Тема 12: «Система нормативно-правових актів та їх систематизація».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12: «Система нормативно-правових актів та їх систематизація». 

545. Нормативно-правовий акт органу законодавчої влади або самого народу, який регулює найважливіші суспільні відносини, приймається в особливому порядку і має вищу юридичну силу:

1) підзаконний нормативно-правовий акт; 2) закон; 3) акт застосування права; 4) правотлумачний акт

546. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки закону:

1) містить індивідуальний припис; 2) приймається органами законодавчої влади; 3) містить правила-роз’яснення; 4) приймається народом.

547. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки закону:

1) містить індивідуальний припис; 2) регулює найважливіші суспільні відносини 3) містить правила-роз’яснення; 4) приймається органами законодавчої влади.

548. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки закону:

1) містить індивідуальний припис; 2) має особливий порядок прийняття; 3) містить правила-роз’яснення; 4) має вищу юридичну силу.

549. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки закону:

1) містить індивідуальний припис; 2) приймається народом; 3) містить правила-роз’яснення; 4) має особливий порядок прийняття.

560. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки закону:

1) містить індивідуальний припис; 2) має вищу юридичну силу; 3) містить правила-роз’яснення; 4) має особливий порядок прийняття.

561. У відповідях під якими номерами правильно названі види законів за юридичною силою:

1)постанова законодавчого органу; 2) рішення органів місцевого самоврядування; 3) конституція; 4) звичайні закони.

562. У відповідях під якими номерами правильно названі види законів за юридичною силою:

1)постанова законодавчого органу; 2) рішення органів місцевого самоврядування; 3) конституційні закони; 4) органічні закони.

563. У відповідях під якими номерами правильно названі види законів за способом законотворення:

1)оголошення у пресі; 2) на сесії ради; 3) шляхом референдуму; 4) через законотворчу процедуру.

564. У відповідях під якими номерами правильно названі види законів за часом функціонування:

1) постійні; 2) декларативні; 3) тимчасові; 4) дефінітивні.

565. У відповідях під якими номерами правильно названі види законів за галузевою належністю:

1) матеріальні закони; 2) конституційно-правові; 3) цивільно-правові; 4) економічні

566. У відповідях під якими номерами правильно названі види законів за галузевою належністю:

1) матеріальні; 2) кримінальні; 3) адміністративні; 4) економічні

567. У відповідях під якими номерами правильно названі види законів за юридичною формою виразу:

1) рішення міської ради; 2) розпорядження сільського голови; 3) Кодекс; 4) Конституція.

568. У відповідях під якими номерами правильно названі види законів України за юридичною силою:

1) Конституція України; 2) постанова Кабінету Міністрів України; 3) конституційні закони; 4) Указ Президента України.

569. У відповідях під якими номерами правильно названі види законів України за юридичною силою:

1) Конституція України; 2) постанова Кабінету Міністрів України; 3) звичайні закони; 4) Указ Президента України.

570. Нормативно-правові акти компетентних суб’єктів, що видаються на підставі закону, відповідно до закону і для його виконання:

1) підзаконний нормативно-правовий акт; 2) закон; 3) акт застосування права; 4) правотлумачний акт

571. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки підзаконних нормативно-правових актів:

1)містить індивідуальний припис; 2) приймається компетентним суб’єктом; 3) містить правило-роз’яснення; 4) видається на підставі закону

572. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки підзаконних нормативно-правових актів:

1)містить індивідуальний припис; 2) містить норму права; 3) містить правило-роз’яснення; 4) видається відповідно до закону.

573. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки підзаконних нормативно-правових актів:

1)містить індивідуальний припис; 2) є загальнообов’язковим для адресатів; 3) містить правило-роз’яснення; 4) видається для виконання закону.

574. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки підзаконних нормативно-правових актів:

1)містить індивідуальний припис; 2) має юридичну форму виразу; 3) містить правило-роз’яснення; 4) конкретизує приписи закону.

575. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки підзаконних нормативно-правових актів:

1) містить індивідуальний припис; 2) має письмову форму виразу; 3) містить правило-роз’яснення; 4) має юридичну силу.

