Тема 10. Правове забезпечення соціального розвитку села.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Правове забезпечення соціального розвитку села.Правове забезпечення розвитку сільських територій. Правове регулювання житлового будівництва на селі. Правове регулювання дорожнього будівництва, транспортного сполучення, розвитку інженерної інфраструктури в сільській місцевості, сучасних систем зв'язку та інформатики. Правове забезпечення розвитку системи освіти, медичного, культурно-побутового і спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села.

 

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон УРСР від 17 жовтня 1990 року (з наступними змінами та доповненнями ) // Відомості Верховної Ради. – 1990. – № 45. – Ст. 602.

3. Про сільськогосподарський перепис: Закон України від 23 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 9. – Ст. 115.

4. Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв): Указ Президента України від 2 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 6. – Ст. 239.

5. Про додаткові засади до рішення соціальних проблем на селі до подальшого розвитку аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 21 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002.– № 9.– Ст. 396.

6. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 73. – Ст. 2715.

7. Питання Міжвідомчої координаційної комісії з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі: постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 р. № 546 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 45. – Ст. 1463.

8. Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку сільських територій: постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1124 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 100. – Ст. 3315.

Література

1. Ващишин М. Правові засади соціального розвитку села // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4. – С. 52-55.

2. Гафурова О.В. Проблеми реалізації права селянами на достатній життєвий рівень [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

3. Гафурова О.В. Правове регулювання державної підтримки сільської медицини [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

 

Тема 11. Захист прав сільськогосподарських товаровиробників та працівників сільського господарства.

Гарантії прав і інтересів сільськогосподарських товаровиробників. Підстави захисту прав сільськогосподарських товаровиробників та працівників сільського господарства. Способи захисту прав сільськогосподарських товаровиробників та працівників сільського господарства. Форми захисту прав сільськогосподарських товаровиробників та працівників сільського господарства..

 

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 1. – Ст. 1.

3. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248.

4. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 223.

5. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23– Ст. 243.

6. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39 – Ст. 383.

7. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 37 – Ст. 447.

8. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

9. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.

10. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

11. Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 29 січня 2001 р. № 62/2001 // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 19.

12. Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації: рекомендації Міністерства юстиції України від 15 січня 1996 р. № 2 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0002323-96&c=1.

13. Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій: наказ Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р. № 75/5 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 51.

14. Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: наказ Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. № 20/5 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. – Ст. 639.

15. Порядок застосування податкової застави органами державної податкової служби: наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 р. № 1043 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 2. – Ст. 148.

16. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: постанова Вищого господарського суду України від 24 жовтня 2011 р. № 10 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0010600-11&c=1.

Література

1. Гласова О. Проблеми, що виникають у процесі визначення підвідомчості справ за участю сільськогосподарських підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 21-25.

2. Філюк О.С. Особливості правовідносин у сфері захисту майнових прав сільськогосподарських товаровиробників [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

 

Тема 12. Відповідальність за порушення у сфері аграрних правовідносин

Поняття, види і підстави відповідальності за порушення аграрного законодавства. Дисциплінарна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств і організацій. Матеріальна відповідальність працівників сільського господарства, її види. Відповідальність сільськогосподарських товаровиробників за порушення договірних зобов'язань. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення у сфері аграрних правовідносин.

 

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України від 17 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50.– Ст. 375.

3. Кодекс про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – додаток до № 51.– Ст. 1122.

4. Кримінальний кодекс: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

5. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 1. – Ст. 1.

6. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

7. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248.

8. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. –1992. – № 36. – Ст. 531.

9. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– № 21. – Ст.218.

10. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15 грудня 1993 р. (в редакції Закону від 21 грудня 1999 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 2. – Ст. 7.

11. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.

12. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від 17 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 268.

13. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.– № 27. – Ст. 218.

14. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – Ст. 91.

15. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 50. – Ст. 533.

16. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 6. – Ст. 192., Урядовий кур'єр. – 1 лютого.

17. Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність: наказ Міністерства праці України від 12 травня 1996 р. № 43 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0286-96&c=1.

18. Інструкція з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення: наказ Міністерства аграрної політики України від 9 квітня 2003 р. № 101 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 14. – Ст. 803.

19. Інструкція з оформлення державними органами ветеринарної медицини, підрозділами ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів матеріалів про адміністративні правопорушення: наказ Державного комітету ветеринарної медицини від 18 вересня 2009 р. № 343 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 3. – Ст. 135.

Література

1. Вівчаренко О. Юридична відповідальність за порушення гарантій права власності на землю в Україні // Право України. – 2008. - № 8. – С. 81-86.

2. Гавриш Н.С. Відповідальність за забруднення та засмічення ґрунтів в Україні: Автореф. – К., 2001. – 20 с.

3. Галайдюк Л.Ю. До питання про провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних правил [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

4. Назаренко В. Основні причини й умови, що зумовлюють порушення договірних зобов’язань по договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3. – С.93-96.

5. Синьковський М. Юридична відповідальність за порушення ветеринарного законодавства // Право України. – 2004. – № 7. – С. 99-102.

6. Науково–практичний коментар Господарського кодекс України / Кол. Авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулин, В.С. Щербина та ін.; За заг. Ред. В.К. Мамутова – К.: Юринком Інтер – 2004. –688 с.

7. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий // Х.: ООО „Одисей” – 2004. – 696 с.

8. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий/ Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель Фл-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.021 с.)