Фізична особа – підприємець, яка займається бджільництвом
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фізична особа – підприємець, яка займається бджільництвом6.1. Зробіть порівняльний аналіз зайняття бджільництвом для власного споживання продуктів бджільництва та з метою їх реалізації, обравши основним критерієм порівняння умови зайняття бджільництвом, умови споживання та реалізації продуктів бджільництва.

6.2. Запропонуйте алгоритм дій по легалізації організованої пасіки. Підготуйте основний документ від імені суб’єкта господарювання.6.3. Складіть таблицю: відповідальність фізичної особи-підприємця за порушенні правил ввезення на територію України та вивезення за її межі бджіл та продуктів бджільництва:

- вид порушення;

- вид відповідальності;

- санкція;

- стаття закону;

- суб'єкт, що приймає рішення про притягнення до відповідальності.

6.4. Підготуйте письмову консультацію з юридичного супроводу в рамках наступного питання: фізична особа – підприємець прийняла рішення про взяття в оренду у фермерського господарства земельної ділянки разом із розташованою на ній пасікою. Які істотні умови договору (-ів) оренди та порядок його (їх) укладання.

6.5. Знайдіть у матеріалах періодики або судовій практиці опис правовідносин, учасником яких є обраний Вами суб’єкт. Зробіть ксерокопію публікації або судового рішення, вкажіть вид відносин і форму участі суб'єкта в таких відносинах.

 

Фермерське господарство, яке вирощує овочеву продукцію

7.1. Зробіть порівняльний аналіз використання найманої праці за безстроковим та строковим (сезонні роботи) трудовим договором за критеріями: підстав та умов такого використання найманої праці, порядку оплати праці, припинення трудового договору.

7.2. Вкажіть послідовність дій голови фермерського господарства при організації продажу вирощеної овочевої продукції на ринку. Підготуйте основний документ від імені суб’єкта господарювання.

7.3. Складіть таблицю: відповідальність фермерського господарства за несвоєчасну сплату земельного податку:

- вид порушення;

- вид відповідальності;

- санкція;

- стаття закону;

- суб'єкт, що приймає рішення про притягнення до відповідальності.

7.4. Підготуйте письмову консультацію з юридичного супроводу в рамках наступного питання: голова фермерського господарства прийняв рішення про розширення виробництва, залучення інвестицій і реорганізацію фермерського господарства у товариство з обмеженою відповідальністю. Які основні умови проведення реорганізації та порядок її проведення.

7.5. Знайдіть у матеріалах періодики або судовій практиці опис правовідносин, учасником яких є обраний Вами суб’єкт. Зробіть ксерокопію публікації або судового рішення, вкажіть вид відносин і форму участі суб'єкта в таких відносинах.

 

Сільськогосподарський заготівельно-збутовий обслуговуючий кооператив

8.1. Зробіть порівняльний аналіз правового статусу сільськогосподарського виробничого та заготівельно-збутового обслуговуючого кооперативів, використавши в якості критеріїв, у тому числі, мету і завдання діяльності та вимоги до членів таких кооперативів.

8.2. Вкажіть послідовність дій сільськогосподарського заготівельно-збутового обслуговуючого кооперативу по організації зберігання зерна. Підготуйте основний документ від імені суб’єкта господарювання.

8.3. Складіть таблицю: відповідальність сільськогосподарського заготівельно-збутового обслуговуючого кооперативу за втрату, нестачу чи пошкодження зерна, переданого на зберігання

- вид порушення;

- вид відповідальності;

- санкція;

- стаття закону;

- суб'єкт, що приймає рішення про притягнення до відповідальності.

8.4. Підготуйте письмову консультацію з юридичного супроводу в рамках наступного питання: голова сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу доручив розробити проект договору приєднання із членами цього кооперативу щодо заготівлі сільськогосподарської продукції. Які основні правила укладання такого договору. Чи можливо його використання у таких відносинах.

8.5. Знайдіть у матеріалах періодики або судовій практиці опис правовідносин, учасником яких є обраний Вами суб’єкт. Зробіть ксерокопію публікації або судового рішення, вкажіть вид відносин і форму участі суб'єкта в таких відносинах.

 

Сільськогосподарський сервісний обслуговуючий кооператив

9.1. Зробіть порівняльний аналіз правового статусу сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та господарських об’єднань за критеріями: мета і завдання обслуговуючого кооперативу та господарських об’єднань, умови участі у обслуговуючому кооперативі та господарських об’єднаннях.

9.2. Вкажіть послідовність дій сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та сільськогосподарського товаровиробника при вступі до кооперативу. Підготуйте основний документ від імені суб’єкта господарювання.

9.3. Складіть таблицю: відповідальність сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу за несплату кооперативних виплат та виплат доходу на паї:

- вид порушення;

- вид відповідальності;

- санкція;

- стаття закону;

- суб'єкт, що приймає рішення про притягнення до відповідальності.

9.4. Підготуйте письмову консультацію з юридичного супроводу в рамках наступного питання: загальні збори сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу прийняли рішення про розвиток своєї діяльності і організації діяльності з надання послуг з аудиту. Які вимоги висуває законодавство до здійснення цієї діяльності. Що потрібно робити для втілення рішення загальних зборів у життя.

9.5. Знайдіть у матеріалах періодики або судовій практиці опис правовідносин, учасником яких є обраний Вами суб’єкт. Зробіть ксерокопію публікації або судового рішення, вкажіть вид відносин і форму участі суб'єкта в таких відносинах.

 

Фермерське господарство, яке займається молочним скотарством

10.1. Зробіть порівняльний аналіз можливих способів оподатковування доходів фермерського господарства за критеріями: зручності способу оподаткування, бази оподаткування, строків та умов сплати податків.

10.2. Вкажіть послідовність дій голови фермерського господарства при організації господарської діяльності щодо виробництва та реалізації молока. Підготуйте основний документ від імені суб’єкта господарювання.

10.3. Складіть таблицю: відповідальність фермерського господарства за порушення вимог показників щодо безпечності та якості молока:

- вид порушення;

- вид відповідальності;

- санкція;

- стаття закону;

- суб'єкт, що приймає рішення про притягнення до відповідальності.

10.4. Підготуйте письмову консультацію з юридичного супроводу в рамках наступного питання: голова фермерського господарства прийняв рішення про розширення виробництва і будівлю 3-х нових ферм, для чого потрібно залучити підрядну організацію. Які істотні умови договору на капітальне будівництво. Що робити замовнику будівництва у разі виходу підрядника за межі кошторису.

10.5. Знайдіть у матеріалах періодики або судовій практиці опис правовідносин, учасником яких є обраний Вами суб’єкт. Зробіть ксерокопію публікації або судового рішення, вкажіть вид відносин і форму участі суб'єкта в таких відносинах.

 


 

Додаток 1

 

Донецький національний університет

Економіко-правовий факультет

Кафедра господарського права

 

 

Самостійна робота з курсу «Аграрне право»

студентів 4 курсу денного відділення спеціальності «Правознавство»

групи „___”

 

Студенти: П.І.Б.

 

 

 

 

Донецьк – 20__


Додаток 2

 

Зміст

 

Вступ 1. Порівняльний аналіз. 2. Послідовність дій. 3. Таблиця: відповідальність за порушення аграрного законодавства. 4. Підготувати юридичній супровід за одним з перерахованих питань стосовно зазначених суб'єктів господарювання: 5. Знайти в матеріалах періодичної преси або судовій практиці опис правовідносин, учасником яких є аграрне підприємство. Додатки    

 

 

Додаток 3

Календарний план

виконання завдань з самостійної роботи

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.005 с.)