576. У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних нормативно-правових актів за сферою дії:

1)індивідуальні акти; 2) загальні нормативно-правові акти; 3) спеціальні нормативно-правові акти; 4) локальні нормативно-правові акти.

577. У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних нормативно-правових актів за юридичною формою:

1)договір; 2) постанова; 3) звичай; 4) указ.

578. У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних нормативно-правових актів за юридичною формою:

1) договір; 2) наказ; 3) звичай; 4) рішення.

579. У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних нормативно-правових актів за юридичною формою:

1)договір; 2) розпорядження; 3) звичай; 4) указ.

580. У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних нормативно-правових актів за часом:

1) загальні; 2) постійні; 3) спеціальні; 4) тимчасові.

581. У відповідях під якими номерами правильно названі види підзаконних нормативно-правових актів України:

1) вирок суду; 2) рішення обласної ради; 3) розпорядження сільського голови; 4) договір купівлі-продажу

582. У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних нормативно-правових актів України

1) договір купівлі-продажу; 2) розпорядження голови районної державної адміністрації; 3) постанова Кабінету Міністрів України; 4) нормативно-правовий договір.

583. У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних нормативно-правових актів України:

1) нормативно-правовий договір; 2) розпорядження голови обласної державної адміністрації; 3) закон; 4) Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності”.

584. !!!У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних нормативно-правових актів України:

1) рішення міської ради; 2) договір поставки продукції; 3) Положення Міністерства освіти і науки України; 4) Указ Президента України “Про Нагородження хрестом “За мужність”.

585. У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних нормативно-правових актів України:

1)закон; 2) постанова Верховної Ради України; 3) правовий звичай; 4) рішення міської ради.

586. Належним чином угрупований комплекс нормативно-правових приписів, що містяться у законах:

1) система права; 2) правова система; 3) система законодавства; 4) джерела права

587. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки системи законодавства:

1) є системою правил-роз’яснення; 2) є підсистемою системи нормативно-правових актів; 3) є системою індивідуальних приписів; 4) має суб’єктивний характер.

588. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки системи законодавства:

1)є системою правил-роз’яснення; 2) первинним елементом є нормативно-правовий припис, об’єктивований у законах; 3) є системою індивідуальних приписів; 4) критерії угрупування нормативно-правових приписів є предмет і метод правового регулювання.

589. У відповідях під якими номерами правильно вказані структурні частини системи законодавства:

1)правило-роз’яснення; 2) інститут законодавства; 3) індивідуальний припис; 4) галузь законодавства.

590. У відповідях під якими номерами правильно вказані основні межі дії нормативно-правового акта:

1)конституція; 2) час; 3) закон; 4) простір.

591. !!!У відповідях під якими номерами правильно вказані основні межі дії нормативно-правового акта:

1) конституція; 2) коло суб’єктів (осіб); 3) закон; 4) предмет правового регулювання.

592. У відповідях під якими номерами правильно названі параметри дії нормативно-правового акту у часі:

1) набрання чинності; 2) систематизація; 3) зупинення чинності; 4) преюдиція.

593. У відповідях під якими номерами правильно названі параметри дії нормативно-правового акту у часі:

1) напрям дії; 2) систематизація; 3) припинення чинності; 4) преюдиція.

594. У відповідях під якими номерами правильно названі напрями дії нормативно-правових актів у часі:

1) проста; 2) зворотна; 3) пряма; 4) переживаюча

595. У відповідях під якими номерами правильно названі загальні правила щодо визначення моменту набрання чинності нормативно-правовим актом:

1) з моменту винесення рішення по справ; 2) з моменту прийняття; 3) по збігу строку оскарження; 4) з моменту опублікування.

596. У відповідях під якими номерами правильно названі загальні правила щодо визначення моменту набрання чинності нормативно-правовим актом:

1) з моменту винесення рішення по справ; 2) по збігу строку вказаного у нормативно-правовому акті; 3) по збігу строку оскарження; 4) з моменту отримання адресатом.

