ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Захист прав сільськогосподарських товаровиробників та працівників сільського господарства.Тема 12. Відповідальність за порушення аграрного законодавства.

 

Теоретичні завдання

1. Підстави захисту прав сільськогосподарських товаровиробників і працівників сільського господарства.

2. Позасудовий захист прав сільськогосподарських товаровиробників і працівників сільського господарства.

3. Судовий захист прав сільськогосподарських товаровиробників і працівників сільського господарства.

4. Підстави і види відповідальності за порушення у сфері аграрних правовідносин.

5. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення у сфері аграрних правовідносин.

 

Практичні завдання

1. Вирішення тестів.

2. На підставі аналізу нормативно-правових актів вкажіть спосіб і форму захисту при:

- систематичному запізненні працівника на роботу;

- пошкодженні обладнання під час виконання роботи;

- невиконанні контрагентом умов договору;

- незгоді з рішенням податкового органу про накладання штрафу.

 

Вимагають поза аудиторної підготовки

1) Іванов був виключений із кооперативу за систематичне невідвідування загальних зборів. При вирішенні питання про виключення одночасно було визначено, що Іванову буде виплачена лише половина пайового внеску у строк через два роки після прийняття рішення про виключення. Іванов не оскаржував рішення про виключення, однак з іншими рішеннями не погодився, оскільки вважав, що кооператив повинен повернути йому земельну ділянку, яку він вніс як пайовий внесок негайно після прийняття рішення про виключення.

Проаналізуйте дисциплінарну відповідальність членів сільськогосподарського кооперативу. Дайте правову оцінку ситуації.

 

2) Прокурор пред'явив позов до суду в інтересах державного сільськогосподарського підприємства, у якому він просить стягнути з працівників Ємельянова, Петренко, Лукашенко збиток, заподіяний загибеллю племінних коней у кількості 5 голів на суму 500 тис. грн. Працівники заперечували свою провину, оскільки загибель коней вони пов'язували з їхнім отруєнням неякісним кормом, про що неодноразово доводили до відома головного зоотехніка.

Проаналізуйте матеріальну відповідальність працівників сільського господарства за заподіяння збитків майну сільськогосподарських підприємств. Дайте правову оцінку ситуації.

 

3). У жителів села спостерігалася масова загибель свійської птиці, що самі жителі пов'язують з використанням на полях сільськогосподарського виробничого кооперативу отрутохімікатів. Селяни подали до суду позов про відшкодування збитків, нанесених загибеллю свійської птиці. У ході розгляду справи з'ясувалося, що сільськогосподарський виробничий кооператив дійсно використовував отрутохімікати, однак голова кооперативу в усній формі попередив жителів села про те, що на полях будуть застосовані отрутохімікати, які можуть бути небезпечні для домашніх тварин та птиці. Однак дане попередження жителі проігнорували, продовжуючи випускати птицю на поля. На підставі установлених фактів суд відмовив селянам у задоволенні позовних вимог.

Проаналізуйте, чи є в даному випадку правопорушення? Якщо – так, то яка норма права порушена.

Дайте правову оцінку ситуації.

 

4) Фермерське господарство на виконання договору купівлі-продажу здало на м'ясокомбінат партію свиней. Після того, як товар був прийнятий працівниками м'ясокомбінату, розміщений у спеціальному загоні, дві свині загинули. М'ясокомбінат не зарахував фермерському господарству загиблих свиней і оплатив товар за їхнім вирахуванням. Фермерське господарство звернулося до господарського суду з позовом про оплату вартості двох загиблих свиней з урахуванням індексу інфляції, 3-х відсотків річних і сплату передбачених штрафних санкцій.

Проаналізуйте відповідальність за порушення договірних зобов’язань. Дайте правову оцінку ситуації.

 

Тема 13. Правове регулювання окремих видів сільськогосподарської діяльності.

 

Теоретичні завдання

1. Правове регулювання ведення племінної справи у тваринництві.

2. Правове регулювання ветеринарного обслуговування.

3. Правове регулювання діяльності по виробництву і реалізації зерна.

4. Правове регулювання діяльності по виробництву і реалізації цукру.

 

Практичні завдання

Вирішення тестів.

Вимагають поза аудиторної підготовки

1). Колишні працівники рибницького підприємства вирішили виступити засновниками аграрного ТОВ, яке б займалося розведенням та виловом риби у ставку господарства. Ними були проведені засновницькі збори, підготовлено установчі документи та передані на державну реєстрацію. Однак у державній реєстрації їм було відмовлено, оскільки у пакеті документів відсутній той, що підтверджує наявність у них ставку або іншої водойми для заняття розведенням риби. Окрім того, було вказано, що така діяльність підлягає ліцензуванню.

Проаналізуйте вимоги до здійснення діяльності з розведення та вилову риби? Чи правомірна відмова у державній реєстрації?

