Тема 13: «Правові відносини».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13: «Правові відносини». 

720. Передбачені нормами права зв’язки між суб’єктами права, що виникають у процесі здійснення ними прав та обов’язків:

1) суспільні відносини; 2) ідеологічні відносини; 3) правові відносини; 4) політичні відносини.

722. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1)встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) виникнення на підставі юридичних фактів; 3) врегульовується актом застосування права; 4) відносини, що передбачені нормою права.

723. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) є різновидом суспільних відносин; 3) врегульовується актом застосування права; 4) мають вольовий характер.

724. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) правосуб’єктність учасників відносин; 3) врегульовується актом застосування права; 4) наявність правового зв’язку між суб’єктами.

725. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) наявність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; 3) врегульовується актом застосування права; 4) виникають на підставі юридичних фактів.

726. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) компетентність суб’єкта; 2) праводієздатність суб’єкта; 3) передбаченість нормою права;4) офіційність

727. !!!У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1)легальність; 2) наявність у суб’єктів взаємних прав та обов’язків;

3) наявність юридичного факту; 4) регулятивність.

728. У відповідях під якими номерами правильно вказані юридичні передумови виникнення правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) правосуб’єктність; 3) врегульовується актом застосування права; 4) юридичний факт.

729. У відповідях під якими номерами правильно вказані юридичні передумови виникнення правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) передбаченість нормою права;3) врегульовується актом застосування права; 4) юридичний факт.

730. У відповідях під якими номерами правильно названі елементи складу правовідносин:

1) правоздатність; 2) об’єкт правовідносин; 3) суб’єкт правовідносин;4) дієздатність

731. !!!У відповідях під якими номерами правильно названі елементи складу правовідносин:

1) правоздатність; 2) суб’єктивне право;3) дієздатність;4) юридичний обов’язок

732. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правовідносин за галузевою належністю:

1)конституційні; 2) прості; 3) загальні; 4) цивільні

733. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правовідносин за характером дій зобов’язаного суб’єкта:

1) прості; 2) пасивні; 3) складні; 4) активні.

744. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правовідносин за часом здійснення:

1) загальні; 2) триваючі; 3) конкретні; 4) одноакті.

745. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правовідносин за функціями у правовому регулюванні:

1) матеріальні; 2) регулятивні; 3) охоронні; 4) соціальні.

746. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правовідносин за кількістю учасників (суб’єктним складом):

1) прості; 2) загальні; 3) складні; 4) конкретні.

747. Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовідносин: “Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб’єктів права власності”:

1) цивільний; 2) кримінальний; 3) адміністративно процесуальний; 4) цивільно-процесуальний

748. Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовідносин: “Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі”

1) цивільний; 2) кримінальний; 3) адміністративно процесуальний; 4) цивільно-процесуальний

749. Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовідносин: “Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність”

1) цивільний; 2) кримінальний; 3) адміністративно процесуальний; 4) цивільно-процесуальний

750. !!!Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовідносин: “Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава”:

1) цивільний; 2) кримінальний; 3) адміністративно процесуальний; 4) цивільно-процесуальний

751. Правосуб’єктний учасник суспільних відносин:

1) суб’єкт права; 2) суб’єкт правовідносин; 3) правопорушник; 4) суб’єкт застосування права.

752. Сукупність таких юридичних властивостей учасника суспільних відносин, як правоздатність, дієздатність, деліктоздатність:

1) юридичний факт; 2) суб’єктивне право; 3) правосуб’єктність; 4) юридичний обов’язок

753. Передбачена нормами права можливість суб’єкта мати права і нести обов’язки:

1) об’єктивне право; 2) правоздатність; 3) юридичний факт; 4) правопорушення

754. Передбачена нормами права можливість суб’єкта своїми діями набувати та здійснювати права і обов’язки:

1) суб’єктивне право; 2) дієздатність; 3) об’єктивне право; 4) реалізація права

755. Передбачена нормами права здатність суб’єкта нести юридичну відповідальність за вчинення протиправних дій:

1) дієздатність; 2) юридична відповідальність; 3) деліктоздатність; 4) правосуб’єктність

756. У відповідях під якими номерами правильно названі юридичні властивості суб’єкта правовідносин:

1) суб’єктивне права; 2) правоздатність; 3) деліктоздатність; 4) об’єктивне право

757. У відповідях під якими номерами правильно названі юридичні властивості суб’єкта правовідносин:

1) дієздатність; 2) юридичний обов’язок; 3) деліктоздатність; 4) суб’єктивне право.

758. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктів правовідносин:

1) космічний апарат; 2) фізична особа; 3) гідність людини; 4) соціальні спільності.

759. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктів правовідносин:

1) космічний апарат; 2) юридична особа; 3) гідність людини; 4) фізична особа.

760. У відповідях під якими номерами правильно названі види фізичних осіб (суб’єктів правовідносин):

1) підприємство; 2) громадянин; 3) юридична фірма; 4) біпатрид

761. У відповідях під якими номерами правильно названі види фізичних осіб:

1) іноземний громадянин; 2) установа; 3) апатрид; 4) підприємство

762. У відповідях під якими номерами правильно названо види юридичних осіб:

1) громадянин; 2) установа; 3) сільська рада; 4) іноземний громадянин

763. У відповідях під якими номерами правильно названо види юридичних осіб:

1) підприємство; 2) громадянин; 3) біпатрид; 4) фермерське господарство

764. У відповідях під якими номерами правильно названо вид юридичних осіб:

1) Міністерство внутрішніх справ України; 2) виробничий кооператив; 3) громадянин; 4) космічний апарат

765. У відповідях під якими номерами правильно названо види юридичних осіб:

1) Львівський національний університет імені Івана Франка; 2) громадянин; 3) міська рада; 4) автомобіль

766. У відповідях під якими номерами правильно названо види юридичних осіб:

1) Львівська обласна державна адміністрація; 2) костюм; 3) Укрзалізниця; 4) Указ Президента України

767. У відповідях під якими номерами правильно вказані види соціальних спільностей (суб’єктів правовідносин):

1) громадянин; 2) нація; 3) правоздатність; 4) національна меншина.

768. У відповідях під якими номерами правильно вказані види соціальних спільностей (суб’єктів правовідносин):

1) громадянин; 2) народ; 3) правоздатність; 4) мешканці міста.

769. Який вид правоздатності фізичних осіб передбачає можливість суб’єкта мати будь-які права та обов’язки, передбачені нормами права:

1) часткова; 2) загальна; 3) обмежена; 4) повна

770. Який вид правоздатності фізичних осіб передбачає можливість суб’єкта мати права і нести обов’язки у межах конкретної нормативно-правової галузі:

1) часткова; 2) галузева; 3) обмежена; 4) повна

771. Який вид правоздатності фізичних осіб передбачає, що для реалізації можливостей суб’єкта мати певні права та обов’язки, необхідні спеціальні (професійні) знання та навички:

1) часткова; 2) спеціальні; 3) обмежена; 4) повна.

772. У відповідях під якими номерами правильно вказаний вид дієздатності, що настає з 18 років:

1) загальна; 2) галузева; 3) повна; 4) часткова.

773. У відповідях під якими номерами правильно вказаний вид дієздатності, що настає з моменту укладення шлюбу у віці до 18 років:

1) загальна; 2) галузева; 3) повна; 4) часткова.

774. У відповідях під якими номерами правильно вказаний вид дієздатності, що настає з 14 до18 років:

1) загальна; 2) галузева; 3) неповна; 4) часткова.

775. У відповідях під якими номерами правильно вказаний вид дієздатності, що настає до 14 років:

1) загальна; 2) галузева; 3) часткова; 4) неповна.

776. У відповідях під якими номерами правильно вказаний вид дієздатності, коли в установленому законом порядку допускається її обмеження за судовим рішенням

1) загальна; 2) галузева; 3) обмежена; 4) часткова.