597. У відповідях під якими номерами правильно названі загальні правила щодо визначення моменту набрання чинності нормативно-правовим актом:

1) з моменту винесення рішення по справ; 2) в строк вказаний у нормативно-правовому акті; 3) по збігу строку оскарження; 4) з моменту підписання.

598. У відповідях під якими номерами правильно вказані офіційні джерела опублікування:

1) газета «Урядовий кур’єр»; 2) журнал «Віче»; 3) Офіційний вісник України; 4) газета «Високий замок».

599. !!!У відповідях під якими номерами правильно названі правила набрання чинності законами України:

1) з моменту прийняття (_Конституція_); 2) з моменту реєстрації у відповідних органах юстиції; 3) з дня офіційного оприлюднення (_референдуальні – опублікуваня); 4) через 10 днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачене законом, але не раніше дня опублікування

600. У відповідях під якими номерами правильно названі правила набрання чинності нормативними указами Президента України, якщо термін не вказується в указі:

1) з моменту прийняття; 2) з моменту реєстрації у відповідних органах юстиції; 3) з дня офіційного оприлюднення; 4) через 10 днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено указом, але не раніше дня опублікування.

601. У відповідях під якими номерами правильно названі правила набрання чинності нормативними постановами Верховної Ради України, якщо термін не вказується у постанові:

1) з моменту прийняття; 2) з моменту реєстрації у відповідних органах юстиції; 3) з дня офіційного оприлюднення; 4) через 10 днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено постановою, але не раніше дня опублікування.

602. У відповідях під якими номерами правильно названі правила набрання чинності рішення міської ради, якщо термін не вказується у рішенні:

1) з моменту прийняття; 2) з моменту реєстрації у відповідних органах юстиції; 3) з дня офіційного оприлюднення; 4) через 10 днів з дня офіційного оприлюднення.

603. У відповідях під якими номерами правильно названі правила набрання чинності нормативного розпорядження сільського голови, якщо термін не вказується у розпорядженні:

1)з моменту прийняття;2) з моменту реєстрації у відповідних органах юстиції; 3) з дня офіційного оприлюднення; 4) через 10 днів з дня офіційного оприлюднення.

604. У відповідях під якими номерами правильно названі правила набрання чинності нормативне розпорядження голови обласної державної адміністрації, якщо інше не вказується у розпорядженні.

1) з моменту прийняття; 2) з моменту реєстрації у відповідних органах юстиції; 3) з дня офіційного оприлюднення; 4) через 10 днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачене законом, але не раніше дня опублікування.

605. Визначте момент набрання чинності Закону України, в якому не зазначена дата набрання чинності, який опублікований у газеті “Урядовий кур’єр” 26.11.06 р. (однозначно)

1) 07.12.06; 2) 26.11.06; 3) 27.11.06; 4) 06.12.2006.

606. Визначте момент набрання чинності нормативним Указом Президента України від 05.12.2006 р., який опубліковано у газеті “Урядовий кур’єр” 14.12.2006 р. (строк набрання чинності в Указі не зазначено)

1) 25.12.2006; 2) 6.12.2006 ; 3) 16.12.2006; 4) 05.12.2006.

607. Визначте момент набрання чинності Закону України, в якому зазначено, що він набирає чинності 19.12.06

1) 28.12.2006; 2) 19.12.2006; 3) 29.12.2006; 4) 12.12.2006.

608. Визначте момент набрання чинності нормативною постановою Верховної Ради України від 12.12.2006 р., яка опублікована у газеті “Голос України” 14.12.2006 р. (строк набрання чинності у постанові не вказано).

1)25.12.2006; 2) 24.12.2006; 3) 15.12.2006; 4) 13.12.2006

609. Визначте момент набрання чинності законом України, який прийнятий на всеукраїнському референдумі та опублікований у газеті «Урядовий кур’єр» 22 січня 2007 р.:

1) 01.02.2007; 2) 23.01.2007; 3) 22.01.2007; 4) 31.01.2007.

610. Визначте момент набрання чинності закону України, в якому зазначено, що він набирає чинності 16.01.2007:

1) 15.01.2007; 2) 16.01.2007; 3) 25.01.2007; 4) 26.01.2007.