 

2). На загальних зборах сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу було прийняте рішення про закупівлю елітного насіння пшениці у голландського постачальника. Укладення договору й оформлення ввозу насіння в Україну поклали на голову кооперативу, який звернувся за юридичною консультацією в юридичну службу райдержадміністрації.

Дайте голові сільськогосподарського кооперативу консультацію з посиланнями на чинне законодавство про умови і порядок ввозу в Україну насіння.

Проконсультуйте з питання, у які органи необхідно звертатися для одержання відповідних документів.

 

3). Голова фермерського господарства, що спеціалізується на вирощуванні гречки, з метою підвищення прибутковості підприємства вирішив улаштувати пасіку. Підприємство, з яким фермерське господарство уклало попередній договір про реалізацію меду і воску, зажадало висновок ветеринарно-санітарної експертизи на ці продукти і копію ветеринарного паспорту на пасіку, однак у фермерського господарства такі документи були відсутні. На підставі цього контрагент відмовився укладати основний договір. Дана продукція не була реалізована, а фермерське господарство звернулося за юридичною консультацією.

Чи необхідно одержувати ветеринарно-санітарний паспорт? Якщо – так, то хто і на яких умовах його видає? Які документи необхідні для реалізації придатних продуктів бджільництва? Які умови для здійснення вивозу бджіл за кордон, тому що в Канаді живе брат голови фермерського господарства, якому голова хотів би зробити подарунок?

Підготуйте юридичну консультацію з посиланнями на чинне законодавство.

 

4). Сільськогосподарське ТОВ уклало з м’ясопереробним підприємством договір, за яким зобов'язалося поставляти м'ясо партіями по 500 кг щопонеділка. У договорі було зазначено, що «партія м'яса, яка поставляється, повинна відповідати діючим стандартам, технічним умовам, ветеринарним вимогам». При постачанні першої партії м'яса м’ясопереробне підприємство відмовилося її прийняти, мотивуючи тим, що на дану партію товару немає висновку ветеринарно-санітарної експертизи державної ветеринарно-санітарної лабораторії, а наданого ветеринарного висновку, виданого кооперативом ветеринарної медицини не достатньо, оскільки м'ясо використовується для приготування ковбас і м'ясних консервів для дитячого харчування. Сільськогосподарське ТОВ, вважаючи, що його продукцію не прийняли необґрунтовано, звернулося за допомогою до адвоката.

Вкажіть, при наявності яких документів здійснюється реалізація продукції тваринного походження. У яких випадках при реалізації продукції тваринництва сільськогосподарське підприємство повинно мати висновок ветеринарно-санітарної експертизи державної лабораторії?

Підготуйте консультацію сільськогосподарському ТОВ, указавши які дії йому потрібно зробити для виконання договору обома сторонами.

 


4. Організація самостійної роботи студентів

 

Самостійна робота студента є однією з важливих форм організації навчання, яка спрямована на оволодіння навчальним матеріалом у вільний від аудиторних занять час. При самостійній роботі завдання виконуються студентом під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

При вивченні курсу аграрного права самостійна робота студента складається з наступних видів та форм.

Види самостійної роботи студентів:

1. Самостійна робота, яка спрямована на підготовку до семінарських та практичних занять.

2. Самостійна пошуково-аналітична робота.

Форми самостійної роботи студента:

1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

2. Вивчення питань, що передбачені для самостійного опрацювання.

3. Підготовка до виступів на семінарських заняттях.

4. Підготовка до практичних занять.

5. Систематизація вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та іспитом.

6. Виконання індивідуальних завдань.

Самостійна робота, яка спрямована на підготовку до семінарських та практичних занять.

Така робота проводиться протягом семестру, а її зміст визначається робочою програмою курсу. Відповідні завдання містяться у теоретичній та практичній частинах плану до кожного аудиторного заняття. Студент має бути здатним виконати будь-яке завдання відповідної теми. Практичні завдання складаються з завдань, які студент може виконати в аудиторії з використанням нормативно-правових актів, та завдань, які потребують попередньої поза аудиторної підготовки. При виконанні таких завдань доцільно використовувати матеріали підручників, монографій, публікації в періодичних виданнях, збірники документів, ресурси мережі Інтернет, а також відповідні нормативно-правові акти.

Перевірка виконання завдань відбувається на занятті шляхом спільного обговорення, у ході якого можуть бути поставлені питання, зроблені зауваження та пропозиції, надані відповіді на них.

 

Самостійна пошуково-аналітична робота.

Цей вид самостійної роботи полягає у виконанні індивідуальних завдань. З курсу аграрного права студентам запропоновані наступні види індивідуальних завдань:

- Інформаційна самостійна робота, яка представляє собою опрацювання довідників, фахових журналів, Інтернет-сайтів тощо, спрямованих на дослідження певних питань стосовно сільськогосподарської діяльності з метою виконання поставленого завдання.

- Графічна робота, яка представляє собою вирішення конкретного практичного навчального завдання з використанням відомого, а також самостійно вивченого матеріалу, оформленого у графічний матеріал.

