функції: адресну й інформативну, тобто охоплюють велике коло асоціацій і несуть низку різноманітної інформації – національної, історичної, географічної, лінгвістичної, що у багатьох випадках зумовлює зміст, характер, соціальні дії і вчинки конкретного об’єкта. Під час складання ділових документів дотримуються усталених правил вживання великої літери.

Відповідаючи на другепитання, потрібно сказати про те, як відмінюються українські та слов’янські прізвища іменникового типу, що належать до іменникових відмін, і які зміни приголосних відбуваються при цьому у давальному та місцевому відмінках. Особливу увагу зверніть на принцип статевої ідентифікації при відмінюванні прізвищ, що належать до другої відміни. При вивченні прізвищ прикметникового типу, зверніть увагу на відмінювання прізвищ типу на -ий, -ій (чоловічого роду); -а, -я (жіночого роду); -ов, -ев, (-єв), -ів(-їв), -ин (-ін); а також відзначте, чи відмінюються чоловічі й жіночі прізвища на -их, -ово, -аго; іншомовного походження на -а, -е, -є, -і, -ї, -о, -у, -ю; складні чоловічі та жіночі прізвища іменникового походження.

Зверніть увагу на правопис імен у документах, у яких не подвоюються приголосні, на відміну від російської мови (Иннокентий – Інокентій, Ипполлит – Іполіт, Кирилл – Кирило, Филипп – Пилип, Савва – Сава, Агриппина – Агрипіна, Агнесса – Агнеса, ИнессаІнеса тощо). Подвоюються приголосні в іменах: Ганна, Віолетта, Анна, Інна, Жанна, Жаннета, Алла, Елла, Аполлінарія, Емма, Аполлінарій, Ізабелла, Сусанна, Аполлон, Палладій, Віссаріон, Геннадій, Белла, Нонна, Римма, Стелла, Іванна, Маріанна, Бетті, Джонні, Еммануїл, Паладій, Аполлінарія, Васса тощо.

Заслуговує уваги правописна система імен в обох мовах. В українській мові, на відміну від російської, в іменах після м’яких приголосних перед я, ю, є, ї м’який знак не пишеться (Емельян – Омелян, Ульяна – Уляна, Татьяна – Тетяна). Апостроф не пишеться в іменах: Дем’ян, Лук’ян, Валер’ян, Мар’ян, Дар’я, В’ячеслав. Також апостроф не пишеться, коли перед губним звуком є приголосний: Святослав.

Необхідно пам’ятати про чергування приголосних г, к, х, на з, ц, с у давальному та місцевому відмінках при відмінюванні жіночих імен, що належать до I відміни (Ольга – Ользі, Наталка – Наталці). Чоловічі імена типу Прокіп, Сидір, Тиміш, Федір, Антін, Нечипір, у непрямих відмінках змінюють і на о: Прокіп, Прокопа, Прокопу, Прокопа, Прокопом, Прокопові(-у), Прокопі, Прокопе. Виняток: Лаврін – Лавріна, ОлефірОлефіра, Аверін – Аверіна.

Будьте уважні при творенні та правописі імен по батькові. Так чоловічі імена по батькові мають суфікси: а) -ович, -йович: Богданович, Миколайович; б) -ич, ( -іч) та подвійну форму: Лука – Лукич, Лукович; Хома – Хомич, Хомович; Сава – Савич, Савович; Яків – Якович, Яковлевич; Кузьма – Кузьмич, Кузьмович; ; Ілля –Ілліч , Ількович. При творенні жіночих імен по батькові до основи власних імен чоловічого роду додаються суфікси -івна, -ївна: Іллівна, Вікторівна, Віталіївна, Сергіївна. У діловому мовленні імена, імена по батькові треба вживати у формі звертання.

Розглядаючи третє питання, потрібно зазначити, прізвища, що прийшли зі слов’янських мов, в українській мові не перекладаються. Їхня вимова передається українською графікою, яка має свої особливості. З’ясуйте, як українською графікою передаються російські прізвища з літерою е, ё, и, ы; написання м’якого знака та апострофа.

