Порядок обробки результатів вимірюваньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок обробки результатів вимірювань6.1. По занесеним в табл.1 даним каналу передачі інформації «термоелектричний перетворювач Ni Сr/Ni та універсальний вимірювальний

перетворювачем Sitrans TK/TK – H» визначити варіацію, абсолютну, відносну та приведену похибки по діапазону вимірювання.

6.2.Розрахунки похибок потенціометра КСП-4.

6.2.1.Для потенціометра КСП-4 в колонку характеристика градуювання занести (для оцифрованих значень шкали КСП-4) стандартну характеристику градуювання термопари ТХК, яка відповідає температурі холодного спаю, що дорівнює нулю (характеристика в скороченому вигляді приведена в табл.4).

6.2.2.Розрахувати розрахункову характеристику перетворення приладу

КСП-4 за умови відсутності в ньому мідного опору для компенсації температури навколишнього середовища. Для цього, по-перше, необхідно визначити із табл.4 ТЕРСE(t0,0), яку розвиває термопара ТХК за температури робочого спаю, що дорівнює температурі її вільних кінців у приміщенні(тобто,t0 дорівнює температурі повітря у приміщенні) і температурі холодного спаю

(вільних кінців), що дорівнює 0°С. Температуру у приміщенні зняти по показам

індикатору блоку БУВС приладу рН-101П, що знаходиться на стенді рН-метру,

перевівши його в режим вимірювання.

При відомій температурі у приміщенні, значення якої занести у табл.3 (початок колонки «Розрах.») та використовуючи табл.4, вибрати з точністю до

градуса значення ТЕРС E(t0,0) ТХК, що відповідає цій температурі.

По-друге, відняти вибране по табл.4 значення E(t0,0) із всіх значень стандартної характеристики градуювання (колонка «Град.») для оцифрованих поділок шкали КСП-4 та занести їх у відповідні комірки колонки «Розрах.» таблиці 3.

Таблиця №4

Стандартна характеристика градуювання (ТЕРС у мВ) для термопари типу ТХК при температурі хододного спаю t0= 0°С та температурі tx гарячого спаю:

tx  
0.07 0,13 0,2 0,26 0,33 0,39 0,46 0,52 0,59
0,65 0,72 0,78 0,85 0,91 0,94 1,03 1,11 1,18 1,24
1,31 1,38 1,44 1,51 1,57 1,64 1,7 !.77 1,84 1,91
1,98 2,05 2,12 2,18 2.25 2.32 2.38 2.45 2,52 2,59
2,66 2.73 2.80 2.87 2.94 3,0 3.07 3,14 3,21 3,28
3,55                  
5,48                  
6,95                  
8.36                  
9,86                  
11,39                  
12.96                  
14,59                  

 

6.2.3. Визначити варіацію, абсолютну, відносну та приведену похибки по діапазону вимірювання приладу КСП-4. За дійсні приймати значення розрахункової характеристики перетворення.

6.3.Побудувати графіки: а) реальної статичної характеристики перетворення для обох приладів; б) залежності відносних та приведених похибок по отриманому діапазону вимірювання.

6.4. Зробити висновки по роботі.

Контрольні запитання

1. Що таке термоелектричний ефект?

2. Коли не впливає на РВ третій дріт, що ввімкнений у ланцюг термопари?

3. Які знаєте стандартні термопари?

4. Що таке стандартна характеристика градуювання термопари?

5. Які знаєте способи компенсації впливу зміни температури холодного спаю

та в чому їх суть?

6. Поясніть принцип роботи магнітоелектричного мілівольтметра.

7. Поясніть принцип роботи автоматичного потенціометра.

8. Що знаєте про вимірювальний перетворювач Sitrans TK/TK– H?

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 -Т – Л - Д

ЛОГОМЕТР ТА АВТОМАТИЧНИЙ РЕЄСТРУВАЛЬНИЙ ПРИЛАД ДИСК-250

Мета роботи

1.1. Вивчити загальну теорію приладів магнітоелектричної системи.

1.2. Вивчити принцип роботи та будову автоматичного показувального і реєструвального приладу ДИСК-250.

1.3. Засвоїти методику перевірення приладів.

 

Завдання на виконання роботи

2.1. Познайомитись з лабораторним стендом.

2.2. Вивчити загальну теорію приладів магнітоелектричної системи мілівольтметра та логометра.

2.3. Вивчити принцип дії та конструкцію мілівольтметрів.

2.4. Вивчити принцип дії та конструкцію логометрів.

2.5. Вивчити принцип дії та конструкцію приладу ДИСК-250.

2.6. Зняти реальні статичні характеристику перетворення логометра Л-64 та приладу ДИСК-250.

2.7. По статичних характеристиках перетворення визначити варіацію, абсолютну, відносну та приведену похибки логометра та приладу ДИСК-250.

2.8. Побудувати графіки:

а) реальних статичних характеристик перетворення приладів;

б) залежності відносних та приведених похибок по отриманим діапазонам вимірювання приладів.

Агальні теоретичні відомості

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.012 с.)