Е. Легенева гіпертензія ІУ ст..Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Е. Легенева гіпертензія ІУ ст..22. При об’єктивному обстеженні хворого (33 роки) з хронічним абсцесом в правій легеневій частці та бронхоектазіями виявлена наступна симптоматика з боку серцево-судинної системи. Тенденція до гіпотонії, тахікардія, зсув правої межі відносної серцевої тупості вправо протодіастоличний (правошлуночковий) ритм галопу, посилення та розщеплення ІІ тону над легеневим стовбуром, набухання яремних вен (позитивний венний пульс), застійна печінка з печінково-яремним рефлексом, набряки нижньої частини тіла, виражений ціаноз. Це є …

A. Ішемічна хвороба серця.

B. Інфекційний міокардит

C. Серцева вада

D. Хронічне декомпенсоване легеневе серце

E. Тромбоемболія легеневої артерії

23. Найбільшу діагностичну інформативність для верифікації тромбоемболії легеневої артерії має:

A. Рентґенографія орґанів грудної клітки

B. ЕКГ

C. Загальний аналіз крові

D. Анґіопульмоноґрафія

E. Коаґулограма.

24. «Червона кров’яна хвиля» при тромбоемболії легеневої артерії є ознакою:

A. Рухомого тромбу в легеневій артерії

B. Накопичення інактивованого гемоглобіну в руслі крові.

C. Дрібноточкових крововиливів у шкіру.

D. Шкірним васкулітом

E. Емболізації судин шкіри.

Який шум вислуховується в ІІ міжребер’ї справа при тромбоемболії легеневої артерії?

A. Орґанічний систоличний

B.Діастоличний функціональний шум Флінта

C. Діастоличний орґанічний

D. Діастоличний функціональний шум Грехема-Стілла

E. Функціональний діастоличний шум Кумбса.

26. Грубий систоличний шум у між лопатковому просторі хворого на тромбоемболію легеневої артерії зумовлений…

A. Недостатністю клапана легеневої артерії

B. Згущенням крові в малому колі кровообігу.

C. Гострою правошлуночковою неспроможністю.

D. Аневризмою легеневого стовбура

E. Тромбом-«вершником» на біфуркації легеневого стовбура

27. Наявність випоту в плевральній порожнині хворих на тромбоемболії легеневої артерії реєструється з наступною частотою:

A. 3-5 %

B. 6-10 %

C. 11-15 %

D. 16-20 %

E. 21-25 %

Вісь серця при тромбоемболії легеневої артерії

A. Не змінюється.

B. Горизонтальна

C. Відхиляється вліво незначне

D. Відхиляється вліво значне.

E. Вертикалізація осі з переходом вправо.

Яка з зазначених причин є найповажнішою в розвитку тромбоемболії легеневої артерії?

A. Звуження легеневого артеріального стовбура

B. Тромбоцитопенія.

C. Дефіцит фактора УІІІ зсідання крові.

D. Геморой

E. Тромбофлебіт вен нижніх кінцівок

 

Які з перечислених груп препаратів є провідними в невідкладній допомозі хворим на тромбоемболії легеневої артерії?

A. Антибіотики

B. Анальґетики

C. Антиаритміки

D. Тромболітичні препарати

E. Серцеві глікозиди

Активністю якого ферменту в крові зростає у хворих на тромбоемболії легеневої артерії?

A. Аланінамінотрансферази

B. Аспартатамінотрансферази

C. Лактатдегідрогенази

D. Алкогольдегідрогенази

E. Холінестерази

32. Гепатоюґулярний рефлюкс у хворих на тромбоемболію легеневої артерії - це…

A. «Танець каротид»

B. Зменшення наповнення яремних вен при пальпації селезінки

C. Збільшення розтягнутих яремних вен при пальпації печінки

D. Збільшення розтягнутих яремних вен при пальпації селезінки

E. Зменшення розтягнутих яремних вен при пальпації печінки.

Систоличний шум в ІІ міжребер’ї зліва у хворих на тромбоемболію легеневої артерії виникає внаслідок

A. Неспроможності клапана легеневого стовбура

B. Орґанічного стенозу легеневого стовбура

C. Звуження просвіту стовбура легеневої артерії за рахунок тромбу

D. Реґурґітацією крові в правий шлуночок

E. . Реґурґітацією крові в праве передсердя

34. При закупорці стовбура легеневої артерії чи головних гілок…

A. Больовий синдром відсутній

B. Виникає розпираючий біль в епіґастральний ділянці на рівні діафраґми

C. Інтенсивний стискаючий біль в грудях з переходом в пекучий

D. Свердлячий біль в грудній клітці на боці ураження

E. Ниючий біль в грудній клітці в епіцентрі ураження

У хворого діаґностовано абсцес нижньої частки лівої легені. Якими мають бути при цьому показник загального аналізу крові?

