Щоденник проходження практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щоденник проходження практикиЗміст

Вступ

1. Щоденник проходження практики……………………………..3

2. Теоритичні відомості……………………………………………..5

3. Виконання завдань……………………………………………….9

Висновки………………………………………………………….27

Список літератури………………………………………………28

 


Вступ

Операційна система –– це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп’ютера або віртуальної машини, забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Операційна система звичайно складається з ядра операційної системи та базового набору прикладного програмного забезпечення.

Основна причина появи операційних систем полягає в тому, що елементарні операції для роботи з пристроями комп’ютера та керування його ресурсами, є операції низького рівня, що вимагають від користувача та прикладних програм виконувати кілька сотень або тисяч елементарних операцій.

Операційна система починає працювати одразу після ввімкнення комп’ютера, тому певну її частину розміщено в найважливішій мікросхемі постійної пам’яті BIOS.

 

 


 

Щоденник проходження практики

№ ПП Дата Зміст роботи Оцінка Підпис
10.03.15 Ознайомлення з робочим місцем. Правила техніки безпеки та пожежної безпеки. Робота з інструментами для HDD.    
11.03.15 Робота з віртуальними машинами. Істаляція Windows, командний рядок.    
12.03.15 Огляд процесу завантаження Windows. Проблеми при завантаженні.    
13.03.15 Робота з файловими системами FAT, NTFS, консоллю керування mmс.    
14.03.15 Робота з дисками. Користувачі та групи.    
16.03.15 Адміністрування облікових записів користувачів, груп. Безпека Windows.    
17.03.15 Безпека файлових систем. Стиснення і шифрування.    
18.03.15 Квотування. Загальні ресурси. Служби.    
19.03.15 Управління завданнями. Перегляд подій. Аудит.    
20.03.15 Спостереження за продуктивністю Windows. Особливості та основні етапи інсталяції Linux.    
23.03.15 Налаштування Linux та прикладних програм    
24.03.15 Основні сервіси інтернету.    
25.03.15 Можливості офісного пакету openOffice. Текстовий редактор.    
26.03.15 Робота з електронними таблицями, БД, презентаціями в Linux.    
27.03.15 Систематизація матеріалів, захист звіту.    

Теоритичні відомості.

Операційна система, скороченно ОС-це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп’ютера або віртуальної , забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Операційна система звичайно складається з ядра операційної системи та базового набору прикладного програмного забезпечення.

Операційні системи забезпечують, по-перше, зручність використання комп’ютерної системи, по-друге, ефективність і надійність її роботи.

Операційна система,як розподілення ресурсів.

Операційна система має ефективно розподіляти ресурси. Під ресурсами розуміють процесорний час,дисковий простір, пам’ять, засоби доступу до зовнішніх пристроїв. Операційна система виступає в ролі менеджера цих ресурсів і надає їх прикладним програмам на вимогу.

Розділяють два основні види розподілу ресурсів. У разі просторового розділу ресурс доступний декільком споживачам одночасно, при цьому кожен із них може користуватися частиною ресурсу(так розподіляється пам’ять). У разі часового розподілу система ставить споживачів у чергу і згідно з нею надає їм змогу користуватися всім ресурсом обмежений час (так розподіляється процесор в одно процесорних системах.)

При розподілі ресурсів ОС розв’язує можливі конфлікти,запобігає несанкціонованому доступу програм до тих ресурсів, на які вони не мають прав,забезпечує ефективну роботу комп’ютерної системи.

Керування пам’яттю

Під час виконання програмного коду процесор бере інструкції й дані з оперативної(основної) пам’яті комп’ютера. При цьому така пам’ять відображається у вигляді масиву байтів, кожен з яких має адресу. Як уже згадувалося,основна пам’ять є одним із видів ресурсів,розподілюваних між процесорами. ОС відповідає за виділення пам’яті під захищений адресний простір процесу і за вивільнення пам’яті після того,як виконання процесу буде завершенно.Обсяг пам’яті, доступний процесу,може змінюватися в ході виконання,у цьому разі говорять про динамічний розподіл пам’яті


 

ОС повинна забезпечувати можливість виконання програм, які окремо або в сукупності перевищують за обсягом доступу основну пам’ять. Для цього в ній має бути реалізована технологія віртуальної пам’яті. Така технологія дає можливість розміщувати в основній пам’яті тільки ті інструкції й дані процесу,які потрібні в поточний момент часу, при цьому вміст іншої частини адресного простору зберігається на диску.

