ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цифровий реєстратор Sirec DS.Sirec DS відносить до сучасних засобів без паперової реєстрації. Він забезпечує зберігання і відтворення інформації про стан параметрів будь-якого технологічного процесу.

Sirec DS (рис.6,а) програмується і конфігурується за допомогою вбудованої в корпус клавіатури або зовнішнього комп’ютера. Передача даних конфігурування із комп’ютера та даних реєстрації в комп’ютер

здійснюється через 1.44-МВ-дискету (3,5´´), при цьому дані зберігаються в резидентній Flash-пам´яті реєстратора. Прилад допускає пряме його ввімкнення в локальну мережу та забезпечує всі стандарті функції

комунікації через Ethernet.

Sirec DS може відтворювати на дисплеї та зберігати інформацію або по

6-ти (4-м або 2-м) аналоговим каналам (рис.6,б), або поєднувати

безпосереднє підключення до нього термопар, термометрів опору та аналогових сигналів (рис.6,в).

 

а) б)

 

в) г)

Рис.6. Загальний вигляд а), таблиця з´єднань при утворенні аналогових каналів реєстрації б), схема зовнішніх з´єднань в) та установка допоміжного опору г) для Sirec DS.

 

 

При опрацьовуванні уніфікованих струмових сигналів на входах затискачів у відповідності із таблицею (рис.6,б) повинні бути встановлені високоточні опори 10 Ом (рис.6,г). Крім цього, Sirec DS забезпечує видачу до 32-х сигналів сигналізації про вихід параметрів за допустимі межі.

Sirec DS забезпечує відтворення інформації по 6-ти каналам у 8-ми режимах, перший із яких, наприклад, відтворює аналогові сигнали (тренди) на дисплеї з переміщенням електронного пера в часі по вертикалі та показує значення параметра на горизонтальній гістограмі (від 0 до 100%) і в цифровому вигляді. Інші режими є варіаціями розглянутого

режиму: гістограми вертикально розташовані, а аналогові сигнали –

вертикально і т. п. або відтворюється тільки один вид сигналу (гістограма,

цифровий або аналоговий сигнал) чи їх попарна комбінація. Вибраний

режим відтворення конфігурується вбудованими клавішами.

 

Завдання та методика виконання роботи.

Завданням на роботу є перевірення перетворювачів Sitrans P серій ZDтаZ та дослідження їхніх статичних характеристик перетворення.

Перевірення виконується порівнянням показань перетворювачів Sitrans P з показаннями зразкового манометра (МО). Зразкові манометри при проведенні повірки мають відповідати наступним вимогам: їхній діапазон вимірювання тиску не повинен бути меншим від діапазону вимірювання тиску манометру, що перевіряється, а їхній клас точності має бути в 3 рази вищим, ніж клас порівнюваного приладу. Зразкові манометри повинні бути в робочому стані і мати паспорт (свідоцтва) державної повірки.

Порядок виконання роботи.

5.1.Ввімкнути тумблер подачі живлення “Живлення ~220В” на стенд манометрів та ввімкнути тумблери подачі живлення на вимірювальний перетворювач «Sitrans P ZD».

5.2. Подати на стенд стиснуте повітря живлення 140 кПА та ввімкнути пневмоклапани «Sitrans P ZD» та зразкового манометра (кл. 0,4).

5.3. Зняти пряму (▼) та зворотну () характеристики перетворення вимірювального перетворювача «Sitrans P ZD».

Таблиця 1

Покази манометра за умови ходу, кгс/см2 Варіація, кгс/м2 ▼ ▲ Похибка за умови ходу
Зразко-вого МО Sitrans P ZD Абсолютна, кгс/м2 Відносна, % Приведена, %
                 
0,1                  
0,2                  
0,3                  
0,4                  
0,5                  
0,6                  
0,7                  
0,8                  
0,9                  
1,0                  
1,1                  
                 

5.3.1. За допомогою пневматичного вентиля, що знаходиться під зразковим манометром збільшувати тиск повітря у системі зразкового манометра та перетворювача «Sitrans P ZD» від нуля до максимального значення (110 кПа). Значення тиску на зразковому манометрі повинні відповідати оцифрованим поділкам з дискретністю 10 кПа (0,1бара).

Одночасно знімати покази з дисплея «Sitrans P ZD». Дані заносити до табл. №1 протоколу перевірення у колонку (▼) прямого ходу по характеристиці перетворювача «Sitrans PZD».

5.3.2. Після досягнення максимального значення тиску, повторити дії наведені в п.5.3.1 знижуючи тиск в системі до нуля; отримані дані занести в таблицю протоколу у колонку (▲) зворотного ходу.

5.4. В ввімкнути живлення перетворювача «Sitrans P Z», вторинного приладу «ТРМ 200» та цифрового реєстратора Sirec DS. Ввімкнути пневмоклапан «Sitrans P Z».

5.5. Зняти пряму та зворотну характеристики перетворення вимірювальних

каналів: перетворювача «Sitrans P Z» та цифрового реєстратора Sirec DS;- перетворювача «Sitrans P ZD» та цифрового реєстратора Sirec DS. Інформацію каналу «Sitrans P ZD» - цифровий реєстратор Sirec DSзнімати з цифрового індикатора останнього «Schreiber 1», а іншого - «Schreiber 2».

 

 

Таблиця 2

Покази манометра за умови ходу, кгс/см2 Коригована харак-теристика Варіація, кгс/м2 ▼ ▲ Похибка за умови ходу
Зразкового МО Sirec DS Schreiber 1 Sitrans P ZD - Sirec DS Абсолют-на, кгс/м2 Відносна, % Приве- дена, %
 
                   
0,1                    
0,2                    
0,3                    
0,4                    
0,5                    
0,6                    
0,7                    
0,8                    
0,9                    
1,0                    
1,1                    
                 

Таблиця 3

Покази манометра за умови ходу, кгс/см2 Коригована харак-теристика Варіація, кгс/м2 ▼ ▲ Похибка за умови ходу
Зразкового МО Sirec DS Schreiber 2 Sitrans P Z - Sirec DS Абсолютна, кгс/м2 Відносна, % Приве дена, %
 
                   
0,1                    
0,2                    
0,3                    
0,4                    
0,5                    
0,6                    
0,7                    
0,8                    
0,9                    
1,0                    
1,1                    
                 

5.5.1. Змінювати тиск у відповідності із пунктом 5.3.1 та одночасно знімати покази по цифровим індикаторам з екрану реєстратора Sirec DS,що відображають передану дистанційно інформацію про тиски по двом каналам від Sitrans P ZD таZ(прямі гілки характеристик перетворення).Результати досліджень заносити у табл. №2 та табл..3 у відповідні комірки колонки (▼) прямого ходу у верхніх їх частинах, записуючи їх в дужках, наприклад (0,41).

5.5.2. Після досягнення максимального значення тиску, повторити дії наведені в п. 5.5.1 знижуючи тиск в системі до нуля; отримані дані занести в табл. №2 та табл..3 протоколу у колонки (▲)зворотного ходу.

5.6. Вимкнути задіяні пневмоклапани та живлення приладів і стенду.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.004 с.)