ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Організаційно-правові форми аграрного виробництва 

Теоретичні завдання

1. Поняття та особливості сільськогосподарських товаровиробників.

2. Види сільськогосподарських товаровиробників.

3. Особливості реорганізації, ліквідації, банкрутства сільськогосподарських підприємств.

4. Правовий статус підсобних сільських господарств і промислів.

 

Практичні завдання

Робота в аудиторії:

1. Вирішення тестів.

2. На підставі аналізу нормативно-правових актів знайдіть характерні риси (не менше п’яти):

2.1. Сільськогосподарського кооперативу.

2.2. Аграрного господарського товариства.

2.3. Державного сільськогосподарського підприємства.

Вимагають поза аудиторної підготовки

1) Іванов, Петров і Сидоров вирішили створити сільськогосподарське підприємство, у зв'язку, з чим звернулися в юридичну консультацію і просили роз'яснити, які види сільськогосподарських підприємств існують, якими нормативними актами варто керуватися при виборі виду сільськогосподарського підприємства, які документи необхідно для цього підготувати.

Підготуйте консультацію з перерахованих питань.

 

2) Сільськогосподарське ТОВ, фермерське господарство і декілька працівників сільського господарства вирішили об'єднатися для створення нового суб'єкта господарювання. Для цього вони звернулися в юридичну фірму з проханням дати роз'яснення з наступних питань:

Які види підприємств вони можуть створити? Чим відрізняється порядок створення кожного з них? Які документи необхідні для державної реєстрації сільськогосподарських підприємств і який їхній зміст?

Підготуйте консультацію з перерахованих питань.

 

3) Сільськогосподарське АТ і державне племінне господарство вирішили створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Ними були проведені установчі збори, прийнятий статут кооперативу, після чого документи були подані державному реєстратору для реєстрації нового підприємства. Однак державний реєстратор відмовився зареєструвати створений ними сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

Чи правомірна відмова реєстратора? Які умови створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу?

Підготуйте консультацію з перерахованих питань.

 

4) У статуті сільськогосподарського виробничого кооперативу, поданого для державної реєстрації кооперативу, містяться такі положення:

- порядок вступу та виходу з кооперативу визначається правлінням;

- розміри і порядок внесення вступного та пайового внесків має визначатися у кожному конкретному випадку залежно від матеріального стану претендента;

- особи, які виключені з кооперативу, не можуть бути повторно до нього прийняті.

Державний реєстратор відмовив у реєстрації цього кооперативу.

Чи законні наведені положення статуту? Які підстави для відмови у державній реєстрації суб’єкта господарювання?

Підготуйте консультацію з перерахованих питань.

 

Теоретичні завдання

1. Правове регулювання господарської діяльності фермерських господарств.

2. Припинення діяльності фермерського господарства. Особливості банкрутства фермерського господарства.

3. Правове регулювання господарської діяльності особистих селянських господарств.

4. Підстави та правові наслідки припинення діяльності особистих селянських господарств.

 

Практичні завдання

Робота в аудиторії:

1. Вирішення тестів.

2. На підставі аналізу нормативно-правових актів знайдіть характерні риси (не менше п’яти):

2.1. Фермерського господарства.

2.2. Особистого селянського господарства.

Вимагають поза аудиторної підготовки

1). Відділ державної реєстрації відмовив гр. Костюшко В.В. у реєстрації фермерського господарства, зазначивши на наступні порушення закону:

- у статуті фермерського господарства гр. Костюшко В.В. був зазначений єдиним засновником, однак у довідці про склад сім’ї, яку орган державної реєстрації запросив додатково, зазначена дружина та двоє дітей 14 та 16 років, яких обов’язково потрібно ввести до складу засновників;

- у статуті є розділ трудовий колектив фермерського господарства, де прописані відносини із найманими працівниками, проте фермерське господарство не може залучати найману працю;

- до переліку документів відсутній документ, який підтверджує наявність у власності гр. Костюшко В.В. земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Дайте правову оцінку ситуації.

 

2) Механізатор сільськогосподарського виробничого кооперативу Павленко О.Т. звернувся до районної державної адміністрації з проханням про виділення йому земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Через місяць після звернення він отримав відповідь, що це питання може бути вирішено після отримання Павленком О.Т. згоди сільськогосподарського виробничого кооперативу, оскільки робота в особистому селянському господарстві може заважати його основній роботі.

Дайте правову оцінку ситуації.

