ТОП 10:

Ресурси для реалізації проектуПартнерами щодо реалізації проекту є:

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації;

Центри Здоров’я;

Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом;

Донецьке обласне Товариство «Червоного Хреста»;

міські та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

спеціалізовані соціальні заклади;

громадські організації, благодійні фонди.

10. Очікувані результати:

забезпечення ефективної діяльності системи ЦСССДМ та суб’єктів соціальної роботи щодо надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям сімей, дітей та молоді;

створення і функціонування при ДОЦСССДМ спеціалізованих служб: «Школи практичної соціальної роботи», «Обласного тренінгового центру»;

260 спеціалістів і 965 фахівців соціальної роботи системи ЦСССДМ підвищать професійну компетентність; понад 2500 кандидатів в опікуни, прийомні батьки будуть якісно підготовлені для створення сімейних форм виховання; понад 3000 батьків підвищать свій виховний потенціал;

понад 250 тис. осіб із вразливих категорій дітей, молоді, сімей отримують якісні соціальні послуги.


Проект 4. «Впровадження корекційних програм для осіб,
які вчиняють насильство в сім'ї»

Актуальність проекту

Щороку зростає кількість звернень від осіб, які постраждали від насильства в сім'ї.

Зараз, коли відбувається розуміння важливості дотримання людських прав і свобод, насильство в сім'ї стає соціальної усвідомленою проблемою. Це не особлива справа кривдника, а проблема, що потребує загальної уваги й конкретної державної політики для її розв’язання. Необхідно вживати заходи для зміни поведінки чоловіків, які вчиняють насильство.

Україна одна з небагатьох країн світу де впроваджуються корекційні програми для осіб, що здійснюють насильства в сім'ї. Робота з особами, які вчиняють насильство в сім'ї, складає невід’ємну частину роботи з протидії насильства, допомагає кривдникам осмислити власну насильницьку поведінку. Корекція поведінки особи, яка вчиняє насильство в сім'ї, призводе до її соціалізації та ненасильницьких дій в сім'ї.

За направленням органів внутрішніх справ спеціалісти центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, які пройшли відповідне навчання щодо роботи з особами, організують та забезпечують проходження особами, які вчинили насильство в сім'ї, реабілітаційних заходів (коррекційних програм).

Впровадження корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство в сім'ї здійснюється в лише в містах Шахтарськ, Краматорськ, Торез та у Шахтарському районі.

Тому впровадження коррекційних програмам для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї в містах та районах області, є дійсно актуальним та позиціонується як найкращий метод профілактичної роботи.

Мета та цілі проекту

Створення дієвої системи профілактичних заходів щодо протидії насильства в сім’ї - впровадження єдиного стандарту соціальних послуг, який буде поширено в області;

безпека сімей.

3. Цільова група:

соціальні працівники та психологи;

спеціалісти міських та районних центрів для сім’ї дітей та молоді;

особи, які вчиняють насильство в сім’ї.

 

4. Строки реалізації проекту:2013-2017 роки.

 

Соціальна ефективність

Зменшення кількості осіб, які вчиняють насильство в сім’ї, зняття
соціальної напруги в суспільстві.

Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції

Правовою основою розроблення проекту є:

Закон України від 15.10.2001 №2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї»; наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України та Міністерства внутрішніх справ України 07.09.2009 № 3131/386, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2009 року за
№ 917/16933 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї».

7. Завдання проекту:

підвищення кваліфікації психологів, спеціалістів міських та районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики насильства в сім’ї;

розробка та впровадження корекційних програми для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї;

поширення досвіду роботи Шахтарської, Краматорської, Торезької міських рад та Шахтарської райдержадміністрації.

