Заходи та графік їх реалізації.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заходи та графік їх реалізації. 

№ з/п Перелік заходів/дій Термін виконання Очікувані результати
1. Популяризація дитячо-молодіжного громадського руху
1.1. Провести конкурс на кращий слоган та плакат, що популяризуватимуть дитячо-молодіжний громадський рух та заохочуватимуть дітей та молодь до участі у відповідних організаціях. Січень-травень 2013 року Отримання соціального рекламного продукту
1.2. Розмістити плакати та слогани переможців конкурсу на рекламних площах області, в т.ч. у навчальних закладах, на транспорті. Червень – грудень 2013 року Активізація зацікавленості дітей та молоді до участі в роботі організацій дитячо-молодіжного руху
1.3. Сприяти організаціям дитячо-молодіжного руху у проведенні ними заходів. щорічно Залучення до діяльності організацій дитячо-молодіжного руху нових членів
2. Заходи з розвитку дитячих та молодіжних громадських організацій
2.1. Провести:    
2.1.1. Інформаційно-методичні семінари для керівників організацій. щорічно Підвищення інформованості та обізнаності керівників з актуальних питань, створення платформи для обміну досвідом роботи
2.1.2. Регулярні зустрічі представників організацій із представниками органів державної влади та місцевого самоврядування. щорічно Створення та забезпечення функціонування дієвого механізму взаємодії влади та організацій дитячо-молодіжного руху, залучення його представників до формування та реалізації державної та регіональної політики у відповідних галузях
2.1.3. Відкритий обласний фестиваль дитячих громадських організацій. щорічно Створення дієвої платформи для спілкування, обміну досвідом та розробки нових проектів в галузі дитячого громадського руху
2.1.4. Щорічну тематичну оздоровчу зміну для представників організацій. щорічно Розвиток організаторських та інших вузькоспеціалізованих навичок дітей, їх оздоровлення
2.2. Забезпечити роботу неформального молодіжного клубу «Без галстуків». щорічно Консолідація лідерів молодіжного громадського руху
2.3. Сприяти розвитку спадкоємності в колективах організацій. щорічно Забезпечення наступництва у громадській роботі дітей
3. Заходи з розвитку дитячих та молодіжних ЗМІ
3.1. Провести:    
3.1.1. Інформаційно-методичні семінари для керівників редакцій дитячих та молодіжних ЗМІ. щорічно Підвищення інформованості та обізнаності керівників з актуальних питань, створення платформи для обміну досвідом роботи
3.1.2. Відкритий фестиваль дитячих та молодіжних ЗМІ України в Донбасі «Жми на RECord!». щорічно Стимулювання розвитку дитячих та молодіжних ЗМІ, презентація регіональних юнацьких медіа на всеукраїнському та регіональному рівнях, визначення тенденцій розвитку галузі, визначення кращих ЗМІ
3.1.3. Обласний фестиваль-конкурс шкільних газет «Юнкоровская Маёвка». щорічно Стимулювання розвитку шкільних ЗМІ, їх презентація, визначення тенденцій розвитку галузі, визначення кращих ЗМІ
3.1.4. Обласний конкурс журналістської пісні «Трое суток шагать…». щорічно Сприяння розвитку не журналістської творчості журналістських колективів, внутрішньоредакційній консолідації
3.2. Здійснити навчання юних журналістів. щорічно Підвищення професійної майстерності юних журналістів, якісне покращення дитячих та молодіжних ЗМІ
4. Заходи із патріотичного виховання молоді
4.1. Здійснити організаційне забезпечення роботи координаційної ради з питань патріотичного виховання молоді облдержадміністрації. щорічно Координація дій органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань у здійснення роботи із патріотичного виховання молоді
4.2. Провести Обласну військово-патріотичну гру «Майбутній воїн». щорічно Популяризація військо-ужиткових видів спорту в підлітковому середовищі
4.3. Розробити та реалізувати міні-проекти з розвитку патріотизму в дитячо-молодіжному середовищі. щорічно Вдосконалення системи патріотичного виховання молоді, формування патріотизму в дитячо-молодіжному середовищі
5. Міжрегіональне та міжнародне співробітництво з питань розвитку дитячо-молодіжного руху
5.1. Організувати обміни делегаціями представників дитячо-молодіжного руху Донецької області з партнерськими організаціями Російської Федерації, інших країн. щорічно Обмін досвідом роботи, створення нових проектів з реалізації державної молодіжної політики
5.2. Реалізувати проект «Медіа-дружба». щорічно Налагодження двосторонньої та багатосторонньої співпраці між редакціями дитячих та молодіжних ЗМІ Донецької області та інших регіонів України та інших країн
5.3. Організувати співпрацю організацій дитячо-молодіжного руху Донецької області з дипломатичними представництвами країн, розташованими в регіоні. щорічно Створення сприятливих умов для здійснення міжнародної співпраці організацій дитячо-молодіжного руху
6. Реалізація освітніх проектів
6.1. Реалізувати:    
6.1.1. Освітній проект «7 ВЕРШИН». щорічно Розвиток організаторських та інших здібностей, необхідних члену дитячої громадської організації
6.1.2. Освітній проект «Заочна школа молодого журналіста Донецької області». щорічно Розвиток професійних навичок представників дитячих та молодіжних ЗМІ
6.1.3. Інші освітні проекти, які будуть розроблені протягом терміну реалізації цього проекту. щорічно Розширення інформаційно-освітнього простору організацій дитячо-молодіжного руху
7. Інформаційне забезпечення розвитку дитячо-молодіжного руху
7.1. Створити та забезпечити функціонування молодіжного інформаційного порталу Донецької області. щорічно Консолідація молодіжного інформаційного простору
7.2. Створити інформаційні приводи для висвітлення розвитку дитячо-молодіжного руху у провідних ЗМІ. щорічно Інформованість громадськості про діяльність організацій дитячо-молодіжного руху
7.3. Залучити операторів рекламного ринку до соціального рекламування організацій дитячо-молодіжного руху. щорічно Інформованість громадськості про діяльність організацій дитячо-молодіжного руху, їх популяризація

