Яка з цих клінічних ситуацій може ускладнитися тромбоемболію легеневої артерії?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка з цих клінічних ситуацій може ускладнитися тромбоемболію легеневої артерії?A. Компресійний ателектаз

B. Хронічний коліт

C. Хронічний гепатит

D. Фібриляція передсердь

E. Бронхіальна астма

Ускладненням абсцесу легені може бути…

A. Емпієма плеври

B. Туберкульоз легень

C. Рак легень

D. Тромбоемболія легеневої артерії

E. Бронхіальна астма

. Ускладненням абсцесу легені може бути…

A. Асфіксія

B. Туберкульоз легень

C. Рак легень

D. Тромбоемболія легеневої артерії

E. Бронхіальна астма

Ускладненням абсцесу легені може бути…

A. Сепсис

B. Туберкульоз легень

C. Рак легень

D. Тромбоемболія легеневої артерії

E. Бронхіальна астма

Ускладненням брохоектазійної хвороби може бути…

A. Хронічне легеневе серце

B. Туберкульоз легень

C. Рак легень

D. Тромбоемболія легеневої артерії

E. Бронхіальна астма

Ускладненням брохоектазійної хвороби може бути…

A. Амілоїдоз внутрішніх орґанів

B. Туберкульоз легень

C. Рак легень

D. Тромбоемболія легеневої артерії

E. Бронхіальна астма

Ґанґрена легені – це…

A. Це нагноєння випинань стінок бронхів 4-6 порядків в бік легеневої паренхіми…

B. Утворення каверни внаслідок туберкульозного розпаду легеневої тканини

C. Інкапсульоване гнійне розплавлення легеневої паренхіми внаслідок інфікування аеробною (здебільшого) стафілококовою) мікрофлорою

D. Порожнисті кістозні утвори внаслідок попадання в легеню ехінококових личинок

E. Гнилісне розплавлення та змертвіння легеневої тканини, зумовлене анаеробною мікрофлорою

На рентґеноґрамі ґанґрена легені проявляється…

A. Підвищенням пневматизації легеневої тканини та сплощенням купола діафраґми

B. Обмежене від навколишньої тканини затемнення круглої форми

C. Обширне з неправильними контурами затемнення легеневої тканини з множинними просвітленнями такої ж неправильної форми

D. Гомогенне затемнення легеневої тканини з чіткими контурами сегмента чи легеневої частки (часток)

E. Затемнення з параболічним верхнім рівнем

Бронхоектазія – це…

A. Патолоґічне безповоротне звуження просвіту бронхів на всьому їх протязі

B. Патолоґічне безповоротне розширення просвіту бронхів на всьому їх протязі

C. Транзиторна обструкція бронхів, зумовлена їх спазмом

D. Патолоґічне і безповоротне обмежене розширення (не менше як у два рази) декількох і більше бронхів переважно нижніх відділів легень

E. Дифузне збільшення легеневих полів внаслідок гіперпневматизації легеневої тканини

При нагноєнні брохоектазів в загальному аналізі крові виявляють…

A. Лейкопенію з нейтрофільним зсувом вправо, сповільнення ШОЕ, еритроцитоз

B. Лейкопенію з нейтрофільним зсувом вліво, прискорення ШОЕ, анемія

C. Лейкоцитоз з нейтрофільним зсувом вліво, прискорення ШОЕ, помірна анемія

D. Лейкоцитоз з нейтрофільним зсувом вправо, прискорення ШОЕ, еритроцитоз

E. Лейкопенію з нейтрофільним зсувом вправо,прискорення ШОЕ, лімфоцитоз

При абсцесі легень в загальному аналізі крові виявляють…

A. Лейкопенію з нейтрофільним зсувом вправо, сповільнення ШОЕ, еритроцитоз

B. Лейкопенію з нейтрофільним зсувом вліво, прискорення ШОЕ, анемія

C. Виражений лейкоцитоз з нейтрофільним зсувом вліво, прискорення ШОЕ, помірна анемія

D. Лейкоцитоз з нейтрофільним зсувом вправо, прискорення ШОЕ, еритроцитоз

E. Лейкопенію з нейтрофільним зсувом вправо,прискорення ШОЕ, лімфоцитоз

В біохімічному аналізі крові при загостренні бронхоектазійної хвороби виявляють…A. Збільшення вмісту сіалових кислот, фібриногену, серомукоїду, гаптоглобіну, α- та γ-глобулінів

B. Збільшення вмісту сіалових кислот, фібриногену, серомукоїду, зменшення гаптоглобіну, α- та γ-глобулінів

C. Зменшення вмісту сіалових кислот, фібриногену, серомукоїду, гаптоглобіну, α- та γ-глобулінів

D. Збільшення вмісту сечової кислоти, білірубіну, зменшення серомукоїду, гаптоглобіну, α- та γ-глобулінів

E. Збільшення вмісту амінокислот, фібриногену, ліпопротеїдів, гаптоглобіну, α- та γ-глобулінів

Котрий із зазначених методів обстеження є найінформативніший в інтерпретації бронхоектазії?

A. Флюорографія

B. Рентґеноскопія

C. Анґіопульмоноґрафія

D. Ультразвукове дослідження орґанів грудної клітки

E. Комп’ютерна томоґрафія

Котрий із зазначених методів обстеження є найінформативніший в інтерпретації бронхоектазії?

