Завдання 3. Письмова самостійна робота за темою «Правила пожежної безпеки в Україні».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 3. Письмова самостійна робота за темою «Правила пожежної безпеки в Україні».МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

За завданням викладача дати відповіді на питання:

1. Яким документом в Україні затверджені Правила пожежної безпеки?

2. Які види інструкцій про заходи пожежної безпеки ви знаєте?

3. Види первинних засобів пожежогасіння.

4. Види вогнегасників і їх застосування.

5. Якими повинні бути обов'язки та дії працівників у разі пожежі?

6. Якими повинні бути обов'язки та дії керівника у разі пожежі?

 

Додаток 1

ОСНОВНІ ВИМОГИ
до інструкцій про заходи пожежної безпеки

(витяг з Правил пожежної безпеки в Україні)

***

1. Інструкції повинні розроблятися на підставі діючих правил та інших нормативних актів з пожежної безпеки, виходя­чи зі специфіки пожежної небезпеки будівель, споруд, техноло­гічних процесів, технологічного та виробничого обладнання.

Вони повинні встановлювати порядок та спосіб забезпе­чення пожежної безпеки, обов'язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення людей та повідомлення про неї пожежної охорони, евакуації людей, тварин і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони.

Інструкції можуть мати як додаток план евакуації людей

(тварин) і матеріальних цінностей.

***

2.Інструкції про заходи пожежної безпеки (далі - інст­рукції) поділяються на такі види:

· загальні інструкції для підприємств, установ, організа­цій (далі - загальнооб'єктові інструкції);

· інструкції для окремих цехів, виробничих дільниць, лабораторій, приміщень тощо;

· інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних установок, обладнання тощо.

2.1. У загальнооб'єктовій інструкції необхідно відобра­жати основні положення з питань пожежної безпеки, в т.ч.:

· порядок утримання території, будівель, приміщень, споруд, протипожежних розривів, під'їздів до будівель, споруд, вододжерел;

· вимоги щодо утримання шляхів евакуації;

· правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

· місця зберігання (на території) та допустиму кількість розташування там сировини, напівфабрикатів і готової продукції;

· допустимість (місця) куріння;

· порядок використання відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

· порядок збирання, зберігання та видалення горючих відходів виробництва;

· утримання та зберігання спецодягу;

· основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів;

· вимоги щодо зберігання пожежовибухонебезпечних речовин та матеріалів;

· правила утримання технічних засобів протипожежного захисту, в т.ч. автоматичних установок та первинних засобів пожежогасіння;

· порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень після закінчення роботи;

· особливості утримання електроустановок, вентиляцій­ного та іншого інженерного обладнання, застосування опалю­вальних та інших нагрівальних приладів;

· обов'язки та дії працівників у разі пожежі із зазначен­ням:

· порядку (системи) оповіщення людей про пожежу та виклику пожежної охорони;

· порядку евакуації людей та матеріальних цінностей; правил застосування засобів пожежогасіння та установок поже­жної автоматики;

· порядку аварійного вимкнення електрообладнання, вентиляції, зупинення роботи технологічного обладнання тощо.

 

2.2. В інструкціях для окремих приміщень (дільниць) повинні вказуватися:

· категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки;

· місця для паління та вимоги до них;

· правила утримання приміщень, робочих місць, зберігання та застосування ЛЗР, ГР, пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів;

· порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів, промасленого шмаття;

· утримання та зберігання спецодягу;

· місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

· умови проведення зварювальних та інших вогневих робіт;

· порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи;

· заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку;

· граничні показання контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, термометрів тощо), відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух;

· обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежної охорони, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння;

· послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.

 

Інструкції повинні затверджуватися керівником підпри­ємства або особою, яка виконує його обов'язки.

 

 

Додаток 2

 

 

Додаток 3

ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

 

Порядок дій у разі пожежі

9.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин (працівник) зобов'язаний:

Ø негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

Ø вжити (за можливістю) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

Ø якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на об'єкті;

Ø у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

9.2. Посадова особа об'єкта (керівник), що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

Ø перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до відома власника підприємства;

Ø у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

Ø видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;

Ø припинити роботи в будівлі (якщо це допускається технологічним процесом виробництва), крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

Ø здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будівлі;

Ø перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимового захисту;

Ø організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела;

Ø одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

Ø забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

 

9.3. З прибуттям на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об'єкта, за винятком випадків, коли відповідними державними нормативними актами встановлений особливий порядок допуску.

 

9.4. Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал підприємства, будівлі чи споруди зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, сил та засобів об'єкта.

Практична робота 8Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)