Обробка та аналіз результатівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обробка та аналіз результатівЗа кожну позитивну відповідь нараховується певна кількість балів. За відповідь

ніколи не буває поставте – 5 балів;

трапляється дуже рідко – 4 бали;

часом буває – 3 бали;

буває часто – 2 бали;

виявляється майже завжди – 1 бал.

Бали, одержані за відповіді на кожне запитання, відповідають певному коефіцієнту тривожності (див. Табл.1) чи коефіцієнту депресії (див. Табл..2).

 

№ питання Бали
-1,33 -0,44 1,18 1,31 0,87
-1,08 -1,3 -0,6 0,37 1,44
-1,6 -1,34 -0,4 -0,6 0,88
-1,11 0,54 1,22 0,47
-0,9 -1,32 -0,41 0,41 1,2
-1,19 -0,2 1,04 1,03 0,4
-0,78 -1,48 -1,38 0,11 0,48
-1,26 -0,93 -0,4 0,34 1,24
-1,23 -0,74 0,37 0,63
-1,92 -0,36 0,28 0,56 0,1

Табл. 1.Значення діагностичних коефіцієнтів тривожності

 

№ питання Бали
-1,58 -1,45 -0,41 0,7 1,46
-1,51 -1,53 -0,34 0,58 1,4
-1,45 -1,26 -1 0,83
-1,38 -1,62 -0,22 0,32 0,75
-1,3 -1,5 -0,15 0,8 1,22
-1,34 -1,34 -0,5 0,3 0,72
-1,2 -1,23 -0,36 0,56 -0,2
-1,08 -1,08 -1,18 0,46
-1,2 -1,26 -0,37 0,21 0,42
-1,08 -0,54 -0,1 0,25 0,32

Табл. 2.Значення діагностичних коефіцієнтів депресії

 

Бали, отримані при відповідях, замінюються діагностичними коефіцієнтами. Для кожного стану окремо (депресії або тривожності) підраховується математична сума коефіцієнтів (із урахуванням позитивного чи негативного знаків). Якщо сума більша +1,28, то це свідчить про гарний психічний стан. Якщо сума менша -1,28, то це свідчить про виражену психічну напругу, тривожність, депресію. Проміжні значення (від -1,28 до +1,28) свідчать про невизначений психічний стан. Сума, що знаходиться в межах від -5,6 до -1,28, свідчить про граничні психічні стани.

 

 

Методика 3. Вивчення негативних емоційних станів підлітка/старшокласника.

Мета дослідження: дослідити типові негативні психічні стани підлітка/старшокласника.

Матеріали та обладнання: бланк дослідження (Додаток 9), ручка.

Інструкція досліджуваному: «Перед Вами судження, які описують емоційні стани. Оцініть, наскільки кожне з них Вам підходить, зробивши позначки «+» у стовпчиках: «підходить», «не зовсім підходить», «не підходить».

 

Обробка та аналіз результатів

Бали підраховуються окремо по чотирьом різним шкалам: 1.Тривога– судження 1-10; 2.Фрустрація (переживання невдачі)– судження 11-20; 3.Агресивність– судження 21-30; 4.Ригідність (інертність до змін)судження 31-40.За кожну відповідь «підходить» нараховується 2 бали, за відповідь «не зовсім підходить» – 1 бал, за відповідь «не підходить» – 0 балів.

На основі підрахованих балів визначаємо рівень прояву кожного з цих психічних станів у досліджуваного: 0 – 7 балів – низький рівень; 8 – 14 балів– середній рівень; 15 – 20 балів – високий рівень.

Високий рівень тривоги приводить до підвищення втомлюваності, невпевненості в собі, постійного очікування неприємностей. Низький рівень тривоги може свідчити про надмірну самовпевненість, байдужість і пасивність до діяльності, оточення.

Високий рівень фрустрації свідчить про занижену самооцінку, страх перед труднощами і невдачами. Низький рівень фрустрації – навпаки, про стійкість до невдач і труднощів.

Високий рівень агресивності свідчить про схильність до негативних афектів. Низький – про позитивне ставлення до оточуючого світу.

Високий рівень ригідності свідчить про низьку адаптованість до змінюваних умов життя, труднощі у перебудові. Низькі показники – навпаки, про високу здатність до адаптації до змін.

