ТОП 10:

При яких числах Рейнольдса буде турбулентний режим течії ?1) Re = 2320; 2) Re > 2320; 3) Re < 2320.

2. Виберіть правильні положення:

1) швидкість, при якiй вiвбувається зміна режимiв, називається критичною;

2) при Re > 2320 режим ламiнарний;

3) при збiльшеннi температури рiдини число Рейнольдса збiльшується;

4) для круглої труби гiдравлiчний радiус рiвний d/2;

Турбулентний режим спостерiгається при русi в’язких рiдин.

3. Вкажіть, які формули можна використовувати для визначення числа Рейнольдса для круглого перерізу:

1) ; 2) ;

 

5) ; 6) .

4. Вкажіть послідовність розрахунку лабораторної роботи при відомій площі живого перерізу та кінематичної в’язкості:

1) визначення числа Рейнольдса;

2) визначення витрати рідини за відомою швидкістю;

3) визначення швидкості за відомою витратою;

4) визначення витрати об’ємним методом;

 

Як знаходиться середня швидкість потоку?

3) .

Завдання 10.6

Якi параметри потоку впливають на режим течiї ?

1) середня швидкiсть;

2) живий перерiз;

3) довжина трубопроводу;

4) витрата рiдини;

5) гiдравлiчний радiус;

Вкажiть послiдовнiсть розрахунку лабораторної роботи.

Завдання 10.7

1. Виберіть правильні положення:

1) при рiвномiрному русi величина середньої швидкостіi для всiх живих перерiзiв вздовж потоку буде зменшуватися;

2) швидкiсть, при якiй вiдбувається змiна режимiв, називається критичною;

3) при визначеннi числа Рейнольдса береться середнє значення швидкостi по довжинi трубопроводу;

4) масова витрата рiвна об’ємнiй витратi, помноженiй на густину рiдини;

5) при зменшеннi температури число Рейнольдса збiльшується;

Ламiнарний рух – це рух, при якому елементарнi струмини рухаються не перемiшуючись.

Завдання 10.8

Вкажiть, якi формули можна використати для визначення числа Рейнольдса для некруглого перерiзу або каналiв ?

6) ,

де c – змочений периметр

Завдання 10.9

1. Виберіть правильні положення:

1) швидкiсть, при якiй вiдбувається змiна режимiв, називається критичною;

2) при Re > 2320 – режим ламiнарний;

3) при збiльшеннi температури рiдини число Рейнольдса збiльшується;

4) для круглої труби гiдравлiчний радiус рiвний d/2;

Турбулентний режим спостерiгається при русi в’язких рiдин.

Завдання 10.10

Якi прилади використовувалися при проведенні лабораторної роботи?

1) Витратомір.

Секундомiр.

Термометр.

4) Трубка Пiто.

5) Рiвнемiр.

Мензурка.

Завдання 10.11

1. Виберіть правильні положення:

1) при Rе < 2320 – режим ламынарний;

2) середня швидкість потоку визначається υ = G/S;

3) для круглої труби гiдравлiчний радiус рiвний d/4; Завдання 10.12

Вкажiть послiдовнiсть розрахунку лабораторної роботи при

вiдомiй кiнематичнiй в’язкостi i площi живого перерiзу:

1) визначення витрати за вiдомою швидкiстю;

2) визначення швидкостi за вiдомою витратою;

3) визначення числа Рейнольдс;

4) визначення витрати ваговим методом;

5) визначення витрати об’ємним методом. Завдання 10.13

Вкажiть, якi формули можна використати для визначення

числа Рейнольдса для круглого перерiзу?

1) ; 2) ;

6) .

 

Завдання 10.14

1. Виберіть правильні положення:

1) число Рейнольдса – величина безрозмірна;

2) витрату рідини можна виміряти в кг/с;

3) для безнапірного потоку гiдравлiчний радiус ;

Завдання 10.15

1. Виберіть правильні положення:

1) при Re < 2320 режим ламінарний;

2) середня швидкість потоку визначається u = G/S;

3) для круглої труби гiдравлiчний радiус рiвний d/4;

Завдання 11.1

Як зміниться коефіцієнт гідравлічного тертя в напірній трубі сталого діаметра із збільшенням температури, якщо зберігається ламінарний режим і швидкість потоку в трубі залишається сталою?

1) Збільшиться.

Зменшиться.

3) Залишиться без змін.

Виберіть правильні положення.

Сила тертя, яка виникає при ковзанні окремих прямолінійних шарів рідини одного об другий:

1) прямо пропорційна градієнту швидкості;

2) обернено пропорційна площі поверхні контакту даних шарів рідини;

3) не залежить вiд тиску;

4) залежить вiд тиску;

5) прямо пропорцiйна площi поверхнi контакту даних шарiв рiдини;

Залежить вiд фiзичних властивостей рiдини (вiд роду рiдини), а, отже, i вiд її температури.

Перелічіть, якi величини необхідно знати для визначення

перехiдних чисел Рейнольдса:

1) кiнематичну в'язкiсть рiдини;

2) температуру рiдини;

3) абсолютну шорсткiсть труб;

4) швидкiсть течiї рiдини;

5) дiаметр трубопроводу;

6) довжину трубопроводу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.125.29 (0.007 с.)