611. Визначте момент набрання чинності нормативним указом Президента України, в якому зазначено, що він набирає чинності 16.01.2007:

1) 15.01.2007; 2) 16.01.2007; 3) 25.01.2007; 4) 26.01.2007.

612. Визначте момент набрання чинності нормативним указом Президента України, в якому зазначено, що він набирає чинності 23.01.2007:

1) 22.01.2007; 2) 23.01.2007; 3) 01.02.2007; 4) 02.02.2007.

613. Визначте момент набрання чинності нормативною постановою Верховної Ради України, в якій зазначено, що вона набирає чинності 11.01.2007:

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 20.01.2007; 4) 21.01.2007.

614. Визначте момент набрання чинності нормативною постановою Верховної Ради України, в якій зазначено, що вона набирає чинності 11.01.2007:

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 20.01.2007; 4) 21.01.2007.

615. Визначте момент набрання чинності нормативною постановою Кабінету Міністрів України, що прийнята 11.01.2007 р. (дата набрання чинності у постанові не вказана):

1) 21.01.2007; 2) 12.01.2007; 3) 11.01.2007; 4) 22.01.2007.

616. !!!Визначте момент набрання чинності нормативною постановою Кабінету Міністрів України прийнятою 11.01.2007 р., в якій зазначено, що вона набирає чинності з 22.01.2007:

1)23.01.2007; 2) 22.01.2007; 3) 11.01.2007; 4) 12.01.2007.

617. Визначте момент набрання чинності наказом Міністерства транспорту і зв’язку України про затвердження тарифів на перевезення пасажирів від 10.01.2007 р., що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.01.2007 (дата набрання чинності у наказі не вказана):

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 02.02.2007; 4) 22.01.2007.

618. Визначте момент набрання чинності наказом Міністерства транспорту і зв’язку України про затвердження тарифів на перевезення пасажирів від 10.01.2007 р., що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.01.2007., і якому зазначено, що він набирає чинності 13.02.2007 р.:

1) 22.01.2001; 2) 01.02.2007; 3) 13.02.2007; 4) 16.02.2007.

619. Визначте момент набрання чинності наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2007 р., що визначає права людини, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.01.2007 (дата набрання чинності у наказі не вказана):

08.01.2007; 2) 22.01.2007; 3) 01.02.2007; 4) 02.02.2007.

620. Визначте момент набрання чинності наказом Міністерства економіки України та Фонду державного майна України, що має міжвідомчий характер від 10.01.2007 р. зареєстрований у Міністерстві юстиції 22.01.2007 р.:

1) 10.01.2007; 2) 22.01.2007; 3) 01.02.2007; 4) 02.02.2007.

621. Визначте момент набрання чинності розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10.01.2007 р., яке зареєстроване в обласному управлінні юстиції 15.01.2007 р.:

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 15.01.2007; 4) 16.01.2007.

622. Визначте момент набрання чинності розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10.01.2007 р., що має загальний характер, зареєстроване в обласному управлінні юстиції 15.01.2007 та опубліковане у місцевій газеті 16.01.2007:

1)11.01.2007; 2) 15.01.2007; 3) 16.01.2007; 4) 17.01.2007.

623. Визначте момент набрання чинності розпорядженням голови районної державної адміністрації від11.01.2007 р., що визначає права людини зареєстрований в обласному управлінні юстиції 15.01.2007 та опубліковане у місцевій газеті 17.01.2007:

1) 11.01.2007; 2) 12.01.2007; 3) 15.01.2007; 4) 18.01.2007.

624. Визначте момент набрання чинності рішенням міської ради від 15.01.2007 р., що опубліковане у місцевій газеті 16.01.2007 р.:

1) 15.01.2007; 2) 16.01.2007; 3) 17.01.2007; 4) 25.01.2007.

625. Визначте момент набрання чинності рішенням виконавчого комітету районної ради від 10.01.2007 р., яке оголошено по місцевому телебаченню 11.01.2007 р.:

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 12.01.2007; 4) 21.01.2007.

