ТОП 10:

Ресурси, які необхідні для реалізації проектуПартнери проекту:

Департамент економіки облдержадміністрації;

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації;

Департамент освіти і науки облдержадміністрації;

Донецький обласний центр зайнятості;

Вищі навчальні заклади I-IV рівня акредитації;

фахівці з оподаткування підприємницької діяльності, економічних питань, менеджменту та правових аспектів ведення бізнесу.

 

10.Очікувані результати:

використання інформаційно-консультаційних матеріалів учасниками проекту в самовизначенні на ринку праці,

розширення шляхів працевлаштування.

реалізація підприємницьких ініціатив,

можливість відкриття власної справи,

самозайнятість молоді, що в свою чергу створює нові робочі місця.

формування позитивного ставлення до підприємництва,

сприяння розвитку приватного підприємництва та ефективне використання ділових та організаційних здібностей молодої людини.

 

Проект 2. «Молодь Донеччини на шляху до майбутньої професії»

Актуальність проекту

Згідно зі статистичними даними чисельність студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації у Донецькій області в поточному навчальному році складає 149,3 тис. осіб. Чисельність випускників вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації в області в 2011 році склала 44,1 тис. осіб, з них направлення на роботу отримали лише 29,3% всіх випускників. Офіційно зареєстровані у Донецькій області як безробітні протягом 2011 року 1428 випускників, що не відображає реальної кількості незайнятих випускників . Гостра проблема працевлаштування молоді, що тільки закінчила вищі навчальні заклади та є неконкурентоспроможною на ринку праці пов’язана не лише з відсутністю досвіду роботи за фахом, але й невірним вибором спеціальності. Не зважаючи на те, що центрами зайнятості проводиться робота з професійної орієнтації школярів, інформованість учнів щодо можливості вибору майбутньої професії знаходиться на недостатньому рівні. Сьогоднішні учні не мають уявлення про реальний попит спеціальностей та пропозиції вакансій на ринку праці.

Мета та цілі проекту

створити ефективну, постійно діючу систему професійної орієнтації молоді;

підвищити професійну обізнаність учнівської молоді;

змоделювати розуміння молоддю вимог до професій та сфер їх застосування;

впровадити професійну орієнтацію в загальноосвітніх навчальних закладах.

 

3. Цільова група:

учні загальноосвітніх шкіл 7-11 класів;

студенти вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації;

незайнята молодь Донецької області;

представники підприємств і закладів області.

4. Строки реалізації проекту:2013-2017 роки.

 

5. Соціальна ефективністьполягає у формуванні ціннісних орієнтацій молоді в професійному самовизначенні. Реалізація проекту створить сприятливі умови для визначення школярів з вибором майбутньої професії. Такий усвідомлений вибір майбутньої спеціальності буде запорукою успішної та ефективної професійної діяльності у подальшому житті, а відповідно і забезпечить постійною зайнятістю молодь за обраним фахом.

 

Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції

Правовою основою розроблення проекту є:

Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 28.01.2009 №41 «Про затвердження державної соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»,

від 03.07.2006 №899 "Про затвердження Типового положення про молодіжний трудовий загін";

Розпорядження голови облдержадміністрації:

від 15.10.2012 № 1008 «Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року»,

від 17.04.2012 № 209 «Про Програму зайнятості населення Донецької області на 2012-2013 роки».

 

7. Завдання проекту:

надання профорієнтаційної підтримки учням в процесі вибору профілю навчання і сфери майбутньої професійної діяльності,

вироблення у школярів, студентів свідомого ставлення до праці, професійного самовизначення в умовах свободи вибору сфери діяльності у відповідності зі своїми можливостями, здібностями та з урахуванням вимог ринку праці.

отримання даних про уподобання, схильності та можливості учнів для подальшого вибору професії;

додаткова підтримка деяких груп школярів, у яких легко спрогнозувати складності працевлаштування.

План заходів та графік їх реалізації.

№ з/п Перелік заходів/дій Термін виконання
1. Поширити інформацію щодо безоплатної допомоги з професійної орієнтації Донецьким обласним молодіжним центром праці: розповсюдження інформаційних матеріалів в навчальних закладах області. Щорічно
2. Провести зустрічі для учнів, студентів та незайнятої молоді з представниками, колективами підприємств області Щорічно
3. Організувати екскурсії на промислові підприємства для учнів та студентів навчальних закладів області Щорічно
4. Створити серії відеороликів про найбільш актуальні професій на сучасному ринку праці та поширити їх серед загальноосвітніх шкіл області Щорічно
5. Провести семінари та профорієнтаційні ігри серед учнів, учасників молодіжних трудових загонів Щорічно
6. провести дослідження про уподобання, схильності і можливості учнів для подальшого вибору професії Щорічно
7. провести анкетування щодо привабливості вибору окремих професій серед школярів. Щорічно

9. Ресурси, які необхідні для реалізації проекту:

Партнери проекту:

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Донецький обласний центр зайнятості

місцеві служби зайнятості Донецької області,

виконавчі органи міських рад та райдержадміністрації,

регіональні засоби масової інформації,

загальноосвітні школи, вищі навчальні заклади I-IV рівня акредитації.

 

Очікувані результати.

Надання профорієнтаційних консультацій на базі Донецького обласного молодіжного центру праці;

Біля 600 осіб щорічно проходитимуть професійну орієнтацію шляхом семінарів та ігор під час роботи в молодіжних трудових загонів;

Близько 650 учнів та студентів щорічно відвідують промислові підприємства області;

Будуть проведені щоквартальні зустрічі для учнів, студентів та незайнятої молоді з представниками, колективами підприємств області.

 

 

Проект 3. «Зменшення рівня безробіття серед молоді у Донецькому регіоні»

Актуальність проекту

Молодь завжди є основним трудовим потенціалом держави. Від того, наскільки ефективно вона може себе реалізувати, в значній мірі залежить розвиток як держави в цілому, так і окремого регіону. Серед усіх категорій населення на ринку праці молоді люди найбільш схильні до ризику стати безробітними. Це пояснюється тим, що з одного боку молоді фахівці мають більш високу професійну і територіальну мобільність у пошуках роботи, а з іншого - у них відсутній трудовий досвід, що робить їх менш конкурентоздатними.

Згідно зі статистичним даним, в області станом на 01.10.2012 чисельність безробітної молоді у віці до 35 років зросла у порівнянні з
1 жовтня 2011 року в 1,6 рази, і на 1 жовтня 2012 р. складала більше
21 тисячі, чи 43 % всіх зареєстрованих безробітних.

За даними обласного Центру зайнятості у Донецькій області протягом 11 місяців 2012 року на обліку перебувало більше 50 тисяч молодих людей віком до 35 років. Тому здійснення допомоги саме цій групі населення є найбільш пріоритетним напрямком роботи.

 

Мета та цілі проекту.

Мета:

підтримати та розвити ефективну постійно діючу систему заходів, спрямованих на зменшення рівня безробіття серед молоді,

забезпечити вторинною зайнятістю учнівську та студентську молодь,

підвищити конкурентну спроможність молодих фахівців на сучасному ринку праці.

 

Цілі проекту:

спрямувати діяльність на підвищення кваліфікаційних навичок молоді, оволодінню додатковими/сумісними професіями;

сприяти розвитку підприємницької активності молоді.

 

3. Цільова група:

безробітна молодь;

студенти та випускники вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації;

старшокласники.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.111.191 (0.008 с.)