Готуючись дочетвертогопитання, треба пам’ятати, що доручення – це документ, за яким приватна, офіційна особа чи організація надає право іншій приватній, офіційній особі чи організації на законних підставах здійснювати від її імені певні юридично значущі дії або представницькі функції з третіми особами і цим створювати для останнього правові наслідки. Залежно від обсягу і змісту повноважень, що надаються представникові, вирізняють три види доручень: разові, спеціальні та генеральні.

 

Виконати практичні завдання

1. Напишіть, де треба, слова з великої букви і поясніть її вживання:

Поділля, спілка письменників, пдв, запорізький державний університет, обласний суд, день народження, студентська кон­фе­­ренція, інститут міжнародних відносин, бал­ка­н­­­ський півострів, проспект пере­мо­­ги, виконавчий комітет запорізької обласної ра­­­ди народних депутатів, благовіщення, шевченківська премія, міністерство охо­ро­­­ни здоров’я, акціонерний комерційний банк «україна», конституція - основний закон україни, українська екологічна асоціація «зелений світ», національний банк україни, президент україни, зал засідань верховної ради україни, будинок офіцерів.

2. Запишіть подані прізвища українською мовою.

Винницкий, Голицин, Житецький, Ильяш, Орехов, Лебидь, Матвиенко, Пидъяркив, Петрышин, Серов, Недилько, Басаев, Арефьев, Воробьев, Горячев, Крученых, Леонтьев, Мясоедов, Заец, Почтарев, Щавелев, Шмелев, Ефимов, Литвинов, Слепцов, Астафьев, Пугачев, Мацеев, Артемов, Едличка, Столетов, Звягинцев, Рощин, Колгуев.

3. Утворіть від поданих імен чоловічі та жіночі імена по батькові, поставте їх у давальному відмінку.

Степан, Дмитро, Ігор, Георгій, Ілля, Микола, Аркадій, В’ячеслав, Євген, Лука, Кузьма, Броніслав, Данило, Валерій, Микита, Дем’ян.

4. Утворіть форму знахідного відмінка однини належних чоловікам прізвищ. Указівку на виконавця управлінської дії введіть до складу основних формулювань, уживаних у наказі щодо особово­го складу: "Призначити..."; "Перевести..."; "Відрядити..." тощо.

Кутній, Лимар, Перебийніс, Слабуха, Товстоп'ятко, Назарок, Івасишин, Курилів, Калинець, Добрій, Вовканич, Закусило, Часник, Танцюра, Пилипей, Олексіїв, Леньо, Каленик, Лебідь, Яхно, Чухрай, Шуль, Чекайло, Миронів, Горобець, Мазурок, Гандзій, Милусь, Сало, Дорошенко, Гриців, Гребінець, Корнило, Мильо, Півторадні, Поштар, Поперека.

5. Запишіть у формі давального відмінка однини сполу­ки, утворені прізвищем, іменем, іменем по батькові довіреної особи.

Косонога Ілля Миколайович, Косинка Ольга Петрівна, Косенко Дмитро Павлович, Михасів Юрій Лукич, Корнега Марія Сергіївна, Нетудихата Ганна Яківна, Недайборщ Марк Степанович, Тимофіїв Григорій Олексійович, Яхимович Павло Вікторович, Щербань Олег Ярославович, Шуя Антоніна Олегівна, Чубаха Стефанія Валеріївна, Залузька Світлана Олександрівна, Завірюха Григорій Іванович, Грім Ігор Юхимович, Гриньків Леонтій Станіславович.

6. Запишіть у формі родового відмінка однини сполуки, утворені прізвищем, іменем, іменем по батькові.