Керування введеням-виведенням

Операційна система відповідає за керування пристроями введення-виведення,підключеними до комп’ютера. Підтримка таких пристроїв в ОС звичайно здійснюється на двох рівнях. До першого,нижчого,рівня належать драйвери пристроїв – програмні модулі,які керують пристроями конкретного типу з урахуванням усіх їхніх особливостей. До другого рівня належить універсальний інтерфейс введення- виведення,зручний для використання у прикладних програмах.

ОС має реалізувати загальний інтерфейс драйверів введення-виведення ,

через який вони взаємодіють з іншими компонентами системи.Такий інтерфейс дає змогу спростити додавання в систему драйверів для нових пристроїв.

Сучасні ОС надають великий вибір готових драйверів для конкретних переферійних пристроїв. Що більше пристроїв ОС,то більше в неї шансів на практичне використання.

Керування файлами та файлові системи

Для користувачів ОС і прикладних програмістів дисковий простір надається у вигляді сукупності файлів, організованих у файлову систему.

Файл-це набір даних у файловій системі, доступ до якого здійснюється за іменем. Термін «файлова система» може вживатися для двох понять:принципу організації даних у вигляді файлів і конкретного набору даних(зазвичай відповідної частини диска), організованих відповідно до такого принципу.У рамках ОС може бути реалізована одночасна підтримка декількох файлових систем.

Файлові системи розглядають на логічному і фізичному рівнях. Логічний рівень визначає зовнішнє подання системи як сукупності файлів (які звичайно перебувають у каталогах), а також виконання операцій над файлами і каталогами.


 

Виконання завдань

Правила техніки безпеки

2. Інструкція з охорони праці під час роботи в комп'ютерних лабораторіях навчання є обов'язковою для виконання студентами, викладачами, керівниками структурних підрозділів.

3. У комп'ютерних лабораторіях проводяться:

• навчальні заняття з інформатики та інших навчальних предметів з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій;

• самостійна робота студентів, групові та індивідуальні заняття з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій;

• розробка студентами програмних засобів за завданнями викладача або керівника навчального закладу.

4. До роботи на ПК допускаються студенти, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдіяльності).

5. Основні небезпечні та шкідливі чинники у роботі:

• травмування електричним струмом;

• перевтома органів зору;

• випромінювання;

• навантаження на опорну систему.

5. Заняття в комп'ютерних лабораторіях повинні проводитися лише в присутності викладача.

6. Допуск сторонніх осіб в комп'ютерні лабораторії дозволяється тільки з відома викладача або завідувача лабораторіями.

7. Початок і закінчення занять з кожною групою студентів фіксується в журналі обліку використання ПК.

8. Під час роботи в кабінеті студенти зобов'язані підтримувати порядок і чистоту на робочому місці.

9. У разі несправності електрообладнання, його складових частин слід звернутися до працівників сервіс-центрів, не починати повторне вмикання або ремонт самостійно.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

1.Відключити ПК від електромережі.

2.Прибирання робочих місць після закінчення роботи проводиться у відповідності з вказівками викладача.

Робота HDD

Накопичувач на жорстких магнітних дисках або НЖМД (англ. hard (magnetic) disk drive, HDD, HMDD), жорсткий диск, в комп'ютерному сленгу «вінчестер» - пристрій (пристрій зберігання інформації) довільного доступу, засноване на принципі магнітного запису. Є основним накопичувачем даних в більшості комп'ютерів. На відміну від «гнучкого» диску (дискети), інформація в НЖМД записується на жорсткі (алюмінієві або скляні) пластини, покриті шаром феромагнітного матеріалу, найчастіше двоокису хрому - магнітні диски. У НЖМД використовується одна або кілька пластин на одній осі. Зчитувальні головки в робочому режимі не торкаються поверхні пластин завдяки прошарку набігаючого потоку повітря, що утворюється у поверхні при швидкому обертанні. Відстань між головкою і диском складає декілька нанометрів (у сучасних дисках близько 10 нм [1]), а відсутність механічного контакту забезпечує довгий термін служби пристрою. За відсутності обертання дисків головки знаходяться у шпінделя або за межами диска в безпечній («паркувального») зоні, де виключений їх нештатний контакт з поверхнею дисків. Також, на відміну від гнучкого диска, носій інформації зазвичай поєднують з накопичувачем, приводом і блоком електроніки. Такі жорсткі диски часто використовуються як незнімного носія інформації.

