Призначення та конструкція витратоміра Sitrans F VA TrogfluxМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Призначення та конструкція витратоміра Sitrans F VA TrogfluxПоплавковий витратомір постійного перепаду тиску типу Sitrans F VA Trogflux (рис.3) призначений для вимірювання об’ємів прозорих протоків рідин та газів в закритих трубопроводах. Прилад проградуйований для рідин з питомою вагою 1 кг/л. Для всіх інших речовин шкалу необхідно перераховувати.

Основні технічні характеристики Trogflux:

• Принцип вимірювань - поплавок; •Температурний діапазон: 600С (для води 500С); • Клас точності: 2,5; • Межа вимірювань при тиках до 10 бар: для рідин – від 12,5 л/год до 25, м3/год; а для газів – від 200 л/год до 430 м3/год;

•Температурний діапазон: 600С (для води 500С).

Конструкція: Витратоміри SITRANS FVA Trogflux складаються із пластикової вимірювальної трубки с поплавком та з’єднувальних деталей (рис.3). Індикація витрати здійснюється безпосередньо по шкалі, що розташована на вимірювальній трубці (наприклад, в л/год). Точка відліку знаходиться в місці найбільшого діаметра поплавка.

Особливі якості приладу:• наявність окремих шкал для вимірювання рідин та газів; • простий монтаж та эксплуатація; • дешева за ціною пластикова конструкція; • короткий термін поставки фірмою інших стандартних версій приладу; • можливість поставки приладу, що оснащений поплавком, який вміщує магніт, а також герконові реле з зовнішньої сторони пластикової конічної трубки; це забезпечує сигналізацію верхньої та нижньої межі діапазону вимірювання.

■ Монтаж та експлуатація приладу: прилад встановлюється вертикально и без будь-яких зусиль. Звуження або розширення, регулюючі клапани перед або після приладу при вимірюванні витрати рідин не впливають на точність. Для газів, з метою усунення впливу компресійних коливань, рекомендована установка приладу перед вентилями.

Так як поплавкові витратоміри є дуже чутливими до зміни витрати, то

регулюючі клапани повинні налаштовуватись дуже повільно.

Калібрування здійснюється тільки для вимірювання конкретної речовини.

Обов’язкове виконання умов калібрування. Для газів додатково необхідно вибирати початкову точку тиску (надлишкового або абсолютного).

Призначення та конструкція витратоміра РМ1

«Перетворювач уніфікованого сигналу у цифровий код РМ1» випускає фірма «Овен» (Росія). РМ1 використовується як вторинний прилад для вимірювання, індикації, реєстрації та корекції тиску і температури, або різниці тисків, або плинної та сумарної витрати рідин, пари та газів в режимі реального часу з урахуванням температури та тиску у трубопроводі. РМ1 замінює приладу КСД і дозволяє підключення до його входу стандартних взаємозамінних ДТП, а також будь-які ПВП з уніфікованими струмовими сигналами.

Прилад РМ1має в своєму складі канали вимірювання: витрати, тиску та температури, а також оснащений генератором синусоїдальних коливань, електронним обчислювачем, накопичувачем витрати, цифровим індикатором, таймером, блоком пам'яті та блоком, що забезпечує зв'язок з ЕОМ.

Канал вимірювання витрати призначений для приймання сигналів від ПВП перепаду тиску і перетворення їх в постійну напругу. Канал вміщує два перетворювачі: ПТН – перетворювач постійного струму в постійну напругу (використовується для обробки уніфікованих сигналів по струму) та ППП – перетворювач змінної напруги в постійну (використовується для обробки сигналів від ПВП з диференційно-транформаторною передачею інформації).

Основна приведена похибка приладу РМ1 - ≤0,25% від діапазону вимірювання.

Методика виконання лабораторної роботи

Методика перевірення ротаметра F VA Trogflux роботи полягає в тому, що результати вимірювань витрати води у трубопроводі ротаметром F VA Trogflux на оцифрованих позначках його шкали, що отримують в літрах за годину на визначеній висоті зависання поплавка, порівнюють з показами водоміра СХВК-1,5 для прямого та зворотного ходу по характеристиці перетворення.

Методика перевірення мікропроцесорного приладу РМ-1 полягає в

подачі на його вхід уніфікованого вихідного сигналу по струму від дифманометра Sitrans Р DS III, який вимірює на своїх входах різницю тисків, що пропорційна різниці тисків на звужуючому пристрої. Результати вимірювання витрати приладом РМ-1, що знімаються з його верхнього цифрового індикатора та отримуютьсяшляхом цифрової обробки різниці тисків в ньому, порівнюються із значенням, отриманим розрахунковим шляхом.

Порядок виконання роботи

5.1. Включити стенд витратомірів тумблером “Мережа 220 В” та таймер.

5.2. За допомогою вентилів перекрити всі інші ділянки трубопроводу подачі води від насосу, крім ділянки, на якій встановленийSitrans FVA Trogflux.

5.3. Ввімкнути чорною кнопкою «Пуск» схему живлення водяного насосу.