A. Флюорографія

B. Бронхоскопія

C. Анґіопульмоноґрафія

D. Ультразвукове дослідження орґанів грудної клітки

E. Комп’ютерна томоґрафія

Хронічним абсцес легені рахують через…

A. 2 тижні від початку хвороби

B. 3 тижні від початку хвороби

C. 4 тижні від початку хвороби

D. Через 2 місяці від початку хвороби

E. Через 3 місяці від початку хвороби

При тромбоемболії легеневої артерії інфаркт-пневмонія розвивається

A. Негайно

B. Через 15 хвилин

C. Через 30 хвилин

D. Через 1-3 години

E. Через 1-3 доби

При масивній тромбоемболії легеневої артерії синдром гострого легеневого серця з’являється …

A. В межах однієї хвилини

B. Через 15-20 хвилин

C. Через 30 хвилин

D. Через 1-3 години

E. Через 1-3 доби

При масивній тромбоемболії легеневої артерії з’являється …

A. Гіпертонічна криза

B. Помірна гіпертензія

C. Артеріальний тиск не змінюється

D. Незначна гіпотензія

E. Гостра серцево-судинна неспроможність

Синдром гострої коронарної неспроможности спостерігають у…

A. 1-3 % хворих на ТЕЛА (тромбоемболія легеневої артерії)

B. 5-10 % хворих на ТЕЛА

C. 15-25 % хворих на ТЕЛА

D. 30-35 % хворих на ТЕЛА

E. 40-45 % хворих на ТЕЛА

Масивна тромбоемболія легеневої артерії супроводиться змінами з боку центральної нервової системи у формі…

A. Глибокого з знепритомніння з блюванням, корчами і комою

B. Збудженням і галюцинаціями

C. Ступором

D. Сопором

E. Реакції збережені

«Золотим стандартом» в діаґностиці ТЕЛА є…

A. ЕКГ

B. УЗД серця та легеневої артерії

C. Селективна анґіопульмонографія

D. Ренгеноґрафія ОГК

E. Рентґеноскопія

У здорових осіб до 50 років тиск у легеневій артерії в мм рт. ст. складає …

A. 5-10

B. 10-15

C. 15-20

D. 25-30

E. 30-35

За наявності легеневої гіпертензії тиск у легеневій артерії в мм рт. ст. складає …

A. 5-10

B. 10-15

C. 15-20

D. 20-30

E. 30-35

.

При хронічному легеневому серці показник фракції викиду правого шлуночка складає у %...

A. 40-45

B. 46-50

C. 51-55

D. 56-60

E. 61-65

Основним неінвазивним методом діаґностики легеневого серця є…

A. Рентґеноґрафія ОГК

B. Рентґеноскопія ОГК

C. Селективна анґіоґрафія

D. Комп’ютерна томоґрафія

E. УЗД серця і легеневої артерії

У хворого 50-річного віку з проявами хронічного обструктивного бронхіту і перенесеною тромбоемболією дрібних гілок легеневої артерії (в анамнезі) тиск в легеневій артерії становив 77 мм рт. ст. Це є варіант…

А. Норми

B. Легенева гіпертензія І ст..

C. Легенева гіпертензія ІІ ст

D. Легенева гіпертензія ІІІ ст

E. Легенева гіпертензія ІУ ст

У хворого 50-річного віку з проявами хронічного обструктивного бронхіту і перенесеною тромбоемболією дрібних гілок легеневої артерії (в анамнезі) тиск в легеневій артерії становив 45 мм рт. ст. Це є варіант…

А. Норми

B. Легенева гіпертензія І ст..

C. Легенева гіпертензія ІІ ст

D. Легенева гіпертензія ІІІ ст

E. Легенева гіпертензія ІУ ст

У хворого 50-річного віку з проявами хронічного обструктивного бронхіту і перенесеною тромбоемболією дрібних гілок легеневої артерії (в анамнезі) тиск в легеневій артерії становив 52 мм рт. ст. Це є варіант…

А. Норми

B. Легенева гіпертензія І ст..

C. Легенева гіпертензія ІІ ст.

D. Легенева гіпертензія ІІІ ст.

E. Легенева гіпертензія ІУ ст.

У хворого 50-річного віку з проявами хронічного обструктивного бронхіту і перенесеною тромбоемболією дрібних гілок легеневої артерії (в анамнезі) тиск в легеневій артерії становив 104 мм рт. ст. Це є варіант…

А. Норми

B. Легенева гіпертензія І ст..

C. Легенева гіпертензія ІІ ст

D. Легенева гіпертензія ІІІ ст

E. Легенева гіпертензія ІУ ст

.

У хворого 50-річного віку з проявами хронічного катарального необструктивного бронхіту і перенесеною тромбоемболією дрібних гілок легеневої артерії (в анамнезі) тиск в легеневій артерії становив 18 мм рт. ст. Це є варіант…

А. Норми

B. Легенева гіпертензія І ст..

C. Легенева гіпертензія ІІ ст

D. Легенева гіпертензія ІІІ ст

E. Легенева гіпертензія ІУ ст

У хворого 50-річного віку з проявами хронічного обструктивного бронхіту і перенесеною тромбоемболією дрібних гілок легеневої артерії (в анамнезі) посилились задишка, кашель з виділенням густого харкотиння, з’явились відчуття важкости в правому підребер’ї та набряки на гомілках. Про що це свідчить?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.01 с.)