 

Методика 4. Діагностика показників та форм агресії А.Басса – А.Дарки

Мета дослідження: визначити показники та форми агресії підлітка / старшокласника. Матеріали та обладнання: бланк дослідження (Додаток 10), ручка.

Інструкціядосліджуваному: «Вам пропонується 75 тверджень. Уважно прочитайте кожне з них і, не роздумуючи довго, дайте на них відповідь «Так», якщо згодні, або «Ні», якщо не згодні, поставивши відмітку («+» або іншу позначку) у відповідну графу».

 

Обробка та аналіз результатів

Бали підраховуються по кожній шкалі окремо. За кожну відповідь, що співпадає з ключем, нараховується один бал.

Показники і форми агресії № тверджень
1. Фізична агресія 1+, 9-, 17-, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+
2. Вербальна агресія 7+, 15+, 23+, 31+, 39-, 46+, 53+, 60+, 66-, 71+, 73+, 74-, 75-
3. Непряма агресія 2+, 10+, 18+, 26-, 34+, 42+, 49-, 56+, 63+
3. Негативізм 4+, 12+, 20+, 28+, 36-
4. Роздратування 3+, 11-, 19+, 27+, 35-, 43+, 50+, 57+, 64+, 69-, 72+
5. Підозріливість 6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 65-, 70-
6. Образа 5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+
7. Почуття провини 8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 67+

Після цього визначаються сумарні показники: ІА (індекс агресивності) = (1 + 2 + 3) : 3; ІВ (індекс ворожості) = (6 + 7) : 2. Нормою ІА є величина, що дорівнює 21 ± 4, а нормою ІВ – величина, що дорівнює 6,5 – 7 ± 3. При аналізі результатів слід розрізняти агресивність як властивість особистості і агресію, як акт поведінки, які можуть бути зрозумілими лише в контексті цілісного психологічного аналізу мотиваційної сфери особистості.

Характеристика показників і форм агресії

1. Фізична агресія – використання фізичної сили проти іншої людини.

2. Вербальна агресія – вираження негативних почуттів як через форму (крик, вищання), так і через зміст словесних звертань до інших осіб (погрози, прокляття).

3. Непряма агресія – використання агресії, обхідним шляхом спрямованої проти інших осіб (плітки, жарти), і ні на кого не спрямованих, невпорядкованих спалахів люті (крик, тупотіння ногами тощо).

4. Негативізм – опозиційна форма поведінки (зазвичай, спрямована проти авторитетів або керівництва) від пасивної протидії до активної боротьби проти встановлених законів, правил, звичаїв.

5. Роздратування – готовність за найменшого «збудження» стати запальним, різким, грубим (готовність до проявів негативних почуттів).

6. Підозріливість – схильність до недовіри й «обережного» ставлення до людей, яке ґрунтується на переконанні, що оточуючі прагнуть завдати школи.

7. Образа – заздрість і ненависть до оточуючих і світу в цілому за реальні чи уявні страждання.

8. Почуття провини – виражає можливе переконання людини в тому, що вона – погана і чинить недобре і свідчить про наявність докорів сумління.

Методика 5. Вивчення імпульсивності підлітків/старшокласників.

Мета дослідження: визначити рівень імпульсивності підлітка / старшокласника.

Матеріали та обладнання: бланк дослідження (Додаток 11), ручка.

Інструкціядосліджуваному: «Вам пропонується 20 питань. До кожного питання подаються варіанти відповідей. Уважно прочитайте кожне питання і оберіть лише один варіант відповіді. В тесті немає «поганих» або «хороших» відповідей. Спробуйте відчути себе вільно і відповідати щиро. Віддавайте перевагу тій відповіді, яка перша спадає вам на думку».

 

Обробка та аналіз результатів

Підрахуйте загальну суму балів по тесту наступним чином. Для питань 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 16 номери відповідей відповідають кількості балів. Наприклад, учень обрав відповідь №2, значить за це питання ви нараховуєте 2 бали. Для питань 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 бали нараховуються у зворотному порядку. Тобто, якщо учень на четверте питання вибрав відповідь №1, то ви нараховуєте 4 бали, якщо №2 – 3 бали, якщо №3 – 2 бали, а якщо №4 – то 1 бал.

Найменший показник, який ви можете отримати, – 20 балів, найбільший – 80 балів.

