VІІІ. При дії надлишку реактива Несслера з досліджуваного розчину виділився білий осад. Який з наведених далі катіонів міг бути у розчині?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VІІІ. При дії надлишку реактива Несслера з досліджуваного розчину виділився білий осад. Який з наведених далі катіонів міг бути у розчині?1. Магній.

2. Алюміній.

3. Натрій.

4. Залізо (ІІІ).

5. Мідь (ІІ).

 

 

Білет № 18

І. Які з перелічених катіонів заважають виявленню магнію гідрофосфатом?

1. Амоній.

2. Калій.

3. Натрій.

4. Барій.

5. Свинець.

ІІ. Які умови необхідні для виявлення іона марганцю вісмутатом натрію?

1. Кисле середовище.

2. Нейтральне середовище.

3. Низька концентрація марганцю.

4. Висока концентрація марганцю.

5. Лужне середовище.

ІІІ. Чи можна виявити І аналітичну групу аніонів дією хлорида барію в кислому середовищі?

ІV. Які з названих реагентів можуть бути використані для виявлення йодид-іону?

1. Дифеніламін.

2. Нітрат срібла.

3. Хлорид барію.

4. Хлорна вода.

5. Йодокрахмальний клейстер.

V. Проаналізували розчинну у воді сіль і виявили катіон свинцю. Яка із даних солей свинцю піддавалась аналізу?

1. Нітрат. 2. Хлорид. 3. Сульфат.

4. Сульфід. 5. Карбонат.

VІ. Чи заважає залізо (ІІІ) та залізо (ІІ) виявленню нікелю амонійним розчином диметилгліоксима? Як відкрити нікель в їх присутності?

1. Не заважають.

2. Заважають, так як залізо (ІІІ) та залізо (ІІ) утворюють з аміачним розчином диметилгліоксима червоні осади.

3. Заважають, оскільки залізо (ІІІ) утворює з аміаком бурий осад гідроксида, а залізо (ІІ) з диметилгліоксимом - червоний розчинний комплекс.

4. Нікель можна відкрити в присутності заліза безпосередньою дією диметилгліоксима на досліджуваний розчин.

5. Нікель можна відкрити в присутності заліза крапельною реакцією з диметилгліоксимом.

VІІ. Які із перелічених аніонів можуть бути присутні в кислому розчині?

1. Сульфат. 2. Сульфіт. 3. Нітрат. 4. Нітрит. 5. Карбонат.

VІІІ. Досліджуваний розчин аніонів підкислили сірчаною кислотою. При цьому розчин побурішав, а при подальшому додаванні крохмалю - посинів. Які аніони були присутні у розчині і що між ними сталось?

1. Сульфіт - іон відновив йодид - іон до вільного йоду.

2. Нітрит - іон окислив сульфіт - іон до вільної сірки.

3. Нітрат - іон окислив йодид - іон до вільного йоду.

4. Нітрит - іон окислив йодид - іон до вільного йоду.

5. Сульфіт - іон відновив нітрат - іон до оксидів азоту.

 

Білет № 19

І. Який із перелічених регентів використовують для виявлення кальцію після відділення заважаючих іонів?

1. Оксалат амонію.

2. Гідроксид амонію.

3. Сірчана кислота.

4. Біхромат калію.

5. Диметилгліоксим.

ІІ. Які із названих катіонів можуть утворювати комплексні сполуки?

1. Натрій.

2. Барій.

3. Залізо(ІІІ).

4. Нікель.

5. Мідь(ІІ).

ІІІ. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції розчинення карбоната кальцію в оцтовій кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 7. 2. 8. 3. 9. 4. 6. 5. 5.

ІV. Чи розчинний у воді сульфат марганцю?

V. Які аніони випадають в осад при дії нітрата срібла в нейтральному розчині?

1. Нітрат. 2. Хлорид. 3. Нітрит. 4. Карбонат. 5. Фосфат.

VІ. Як і в якій послідовності відкривають катіон в солі нітрата магнію?

1. Сіль розчиняють у воді.

2. Сіль розчиняють в кислоті.

3. Додають гідрофосфат натрія і амонійну буферну суміш.

4. Додають гідрофосфат натрія і соляну кислоту.

5. Діють груповими реагентами на VІ-ІІ аналітичні групи катіонів.

6. Додають реакив Несслера.

VІІ. Який із запропонованих реагентів дозволяє розділити іони барію і свинцю?

1. Біхромат калію.

2. Сірчана кислота.

3. Соляна кислота.

4. Сульфід амонію.

5. Карбонат амонію.

VІІІ. При аналізі суміші аніонів був проведений ряд операцій з окремими порціями розчину. Отримані наступні результати:

а) при підкисленні розчину виділився газ із запахом горящої сірки;

б) газ, що виділявся пропустили через вапнякову воду,яка ставала каламутною;

в) газ, що виділявся знебарвлював йодокрахмальний розчин;

г) при підкисленні розчину в присутності пероксида водня виділився газ, що викликав помутніння вапнякової води.

Які з наведених далі аніонів знаходились у розчині?

1. Карбонат і нітрат.

2. Карбонат і сульфат.

3. Сульфіт і нітрит.

4. Карбонат і нітрит.

5. Сульфіт і карбонат.

 

Білет № 20

І. Які із перелічених реагентів можуть бути використані для виявлення міді (ІІ)?

1. Тіомочевина.

2. Гексацианоферат(ІІІ) калію.

3. Гексацианоферат(ІІ) калію.

4. Гідроксид амонію.

5. Диметилгліоксим.

