Опишіть сторони життєдіяльності організаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опишіть сторони життєдіяльності організаціїВодночас є сторони життєдіяльності організації, характеристики яких повинен попередньо вивчити потенційний працівник (рис. 3.8).

Психологічна угода і типи адаптації працівників до організаційного оточення

Визначте, що таке психологічна угода

Психологічна угода - це сукупність очікувань особи відповідно до її внеску в організацію, а також те, що організація надає їй натомість.

Назвіть, чого стосуються очікування індивіда

Основні очікування індивіда стосуються:

- змісту і значимості роботи;

- оригінальності і творчого характеру роботи;

- цікавості та інтенсивності роботи;

- ступеня незалежності, прав і влади на роботі;

- ступеня відповідальності й ризику;

- престижності і статусу роботи;

- ступеня залучення роботи до більш широкого діяльнісного процесу;

- безпеки і комфортності умов на роботі;

- визнання і заохочення гарної роботи;

- заробітної плати і премій;

- соціальної захищеності та інших соціальних благ, що нада­ються організацією;

- гарантій росту і розвитку;

- дисципліни та інших нормативних аспектів, які регламен­тують поведінку на роботі;

- відносин між членами організації;

- конкретних осіб, що працюють в організації.

Назвіть, що очікує організація від індивіда

Організація очікує від людини, що вона проявить себе як:

- фахівець у певній сфері, що володіє певними знаннями і кваліфікацією;

- член організації, що сприяє її успішному функціонуванню й розвитку;

- людина, яка володіє певними особистісними і моральними рисами;

- член організації, здатний комунікувати і підтримувати гарні стосунки з колегами;

- член організації, що поділяє її цінності;

- працівник, який прагне до удосконалення своїх виконавчих здібностей;

- людина, віддана організації та готова відстоювати її інтереси;

- виконавець певної роботи, готовий здійснювати її з належ­ною віддачею і на належному якісному рівні;

- член організації, здатний посісти певне місце в організації та готовий взяти на себе відповідні зобов'язання та відповідальність;

- співробітник, що слідує прийнятим в організації нормам по­ведінки, розпорядку і розпорядженням керівництва.

Охарактеризуйте підходи до встановлення взаємодії людини та організації

Існують два основних підходи до встановлення взаємодії лю­дини та організації (рис. 3.10).

Людина підбирається для виконання певної роботи: Робота підбирається для людини:
- вивчення роботи; - опис роботи; - визначення кваліфікаційних вимог; - відбір кандидатів за кваліфікаційними вимогами; - призначення людини на певну роботу - вивчення можливостей і прагнень людини; - закріплення за людиною певного місця в організації; - підбір роботи, найбільш відповідної можливостям людини; - закріплення роботи за людиною

Опишіть типи адаптації новими членами організації

Залежно від того, які норми і цінності прийняті новим членом організації, може бути виділено чотири типи адаптації (рис. 3.11):

1) заперечення (не приймаються жодні норми й цінності);

2) конформізм (приймаються усі норми й цінності);

3) мімікрія (основні норми і цінності не прийняті, але дотри­муються необов'язкові норми й цінності, що маскують неприйняття основних);

4) адаптивний індивідуалізм (обов'язкові норми й цінності прийняті, необов' язкові приймаються частково або не приймаються повністю).

Тема 4. Критеріальна основа та сегменти організаційної поведінки

Поняття й складові критеріальної основи поведінки

Визначте суть поняття критеріальної поведінки та назвіть її складові

Охарактеризуйте цінності та ставлення як складові критеріальної поведінки

Охарактеризуйте вірування та принципи як складові критеріальної поведінки

Цінності та ціннісні орієнтації

Визначте суть і структуру поняття цінності

Опишіть класифікацію цінностей

Визначте суть трудових цінностей та охарактеризуйте їх класифікацію

7. Визначте сутьціннісних орієнтацій

Охарактеризуйте напрямки орієнтації у трудовій діяльності

Визначте, що означають цінності-цілі та цінності-засоби?

Ставлення до праці як визначальний фактор трудової поведінки

Визначте, що означає ставлення до праці. В яких елементах воно проявляється

Охарактеризуйте види реальної трудової поведінки працівника

Охарактеризуйте важливі завдання менеджменту та назвіть типі ставлення працівника до праці

Опишіть такі типі ставлення працівника до праці, як задоволення та зацікавленості роботою

Опишіть такі типі ставлення працівника до праці, як організаційні зобов’язання та пошук скорочення дисонансуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.007 с.)