Acronis True Image 8.0 призначений для вирішення питань, пов'язаних з резервуванням даних, і для забезпечення збереження інформації на вашому комп'ютері. Програма дозволяє створювати резервні копії цілих розділів жорсткого диска і, в разі виникнення проблем, відновлювати їх. Тим самим, програма дозволяє підтримувати збереження ваших даних і працездатність комп'ютера на більш високому рівні.


 

Робота з HDD в Acronis

 


 

Інсталяція Windows

Установка ОС Windows (англ. Windows Setup). - Програма, що встановлює ОС для Windows на комп'ютер, а також сам процес установки. Вибираємо потрібний розділ і натискаємо "Налаштування диска"

Рис 1 Тиснемо "Форматувати" (бажано, але не обов'язково).

 

Рис 2 Продовження установки

Рис 3 Машина перезавантажиться і установка продовжиться


 

Командний рядок

Інтерфейс командного рядка це ––різновид текстового інтерфейсу користувача й комп'ютера, в якому інструкції комп'ютеру можна дати Тільки введенням із клавіатури текстових рядків (команд). також відомій під назвою консоль.

Рис 4 Інтерфейс командного рядка


 

Завантаження windows

Завантаження операційної системи (англ. Booting) - це багатокроковій процес запуску комп'ютера. Завантажувач операційної системи (англ. Bootloader) - це програма, что Виконує завантаження операційної системи. Завантажувач операційної системи зазвичай міститься в секторі завантажування.

Завантаження ОС


 

Файлова система NTFS

Для цієї версії Windows найкраще використовувати файлову систему NTFS. Вона має багато переваг над файловою системою FAT32, наприклад:

· Можливість автоматично виправляти деякі помилки диска, які не може виправити FAT32.

· Покращена підтримка жорстких дисків великої місткості.

· Кращий захист, оскільки можна використовувати дозволи та шифрування для обмеження доступу до вказаних файлів певним користувачам.

Файлова система FAT32

Файлові системи FAT32 і FAT було розроблено для попередніх версій операційної системи Windows, таких як Windows 95, Windows 98 і Windows Millennium Edition. Файлова система FAT32 не підтримує функцій безпеки, які має NTFS, тому якщо на розділі або томі використовується файлова система FAT32, будь-який користувач, який має доступ до вашого комп’ютера, може відкрити будь-які файли. Файлова система FAT32 також обмежує розмір диска. Розділ із файловою системою FAT32 не може бути більшим за 32 Гб у цій версії Windows, крім того, не можна зберігати на такому розділі файли, більші за 4 Гб.

Файлову систему FAT32 слід використовувати тільки тоді, якщо існує потреба іноді завантажувати на комп’ютері операційну систему Windows 95, Windows 98 або Windows Millennium Edition, але основною операційною системою є поточна версія Windows. Така конфігурація називається багатоваріантним завантаженням. У цьому випадку слід інсталювати попередню версію операційної системи на розділ із файловою системою FAT32 або FAT. Переконайтеся, що цей розділ є первинним (тобто розділом, на якому можна розташувати операційну систему). Всі додаткові розділи, які будуть потрібні під час роботи з попередніми версіями Windows, також слід відформатувати у файловій системі FAT32. Попередні версії Windows можуть звертатися до розділів або томів із файловою системою NTFS лише через мережу, при цьому локальні розділи з файловою системою NTFS будуть недоступними.


 

Консоль керування mmс

Microsoft Management Console, MMC (консоль управління Microsoft) - компонент операційної системи Windows 2000 і пізніших версій Windows. Дозволяє системним адміністраторам і досвідченим користувачам за допомогою гнучкого інтерфейсу конфігурувати і відстежувати роботу системи.


 

Типи рахунків

Перед тим, як приступити до створення нових користувачів на комп'ютері Windows 7, ви повинні зрозуміти різницю між двома основними типами рахунків.

Адміністратори мати повний контроль над системою. Вони можуть установки програм і драйверів пристроїв, і вони можуть створювати і змінювати нових користувачів і груп. Крім того, вони можуть скинути паролі встановлювати політики та редагування реєстру. ОС ідентифікує завдання, які вимагають прав адміністратора з іконкою безпеки Windows.

Звичайні користувачі дозволяється увійти в систему на комп'ютері, запускати програми, налаштовувати свої облікові записи і зберігати файли в своїх папках користувача. Користувачі, заборонено виконувати загальносистемні зміни.

Безпека Windows 7.

