Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

Водний кодекс України від 6 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

7. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

8. Господарський кодекс: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

9. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248.

10. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. (в редакції від 14 липня 2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

11. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.

12. Про рослинний світ: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22-23. – Ст. 198.

13. Про меліорацію земель: Закон України від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 11. – Ст. 90.

Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст. 97.

15. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – № 29. – Ст. 232.

16. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 – № 45. – Ст. 363.

17. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) : Закон України від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 314.

18. Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004 – № 15. – Ст. 229.

19. Про Державний земельний кадастр:Закон України від 7 липня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011 – № 60. – Ст. 2405.

Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 46. – Ст. 637.

Питання Державної екологічної інспекції: Розпорядження КМУ від 11.07.2012// Офіційний вісник України. – 2012. – № 52. – Ст. 2093.

Література

1. Барабаш А., Барабаш Р. Правовий режим земельних ділянок, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватним власникам та користувачам // Право України. – 2007. – № 4. – С. 111-114.

2. Беженар Г.М. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Київ, 2007. – 20 с.

3. Бригадир І.В. Щодо законодавчих проблем запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні // Форум права. – 2011. – № 2011. – С. 136-141.

4. Єрмілова Г.М. Використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва фізичними особами – підприємцями // Земельне право України. – 2006. – № 3. – С. 24-28.

5. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. Ред. В.І. Семчика. – К., 2003.

6. Земельний кодекс України: Коментар / За ред А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. – Харків, 2002.

7. Ільницька Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення: правові аспекти: Автореф. – К., 2001. – 19 с.

8. Конишева О.В. Правове забезпечення деградації земель сільськогосподарського призначення: Автореф. – Харків, 2002. – 20 с.

9. Кулинич П. Принцип пріоритету сільськогосподарського використання земель в земельному праві України // Право України. – 2004. – № 8. – С. 45–49.

10. Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об’єкти правового обігу // Право України. – 2010. – № 5. – С. 115–123.

11. Луняченко А.В. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Земельне право України. – 2006. – № 1. – С. 56–64.

12. Пейчев К. Окремі аспекти конкурентного набуття прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення // Юридична України. – 2009. - № 3. – С. 80.

13. Романко С. Правове забезпечення перетворення сільського господарства України на екологічно безпечне // Юридична Україна. – 2006. – № 7. – С. 65–72.

14. Сидор В.Д. Застава земельних ділянок сільськогосподарського призначення // Земельне право України. – 2006. – № 2. – С. 37–44.

15. Туєва О.М. Актуальні проблеми гарантій прав на землі сільськогосподарського призначення громадян України [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

 

Тема 7. Інституційно-правове забезпечення аграрного виробництва

Поняття, сутність і принципи державного регулювання сільського господарства. Форми державного регулювання сільського господарства. Система органів державного управління сільським господарством та їхні повноваження. Органи державного контролю та інспекції в аграрному секторі економіки.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері сільського господарства.

Аграрний фонд та інші суб’єкти державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Організаційні форми юридичного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників. Основні права й обов'язки юридичної служби (юрисконсульта) сільськогосподарського підприємства.

Поняття та ознаки сільськогосподарської дорадчої служби. Поняття сільськогосподарської дорадчої діяльності, правова основа її здійснення. Завдання та методи сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

4. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність: Закон України від 17 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України – 2004 – № 38. – Ст. 470.

5. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України – 2004 – № 49. – Ст. 527.

6. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року Закон України від 18 жовтня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 1. – Ст. 17.

7. Про Державну інспекцію сільського господарства України: Указ Президента України від 11 квітня 2011 р. № 459/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 11. – Ст. 622.

8. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Указ Президента України від 23 квітня 2011 р. № 500/2011 // Офіційний вісник Президента України. –2011. – № 13. – Ст. 662.

9. Про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 464/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 12. – Ст. 6630.

10. Про Державне агентство рибного господарства України: Указ Президента України від 16 квітня 2011 р. № 484/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 13. – Ст. 651.

11. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Указ Президента України від 23 квітня 2011 р. № 500/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 13. – Ст. 662.

12. Про затвердження положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників: постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 897 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 27. – Ст. 1939.

13. Про затвердження типових положень про Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської, районної державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 967 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 55. – Ст. 2224.

14. Про Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації: постанова Кабінету Міністрів Українивід 26 листопада 2008 р. № 1040 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3068.

15. Деякі питання діяльності Аграрного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2010 р. № 1181 // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 245.

16. Про затвердження Положення про Українську державну насіннєву інспекцію України: наказ Міністерства аграрної політики України від 23 березня 2004 р. № 97 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 15. – Ст. 1075.

17. Про затвердження Положення про Державну службу з карантину рослин України: наказ Міністерства аграрної політики України від 8 травня 2007 р. № 310 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39. – Ст. 1572.

18. Про затвердження Положення про Українську державну помологічно-ампелографічну інспекцію: наказ Міністерства аграрної політики України від 31 жовтня 2007 р. № 770 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 88. – Ст. 3229.

Література

1. Бейкун А. Державне регулювання діяльності обласної ланки агропромислового комплексу як цілісної правової категорії // Право України. – 1999. – № 9. – С.35–39.

2. Галайдюк Л.Ю. Історія формування і розвитку органів ветеринарного контролю та нагляду [Електронний ресурс] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. – 2011. – № 161. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua.

3. Діброва А.Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: теорія, методологія, практика: монографія. – К.: Формат, 2008. – 488 с.

4. Домбровський С.Ф. Актуальні проблеми аграрного та земельного права й організації правової роботи. – Хмельницький, 2007. – 112 c.

5. Латинін М.А. Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки України: Автореф. дис. ... д-ра наук: 25.00.02. – Донецьк, 2007. – 36 с.

6. Ломакіна І. Державно-правове регулювання сільського господарство // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 10. –С. 138–140.

7. Статівка А. Деякі аспекти посилення державного регулювання в процесі аграрних перетворень // Право України. – 2001. – № 6. – С. 57–59.

8. Науково–практичний коментар Господарського кодекс України / Кол. Авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулин, В.С. Щербина та ін.; За заг. Ред. В.К. Мамутова – К.: Юринком Інтер – 2004. – 688 с.

9. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий // Х.: ООО „Одисей” – 2004. – 696 с.

10. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий/ Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель Фл-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

11. Яровий В.Ф. Наукові засади формування та розвитку дорадчої служби у сільському господарстві // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. – Вип. 62. – Херсон: Айлант, 2009. – С. 186–193.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.01 с.)