A. Значний лейкоцитоз і прискорена ШОЕ

B. Лейкопенія і прискорена ШОЕ

C. Лейкопенія та еозинофілія, ШОЕ не змінена

D. Лейкоцити в нормі, ШОЕ прискорена

E. Загальний аналіз крові без відхилень

36. Харкотиння при макроскопічному (візуальному) дослідженні у хворих з абсцесом легені…

A. Однорідне гнійне

B. Двошарове (верхній рідкий і нижній густий – гнійний)

C. Двошарове (верхній густий, а нижній - рідкий з домішками слини)

D. Тришарове (пінистий рідкий та густий шари)

E. Однорідне серозне з домішками крові

37. Ґанґрена легені може бути зумовлена…

A. Дріжджоподібними грибками

B. Анаеробними мікроорґанізмами

C. Вірусами

D. Хламідіями

E. Леґіонелами

38. Харкотиння при макроскопічному (візуальному) дослідженні у хворих з ґанґреною легені…

A. Однорідне гнійне

B. Двошарове (верхній рідкий і нижній густий – гнійний)

C. Двошарове (верхній густий, а нижній - рідкий з домішками слини

D. Тришарове (слиз з повітрям, серозна рідина та детрит)

E. Однорідне брудно-сіре з домішками крові

Лікар провів аускультацію хворого на абсцес легені до прориву в бронх.. Що він почув?

A. Ослаблене везикулярне дихання в епіцентрі абсцесу.

B. Амфоричне дихання і вологі великоміхурцеві дзвінкі хрипи

C. Жорстке дихання

D.Жорстке дихання з подовженим видихом та сухі хрипи

E. Бронхіальне дихання та крепітацію

Лікар провів аускультацію хворого на абсцес легені після прориву в бронх.. Що він почув?

A. Ослаблене везикулярне дихання в епіцентрі абсцесу.

B. Амфоричне дихання і вологі великоміхурцеві дзвінкі хрипи

C. Жорстке дихання

D.Жорстке дихання з подовженим видихом та сухі хрипи

E. Бронхіальне дихання та крепітацію

41. На практичному занятті студент після опитування хворого з абсцесом нижньої частки правої легені з клінікою прориву в бронх провів перкусію грудної клітки пацієнта. Які відхилення перкуторного звуку було виявлено в епіцентрі патолоґічного процесу?

A. Абсолютна тупість в межах легеневої частки

B. Коробковий перкуторний звук в межах легеневої частки

C. Тупість у верхній частині патолоґічного вогнища і тимпаніт - знизу

D. Тимпаніт у верхній частині патолоґічного вогнища і тупість - знизу

E. Тимпаніт в епіцентрі всього вогнища.

42. В консервативному лікуванні хворих за наявності абсцесу легені займають провідне місце…

A. Антибіотики

B. Анґіопротектори

C. Бронхолітики

D. Муколітики

E. Імуномодулятори

Хворий з гектичною гарячкою скаржитися на кашель з виділення великої кількості (до 800 мл за дубу харкотиння з неприємним запахом, котре при стоянні розділяється на 3 шари. Який патолоґічний стан зумовив такі прояви?

A. Бронхоектазійна хвороба.

B. Бронхіальна астма

C. Рак легені

D. Туберкульоз легень

E. Гангрена легені

В харкотинні пацієнта пульмонологічного відділення візуально виявленні пробки Дітріха. Для яких захворювань це характерно.

A. Пневмонії і бронхіту

B. Туберкульозу і раку

C. Абсцесу та гангрени

D. Бронхіальної астми

E. Хронічного обструктивного захворювання легень

У хворого з абсцесом легені після прориву в бронх при рентґенолоґічному обстеженні не було виявлено так званих типових змін: інкапсульована порожнина з горизонтальним рівнем рідини. Коли це може бути?

A. Евакуація всього вмісту при кашлі

B. Розсмоктування вмісту порожнини

C. Аспірація вмісту при лікувально-діаґностичній бронхоскопії

D. Коли дренажний бронх знаходиться в нижній частині абсцесу

E. Проведена трансторакальна пункція з наступною евакуацією гною

46. Голосове тремтіння в епіцентрі великого абсцесу до прориву в бронх…

A. Не змінене або дещо ослаблене

B. Посилене внаслідок ущільнення тканини

C. Не змінене або дещо посилене

D. Відсутнє

E. Відсутнє або значно ослаблене

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.015 с.)