626. Визначте момент набрання чинності розпорядженням сільського голови від 10.01.2007, оголошеного на загальному сільському сході 11.01.2007 р.:

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 12.01.2007; 4) 21.01.2007.

627. Визначте момент набрання чинності наказом керівника державної установи від 10.01.2007 р.:

1) 10.01.2007; 2) 11.01.2007; 3) 12.01.2007; 4) 21.01.2007.

628. Визначте момент набрання чинності рішенням обласної ради від 12.01.2007 р., що опубліковане 15.01.2007 р. у місцевій газеті, в якому зазначено, що рішення набуває чинності 18.01.2007 р.:

1) 12.01.2007; 2) 15.01.2007; 3) 17.01.2007; 4) 18.01.2007.

629. Визначте момент набрання чинності рішенням обласної ради від 12.01.2007 р., що опубліковане 15.01.2007 р. у місцевій газеті, в якому зазначено, що рішення набуває чинності 17.01.2007 р.:

1)12.01.2007; 2) 15.01.2007; 3) 16.01.2007; 4) 17.01.2007.

630. Визначте момент набрання чинності наказом керівника державного підприємства від 15.01.2007 р., який доведений до відома працівників підприємства 16.01.2007 р.:

1)15.01.2007; 2) 16.01.2007; 3) 17.01.2007; 4) 25.01.2007.

631. Визначте момент набрання чинності рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2007 р., що зареєстроване у Міністерстві юстиції України 01.02.2007 р. (дата набрання чинності не вказана у рішенні):

1) 17.01.2007; 2) 18.01.2007; 3) 01.02.2007; 4) 12.02.2007.

632. У відповідях під якими номерами правильно названі правила зупинення дії нормативно-правових актів України:

1)з дня офіційного оприлюднення; 2) у випадку введення воєнного чи надзвичайного стану; 3) з моменту прийняття; 4) у випадку внесення протесту прокурора на незаконний нормативно-правовий акт органу виконавчої влади.

633. У відповідях під якими номерами правильно названі правила зупинення дії нормативно-правових актів України:

1)з дня офіційного оприлюднення; 2) незаконного рішення сільської ради розпорядженням сільського голови; 3) з моменту прийняття; 4) актів Кабінету Міністрів України з мотивів їх неконституційності Президентом України.

634. У відповідях під якими номерами правильно названі основні моменти зупинення дії нормативно-правових актів за законодавством України:

1) окремих актів чи їх частин у період введення надзвичайного стану; 2) скасування дії нормативно-правових актів суб’єктом, що його прийняв; 3) незаконних нормативно-правових актів органу виконавчої влади за протестом прокурора; 4) закінчення строку дії нормативно-правового акту.

635. У відповідях під якими номерами правильно названі основні моменти зупинення дії нормативно-правових актів за законодавством України:

1)окремих законів на відповідний фінансовий рік Законом України “Про Державний бюджет”; 2) скасування дії нормативно-правових актів суб’єктом, що його прийняв; 3) незаконного рішення сільської ради розпорядженням сільського голови; 4) закінчення строку дії нормативно-правового акту.

636. У відповідях під якими номерами правильно названі правила припинення дії нормативно-правових актів України:

1) з моменту офіційного оприлюднення; 2) з моменту прийняття нового нормативно-правового акта; 3) з моменту реєстрації; 4) закінчення строку дії.

637. !!!У відповідях під якими номерами правильно названі правила припинення дії нормативно-правових актів України:

1) з моменту офіційного оприлюднення; 2) зміна обставин з приводу яких приймався нормативно-правовий акт; 3) з моменту реєстрації; 4) скасування у порядку підлеглості.

638. У відповідях під якими номерами правильно названі правила припинення дії нормативно-правових актів України:

1) з моменту офіційного оприлюднення; 2) неконституційних нормативно-правових актів Конституційним Судом України; 3) з моменту реєстрації; 4) незаконних нормативно-правових актів судами загальної юрисдикції.

