Що відноситься до об'єктів страхування?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що відноситься до об'єктів страхування?а) судно, у тому числі й таке, що будується, а також його спорядження, такелаж і устаткування (виключно каско);

б) будь-який інтерес, пов’язаний із мореплавством, а саме: судно, у тому числі й таке, і де будується, вантаж, фрахт, плата за проїзд, орендна плата, очікуваний від вантажу прибуток і вимоги, що забезпечуються судном, вантажем і фрахтом, заробітна плата, інші винагороди капітана, членів команди судна, цивільна відповідаль­ність судновласника і перевізника, а також ризик, узятий на себе страховиком (перестрахування);

в) інтерес, пов’язаний із судном, вантаж, фрахт, цивільна відповідаль­ність судновласника і перевізника, а також ризик, узятий на себе страховиком (перестрахування);

г) судно, яке знаходиться в експлуатації (із моменту спуску на воду).

88. Щоє об’єктом при страхуванні суден (каско)?

а) корпус судна, паливно-мастильні матеріали, вантаж;

б) корпус судна з його машинами, обладнанням;

в) корпус судна з його машинами, обладнанням, устаткуванням і такелажем;

г) корпус судна з його машинами, обладнанням, устаткуванням, такелажем і пасажирами.

89. Термін закінчення права на абандон:

а) 1 місяць;

б) 3 місяці;

в) 6 місяців;

г) 12 місяців.

79. Особливістю майнового страхуванняє:

а) надання страхувальникові фінансової допомоги;

б) на страхування приймаються тільки будівлі;

в) визначення страхової суми ґрунтується на дійсній вартості застрахованих об’єктів;

г) страхова сума не встановлюється, визначається гранична сума відшкодування.

Які види домашнього майна із зазначених нижче не приймаються на страхування?

а) незавершені об’єкти будівництва;

б) грошові кошти (готівка);

в) транспортні засоби;

г) товарні запаси і готова продукція.

91. При страхуванні домашнього майна, яке належить громадянам, страхується:

а) все майно (загальний договір);

б) окремі предмети домашнього майна;

в) колекції картин та антикварні речі (спеціальний договір);

г) всі відповіді правильні.

92. За основу при оцінюванні будівель страховики України беруть:

а) договірну вартість;

б) ринкову вартість, що склалася в даному регіоні;

в) первісну вартість;

г) дійсну вартість.

93. Страховик не несе відповідальності за збитки, завдані:

а) неправомірними діями третьої особи;

б) конструктивними недоліками будівель;

в) навмисними діями повнолітніх членів родини страхувальника;

г) експлуатацією несправних електроприладів.

94. Страхування будівель здійснюється за системою:

а) першого ризику;

б) пропорційної відповідальності;

в) граничної відповідальності;

г) з використанням франшиз.

95. До оформлення договору страхування страховик не може:

а) з’ясувати вартість будівлі;

б) оглянути будівлю;

в) обчислити суму страхового відшкодування;

г) з’ясувати факт належності будівель страхувальникові.

96. При настанні страхового випадку страхувальник має:

а) заявити про страховий випадок до компетентних органів;

б) скласти страховий акт;

в) одразу після страхового випадку почати відновлювальні роботи;

г) обчислити суму збитку.

97. Страховик відмовить у виплаті страхового відшкодуван­ня, якщо:

а) страхувальник із заявою про відшкодування збитків від викрадення майна звернувся через тиждень;

б) якщо двері будівлі пошкоджені при викраденні майна із садового будинку;

в) збиток заподіяний прибудованій новій споруді;

г) пошкодження підлоги та стін будівлі сталося внаслідок раптового розриву груб опалювальної системи.

98. Страхування тварин не здійснюється на випадок:

а) загибелі або забою тварини внаслідок нещасних випадків та стихійного лиха;

б) викрадення;

в) хірургічної операції;

г) інфекційних хвороб.

99. На страхування приймаються:

а) усі тварини одного виду та віку;

б) усі тварини одного виду, що досягли страхового віку;

в) лише одна тварина з усіх наявних у господарстві;

г) тварини різних видів та одного віку.

У яких із названих далі випадків страховик несе відпо-відальність за збитки, завдані домашньому майну?

а) знищення або пошкодження гризунами, комахами;

б) виходу підґрунтових вод, осідання ґрунту;

в) знищення або пошкодження його при реалізації;

г) заволодіння третьою особою шляхом шахрайства.

Яке майно підлягає страхуванню згідно з договором?

а) будівлі, що підлягають зносу;

б) продукція, отримана від населення для переробки, зберігання тощо;

в) усе майно, яке належить підприємству;

г) гроші, цінні папери.

 

Плани практичних занять

Змістовий модуль 1.Принципи та зміст сучасних

Страхових послуг

Практичне заняття 1. Страхові послуги та особливості їх реалізації(2год.)

1. Необхідність та значення страхової послуги.

2. Роль і місце страхових брокерів в реалізації страхових послуг .

3. Роль реклами в просуванні страхових послуг до страхувальників.

4. Споживча вартість страхової послуги та її ціна.

5. Правове забезпечення страхових послуг. Державне регулювання ринку страхових послуг в Україні.

6. Специфіка реалізації страхових послуг. Вивчення і формування попиту на страхові послуги.

7. Характеристика систем продажу (каналів реалізації) страхових полісів. Основні виконавці аквізиції. Безпосередній, комбінований та опосередкований продаж: переваги й недоліки. Страхові агенти: специфіка роботи, основні види, кваліфікаційні вимоги та види винагород за роботу.

 

Література: [1, 3, 6, 20, 28, 30, 33, 34]

 

Практичне заняття 2 - 3. Порядок укладення та ведення страхової угоди ( 4 год.) 1. Поняття та зміст договору страхування. Страховий поліс як вид договору страхування. 2. Права та обов’язки сторін страхового договору. 3. Підготовка, укладання та адміністрування страхової угоди. 4. Заява про страхування, її значення і зміст. 5. Андеррайтинг: поняття, основні етапи та завдання. 6. Припинення дії договору страхування. Порядок врегулювання вимог страхувальника щодо виплати відшкодування.  

.Література: [1, 3, 25, 30, 33]

 

Практичне заняття 4. Страхування життя та пенсій (2год.)

1. Необхідність і значення послуг зі страхового захисту життя та пенсій громадян. Особливості страхування життя і пенсій в Україні.

2. Порядок визначення і сплати страхових внесків при страхуванні життя.

3. Організація роботи страхової компанії з визначення страхових і ви­купних сум в особистому страхуванні. Гнучкість накопичуваних програм окремих страховиків.

4. Порядок укладання договорів та основні умови змішаного страху­вання життя.

5. Страхування ренти (пенсійне страхування) індивідуального типу і на принципі взаємності.

6. Страхування життя дітей.

7. Страхування на дожиття до певного терміну чи події (шлюбне страхування).

 

Література: [5, 13, 14, 18, 19, 23]

 

Практичне заняття 5. Страхування від нещасних випадків (2год.)

1. Економічна необхідність, сутність і значення страхового захисту громадян від нещасних випадків.

2. Механізм надання послуг із страхування від нещасних випадків. Форми і види страхування від нещасних випадків.

3. Обов'язкові види страхування від нещасних випадків. Особливості проведення та виплати відшкодування.

4. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків. Види страхування. Страхові випадки, обмеження страхування, групи ризику страхування, тарифні ставки.

5. Дії сторін при настанні страхового випадку. Порядок проведення страхових виплат.

 

Література: [1, 3, 9, 13, 17, 30, 32]

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.012 с.)