Windows 7 - це остання клієнтська ОС для комп'ютерів від компанії Microsoft, яка побудована з урахуванням сильних і слабких сторін своїх попередників, Windows XP і Windows Vista. Кожен аспект базової операційної системи, а також виконання служб, і те, як вона керує програми, завантаженими в неї, були переглянуті, і по можливості були вжиті заходи щодо поліпшення її безпеки. Всі вдосконалені сервіси та нові опції безпеки роблять цю ОС більш надійною. Крім деяких основних удосконалень і нових служб, ОС Windows 7 надає більше функцій безпеки, кращі можливості аудиту та моніторингу, а також можливості шифрування підключень і даних.

Брандмауер

Брандмауер допомагає запобігти проникненню хакерів або зловмисних програм (таких як хробаки) у ваш комп’ютер через мережу або Інтернет. Брандмауер також запобігатиме надсиланню зловмисного програмного забезпечення з вашого комп’ютера на інші. Windows перевіряє, чи комп’ютер захищено брандмауером. Якщо брандмауер вимкнуто, відобразиться сповіщення, а в області сповіщень з’явиться піктограма Центру безпеки. Для отримання додаткових відомостей про використання брандмауера.

Висновоки

В ході навчальної практики була виконана установка Windows 7 linux. Було створено облікові записи для адміністратора та студента, налаштування їх. Були встановлені драйвери і програми призначені для комфортної роботи з ПК Здійснено налаштування груп користувачів, доступу їх до службових та прикладних програм та інших ресурсів.

В ході практики було удосконалено існуючі та набуто нові знання і навички щодо роботи з ОС


 

Список літератури

1. Шехонцов В.А., "Операційні системи",2005 р

2. Чекмарьов А.Н., "Microsoft Windows", 2007 р

3. 8.Карпов В.Є., "Основи операційних систем",2008 р

4. Робачевський А.М., "Операційні системи Unix" ,2010 р

5. Гордєєв А.В., "Операційні системи", СПб: Питер, 2004 р

Зміст

Вступ

1. Щоденник проходження практики……………………………..3

2. Теоритичні відомості……………………………………………..5

3. Виконання завдань……………………………………………….9

Висновки………………………………………………………….27

Список літератури………………………………………………28

 


Вступ

Операційна система –– це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп’ютера або віртуальної машини, забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Операційна система звичайно складається з ядра операційної системи та базового набору прикладного програмного забезпечення.

Основна причина появи операційних систем полягає в тому, що елементарні операції для роботи з пристроями комп’ютера та керування його ресурсами, є операції низького рівня, що вимагають від користувача та прикладних програм виконувати кілька сотень або тисяч елементарних операцій.

Операційна система починає працювати одразу після ввімкнення комп’ютера, тому певну її частину розміщено в найважливішій мікросхемі постійної пам’яті BIOS.

 

 


 

Щоденник проходження практики

№ ПП Дата Зміст роботи Оцінка Підпис
10.03.15 Ознайомлення з робочим місцем. Правила техніки безпеки та пожежної безпеки. Робота з інструментами для HDD.    
11.03.15 Робота з віртуальними машинами. Істаляція Windows, командний рядок.    
12.03.15 Огляд процесу завантаження Windows. Проблеми при завантаженні.    
13.03.15 Робота з файловими системами FAT, NTFS, консоллю керування mmс.    
14.03.15 Робота з дисками. Користувачі та групи.    
16.03.15 Адміністрування облікових записів користувачів, груп. Безпека Windows.    
17.03.15 Безпека файлових систем. Стиснення і шифрування.    
18.03.15 Квотування. Загальні ресурси. Служби.    
19.03.15 Управління завданнями. Перегляд подій. Аудит.    
20.03.15 Спостереження за продуктивністю Windows. Особливості та основні етапи інсталяції Linux.    
23.03.15 Налаштування Linux та прикладних програм    
24.03.15 Основні сервіси інтернету.    
25.03.15 Можливості офісного пакету openOffice. Текстовий редактор.    
26.03.15 Робота з електронними таблицями, БД, презентаціями в Linux.    
27.03.15 Систематизація матеріалів, захист звіту.    

Теоритичні відомості.

Операційна система, скороченно ОС-це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп’ютера або віртуальної , забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Операційна система звичайно складається з ядра операційної системи та базового набору прикладного програмного забезпечення.

Операційні системи забезпечують, по-перше, зручність використання комп’ютерної системи, по-друге, ефективність і надійність її роботи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.012 с.)