ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні вимоги пожежної безпекиДо об'єктів різного призначення

Підприємства торгівлі і харчування.

Торговельні підприємства для продажу легкозапалювальних і горючих речовин та горючих газів (балонів із газом, фарб, розчинників інших пожежонебезпечних товарів побутової хімії) повинні розміщуватися в спеціально призначених для них бу­дівлях.

Товари, котрі мають підвищену пожежну небезпеку (сір­ники, духи, одеколони, аерозольні упаковки тощо), необхідно зберігати окремо від інших товарів у спеціально пристосованих приміщеннях. Торгівлю цими товарами у великих магазинах, універмагах, торговельних центрах рекомендується здійснювати на верхніх поверхах будівель.

У робочий час завантаження товарів і вивантаження тари повинні здійснюватися шляхами, що не пов'язані з експлуата­ційними виходами для покупців із торговельних залів.

Комори горючих товарів і товарів у горючій упаковці по­трібно відокремлювати від залу протипожежними перегородками.

7.6.7.Ширина проходів між прилавками і обладнанням за прилавком повинна бути не менше 0,9 м.

7.6.8.Адміністрація торговельних підприємств, рестора­нів, кафе не повинна допускати переповнення залів відвідувача­ми (місткість залів визначається з розрахунку не менше 1,35 м на одного відвідувача магазину і не менше 1,4 м2 на одне поса­дочне місце у ресторані, кафе).

7.6.11. Забороняється:

- зберігати горючі матеріали, відходи, пакувальні матері­али і контейнери у торгових, обідніх залах і на шляхах евакуації (вони повинні вилучатися за мірою накопичення);

- складати горючу тару ззовні впритул до вікон торго­вельних, жилих, адміністративних та інших будівель (допуска­ється тимчасове розміщення на відстані не менше 15 м від зов­нішньої стіни з отворами);

- розміщувати відділи, секції, прилавки, лотки для про­дажу пожежонебезпечних товарів ближче 4 м від виходів, східцевих кліток та інших евакуаційних шляхів;

- зберігати на навантажувально-розвантажувальних рам­пах товари і тару;

- 7 зберігати одночасно у магазині більше 15 тисяч аеро­зольних упаковок;

- проводити вогневі роботи під час знаходження людей у торговельних і обідніх залах;

- розміщувати товари побутової хімії, лаки, фарби, роз­чинники, товари у аерозольних упаковках ближче 0,5 м від при­ладів опалення та у віконних вітринах;

- користуватись у складських приміщеннях і приміщен­нях для підготовки товарів до продажу побутовими електро­нагрівальними приладами.

 

7.6.14.2.Торгове обладнання повинно розміщуватись з таким розрахунком, щоб уздовж рядів забезпечувалися вільні проходи до евакуаційних виходів шириною не менше 2 м.

7.6.14.3Через кожні 25 м торгового ряду повинні розмі­щуватися поперечні проходи шириною не менше 1,4 м.

7.6.14.7.Кожен кіоск, ларьок і подібні будівлі повинні бути забезпечені вогнегасниками.

7.6.14.8.Забороняється застосування для освітлення кіос­ків і ларків свічок та інших джерел відкритого вогню.

Додаток 2

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права
ім. С. В. Литвиненка

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор

(підпис) (ПІБ)

« » 20 р.

           
     

 


ІНСТРУКЦІЯ № 122
про заходи пожежної безпеки
у службових приміщеннях НККЕП
1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ця інструкція поширюється на службові приміщення і визначає вимоги щодо

забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях.

Інструкція є обов'язковою для визначення та виконання всіма працівниками та відвідувачами, які знаходяться в службо­вих приміщеннях, а також обслуговуючим персоналом.

2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Меблі та обладнання мають розміщуватись так, щоб за­безпечувати вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не заха­ращувати.

При накопиченні та після закінчення роботи горючі від­ходи потрібно прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатуватись тільки у справному стані з урахуванням рекомен­дацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів пот­рібно негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Документи, папір та інші горючі матеріали потрібно збе­рігати на відстані не менше 1 м від електрощитів, електрозборок і електрокабелів; 0,5 м від електросвітильників; 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м від при­ладів центрального водяного опалення.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники повинні вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами по­жежогасіння, знати місце їх знаходження.

Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

У службових приміщеннях не допускається:

- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо на горючій основі, експлуа­тувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

- захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;

- курити, використовувати легкозаймисті рідини;

- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спе­ціального одягу;

- вмикати електропобутові прилади (чайники, кип'ятиль­ники тощо) без негорючих підставок та в місцях, де їх викорис­тання не передбачено або заборонено).

Відповідальний за протипожежний стан службових при­міщень після закінчення роботи зобов'язаний:

- оглянути приміщення, переконатись у відсутності по­рушень, що можуть призвести до пожежі;

- вимкнути освітлення електроживлення приладів та обладнання (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово);

- по закінченні роботи при здачі приміщень під охорону ставити власний підпис в журналі за протипожежну безпеку в приміщенні.

Відповідальний за протипожежний стан службового при­міщення:

(прізвище, ініціали)

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.005 с.)