ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ АВТОМОБІЛІВ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ АВТОМОБІЛІВЕкономічні показники розраховуються для маятникових, колових і розвізних маршрутів. При розробці заходів із вдосконалення транспортного процесу в кінцевому підсумку відбувається поліпшення таких показників роботи автомобілей:

- зменшення довжини порожнього пробігу;

- підвищення годинної продуктивності одного автомобіля;

- зниження собівартості перевезень.

При скороченні довжини порожнього пробігу розраховують прямий економічний ефект від зниження собівартості перевезення вантажу, зниження змінної складової за рахунок скорочення загального пробігу та постійної змінної складової в результаті скорочення часу роботи автомобілів.

Збільшення продуктивності транспортних засобів приводить до скорочення або часу перевезення, або кількості автомобілів, які беруть участьу перевезенні.

Економічні показники, які визначаються в роботі:

1. Прибуток:

, (9.1.)

де – загальний добовий обсяг перевезення вантажу, т;

– відрядний тариф за перевезення 1 т вантажу і-го класу на відстань lі при обсязі відправлення, грн./т.

Результати розрахунків прибутку занесені в табл. 9.1.

2. Витрати на перевезення вантажу:

, (9.2.)

де – собівартість перевезення 1 т вантажу на відповідну відстань, грн/т.

Результати розрахунків витрат занесені в табл. 9.1.

3. Чистий прибуток від транспортної роботи одержуємо у вигляді різниці:

(9.4.)

Результати розрахунків чистого прибутку занесені в табл. 9.1.

4. Ефект від призначення колових маршрутів визначаємо за залежністю:

(9.5.)

 

грн

Результати розрахунків занесені в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Результати розрахунків доходу

Відправник Споживач Клас вантажу Відстань, км Обсяг відправлення, т Добове завезення, т Відрядний тариф, грн./т Собівартість, грн./т Прибуток, грн Витрати, грн Чистий прибуток, грн Ефект, грн
А1 В1   12,9     6,53 3,48 411,65 219,06 192,59 504,33
В2 10,2   5,48 1,47 235,66 63,07 172,59
В3 16,1   7,78 2,32 420,28 125,02 295,25
А2 В4   21,7     9,97 3,12 1993,66 624,11 1369,55
В5 26,8   11,96 3,85 275,05 88,64 186,4
А3 В6   30,7     13,48 4,41 727,95 238,39 489,55
В7 9,1   5,05 1,31 176,79 45,8 130,99
А4 В8         5,01 1,29 165,4 42,7 122,69
В9 7,7   4,5 1,11 202,72 49,8 152,89
В10 16,3   7,86 2,34 314,44 93,76 220,68

Отже, в цьому розділі були розраховані економічні показники роботи автомобілів. Згідно отриманих даних, можна сказати, що наше АТП отримує прибутки. Найбільший прибуток спостерігаємо на маршруті А2В4 – 1369,55 грн. А найменші прибутки на маршруті А4В8 – 42,7 грн. Ефект від призначення колових маршрутів складає 504,33 грн, що говорить про доцільність від такого призначення.

 

ВИСНОВОК

В процесі виконання курсової роботи були представлені транспортні характеристики та правила перевезень заданих вантажів, визначена матриця найкоротших відстаней та побудований граф транспортної мережі.

Також були прийняті рішення щодо призначення оптимальних маршрутів, а саме були визначені маятникові, кільцеві та розвізні маршрути. Для кожного маршруту були розраховані техніко – експлуатаційні показники. Для перевезення вантажів по заданим маршрутам був обраний автомобіль КамАЗ-541112 з напівпричепом ОдАЗ-9385.

Були також розраховані кількість постів для навантаження (4 поста) та необхідна кількість автомобілів, які забезпечать безперебійну роботу одного поста (8 автомобілів).І був розроблений графік роботи водіїв.

Також були складені заявка на перевезення вантажу (яєць) та подорожній лист.

Наприкінці були розраховані економічні показники роботи автомобілів, згідно яких видно, що АТП має прибуток і не працює собі у збитки. Економічний ефект від призначення кільцевих маршрутів склав 504,33 грн.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні- Київ:Державтотрансндіпроект, 1998. - 129с.

2. Кожин. А.П. Математические методы в планировании грузовых
автомобильных перевозок. - М.: Внсш. шк., 1979. - 304с.

3. Воркут А.И. Грузовые автомобильнме перевозки. - Киев: Вмсш. шк.Головное изд-во, 1986. - 447с.

4. Единые тарифы на перевозку грузов. Прейскурант N 13-01-02. Госкомцен УССР. -Киев: 1989. - 93с.

5. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок / Под ред. Л.А. Алексавдрова. - М.: Вмсш. шк., 1986. - 336с.

6.Характеристика технических средств и норм времени вьполнения элементов транспортного процесса. Раздаточный материал / Сост. С.Л. Савенко. - Харьков: ХАДИ, 1992. - 54с.

7.СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу./ Упорядн.: В.О. Салов, Т.В. Журавльова, О.М. Кузьменко, В.О. Назаренко, А.В. Небатов, Т.Г. Ніколаєва, В.І. Прокопенко, Е.М. Шляхов. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 138 с.

8. Транспортная характеристика грузов. Раздаточный материал. – Харьков:

ХАДИ, 1992. – 85 с.

9. Транспортная тара. Справочник /А.И. Телегин и др. – М.: Транспорт, 1989. – 216 с.

10. Шкурин В.О. и др. Технические средства и оборудование для

пакетирования продукции. Справочник. – Г.: Машиностроение, 1987. – 256 с.

11. Краткий автомобильный справочник НИИ AT: – М.: Транспорт, 1985. –224 с.

14. Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и

складские погрузочно-разгрузочные работы. – М.: Транспорт, 1977. – 255 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Розрахунки для визначення найкоротших відстаней у програмі FLOID

Додаток Б

Розрахунки для закріплення постачальників за споживачами у програмі MERCS

Додаток В

Розрахунки для призначення розвізних маршрутів у програмі BASICAПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 361; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.009 с.)