ТОП 10:

Для якого випадку рiвняння Бернуллi має вигляд?1) для потоку реальної рiдини;

2. Виберіть правильнi положення:

1) при коефiцiєнт гiдравлiчного опору

визначається за формулою ;

2) кожна складова в рiвняннi Бернуллi має розмiрнiсть довжини;

3) при турбулентному режимi в зонi гiдравлiчно шорстких труб (квадратичнiй зонi) втрати напору залежать вiд в'язкостi;

4) для турбулентного режиму в зонi гiдравлiчно шорстких труб

5) при справедлива формула

3. Виберіть правильнi положення:

1) труби гiдравлiчно гладкi при ;

2) при ламiнарному режимi втрати напору не залежать вiд шорсткостi труб;

3) товщина ламiнарної плiвки залежить вiд довжини трубопроводу;

4) рiвняння Бернуллi є частковим випадком закону збереження енергiї;

4. Перелічіть, які величини необхідно знати для визначення перехідних чисел Рейнольдса:

1) швидкість течії рідини;

2) абсолютну шорсткість труб;

5. Вкажіть, які із вказаних графіків відносяться до турбулентного режиму в зоні гідравлічно гладких труб:

1) Dp При n, l, d = const 2) hl При n, l, d = const

Q u

3) hl При Q, d, ν= сonst 4) hl При Q, d, ν= сonst

l l

 

5) Dp При Q, l, d = const 6) hl При Q, l, d = const

 

n n

7) hl При Q, l, n = const 8) Dp При n, l, Q = const

 

d d

Завдання 11.6

1. Визначити втрати напору на тертя в трубопроводі довжиною 400 м та діаметром 200 мм при русі рідини в’язкістю 60 сСт і витратою 10 л/с. Абсолютна шорсткість внутрішньої поверхні труби рівна 0,05 мм.

2. Виберіть правильнi положення. Сила внутрішнього тертя в рідині:

1) обернено пропорцiйна площi поверхнi торкання даних шарiв рiдини;

2) прямо пропорцiйна градiєнту швидкостi;

3) не залежить вiд тиску;

4) залежить вiд тиску;

5) прямо пропорцiйна площi поверхнi контакту даних шарiв рiдини;

6) залежить вiд фiзичних властивостей рiдини (вiд роду рiдини), а, отже, i вiд її температури.

Запишіть рівняння Бернуллi для потоку реальної рiдини.

4. За якою формулою визначається коефіцієнт гідравлічного опору, якщо ?

5. 5. Визначте гідравлічний нахил, якщо перепад тисків становить 30 кгс/см2 на довжині l = 2 км горизонтального трубопроводу, r = 900 кг/м3.

Завдання 11.7

Вкажіть, якi величини необхiдно знати для визначення числа Рейнольдса:

Швидкiсть течiї рiдини; 3) 6)

Завдання 11.8

6. Для якого випадку рівняння Бернуллі має вигляд: ?

1) для струмини ідеальної рідини;

2) для потоку реальної рідини;

Завдання 11.9

Виберіть правильнi положення:

1) при Re = 1700 коефiцiєнт гiдравлiчного опору визначається за формулою ;

2) кожна складова в рiвняннi Бернуллi має розмiрнiсть довжини;

3) при турбулентному режимi в зонi гiдравлiчно шорстких труб (квадратичнiй зонi) втрати напору залежать вiд в'язкостi;

4) для турбулентного режиму в зонi гiдравлiчно шорстких труб ;

5) при справедлива формула ;

Виберіть правильні положення:

1) пульсацією швидкості називається явище зміни (збільшення і зменшення) з часом проекції місцевої миттєвої швидкості в будь-якому напрямку;

2) коефіцієнт a в рівнянні Бернуллі враховує нерівномірність розподілу швидкості в перерізі потоку і при турбулентному режимі a = 1;

3) труби гідравлічно гладкі при ;

4) товщина ламінарної плівки залежить від довжини трубопроводу;

При ламінарному режимі втрати напору не залежать від шорсткості труб.

6) при ламінарному режимі коефіцієнт гідравлічного опору .

Яка формула використовується для визначення коефіцієнта гідравлічного опору l у зоні гладкостінного тертя?

1)

Як впливає підігрів рідини (при постійній витраті) на втрати напору в трубах ?

1) завжди зменшує;

2) завжди збільшує;

Зменшує, але не завжди.

9. Виберіть правильні положення. У випадку ламінарної течії втрата напору:

1) залежить від властивостей рідини, що враховується коефіцієнтом в'язкості;

2) прямо пропорційна середній швидкості u в першій степені;

3) залежить від шорсткості стінок русла;

4) прямо пропорційна середній швидкості u в другій степені;

Не залежить від шорсткості стінок русла.

Виберіть правильнi положення.

Сила тертя, яка виникає при ковзаннi окремих прямолiнiйних шарiв рiдини одного об другий:

1) прямо пропорцiйна градiєнту швидкостi;

2) залежить від довжини трубопроводу;

3) не залежить вiд тиску;

4) залежить вiд тиску;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.005 с.)