639. У відповідях під якими номерами правильно названі основні моменти припинення дії нормативно-правових актів за законодавством України:

1) дії окремих законів на відповідний фінансовий рік ЗУ “Про Державний бюджет”; 2) скасування дії нормативно-правових актів суб’єктом, що його прийняв; 3) незаконного рішення сільської ради розпорядженням сільського голови; 4) закінчення строку дії нормативно-правового акту.

640. У відповідях під якими номерами правильно названі основні моменти припинення дії нормативно-правових актів за законодавством України:

1) окремих законів на відповідний фінансовий рік ЗУ “Про Державний бюджет”; 2) незаконного розпорядження голови обласної державної адміністрації Президентом України; 3) прийняття нового нормативно-правового акту; 4) введення воєнного стану.

641. У відповідях під якими номерами правильно названі основні моменти припинення дії нормативно-правових актів за законодавством України:

1) окремих законів на відповідний фінансовий рік ЗУ “Про Державний бюджет”; 2) неконституційного нормативно-правового акту за рішенням Конституційного Суду України; 3) незаконного нормативно-правового акту за рішенням суду загальної юрисдикції; 4) введення воєнного стану.

642. У відповідях під якими номерами правильно названі основні моменти припинення дії нормативно-правових актів за законодавством України:

1) окремих законів на відповідний фінансовий рік ЗУ “Про Державний бюджет”; 2) скасування міською радою незаконного рішення її виконавчого комітету; 3) Президентом України незаконного акту Ради Міністрів Автономної Республіки Крим; 4) введення воєнного стану.

643. Дія нормативно-правових актів на правовідносини, які виникли після набрання ним чинності, а також на ті, що виникли до набрання ним чинності, але тривають (продовжують існувати) після набрання ним чинності:

1)зворотна дія; 2) пряма дія; 3) постійна дія; 4) переживаюча дія.

644. Дія нормативно-правового акту на правовідносини, які виникли до набрання ним чинності, але з моменту виникнення цих правовідносин:

1)зворотна дія; 2) пряма дія; 3) постійна дія; 4) переживаюча дія.

645. Дія нормативно-правового акту, на правовідносини, які виникли після набрання ним чинності; а на відносини, які виникли до набрання ним чинності і продовжують існувати може поширюватися дія попереднього нормативно-правового акту:

1) зворотна дія; 2) пряма дія; 3) постійна дія; 4) переживаюча дія.

646. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Неоскаржені судові рішення, ухвалені в першій інстанції до набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України, набирають законної сили в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України 1963 р. або Господарським процесуальним кодексом України 1991 року (Розд. УІІ Кодексу адміністративного судочинства України)

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча

647. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотну, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Після набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України розгляд справ щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, здійснюється в порядку встановленому цим Кодексом (розд. VІІ Кодексу адміністративного судочинства України)

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча

648. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього кодексу застосовується у положенні Цивільного Кодексу України до тих прав і обов’язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності (Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України).

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча

649. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Правила книги шостої Цивільного кодексу України застосовуються також до спадщини, яка відкрилася, але не була прийнята ніким із спадкоємців до набрання чинності цим Кодексом” (Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України)

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча

650. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння або пом’якшує кримінальну відповідальніст...., поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість”.

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

651. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “До приведення законодавства України у відповідність із Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України”, закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону”.

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

652. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Цивільний кодекс України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

653. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Правила ст. 1277 Цивільного кодексу України про відумерле майно застосовується також до спадщини, від дня відкриття якої до набрання чинності цим Кодексом спливло не менше одного року”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

654. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Правила Цивільного кодексу України про позовну давність застосовуються до позовів, строк, пред’явлення яких, встановлений законодавством, що діяло раніше, не сплив до набрання чинності цим Кодексом”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

655. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “До господарських відносин, що виникли до набрання чинності відповідними положеннями Господарського кодексу України, зазначені положення застосовуються щодо тих прав і обов’язків, які продовжують існувати або виникли після набрання чинності цими положеннями”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

656. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Положення Господарського кодексу України щодо відповідності за порушення правил здійснення господарської діяльності, а також за порушення господарських зобов’язань застосовуються у разі, якщо ці порушення були вчинені після набрання чинності зазначеними положеннями, крім випадків, коли за порушення господарських зобов’язань була встановлена інша відповідальність договором, укладеним до 1 січня 2004 р.”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

657. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Положення Господарського кодексу України щодо відповідальності за порушення правил здійснення господарської діяльності, а також за порушення господарських зобов’язань, вчинені до набрання чинності відповідними положеннями цього кодексу стосовно відповідальності учасників господарських відносин, застосовуються у разі якщо вони пом’якшують відповідальність за вказані порушення”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

658. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Звільнити від покарання (основного і додаткового) відповідно до частини другої ст. 74 цього Кодексу осіб, засуджених за кримінальним кодексом України 1960 р. за діяння, відповідальність за які не передбачена цим Кодексом: осіб засуджених на підставі частини третьої ст. 5 Кримінального кодексу України 1960 р.”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

659. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Звільнити ... осіб, засуджених за готування до злочину за частиною першою ст. 17 та відповідними статтями особливої частини Кримінального кодексу України 1960 р., якщо ці злочини належать до злочинів невеликої тяжкості”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

660. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Звільнити від покарання осіб засуджених вперше до покарання у виді позбавлення волі за злочини невеликої тяжкості, вчинені у віці до 18 років, відповідно до вимог частини другої ст. 12 та частини другої ст. 102 цього Кодексу”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

661. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Звільнити від покарання: військовослужбовців, засуджених за покарання у виді направлення в дисциплінарний батальйон на строк до шести місяців”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

662. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “З дня набрання чинності цим Кодексом не є особливо небезпечними рецедивістами особи, визнані такими відповідно до ст. 26 Кримінального кодексу України 1960 р.”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

663. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “У разі призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом за злочин, вчинений до набрання чинності цим Кодексом, суду слід керуватися вимогами ст. 44 Кримінального кодексу України 1960 р.”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

664. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “До осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі із застосуванням відстрочки виконання вироку відповідно до ст. 46 Кримінального кодексу України 1960 р., що застосовується ст. 78 цього кодексу”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

665. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “У разі звільнення від кримінальної відповідальності та покарання осіб які вчинили злочини до набрання чинності цим Кодексом, внаслідок зміни обстановки і втрати суспільної небезпечності діянням або особою, яка його вчинила, слід керуватися частиною першою або частиною другою ст. 50 Кримінального кодексу України 1960 р.”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

666. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Скоротити відповідно до частини третьої ст. 104 цього Кодексу умовно засудженим неповнолітнім іспитовий строк до 2-х років, якщо визначений судом іспитовий строк вище цієї межі”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

667. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “До позовів про визнання заперечуваного правочину недійсним і про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину, право на пред’явлення якого виникло до 1 січня 2004 р. застосовується позовна давність, встановлена для відповідних позовів законодавством, що діяло раніше”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

668. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Правила ст. 344 Цивільного кодексу України про набувальну давність поширюється також на випадки, коли володіння майном почалося за три роки до набрання чинності цим Кодексом”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

669. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “До договорів, що були укладені до 1 січня 2004 р. і продовжують діяти після набрання чинності Цивільного кодексу України, застосовуються правила цього Кодексу щодо підстав, порядку і наслідків зміни або розірвання договорів окремих видів незалежно від дати їх укладення”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

670. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “У виняткових випадках з метою припинення суспільно небезпечних групових проявів, чинність амністії може бути поширена на діяння вчинені до певної дати після оголошення амністії за умови обов’язкового виконання до цієї дати вимог, передбачених у законі про амністію (умовна амністія)”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

671. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Дія закону про амністію поширюється на злочини, вчинені до дня набрання ним чинності включно”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

672. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Встановити, що Господарський кодекс України застосовується до господарських відносин, які виникли після набрання чинності його положеннями відповідно до цього розділу”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

673. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормативно-правовий припис: “Правила Цивільного кодексу України про відповідальність за порушення договору застосовуються в тих випадках, коли відповідні порушення були допущені після набрання чинності цим Кодексом”:

1) пряма; 2) зворотна; 3) переживаюча.

674. Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі (пряму, зворотню, переживаючу) встановлює такий нормат<Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.022 с.)