- Реферати та аналітичні огляди, які спрямовані на поглиблення та розширення теоретичних знань студентів з окремих питань теми. Підготовка рефератів та аналітичних оглядів передбачає самостійний пошук джерел інформації з їх глибоким аналізом та самостійними висновками.

Перераховані види самостійної пошуково-аналітичної роботи є для студентів добровільними і виконуються у межах питань відповідної теми дисципліни. Конкретний вид та напрямок такої самостійної роботи узгоджується з викладачем за поданням студента.

Виконання одного з різновидів самостійної пошуково-аналітичної роботи звільняє студента від виконання теоретичних та практичних завдань з даної теми дисципліни.

Обов’язковим видом самостійної пошуково-аналітичної роботи студента з курсу аграрного права є підготовка довідника для одного з суб’єктів сільськогосподарської діяльності. При тому що підготовка довідника проводиться як колективна форма навчання, виконання завдань розраховане на кожного студента індивідуально.

Метою цієї роботи студентів є формування практичних умінь і навичок з юридичного обслуговування суб'єктів господарювання у сфері сільського господарства.

Зміст довідника включає наступні розділи:

Вступ

1. Порівняльний аналіз схожих правових явищ.

2. Алгоритм дій.

3. Таблиця: відповідальність за порушення аграрного законодавства.

4. Юридична консультація щодо запропонованої ситуації.

5. Пошук в матеріалах періодичної преси або судовій практиці приклад правовідносин, учасником яких є сільськогосподарське підприємство.

У вступі необхідно дати поняття і коротку характеристику обраного аграрного товаровиробника, його переваги і недоліки як організаційної форми господарювання.

При підготовці першого завдання на основі раніше отриманих знань проводиться аналіз запропонованих правових явищ, наявних у сфері сільського господарства.Студенти вчаться через проведення порівняльного аналізу вибирати найбільш прийнятний варіант із декількох наявних.

При підготовці другого завдання необхідно на основі положень нормативно-правових актів указати алгоритм або послідовність дій юрисконсульта чи суб'єкта аграрного підприємництва у сфері сільського господарства. Варто виділити основні етапи, їхні строки, а також перерахувати документи, якими супроводжуються дії, підготувати основний документ від імені суб’єкта господарювання. Завдання розраховане на вироблення у студентів навичок аналізу положень законодавства і виділення на його основі порядку конкретних дій для досягнення бажаної мети.

У наступний частині довідника необхідно скласти таблицю щодо відповідальності за порушення у сфері аграрних відносин. Студентам потрібно визначити і проаналізувати види, підстави відповідальності, нормативні акти, що встановлюють різні види відповідальності для суб'єктів аграрного господарювання і їх посадових осіб при порушенні ними вимог аграрного законодавства, а також санкції, що будуть застосовуватися. Це завдання розраховано на розвиток у студентів навичок і умінь класифікувати правопорушення в аграрному праві стосовно конкретного суб'єкта і застосовувати законодавство для захисту прав і інтересів працівників, суб'єктів господарювання в АПК тощо.

Виконання четвертого завдання пов'язано з підготовкою консультації щодо запропонованої ситуації. Консультація повинна повно розкривати поставлені питання і давати рекомендації по вибору варіанта поведінки, що відповідає положенням нормативно-правових актів. Завдання спрямоване на засвоєння аграрного законодавства, і на його основі формування уміння застосовувати його положення для вирішення проблем, що виникають на практиці.

При виконанні п’ятого завдання необхідно знайти в матеріалах періодичної преси або судовій практиці опис правовідносин, учасником яких є аграрне підприємство, з додаванням відповідної ксерокопії. Крім цього вказати вид відносин і форму участі суб'єкта в даних відносинах.

Довідник готується на аркушах формату А4 в окремому швидкозшивачі з наступною структурою: титульний лист, зміст, календарний план (додатки 1-3), вступ, основна частина, що включає виконані завдання за розділами.

Для виконання самостійної пошуково-аналітичної роботи студенти кожної академічної групи поділяються на підгрупи, одна з яких виконує завдання за дисципліною «Аграрне право». Підгрупа одержує завдання для одного з зазначених суб'єктів аграрного підприємництва, вибір якого здійснюється під керівництвом викладача з приведеного переліку.

Робота з підготовки довідника виконується згідно з графіком, доведеним до відома студентів на перших заняттях, і повинна бути завершена до початку залікового тижня зимової сесії.

Контроль виконання завдань з підготовки довідника здійснюється шляхом перевірки викладачем підготовлених студентами частин довідника або за його дорученням самими студентами з інформацією про хід виконання на практичних заняттях.

Виконання роботи з підготовки довідника є обов'язковою умовою допуску до здачі іспиту і важливим складовим у формуванні рейтингової оцінки з дисципліні.

 


Завдання для підготовки довідника

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.01 с.)