Бєлих Сергій Іванович, Шевчук Ігор Антонович, Бідюк Андрій Георгійович, Ничипоренко Кирило Васильович, Гнатів Роман Рома­нович, Гнатьо Максим Леонідович, Дармохід Євген Дмитрович.

Костиха Світлана Миколаївна, Чернега Людмила Артемівна, Акіншина Тетяна Петрівна, Гречило Ірина Гнатівна, Добридень Ок­сана В'ячеславівна.

7. Утворіть, де це можливо, форми знахідного й орудного відмінків.

Василина Покотило, Ганна Трьомсин, Надія Ко­ляда, Василь Біленко, Олексій Білий, Валерія Гуца­ло, Юлія Голуб, Тамара Шишацька, Олег Семернін, Віра Москаленко, Варвара Кравчук, Марія Рець, Єв­генія Кришталь, Любов Димченко.

8. Від поданих імен та по батькові утворіть фо­рми кличного відмінка.

Євген Ярославович, Едуард Петрович, Ольга Геннадіївна, Анастас Миколайович, Лариса Віталіївна, Михайло Олексійович, Вадим Леонідович, Валентин Павлович, Іван Миколайович, Наталія Борисівна, Олена Григорівна, Марія Володимирівна.

9. Поясніть написання слів з великої літери.

СП «Марія», Сьома симфонія Шостаковича, Указ про боротьбу з корупцією й організованою злочинністю, світова війна, День міліції, готель «Жорж», Західна Україна, Слобожанщина, санаторій «Перлина Прикарпаття», громадянська війна, Київське море, запорізькі вулиці, Шевченківська премія, Міжнародний рік дитини, прибалтійські країни, віце-прем’єр, Міністр внутрішніх справ, постанова Кабінету Міністрів України, сузір’я Великого Пса, зупинка «Хрещатик», Празька конференція, Конгрес демократичних сил України, президент НАН України,Генеральний прокурор України, Південно-Західна залізниця,Міністерство освіти і науки України, Автономна Республіка Крим, Організація Об’єднаних націй, Запорізька обласна рада професійних спілок, Полтавська битва.

10. Випишіть із поданого тексту слова, що пишуться з великої літери, і поясніть їх написання.

Україна визначила сім своїх чудес – найпопулярніших пам’яток історії та культури. Це заповідник «Кам’янець», Києво-Печерська Лавра, Софіївка, Софія Київська, Херсонес Таврійський, Хотинська фортеця і Хортиця.

Найкращих сім чудес визначали шляхом підведення результатів інтернет-голосування, у якому взяло участь 77 тисяч українців, а ще 100 експертів-учених, істориків,культурологів, фахівців у галузі туризму.

Оргкомітет відзначив ще три пам’ятки в даних номінаціях: «Визначна пам’ятка сучасної країни» – музей ,,Писанка”, ,,Визначна пам’ятка духовної країни” – Острозький замок та академія, ,,Визначна пам’ятка новітньої історії” – Лівадійський палац-музей. Усі переможці отримали ексклюзивну нагороду – статуетку із зеленого мармуру,матової сталі та золотистого дзеркального акрилу.

Кожне з двадцяти одного дива України опишуть у нових туристичних путівниках, буклетах, будуть видані диски з відео про них. Наступний крок – оголошення загальнодержавного конкурсу на сім природних чудес України (,,Експрес”).

11. Перекладіть текст українською мовою.

Признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера прокурор или следователь по его поручению обязан сообщить подозреваемому, его защитнику, законному представителю и защитнику лица, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского или воспитательного характера, о завершении досудебного расследования и предоставление доступа к материалам досудебного расследования.

Прокурор или следователь по его поручению обязан предоставить доступ к материалам досудебного расследования, в его распоряжении, в том числе любые доказательства, которые сами по себе или в совокупности с другими доказательствами могут быть использованы для доказательства невиновности или меньшей степени виновности обвиняемого или способствовать смягчению наказания (Кримінальний процесуальний кодекс України).

 

ПЛАН 21

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 611; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.007 с.)