Тема 9: «Правовий статус особи: теоретичні основи»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9: «Правовий статус особи: теоретичні основи»308. Закріплені у відповідних джерелах права і гарантовані державою суб’єктивні права та юридичні обов’язки особи:

1) об’єктивне право; 2) правові відносини; 3) правовий статус особи; 4) правовий порядок.

309. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правового статусу особи:

1) національний; 2) загальний; 3) моральний; 4) індивідуальний

310. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правового статусу особи:

1) національний; 2) спеціальний; 3) моральний; 4) загальний

311. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за суб’єктним складом:

1) активні; 2) колективні; 3) пасивні; 4) індивідуальні.

312. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за способом їх здійснення:

1) активні; 2) колективні; 3) пасивні; 4) індивідуальні.

313. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за змістом:

1) активні; 2) політичні; 3) пасивні; 4) соціальні.

314. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за змістом:

1) активні; 2) громадянські; 3) пасивні; 4) економічні.

315. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за змістом:

1) активні; 2) культурні; 3) пасивні; 4) політичні.

316. Система міжнародних та внутрішньодержавних правових засобів введення та забезпечення прав та свобод у національній юридичній практиці:

1) правотворчість; 2) правозастосування; 3) механізм впровадження прав та свобод людини; 4) кодифікація.

317. У відповідях під якими номерами правильно вказані стадії впровадження прав та свобод людини:

1) підготовка проекту нормативно-правового акту; 2) визначення співвідношення між внутрішньодержавним та міжнародних правом; 3) визначення етапів; 4) систематизація.

318. У відповідях під якими номерами правильно вказані стадії впровадження прав та свобод людини:

1) підготовка проекту нормативно-правового акту; 2) визначення суб’єкта впровадження; 3) встановлення меж впровадження; 4) систематизація.

319. У відповідях під якими номерами правильно вказані стадії впровадження прав та свобод людини:

1) підготовка проекту нормативно-правового акту; 2) встановлення засобів здійснення прав людини; 3) встановлення юридичних гарантій прав людини; 4) систематизація.

320. У відповідях під якими номерами правильно вказані стадії впровадження прав та свобод людини:

1) підготовка проекту нормативно-правового акту; 2) встановлення критеріїв відповідальності національній юридичній практиці; 3) встановлення процедур впровадження; 4) систематизація.

321. Система міжнародних та внутрішньодержавних правових засобів забезпечення реалізації, охорони та захисту прав людини:

2) правотворчість; 2) правозастосування; 3) юридичні гарантії; 4) кодифікація.

322. У відповідях під якими номерами правильно вказані види документальних юридичних гарантій прав людини за юридичною значимістю:

1) юридичні; 2) політичні; 3) економічні; 4) неюридичні.

323. У відповідях під якими номерами правильно вказані види документальних юридичних гарантій прав людини за природою актів:

1) нормативно-правові; 2) політичні; 3) економічні; 4) індивідуально-правові.

324. У відповідях під якими номерами правильно вказані види діяльнісних юридичних гарантій прав людини за суб’єктами:

1) політичні; 2) економічні; 3) правоохоронні; 4) судові.

325. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права; 2) Конституція України; 3) Загальна декларація прав людини; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

326. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права; 2) Конституція України; 3) Американська декларація прав і обов’язків людини; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

327. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Паризька Хартія для нової Європи; 2) Конституція України; 3) Африканська хартія прав людини і народів; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

328. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Конвенція про захист прав і основних свобод людини; 2) Конституція України; 3) Європейська соціальна хартія; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

329. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Європейська хартія регіональних мов; 2) Конституція України; 3) Рамкова конвенція про захист національних меншин; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

330. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Європейська конвенція про громадянство; 2) Конституція України; 3) Європейська конвенція про захист прав дітей; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

331. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Європейський суд з прав людини; 2) Конституція України; 3) Міжамериканський суд з прав людини; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

332. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Закон України “Про освіту”; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Закон України “Про політичні партії”; 4) Європейський Суд з прав людини

333. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Закон України “Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”; 4) Європейський Суд з прав людини

334. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Конституційний Суд України; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 4) Європейський Суд з прав людини

335. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Верховний Суд України; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Міністерство внутрішніх справ; 4) Європейський Суд з прав людини

336. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Закон України “Про інформацію”; 2) Загальна декларація прав людини; 3) правозахисна громадська організація; 4) Європейський Суд з прав людини

337. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 2) Загальна декларація прав людини; 3) апеляційний суд області; 4) Європейський Суд з прав людини

338. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Конституція України; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Апеляційний суд України; 4) Європейський Суд з прав людини

339. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Конституційний Суд України; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Конституція України; 4) Європейський Суд з прав людини

340. У відповідях під якими номерами правильно вказані тенденції розвитку правового статусу особи:

1) різноманітність механізмів захисту; 2) збільшення обсягу прав та свобод особи; 3) відсутність гласності; 4) збільшення кількості держав, що впроваджують права людини.

341. У відповідях під якими номерами правильно вказані тенденції розвитку правового статусу особи:

1) різноманітність механізмів захисту; 2) розширення змісту прав та свобод особи; 3) відсутність гласності; 4) посилення гарантованості прав та свобод особи.

342. У відповідях під якими номерами правильно вказані тенденції розвитку правового статусу особи:

1) різноманітність механізмів захисту; 2) ріст активності неурядових організацій у сфері захисту прав людини; 3) відсутність гласності; 4) зростання гарантованого міжнародно-правового захисту.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.02 с.)