ІІ. Чи розчинний у воді гідроксид міді (ІІ)?

ІІІ. Напишіть рівняння реакції між іонами барію і фосфату. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 3. 2. 6. 3. 4. 4. 5. 5. 8.

ІV. Які реактиви можуть бути використані для виявлення нітрат - іонів?

1. Дифеніламін.

2. Диметилгліоксим.

3. Солі срібла.

4. Йодид калія та сірчана кислота.

5. Хлорна вода.

VІІ. Для виявлення хлорид - іону спочатку осаджують його сріблом, а потім утворений хлорид срібла розчиняють в аміаку. Напишіть в іонному вигляді реакцію руйнування аміакату срібла (в присутності хлорид - іонів) кислотою. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 7. 2. 5. 3. 10. 4. 4. 5. 9.

VІІІ. Які і в якій послідовності проводяться операції для аналізу солі нітрат амонію?

ІХ. При аналізі суміші аніонів отримані наступні результати:

1. При дії хлорида барію виділився білий осад, розчинний в кислоті.

2. Додавання нітрату срібла викликало утворення жовтого осаду, розчинного в азотній кислоті.

3. Додавання хлорної води не викликало ніяких змін.

4. В присутності йодида калію і сірчаної кислоти ніяких ефектів не спостерігалось.

5. При додаванні дифеніламіна з'явилась інтенсивна синь.

Які аніони були присутні у розчині?

1. Сульфат і хлорид.

2. Фосфат і нітрат.

3. Йодид і нітрит.

4. Йодид і нітрат.

5. Фосфат і йодид.

 

 

Білет № 1 сірко-воднева схема

І. Який із вказаних реагентів використовується для виявлення іона нікеля?

6. Вісмутат натрія в кислому середовищі.

7. Роданід амонію.

8. Диметилгліоксим.

9. Гексацианоферрат (ІІ) калія.

10. Гексацианоферрат (ІІІ) калія.

ІІ. Які з перелічених реагентів і при яких умовах використовують для розподілу ІІ та ІІІ аналітичних груп катіонів?

6. Сірководень при рН = 0,5.

7. Сірководень при рН = 9,2.

8. Сульфід амонію при рН = 9,2.

9. Ці групи не можна розділити, оскільки вони осаджуються разом.

10. Карбонат амонію при рН = 9,2

ІІІ. Які з наведених реагентів використовуються для виявлення сульфіт іону?

6. Дифеніламін.

7. Хлорид барію в кислому середовищі.

8. Нітрат срібла в 2М розчині азотної кислоти.

9. Йодокрахмальний розчин.

10. Розчин перманганата калію в кислому середовищі.

ІV. Які з перелічених аніонів осаджуються, якщо суміш обробити розчином нітрату срібла в присутності 2М азотної кислоти?

1. Нітрат. 2. Хлорид. 3. Йодид.

4. Сульфат. 5. Карбонат.

V. Дією яких реагентів можна розділити іони барія і магнія?

6. Na2CO3.

7. (NH4)2CO3 в присутності NH4OH i NH4Cl.

8. Na2HPO4.

9. Na2HPO4 в присутності NH4OH i NH4HCl.

10. K2Cr2O7.

VI. Які іони заважають виявленню карбонат - іона реакцією помутніння вапнякової чи баритової води?

1. Йодид. 2. Сульфіт. 3. Сульфат.

4. Фосфат. 5. Нітрит.

VIІ. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії йодид - іона з хлорною водою. Знайдіть суму коефіцієнтів.

1. 6. 2. 4. 3. 8. 4. 10. 5. 12.

VIІІ. Отримали осади сульфідів нікеля і марганця (ІІ). Який із перелічених реагентів може розчинити сульфід марганця, залишивши в осаді нікель?

1. Соляна кислота.

2. Азотна кислота.

3. Суміш соляної та азотної кислот.

4. Гідроксид амонію.

5. Соляна кислота в присутності пероксида водню.

ІХ. Аналізу піддавали кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) соляна кислота і сірководень в потрібних умовах не дали осаду. При дії сульфіда амонія в присутності амонійно буферної суміші випав осад тілесного кольору;

б) в процесі відкриття аніону при додаванні нітрата срібла в середовищі 2М азотної кислоти з'явився білий осад;

в) реакція з хлорною водою була негативна.

Яку сіль піддавали аналізу?

1. Йодид марганцю.

2. Хлорид марганцю.

3. Хлорид нікелю.

4. Нітрат кобальту.

5. Сульфіт марганцю.

Х. При дії карбоната амонія у лужному середовищі на розчин солі металу випав білий осад. При дії соляної кислоти на цей же розчин виділився білий осад, розчинний в гарячій воді. Додавання біхромата калія призвело до утворення осаду, розчинного у лузі. Який катіон знаходиться у розчині?

1. Барій. 2. Магній. 3. Свинець.

4. Кальцій. 5. Срібло.

 

 

Білет № 2

І. Який із перелічених катіонів заважає знаходженню кобальта (ІІ) роданідом амонія?

1. Барій. 2. Кальцій. 3. Залізо (ІІІ).

4. Залізо (ІІ). 5. Нікель.

ІІ. Чи розчинний у воді сульфат барія?

ІІІ. Який із наведених реактивів дозволяє відкрити фосфат - іон?

6. Хлорид барія в кислому середовищі.

7. Нітрат срібла в середовищі 2М азотної кислоти.

8. Молібденова рідина.

9. Хлорна вода.

10. Ні один з наведених реагентів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.014 с.)