ВИБІР РУХОМОГО СКЛАДУ ДЛЯ РОБОТИ НА МАРШРУТАХ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИБІР РУХОМОГО СКЛАДУ ДЛЯ РОБОТИ НА МАРШРУТАХПісля призначення маршрутів були обрані тип і модель автомобіля (автопоїзду). Обрання типу автомобіля (автопоїзду) здійснюється на основі правил перевезення вантажу та вимог, які стосуються рухомого складу. Альтернативні, (конкурентні) три моделі автомобілів (автопоїздів) визначимо орієнтовно за раціональною вантажністю:

, (4.1)

де QМ - середній обсяг перевезення по маршрутах (визначають як середній арифметичний між призначеними маршрутами), т;

γC – середній коефіцієнт використання вантажності автомобіля (визначають як середній арифметичний між запропонованими у вихідних даних вантажів);

п – кількість обертів за час на маршруті, од.

Таким чином :

Кількість обертів на маршрутах визначається за залежністю:

, (4.2)

де Тм – час роботи автомобіля на маршруті (призначають TМ =10 год.);

tОБС– середній час оберту автомобіля на маршруті, год.

Таким чином:

оберти

Середній час оберту автомобіля на маршруті:

, (4.3)

де lМС – середня довжина маршруту (визначається як середній арифметичний між призначеними маршрутами), км;

VЕ – експлуатаційна швидкість автомобіля, призначають 15 км/год.

Таким чином:

(год.)

Одержане значення qpпорівняємо із мінімальним значенням обсягів перевезення на маршрутах : qp=24,5т > 18т.

Для подальшої роботи було обрано такі автомобілі:

1) Tatra 815-2 SIA (16,9т)

2) МАЗ-54323+МАЗ-9397 (20,1т)

3) КамАЗ-541112+ОдАЗ-9385 (20,5т)

Для обраних автомобілів (автопоїздів) визначимо продуктивність і собівартість перевезень.

Годинну продуктивність розраховують для п'яти значень відстані перевезення вантажу за залежністю:

, (4.4)

де – номінальна вантажність автомобіля, т;

– довжина вантажної поїздки, км;

– коефіцієнт використовування пробігу;

– середня технічна швидкість, км /год.;

– час простою під навантаженням та розвантаженням за поїздку.

При цьому виходять із значень перевезення вантажів від мінімального до максимального серед призначених маршрутів. Для розрахунків вибирають інтервал відстані, км по осі абсцис за залежністю:

, (4.5)

де , – найбільша і найменша відстань перевезення вантажу серед наявних маршрутів, км,

“5” – кількість інтервалів.

Значення середньої технічної швидкості беру за нормативами. У населеному пункті 24 км/год – для автомобілів вантажністю 7 і більше тонн.

Час простою під навантаженням і розвантаженням автомобіля приймаю згідно з нормативом [4, с.35].

год.

Коефіцієнт використовування пробігу беру як середній арифметичний між маршрутами.

Дані розрахунків для продуктивності занесені до таблиці 4.1.

Собівартість перевезень визначають у вигляді витрат на транспортування 1 т вантажу для тих же значень відстані, що і для визначення продуктивності.

, (4.6)

де , – витрати відповідно змінні, грн./км, і постійні, грн./год., при роботі автомобіля.

Для автомобіля Tatra 815-2 SIA: =63,2 коп; =2357 коп

Для автомобіля МАЗ-54323+МАЗ-9397: =93,5 коп; =1835,6 коп

Для автомобіля КамАЗ-541112+ОдАЗ-9385: =84,6 коп; =1705,3 коп

Результати розрахунків приведені у таблиці 4.1

Таблиця 4.1

Показники для обирання рухомого складу

Показник Модель автомобіля Значення показників по інтервалах
9–19,22 19,22– 29,44 29,44– 39,66 39,66-49,88 49,88 –60,1
Продуктивність, т/год Tatra815-2 SIA 8,28 5,93 4,62 3,79 3,21
МАЗ54323+ МАЗ-9397 9,84 7,06 5,5 4,51 3,82
КамАЗ541112+ ОдАЗ-9385 10,04 7,20 5,61 4,6 3,89
      Продовження таблиці 4.1
Собівартість перевезення, грн/т Tatra815-2 SIA 4,2 6,06 7,91 9,76 11,6
МАЗ54323+ МАЗ 9397 3,56 5,2 6,83 8,47 10,6
КамАЗ 541112 +ОдАЗ-9385 3,3 4,82 6,34 7,86 9,38

 

Необхідний автомобіль обираю виходячи із залежності:

, (4.7)

де – середнє значення продуктивності і-го автомобіля,

т;

т;

т.

– середнє значення собівартості і-го автомобіля.

St1=7,91грн;

St2=6,83грн;

St3=6,34грн.

Максимальне значення ∆ досягається при відношення

Отже, був обраний автомобіль КамАЗ-541112+ОдАЗ-9385 вантажністю 20,5 т.

Доведемо вибір графіками 4.1 та 4.2, які представлені нижче:

 

Рисунок 4.1– Залежність продуктивності від довжини маршруту

 

Рисунок 4.2 – Залежність собівартості від довжини маршруту

 

Отже, у четвертому розділі були обрані три автомобіля відповідної вантажності. Для них були визначені продуктивність та собівартість перевезення. Серед цих автомобілів був обраний КамАЗ-541112+ОдАЗ-9385, який забезпечує найбільшу продуктивність і найменшу собівартість перевезень.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 380; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.248 (0.003 с.)