Завдання та методика до виконання роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання та методика до виконання роботиПровести вимірювання рівня рідини за допомогою ємнісного рівнеміра Sitrans LC 300 та перевірити його клас точності. Оцінити зону нечутливості (гістерезис) сигналізаторів граничного рівня Pointek CLS 100 та кондуктометричного типу.

Методика проведення роботи полягає в тому, що результати вимірювань рівня води рівнеміром LC 300 порівнюються зі значенням рівня води в циліндричній ємності, що контролюється за допомогою лінійки під час наповнення (пряма гілка характеристики перетворення рівнеміра) та випуску води із ємності (відповідно зворотна гілка ХП), з метою визначення похибок по діапазону вимірювання.

 

Порядок виконання роботи

5.1. Подати від мережі електричне живлення на стенд тумблером “Живлення ~220 В” та ввімкнути живлення “ +24 В”.

5.2. Подати тумблером «LC 300» живлення +24 В на рівнемір та сигналізатори рівня: Pointek CLS 100, САУ-7 .

5.3. Подати електричне живлення ~220 В на мікропроцесорний

перетворювач ТРМ 200 тумблером “ТРМ 200”.

5.4. За допомогою вентиля впускання води в ємність, де розташований ЄПВП LC 300, виставити мінімальний рівень поверхні води по лінійці, яке буде відповідати нижній межі діапазону вимірювання. Значення виставити округленим до 10 мм (вийти на оцифровані позначки лінійки). Значення початкового рівня води, наприклад, 150 мм по лінійці записати і у перший рядок колонки «Лінійка» табл.2, де записані також всі значення приростів рівнів поверхні води, на які необхідно виходити при зніманні характеристики перетворення LC 300. У цьому ж рядку у колонці «Приріст по лінійці» записати нульові значення X = 0 мм для прямого ходу по характеристиці перетворення, що відповідають початковому рівню 150 мм.

5.5. Зняти герметичну кришку корпусу мікропроцесорного перетворювача

Sitrans LC 300 для доступу до його цифрового індикатора. Індикатор відображує значення ємності, яку має ЄПВП при певному рівні рідини. Зняти початкові покази значення ємності ПВП (в пФ), які відповідають вихідному значенню рівня, та записати їх (в лапках) як «Покази LC 300, пФ » Х = « » у другому рядку табл.1. Це ж значення показів приладу приймати за початкове значення ємності ПВП.

Таблиця 1

Лінійка, мм/ розрахун., пФ Показання LC 300заумови ходу, пФ   Похибка за умови ходу
Початкові значення по лінійці, мм « » Початкові покази рівнеміра Х « », пФ   Варіація пФ Абсолютна, пФ Відносна, % Приведена %
Приріст по лінійці,X , мм /пФ ▼ ▲
0 0                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   

 

Зняти початкові покази з цифрового індикатора мікропроцесорного перетворювача ТРМ 200, який використовується, при дистанційній передачі уніфікованого сигналу по струму LC 300, як вторинний прилад для відображення інформації на щиті. ТРМ 200 проградуйований в сантиметрах вимірюваного рівня. Його покази записати у мм як «Покази ТРМ 200 » Х у другому рядку зверху табл.2. Це ж значення показів приладу ТРМ 200 приймати за початкове значення рівня води в ємності. Прямокутники записів всіх результатів вимірювання і розрахунків розбити на дві частини, провівши діагональ від правого верхнього кута до нижнього лівого. Результати для прямого ходу по характеристиці перетворення записувати у верхній частині прямокутника, де стоїть мітка «▼» ,а для зворотного ходу – у нижній

(мітка«»).

5.5. За допомогою вентиля впускання води в ємність, спочатку

збільшувати дійсне значення X рівня води від початкового значення до

верхньої межі діапазону вимірювання з дискретністю (100 мм ) . Покази по ІВК «уніфікований вихід LC 300 - ТРМ 200», що відповідають приростам рівня у напрямку його зростання (пряма ▼ гілка ХП) та у відповідності із значеннями колонки «Лінійка» X , записувати у колонку «Показання ТРМ 200» в табл.2. Одночасно знімати покази з цифрового індикатора рівнеміраLC 300 у «пФ», які записувати у колонку ▼ та відповідний рядок табл. 1.

5.6. Після досягнення верхньої межі вимірювання, з аналогічною дискретністю зняти зворотну гілку характеристики перетворення, випускаючи воду із ємності за допомогою вентиля випуску води . Значення показів для рівнеміраLC 300 у пФ та ІВК з ТРМ 200 записувати у відповідні колонки зворотного ходу (▲)табл.1 та табл. 2.

Таблиця 2

Лінійка, мм Показання ТРМ 200заумови ходу, мм   Похибка за умови ходу
Початкові значення по лінійці, мм « » Початкові покази рівнеміра Х « », мм   Варіація, мм Абсолютна, мм Відносна, % Приведена %
Приріст по лінійці,X ,мм ▼ ▲
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   

 

5.7. Оцінити по лінійкам ємностей, де встановлені сигналізатори рівня, їхній гістерезис - різницю рівнів у момент спрацьовування сигналізатора, при наповненні ємності водою, та моментом їхнього відпускання, при випусканні

води із ємностей.

5.8.Вимкнути живлення всіх задіяних на стенді приладів тумблерами “ LC 300 ”, “ТРМ 200” , “ +24 В” та загальне живлення стенду “Живлення ~220 В”.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.23.193 (0.023 с.)