Регулювальним вентилем подачі води вибраної ділянки, виводячи його в крайнє ліве (проти годинникової стрілки) положення, виставити поплавок ротаметра у крайньому нижньому положенні на оцифрованій мітці «20». Це положення відповідає мінімальним початковим витратам ротаметра і водоміра В . Покази водоміра приймаються за зразкові.

 

 

Таблиця 1

Пока-зи F VA (оцифро-вані) поділ.ділки) л/год Роз-рахо-вані вит-рати F VA м3/год Розра-хункові витрати по водо-міру м3/год   м3/год Показання водоміра СВК-1,5 для прямого ▼ та зворотного▲ ходу по характеристиці перетворення , л   Похибки     Варі­ація, м3/год
(П) л/год.   м3/год     ▼ ▲ Поча- ток ▼ ▲ Кінець ▼ ▲ Різни­ця ▼ ▲ ▲ Абсолют-на, м3/год ▼ ▲ Віднос-на,% ▼ ▲ Приведе-на, % ▼ ▲   ▼ ▲
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   

5.4. Зняти пряму гілку характеристики перетворення ротаметра:

5.4.1.Зафіксувати положення поплавка ротаметра у крайньому нижньому положенні на оцифрованій мітці «20» (початкова поділка П його шкалиП ), яке відповідає мінімальним витратам (колонка в таблиці «Покази ротаметра»).

5.4.2. При переході хвилинного розряду цифрового індикатора таймера на значення наступної плинної хвилини, зафіксувати покази лічильника води і занести їх таблицю в колонку «Початок» «». Фіксувати момент закінченні плинної хвилини, та зняти покази лічильника води, що відповідають цьому моменту, і занести їх в колонку «Кінець» «».

Прямокутники записів всіх результатів вимірювання і розрахунків в табл. 1 розбити на дві частини, провівши діагональ від правого верхнього кута до нижнього лівого. Результати для прямого ходу по характеристиці перетворення записувати у верхній частині прямокутника, де стоїть мітка «» ,а для зворотного ходу – у нижній (мітка«») .

5.4.3. Повільно відкривати регулювальний вентиль, збільшуючи витрати

води, і вивести поплавок поступово на інші оцифровані значення ротаметра, що указані в таблиці 1 до кінцевої мітки П = 100, яка відповідає верхній межі діапазону вимірюванняВ ), виконуючи при цьому дії по пункту 5.4.2.

5.5. Зняти зворотну гілку характеристики перетворення ротаметра. Для цього поступово закривати регулюючий вентиль, виводячи положення поплавка на ті ж самі оцифровані значення і виконувати дії по пункту 5.4.2. Отримані результати заносити в таблицю 1 (нижню частини прямокутника для зворотного ходу «»).

5.6. Вимкнути послідовно двигун насосу, натиснувши червону кнопку

«Стоп», таймер та живлення стенду (“Мережа 220 В”).

 

Таблиця №2

Перепад тиску, кПа по DS ІІІ Розрахо-вані зна-чення за форму-лою, м3/год Пока-зи при-ладу РМ1, м3/год, Пока-зи при-ладу РМ1, м3/год, Абсолют-на, м3/год ▼ ▲ Приведе-на, %   ▼ ▲ Від-носна, % ▼ ▲ Варіація, м3/год ▼ ▲
        Похибки  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
               

5.7. Ввімкнути тумблер “Живлення ~220В” на стенді манометрів та подати живлення на вимірювальний перетворювач Sitrans DS IIIі витратомірРМ1. Клавішою [»] РМ1, вибрати режим його роботи для відтворення витрати. Правильно вибраний режим підтверджується світінням тільки верхнього із двох світлодіодів «Расход». В цьому режимі верхнійцифровий індикатор відтворює плинні витрати.

5.8. Подати на стенд стиснуте повітря живлення 140 кПа та ввімкнути

пневматичні клапани «+» та «-» Sitrans DS III на пневматичних лініях подачі більшого та меншого тисків. Використовуючи регулятор більшого тиску «+», виставити покази зразкового манометра більшого тиску «+» на значенні 10 кПа. Використовуючи регулятор меншого тиску «-», виставити покази зразкового манометра меншого тиску на значенні 10 кПа.

5.9. Зняти пряму (▼) гілку ХПканалу. Використовуючи регулятор більшого тиску «+», збільшувати різницю тисків на вході Sitrans DS IIIз дискретністю, що указана в табл. 2,імітуючи зростання перепаду тисків на звужуючому пристрої. Значення перепаду тисків виставити на цифровому індикаторі DS III, а значення витрати, що відповідають виставленому перепаду тиску зчитувати з верхнього цифрового індикатора РМ1ізаносити у колонку ▼ прямого ходу по ХП ІВК.

5.10. Зняти зворотну (▲)гілку ХП ІВК «перетворювач Sitrans DS III – витратомір ИМ1» в тих же точках ХП, регулюючи вентиль більшого тиску «+» в сторону зменшення тиску. Результати заносити в табл. 2 у колонку .

5.11. Вимкнути живлення стенду та задіяних приладів. Вимкнути компресор подачі стисненого повітря.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.01 с.)