 

3) Після створення фермерського господарства гр. Лютиковою М.І., до нього вирішили вступити її син, невістка, троюрідний брат невістки, 13-річний онук. Гр. Лютикова М.І. дала згоду на вступ цих осіб до фермерського господарства, для чого було підготовлено зміни до статуту фермерського господарства. При цьому Лютикова М.І. наполягала на тому, щоб у якості вкладу до складеного капіталу вони внесли по 2500,00 грн., а троюрідний брат невістки – власний легковий автомобіль, однак постало питання про його оцінку.

Чи всі перераховані претенденти можуть стати членами фермерського господарства? Чи потрібно робити майнові (грошові) внески при вступі у фермерське господарство? Як здійснюється оцінювання та передавання вкладів до складеного капіталу фермерського господарства?

Підготуйте консультацію за даними питанням.

 

4) Громадянин Корягін – житель м. Дружківки успадкував у селі будинок, тому ним і його родиною було прийняте рішення про переїзд на постійне місце проживання у сільську місцевість і створення там фермерського господарства. У зв'язку з цим гр. Корягін звернувся до юридичної фірми з проханням роз'яснити наступні питання:

Чи встановлені спеціальні умови створення фермерського господарства? Який порядок надання громадянам земельних ділянок для створення фермерського господарства? Чи передбачені обмеження розмірів земель фермерського господарства?

Підготуйте консультацію за даними питанням.

 

Тема 4. Правовий статус громадян як суб'єктів аграрних правовідносин

 

Теоретичні завдання

1. Загальна характеристика правового статусу громадян як суб'єктів аграрних правовідносин.

2. Правовий статус членів сільськогосподарського кооперативу.

3. Правовий статус засновників і учасників сільськогосподарських товариств.

4. Правовий статус найманих працівників сільськогосподарських підприємств.

5. Особливості організації, оплати й охорони праці працівників сільськогосподарських підприємств.

 

Практичні завдання

Робота в аудиторії:

1. Вирішення тестів.

2. На підставі аналізу нормативно-правових актів проілюструйте реалізацію прав та обов’язків:

2.1. Членів у сільськогосподарському кооперативі.

2.2. Учасників у сільськогосподарського товаристві.

Вимагають поза аудиторної підготовки

1) Член сільськогосподарського виробничого кооперативу Свиридов Ю.С., пенсіонер, інвалід ІІ групи, подав позов до кооперативу про порушення своїх трудових прав. На його думку порушення складалося у тому, що для нього норми праці встановлені як для працівника із повною працездатністю. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, оскільки трудові відносини у сільськогосподарських кооперативах регулюються локальними нормативними актами.

Якими нормативно-правовими актами регулюються трудові відносини у сільськогосподарських кооперативах? Які зобов’язання кооперативу перед своїми членами щодо регулювання їх трудової діяльності?

Дайте правову оцінку ситуації.

 

2) Дирекцією сільськогосподарського ТОВ було прийнято рішення про виплату працівникам п’ятдесяти відсотків заробітної плати продукцією власного виробництва, а саме рослинною олією, цукром та цукровими буряками, медом. За цим рішенням було підготовлено проект наказу, однак юрисконсульт товариства не погодив його на підставі того, що було порушено ряд вимог трудового законодавства.

Проаналізуйте умови оплати праці працівників сільського господарства продуктами власного виробництва.

Дайте правову оцінку рішенню дирекції ТОВ та позиції юрисконсульта.

 

3) Головному бухгалтеру аграрного ТОВ «ХХХ» було відмовлено у наданні щорічної оплачуваної відпустки у строк з 12 червня по 11 липня. В обґрунтуванні відмови директор ТОВ усно пояснив, що саме на цей період припадає реалізація основної частини вирощеної сільськогосподарської продукції, а тому головний бухгалтер потрібна на роботі. Крім того інспектор по кадрах зазначила, що головний бухгалтер не має права на таку тривалість щорічної відпустки навіть за наявності у неї двох малолітніх дітей.

Головний бухгалтер звернулася до юрисконсульта із наступними питаннями. Чи є особливості надання відпусток у сільськогосподарських підприємствах? Чи має вона право на відпустку такої тривалості?

Дайте правову оцінку ситуації.

 

4) Доярка Некрасова в лютому 15 днів у зв'язку з хворобою була відсутня на роботі, однак лікарняний лист надала тільки за останні 10 днів. Правління сільськогосподарського кооперативу не нарахувало їй заробіток за лютий, мотивуючи тим, що в лютому через її відсутність знизилися результати надоїв молока від групи корів, яких вона обслуговує.

Некрасова звернулася до юридичної консультації за роз'ясненням її прав і способів їхнього захисту.

Дайте правову оцінку рішенню правління.

 

Особлива частина

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.015 с.)