66 – 80 балів – високий рівень імпульсивності. Людина не здатна контролювати свої емоції, їй важко доводити справу до кінця. Труднощі лякають. Імпульсивні особи не мають чітко визначених життєвих планів, не мають стійких інтересів, вони захоплюються то одним, то іншим (Важливо скласти програму самовиховання, спрямовану на зниження імпульсивності і розвиток цілеспрямованості).

35 – 65 балів – середній рівень імпульсивності. В напружених ситуаціях людині буває важко стримати себе, при серйозних труднощах або невдачах може покинути почату справу. Але при належній підтримці та контролі ззовні здатна впоратись з цими труднощами. Мають більш менш чіткі життєві цілі та визначені інтереси, проте вони можуть змінюватись під впливом обставин (Важливо розвивати цілеспрямованість).

34 – 20 балів – низький рівень імпульсивності. Людина цілеспрямована, має чіткі життєві плани, проявляє наполегливість у досягненні поставлених цілей, прагне доводити розпочату справу до кінця.

 

 

Методика 5. Вивчення вольової саморегуляції методом анкетування.

Мета дослідження: дослідити рівень розвитку наполегливості та самовладання за допомогою питальника А.В. Зверкова та Е.В. Ейдемана.

Матеріали та обладнання: бланк дослідження (Додаток 12), ручка.

Інструкція досліджуваному: «Вам пропонується анкета, яка складається з 30 тверджень. Уважно прочитайте кожне твердження і вирішіть, наскільки воно вірне чи невірне по відношенню до Вас. Якщо твердження вірне по відношенню до Вас, то поставте у бланку питальника напроти цього твердження знак «+», а якщо твердження не вірне, то знак «-».

 

Обробка та аналіз результатів

Підрахуйте кількість балів за кожною шкалою, використовуючи наступні ключі:

Наполегливість 1. ; 2. +; 6.; 9.+; 10.; 11.+; 13.;16.;17.+; 18.+; 20.; 22.; 24.+; 25.; 27.+.
Самовладання 3. +; 4.+; 5.+; 7.+; 14.;16.; 27.+; 28.; 29.; 30..

Наполегливість

15 – 14 балів –втрата гнучкості в поведінці.Людина не може заспокоїтись, доки не завершить почату справу, нічого не помічає окрім своєї цілі. Надмірно вимоглива до себе. Але при цьому їй важко помічати інші важливі речі: вона може не врахувати те, що обставини змінилися і розпочату справу краще відкласти або взагалі припинити. Така людина за справою часто не помічає інших людей та їх потреби, нехтує своїм здоров’ям. Зазвичай причина такої поведінки – сильне бажання отримати схвалення значущих людей (найчастіше батьків, рідше вчителів, тренерів) і разом з цим страх не виправдати їх очікування.

· Слід тимчасово знизити вимоги до учня. Також слід переконати учня, що на даному етапі «формула його успіху» полягає не у гонитві за кінцевим результатом (відмінний атестат, хороша оцінка за чверть), а у спокійному, ретельному і точному відпрацюванні різних навичок і умінь з предмету, які знадобляться в майбутньому. Наприклад, точна вимова звука іноземної мови, або точне і чітке відтворення фізичного руху.

· Корисно допомогти учневі усвідомити, що його поведінка буває часто неефективною і може навіть зашкодить досягненню його інших важливих життєвих цілей (близькі стосунки, здоров’я).

· По можливості слід провести роботу з батьками, щоб вони також знизили тиск на учня, більше підтримували.

13 – 8 балів –високий рівень наполегливості. Людині властива працездатність, активність. Перешкоди лише додають такій людині більшої активності, мобілізують. Вона не відволікається на різні спокусливі альтернативи, головна її цінність – розпочата справа. Доводить справи до кінця. У неї розвинуте почуття обов’язку, вона поважає встановлені правила, намагається цілком підкорити їм свою поведінку.

7 – 3 бали –недостатньо високий рівень наполегливості.Людина не достатньо працездатна й активна. Перешкоди можуть відбити у неї бажання завершити розпочату справу. Не достатньо обов’язкова. Часто відволікається на сторонні справи, їй важко підкорювати себе встановленим правилам. Вона не самостійна і потребує регулярного зовнішнього контролю та заохочування.

· Постійне відволікання учня й низька працездатність можуть бути пов’язані з слабким типом нервової системи. В такому випадку учневі потрібен індивідуальний підхід.