777. !!!Який суб’єкт правовідносин має спеціальну правосуб’єкність:

1) громадянин; 2) юридична особа; 3) апатрид; 4) біпатрид.

778. У якого суб’єкта правовідносин правоздатність виникає з моменту народження:

1) фізична особа; 2) підприємство; 3) установа; 4) соціальна спільність.

779. У якого суб’єкта правовідносин правоздатність припиняється зі смертю:

1) фізична особа; 2) підприємство; 3) установа; 4) соціальна спільність.

780. У якого суб’єкта правовідносин дієздатність виникає з досягненням певного віку, передбаченого нормою права:

1) фізична особа; 2) підприємство; 3) установа; 4) соціальна спільність.

781. У якого суб’єкта правовідносин деліктоздатність виникає з досягненням певного віку і це передбачено нормою права:

1) фізична особа; 2) підприємство; 3) установа; 4) соціальна спільність.

782. У якого суб’єкта правовідносин правоздатність, дієздатність та деліктоздатність виникають одночасно::

1) громадянин; 2) апатрид; 3) юридична особа; 4) біпатрид.

783. Явища (блага), з приводу яких виникають, змінюються, припиняються правовідносини:

1) суб’єкти правовідносин; 2) об’єкти правовідносин;

3) юридичні факти; 4) юридичні норми

784. Вкажіть, що є об’єктом правовідносин:

1) речі; 2) юридичні властивості акту правозастосування;

3) автомобіль; 4) юридичні властивості підзаконного нормативно-правового акту.

785. Вкажіть, що є об’єктом правовідносин:

1) життя людини; 2) юридичні властивості акту правозастосування;

3) ділова репутація; 4) юридичні властивості підзаконного нормативно-правового акту.

786. Вкажіть, що є об’єктом правовідносин:

1) гідність людини; 2) юридичні властивості акту правозастосування;

3) цінні папери; 4) юридичні властивості підзаконного нормативно-правового акту.

787.Вкажіть, що є об’єктом правовідносин:

1) картина; 2) юридичні властивості акту правозастосування;3) здоров’я людини;

4) юридичні властивості підзаконного нормативно-правового акту.

788. Передбачена нормою права можливість певної поведінки суб’єкта, спрямованої на задоволення власних інтересів:

1) об’єктивне право; 2) суб’єктивне право; 3) юридичний обов’язок; 4) реалізація права

789. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки суб’єктивного права:

1) створення нормативно-правових приписів; 2) можлива поведінка суб’єкта; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) забезпечується державою

790. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки суб’єктивного права:

1) наявність нормативно-правових приписів; 2) можливості суб’єкта передбачені нормою права; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) здійснюється уповноваженим суб’єктом у своїх інтересах.

791. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки суб’єктивного права:

1) наявність нормативно-правових приписів; 2) здійснюється у межах визначених нормою права; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) забезпечується обов’язками інших суб’єктів.

792. У відповідях під якими номерами правильно названі елементи суб’єктивного права:

1) необхідність утримуватися від певних дій; 2) можливість власною поведінкою задовольняти свої потреби; 3) юридична відповідальність; 4) можливість вимагати певної поведінки від інших суб’єктів

793. У відповідях під якими номерами правильно названі елементи суб’єктивного права:

1)необхідність утримуватися від певних дій; 2) можливість звертатися до держави за захистом; 3) юридична відповідальність; 4) можливість користуватися певним благом

794. Передбачена нормою права необхідність певної поведінки суб’єкта для задоволення інтересів уповноваженої особи:

1) суб’єктивне право; 2) об’єктивне право;

3) юридичний обов’язок; 4) юридична відповідальність

795. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки юридичного обов’язку:

1) є необхідною поведінкою суб’єкта; 2) створення нормативно-правових приписів;

3) здійснення поведінки в інтересах уповноваженої особи; 4) тлумачення нормативно-правових приписів

796. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки юридичного обов’язку:

1) здійснюється у межах визначених нормою права; 2) можливості суб’єкта передбачені нормою права; 3) забезпечуються засобами державного примусу;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.015 с.)