 

Ресурси, які необхідні для реалізації проекту.

У реалізації проекту братимуть участь наступні організації:

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації;

Громадська організація «Ліга юних журналістів Донецької області»;

Донецька обласна спілка журналістів Національної спілки журналістів України;

Редакція регіональної масової газети «Донбасс»;

Обласна рада ветеранів;

Донецька обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану;

Дитячі та молодіжні громадські та інші зацікавлені організації.

Очікувані результати

Організація та підтримка системи громадянського виховання шляхом сприяння діяльності організацій дитячо-молодіжного громадського руху, збільшенню їх кількості та якості заходів, що ними проводяться, дозволить, зокрема:

зробити організації дитячо-молодіжного руху регіону популярними у відповідному віковому середовищі та привабливими для дітей та молоді;

додатково залучити до активної роботи:

у дитячих громадських організаціях – 10 тис. осіб,

у молодіжних громадських організаціях – 15 тис. осіб,

у редакціях дитячих та молодіжних ЗМІ – 1 тис. осіб,

у патріотичних, пошукових, історичних клубах – 7 тис. осіб;

активізувати діяльність існуючих та нових організацій дитячо-молодіжного руху;

створити дієвий регіональний механізм ефективної взаємодії організацій дитячо-молодіжного руху із органами державної влади та місцевого самоврядування;

злучити організації дитячо-молодіжного руху до участі у рішенні актуальних для регіону гуманітарних, соціальних та інших завдань;

стимулювати дітей та молодь до раціонального використання сучасного інформаційного простору з метою власного розвитку та принесення користі суспільству;

забезпечити навчання лідерів дитячих та молодіжних громадських організацій основам організаторської діяльності, надати їм необхідні для громадської роботи знання.


 

Проект 15. Виховання студентства Донецької області
«Молоді, вільні, цілеспрямовані»

Актуальність проекту

На тлі перетворень, що відбуваються в Україні та світі, як ніколи стає актуальною ідея майбутнього, яке залежить від участі молоді. Головна мета Національної доктрини розвитку освіти в Україні: підготовка кваліфікованого працівника, конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, юридично грамотного, відповідального, що вільно володіє професією і орієнтованого в суміжних областях діяльності, здатного до ефективної роботи на рівні світових стандартів, до професійного росту, соціальної та професійної мобільності. Всі перераховані позиції носять соціалізуючий характер. Вони відповідають принципам Болонської (1999 рік), Копенгагенської (2002 рік) декларацій з європейської кооперації в професійній освіті. Виховання студента – керована соціалізація, цілеспрямована діяльність, орієнтована на створення умов для розвитку духовності, навчання на основі загальнолюдських цінностей, надання їм допомоги в життєвому самовизначенні, моральному, цивільному та професійному становленні, забезпечення самореалізації, правової захищеності особистості. Проект відкритий для участі всіх зацікавлених осіб, організацій, спільнот, насамперед – студентських колективів. Він об'єднує в єдиний комплекс заходи, що носять яскраво виражений соціалізуючий характер.

 

2.Цілі проекту:

задоволення потреб студентської особистості в інтелектуальному, культурному та етичному розвитку;

формування громадянської позиції, здатності до праці і життя в умовах сучасної цивілізації і демократії;

збереження та примноження етичних, культурних і наукових цінностей.

3.Цільова група:

студенти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації

 

4.Строки реалізації проекту:2013-2017 роки.

Соціальна ефективність

Забезпечення соціалізації студентів. Створена проектом виховна система акумулює, підтримує і поширює численні ініціативи та новації, що народжуються в колективній студентській творчості.

Проект передбачає глибокий системний вплив на студентське співтовариство, охоплення значної кількості студентів організованими формами колективної творчості, зростання комунікабельності, прагнення до співпраці, формування новаторської і лідерської позицій. Фестивалі, студентська наука, міжвузівські творчі акції, клубні об'єднання, студентські загони, самоврядування та самодіяльність, волонтерство та наставництво, «мода на здоровий спосіб життя», молодіжні засоби масової інформації, служби психолого-педагогічного супроводу та багато інших напрямків соціалізують студентів і згуртовують студентське співтовариство.

Значущим представляється зміцнення взаєморозуміння студентів та наставників, конструктивна позиція державних структур по відношенню до студентського співтовариства, багатонаціональний багатокультурний принцип об'єднання у творчості, міжвузівська інтеграція.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.008 с.)