· Небажання учня долати перешкоди може бути пов’язане із страхом невдачі, невпевненістю в собі (це підтвердять низькі показники по шкалі «самовладання»). В такому випадку учня слід заохочувати за найменший успіх, а також за самі зусилля по доведенню справи до кінця. Важливо, щоб учень зміг відчути «смак» гордості за себе, поваги до себе за те, що він зміг подолати себе і досягти поставленої мети.

2 – 0 балів –низький рівень наполегливості. У таких учнів низька активність і мала працездатність.Вони легко піддаються впливу сторонніх стимулів, непослідовні у виконанні завдань, їм важко навіть певний час утримувати себе в роботі. При цьому вони невпевнені в собі, дуже чутливі, легко ображаються, проте можуть проявляти творчість і вигадливість там, де йдеться про уникнення роботи, отримання хорошої оцінки без належних знань. Зазвичай причинами є підвищена лабільність та імпульсивність, яка властива особам з слабким типом нервової системи, а також неправильне виховання в родині.

· Потребують індивідуального підходу, який врахує їх тип нервової діяльності.

· Потребують систематичного заохочення за докладання вольових зусиль у доведенні справи до кінця.

· По можливості має бути проведена робота з батьками. Важливо з'ясувати, які вимоги батьки пред’являють до учня, наскільки ці вимоги відповідають реальним можливостям учня, наскільки батьки послідовні і наполегливі у своїх вимогах, чи доводять вони самі почате до кінця, чи виконують свої обіцянки. Слід пояснити батькам, що саме має бути зміненим у їх стилі виховання, якщо вони зацікавлені у розвитку вольових якостей дитини.

Самовладання

10 балів –надмірнийсамоконтроль.Прагнення до постійного самоконтролю може приводити до підвищення внутрішнього напруження, переважання постійної тривоги і втомлюваності. Зазвичай причина такої поведінки – страх не виправдати очікування батьків, надмірний тиск з боку батьків або однолітків.

· Слід тимчасово знизити вимоги до учня. Допомогти йому знизити вимоги до себе до більш реалістичного рівня.

· За необхідності провести роботу з батьками, щоб вони також знизили тиск на учня, більше підтримували.

· Якщо причина в стосунках з однолітками, допомогти учневі розв’язати цю проблему, надати необхідну підтримку.

9 – 6 балів –високий рівень самовладання.Це емоційно стійкі люди, які добре володіють собою в різних ситуаціях. Їм властиві внутрішній спокій, впевненість в собі, вони не бояться невідомого і неочікуваного, самостійні й незалежні.

5 – 2 бали –недостатньо високий рівень самовладання.Людина не достатньо володіє собою, в значущих для неї ситуаціях може піддатися впливу емоцій. Внутрішня рівновага хитка, людина час від часу втрачає впевненість в собі. Тому може проявлятися залежність від інших людей та їх думки, а невідоме і неочікуване більше лякає, ніж приваблює.

· Слід розвивати впевненість учня в собі. Для цього учня важливо заохочувати за кожен успіх і не дуже акцентувати увагу на невдачах.

· Слід допомогти учневі навчитись контролювати свої емоції, для цього варто навчити його нескладним прийомам саморегуляції – дихальним вправам, які знижують тривогу та гнів, заспокоюють.

1 – 0 балів –низький рівень самовладання.Людині властива імпульсивність, вона легко піддається емоціям, її легко образити. Її лякає все нове і невідоме, тому вона віддає перевагу всьому традиційному, звичному. Зазвичай причиною такої поведінки є особливості нервової системи (слабкий та неврівноважений тип) та неправильне виховання в сім'ї (відсутність вимог до дитини, непослідовність у вимогах, або надмірний тиск).

· Потребують індивідуального підходу, який врахує їх тип нервової діяльності.

· Важливо допомогти учневі розвивати уміння контролювати свої емоції: заохочувати його усвідомлювати наслідки своїх вчинків, навчити нескладним прийомам саморегуляції (дихальним вправам, які заспокоюють).

По можливості має бути проведена робота з батьками. Важливо з'ясувати, які вимоги батьки пред’являють до учня, наскільки ці вимоги відповідають реальним можливостям учня, які заходи вони застосовують для покарання за невиконання вимог. Слід пояснити батькам, що саме має бути зміненим у їх стилі виховання, якщо вони зацікавлені у розвитку вольових якостей дитини.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.016 с.)