ТОП 10:

Забезпечення гендерної рівностіПроект 1. « Створення мережі гендерних ресурсних центрів »

Проект 2. «Гендерний розвиток Донеччини»

8. Очікувані результати реалізації Програми та показники соціально-економічної ефективності

9. Система управління, моніторинг та контроль за ходом виконання Програми

Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Донецька обласна державна адміністрація та Донецька обласна Рада.

Поточна організація, контроль та координація виконання Програми покладається на відповідального виконавця – управління у справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації.

Громадський супровід виконання Програми здійснює Громадська молодіжна рада при Донецькій обласній державній адміністрації.

Щорічно до 1 лютого міські та районні органи виконавчої влади (виконавці Програми), інформують управління у справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації про хід виконання завдань і заходів Програми.

Управління у справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації подає щороку до 1 березня наступного року узагальнену інформацію про виконання Програми голові Донецької облдержадміністрації і голові Донецької обласної Ради та інформує громадськість про хід виконання завдань і заходів Програми.

Внесення змін і доповнень до Програми здійснюються Донецькою обласною радою за поданням управління у справах сім’ї та молоді, погодженим з облдержадміністрацією.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми є:

щоквартальна звітність структурних підрозділів облдержадміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій про стан виконання відповідних заходів Програми;

здійснення аналізу за ходом виконання заходів Програми та вжиття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми;

обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях колегії облдержадміністрації, сесіях обласної, міських та районних рад;

проведення моніторингу і щоквартальне надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми обласній раді, вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями та пропозиціями зазначених центральних органів виконавчої влади та, при необхідності, внесення змін до Програми.

Моніторинг виконання Програми.

Відповідальний виконавець Програми раз на півріччя проводить моніторинг виконання Програми за такими показниками:

обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію Програми;

обсяг позабюджетних коштів, залучених для реалізації Програми;

відповідність здійснюваних заходів запланованим заходам;

фактичні результативні показники виконання Програми та їх відповідність запланованим результативним показникам;

рівень зацікавленості та задоволення діяльністю, що здійснюється в рамках Програми, з боку представників цільових груп;

якісні та кількісні дані щодо проведених заходів;

кількість міст районного значення, які

кількість громадян, охоплених інформаційно-просвітницькими заходами, зокрема, у рамках проектів, для виконання яких надавалася підтримка відповідно до цієї Програми;

кількість заходів, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань молодіжної, сімейної і гендерної політики, що реалізуються в рамках Програми за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування;

обсяги коштів зовнішнього фінансування, спрямованих на реалізацію Програми, які залучені за результатами спільних заходів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

динаміка показників участі населення області у реалізації Програми.

Проведення моніторингу і щорічненадання узагальненої звітності про хід реалізації Програми громадськості включає вивчення громадської думки, аналіз пропозицій і зауважень громадськості тощо.

За підсумками моніторингу відповідальний виконавець Програми готує звіт, який включає:

оцінку реалізації Програми по кожному із моніторингових показників;

аналіз причин виконання та/або невиконання Програми;

пропозиції щодо внесення змін до Програми та/або розробки та ухвалення документів, які сприятимуть ефективному виконанню Програми.

Відповідальний виконавець Програми раз на рік до 1 березня подає головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

Звіт за результатами моніторингу оприлюднюється раз на рік на офіційному веб-сайті Донецької обласної державної адміністрації.

За результатами моніторингу відповідальний виконавець Програми раз на рік до 25 грудня забезпечує громадське обговорення результатів виконання Програми та підготовку і затвердження щорічного плану заходів з реалізації Програми з урахуванням підсумків обговорення.

 


10. Оцінка ефективності Програми

Індикатори якості Програми:

доцільність:

відповідає реальним потребам зацікавлених сторін;

цілі чітко визначені з погляду користі для цільової групи;

зроблений ретельний аналіз проблем;

здійснення:

цілі реально досяжні в умовах, що склалися;

враховується здатність відповідальних учасників виконати завдання;

цілі і результати логічні та піддаються вимірюванням;

взяті до уваги ризики;

стійкість:

переваги від нововведень діють тривалий час.

Значення цільових індикаторів залежать від затверджених в обласному бюджеті на поточний рік обсягів фінансування.

Соціально-економічна ефективність Програми буде розрахована виходячи з кількісної оцінки показників витрат і цільових показників результативності програми як співвідношення досягнутих і планованих результатів.

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити на 13,0 % кількість молоді, залученої до участі у заходах, спрямованих на забезпечення розвитку творчих ініціатив;

збільшити на 2,4 % кількість молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на патріотичне виховання;

збільшити на 4,4 % кількість молоді, залученої до здійснення заходів щодо формування здорового способу життя;

збільшити на 1,2 % кількість молоді, залученої до профорієнтаційних заходів;

залучити до реалізації державної молодіжної політики на 1,5 % більше громадських організацій;

забезпечити 95% батьків з багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей посвідченнями, у відношенні до загальної кількості багатодітних сімей;

внести 100 % багатодітних сімей до реєстру для отримання пільг, у відношенні до загальної кількості багатодітних сімей, які мають право на пільги;

підвищити на 15 % рівень поінформованості населення з проблем сімейного насилля, надання послуг потерпілим; забезпечити медичний і правовий захист постраждалих від насильства, особливо в сільській місцевості;

підвищити на 20% рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків;

зменшити на 15% кількості розлучень, порівняно з кількістю укладених шлюбів;

збільшити на 5% кількості наданих послуг з організації оздоровлення та відпочинку дітей;

знизити на 15% гендерні стереотипи у ЗМІ, як бар'єра для повноцінної участі чоловіків і жінок в усіх сферах економічного, політичного, соціального та культурного життя;

враховувати гендерну складову при прийнятті довгострокових та короткострокових обласних програм незалежно від напрямку та сфери реалізації.

Показники ефективності Програми визначаються на основі моніторингу реалізації заходів Програми.

 

 

Напрямок І. Молодіжна політика

Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді 2

Проект 1. «Розвиток самозайнятості та підприємницької діяльності молоді» 3

Проект 2. «Молодь Донеччини на шляху до майбутньої професії».. 3

Проект 3. «Зменшення рівня безробіття серед молоді у Донецькому регіоні» 3

Проект 4. «Сприяння працевлаштуванню молоді у сільській місцевості. Розвиток Молодіжних Центрів Зеленого Туризму «3елентур».. 3

Пропаганда та формування здорового способу життя.. 3

Проект 5. «Молодь і суспільство: від соціальної ініціативи до соціального здоров’я».. 3

Проект 6. «Репродуктивне здоров’я молоді: позитивна дія».. 3

Проект 7. «Відповідальність починається з мене».. 3

Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості. 3

Проект 8. «Мистецтво молодих».. 3

Проект 9. «Програма розвитку Клубу веселих та кмітливих в Донецькій області».. 3

Проект 10. «Розвиток практик та інституцій неформальної освіти» 3

Соціальна інтеграція молодих людей з обмеженими фізичними можливостями 3

Проект 11. «Життя без обмежень».. 3

Утвердження патріотизму, духовності, моралі та формування загальнолюдських цінностей.. 3

Проект 12. «Активна молодь – успішна громада».. 3

Проект 13. «Ми діти твої, Україно!».. 3

Проект 14. «Розвиток дитячо-молодіжного руху в Донецькій області у 2013-2017 роках».. 3

Проект 15. Виховання студентства Донецької області «Молоді, вільні, цілеспрямовані».. 3

............................................................................................................................................................................................... 3

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.139.100 (0.007 с.)