 

Заходи та графік їх реалізації

№ з/п Перелік заходів/дій Термін виконання
1. Провести навчальні семінари з питань впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім'ї для спеціалістів структурних підрозділів у справах сім'ї та молоді та спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді виконавчих органів міських рад та райдержадміністрацій. щорічно  
2. Вивчити та розповсюдити досвід роботи Шахтарського, Краматорського, Торезького центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо впровадження корекційної програми для осіб, які вчинили насильство в сім'ї. 2013 рік
3. Провести дослідження з вивчення результатів впровадження корекційних програм 2014 рік
4. Підготувати методичні матеріали щодо впровадження корекційних програм 2013-2014 роки
5. Розробити технології активізації громади до робот із протидії домашньому насильству 2013 рік
6. Створити регіональний навчальний центр з підготовки фахівців із проведення корекційних програм 2014 рік
7. Підтримати центри, структури, що надають допомогу сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах щорічно  
8. Забезпечити взаємодію з науково-дослідними, міжнародними та обласними громадськими організаціями й експертами у сфері протидії насильству в сім'ї щорічно  
9. Надати комплексну соціальну допомогу у вигляді здійснення соціального супроводу особи, яка вчинила насильство в сім'ї, та її членів щорічно  
10. Забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо впровадження корекційної програми та систематично проводити інформаційно-просвітницьку роботу через засоби масової інформації щорічно  

Ресурси, які необхідні для реалізації проекту

Партнерами щодо реалізації проекту є:

Управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації;

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації;

Обласна клінічна психоневрологічна лікарня медико-психологічного Центру;

Комунальна установа «Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги».

 

11. Очікувані результати:

формування суспільної думки про недопустимість насильства в сім'ї;

збільшення кількості фахівців, які мають знання і практичні навички, необхідні для успішного налагодження партнерських стосунків між різними фахівцями та секторами суспільства у сфері профілактики протидії насильства в сім'ї;

оперативне вирішення проблем в сім'ях, в яких вчиняється насильство.

 


 

Проект 5. «Стоп насильству»

Актуальність проекту

Насильство в сім'ї є серйозним порушенням прав людини, які держава повинна відстоювати і захищати. Серед них право на фізичну недоторканність; право не бути об'єктом знущань, жорстокого обігу, право на свободу від дискримінації, право на здоровий і безпечний розвиток.

Насправді, існуюча епідемія насильства в сім'ї спричиняє величезні небезпечні наслідки для самих потерпілих, для чоловіків-насильників і нарешті, для всього суспільства.

Проблема насильства в сім'ї є надзвичайно складною і сполучає в собі багатьох взаємопов'язаних аспектів - соціальних, юридичних, економічних, медичних, психологічних, політичних.

З цієї сукупності можна виділити 3 головні напрями:

перегляд і зміни в суспільстві поглядів, пов'язаних з проблемою насильства в сім'ї;

зміна правових підходів до проблеми домашнього насильства;

надання всебічної допомоги жертвам домашнього насильства.

Україна, ратифікувавши міжнародні угоди, взяла на себе зобов'язання по захисту від будь-якого насильства.

В основі Закону «Про попередження насильства в сім'ї» сформована цілісна система протидії сімейному насильству.

Проте, питання попередження насильства в сім'ї на регіональному і місцевому рівні є досить актуальним.

 

Мета та цілі проекту

Мета проекту: створення дієвої системи профілактичних заходів для формування цілісної системи протидії насильству в сім'ї яка включає:

створення і розширення мережі спеціалізованих установ, як для жертв насильства так і для осіб, які скоюють насильство;

підготовка і підвищення кваліфікації фахівців з питань попередження насильства в сім'ї;

вдосконалення системи взаємодії на обласному та місцевому рівні.

 

Цільова група.

сім'ї області, у т.ч. сім'ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах;

студентська молодь;

вчителя, медичні працівники.

 

4. Строки реалізації проекту:2013-2017 роки.

 

Соціальна ефективність

Зменшення кількості осіб, які вчиняють насильство в сім’ї;

Зняття соціальної напруги в суспільстві.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.008 с.)